Viser arkivet for stikkord venstre

Uff - no raknar det for Erna

Krf og Venstre går no ut og advarer mot ei blå-blå regjering. http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/08/19/hareide-og-skei-grande-danner-front-mot-frp
Håpet om ei brei borgarleg regjering er borte. Ei blå-blå to-partiregjering er det einaste alternativet. For Frp vil ikkje støtte ei regjering som dei sjølv ikkje er ein del av. Difor er ei regjering av H, Krf og V utelukka. Frp vil ikkje støtte noko slikt. Alt i alt betyr dette at dei som stemmer på Krf og V i realiteten støttar danning ei blå-blå regjering.

Venstre og fagorganiserte

Kva er så galt med at arbeidsfolk organiserer seg? Eg er kjempeglad over å ha ein fagorganisasjon som forhandlar om lønn for meg. Om eg skulle ha forhandla sjølv, så hadde eg truleg vore så dårleg til å “selje” meg sjølv at lønna hadde vorte minimal. Kristin Clemet sa ein gong at dette med lønn er ei sak mellom den enkelte arbeidstakar og sin arbeidsgivar. Kva for norsk bedriftsleiar har tid til å forhandle med ein og ein arbeidstakar? Nei, eg vil tru at også næringslivet er glad over å ha NHO som kan drive lønnsforhandling med LO og andre organisasjonar på ein profesjonell måte. Når Venstre går laus på LO eller andre fagforeiningar, så går partiet i realiteten laus på folk i slitsomme og til dels dårleg betalte jobbar. Det kan vere folk i omsorg, reinhald, barnehage eller skule. Her snakkar vi om arbeidstakar med årslønner i området 280.000 – 500.000 kroner. Venstre vil ha dårlegare forhold for arbeidstakarane mellom anna ved å fjerne Statens bidrag til AFP-ordninga, vil ha nasjonal minstelønn framfor tarifflønn og svekke sjukelønnsordninga. Alle desse tre punkta vil gjere det vanskelegare for folk i slitsomme og dårleg betalte omsorgsyrke, gjerne kalla kvinneyrke. Venstre vil heller hjelpe gründere som startar eiga bedrift og slår seg opp og fram, framfor dei i omsorg, reinhald eller barnehage/skule. Seinast før jul vart Skei Grande kvalm når LO snakka om brutalisering av arbeidslivet. Likevel er det nok mange som føler at arbeidslivet har vorte tøft med stadig krav om omstilling og effektivsering. Ja i omsorgssektoren er det vel sågar brukt stoppeklokke for å “piske” på dei tilsette.

Positive toner fra AUF

Når jeg var aktiv i Unge Venstre på slutten av 90 tallet var AUF svært kritisk til Unge Venstre sin politikk, da spesielt på rus. I Valgkampen 1997 kjørte de en organisert kampanje for å hindre Venstre i å gjøre et godt valg med den begrunnelse at vår ruspolitikk ville ødelegge landet. Nå har takk og pris mye skjedd siden den gangen og det vi sto for den gangen har blitt rimelig akseptert blant befolkningen i landet. Det var derfor gledelig å lese BA på nett den 20. januar der den nye lederen for AUF I Bergen Øystein Hassel sier at Norge trenger en ny ruspolitikk. Han ønsker å gå i retning det Unge Venstre og Venstre lenge har talt for, nemlig en radikal forandring fra den mislykkede politikken som kjøres i dag.

Han sier blant annet: Dagens ruspolitikk er feilslått. Når Norge og Bergen ligger på europatoppen i overdosedødsfall, og når den narkotikapolitikken vi har nå ikke fungerer, må vi prøve noe nytt
Jeg kunne ikke vært mer enig med han, men det er bare trist at hans egent parti ikke er på bølgelengde? De siste 8 årene har ikke den sittende regjeringen vist tegn en mer human ruspolitikk, tvert der imot.

Øystein Hassel viser også flere lovende tegn. Når det gjelder hans egne parti sin iver etter å overstyre lokaldemokratiet når det kommer til skjenkesaker, sier han følgende: Dette er et prinsipielt spørsmål. Bergen AUF mener det er et demokratisk problem at ikke det lokale selvstyret avgjør når skjenkestopp skal være. Vi er for lokal differensiering, og har faktisk gått inn for total oppheving i vedtaket.

Det er bare så synd at han er med i et parti som er mer interessert i å styre hele Norge fra Oslo, enn å gi borgerne rett til å bestemme lokalt. Lokal selvstyre har aldri vært eller kommer til å bli en kampsak for Arbeiderpartiet.
Øystein Hassel er inne på gode tanker, men jeg tror kanskje han bør vurdere å bytte parti. Ingen av disse standpunktene tror jeg kommer til å vinne igjennom på Arbeiderpartiets landsmøte. Sjansen for dett er like håpløs som Eskil Pedersen sin kamp for asylbarna. Uansett skal han ha lykke til med kampen.

Følg meg på Facebook
Følg meg på twitter

Kan svekke kommisjonens tillit

22. juli-kommisjonen ber Justisdepartementet om unntak fra offentlighetsloven for å beskytte dem som vil gi informasjon til rapporten

Er dette hva Stoltenberg mente med mer demokrati og åpenhet?
Hva er regjeringen redd for?

22 juli kommisjonen ble nedsatt av regjeringen uten debatt i stortinget.
Deretter blir advokater som beskytter sine klienter hengt og mobbet av Ap politikere fordi de stiller kritiske spørsmål.

Hva mener dere?