Viser arkivet for stikkord transport

Tar Nasjonal Transportplan hensyn til fremtidens behov?

Etter påske skal samferdselsminister Marit Arnstad legge frem forslag til ny Nasjonal Transportplan. Hun ønsker å få mer vei og bane for pengene. Men tar NTP tilstrekkelig hensyn til fremtidens utfordringer for samferdsel?
Norge trenger et bærekraftig transportnett. Det innebærer at vi tar hensyn til både samfunn, næringsliv, miljø og klima. Da må vi ta hensyn til en forventet utvikling. Vi må ha noen grunnleggende prinsipper for planleggingen. Prosjekter må gis en estimert levetid på 100 år.
Flere motorveiprosjekter er planlagt. E18 og E6 er planlagt forlenget i begge ender. Fergefri E39 står øverst på ønskelisten på Vestlandet. Nye rullebaner og større terminalbygg er hhv. planlagt og mer eller mindre påbegynt både ved OSL Gardermoen, BGO Flesland og TRD Værnes.
Spørsmålet er: hvordan vil disse pågående og planlagte utbyggingene tjene oss i et 100-årsperspektiv?
Bensin, diesel og flydrivstoff har sin opprinnelse i olje, som ikke er fornybart. Dette vet de fleste. Oljereservene blir sakte, men sikkert tømt. Nye gigantfelt vil også bli tømt en gang. Og i en verden med befolknings- velstandsvekst vil utvinningstempoet antagelig øke med årene. Generelt vil vi se en raskere tømming av de gjenværende oljefelt.
Biodrivstoff, hydrogen og elektrisitet vil overta, sies det. Selv fly skal bruke biodrivstoff. Teknologien vil redde oss, for det har den alltid gjort. Men ingen sier hvor man skal skaffe nok mengder biomasse, eller nok energi til å fremstille hydrogen eller nok elektrisitet. Fremtidens bilpark vil antagelig bestå av en “drivstoffmix”. Men: er det mulig å opprettholde størrelsen på dagens bilpark basert på en slik “mix”? Det er det ingen som svarer på. Imidlertid er svaret meget sannsynlig: nei. Vi kan ikke forvente at alle skal sitt i hver sin bil om 50 år. Det fossilfrie samfunnet vil komme en gang. Ikke bare fordi vi det også er viktig å redusere klimagassutslipp, men fordi våre fossile ressurser brukes opp.
Vi må reise kollektivt gå og sykle, og regne med at reiser vil ta lengre tid enn de gjør i dag. Vi må også gjøre oss mindre transportavhengig. Byer må bygges som en “by av landsbyer”. Boliger, næring, handel og offentlige tjenester må samlokaliseres i mindre enheter istedenfor å bygge spredt. I en slik by tar man med seg handlevognen fra butikken og parkerer den utenfor husdøren. En slik ordning finnes allerede ved Vestkanten Storsenter i Loddefjord i Bergen, der man har handlevognsparkering utenfor boligblokkene. Dette må bli standard i alle byers bydeler.
Vi må droppe videre utbygging av motorveier og flyplasser. Både fordi vi må redusere våre klimagassutslipp, men også fordi at vi er avhengig av å bygge et bærekraftig transportnett tilpasset det fossilfrie samfunnet. Vi må satse på jernbane. Både InterCity og fire timer reisetid mellom Oslo og Bergen/Trondheim er nødvendig å få til, og må prioriteres nå, ikke om 30 år. Også andre utbygginger på jernbane må prioriteres. Omstillingsprosessen må starte nå, slik at vi får en gradvis overgang. En brå overgang i fremtiden vil bli meget ubehagelig. Både Arnstad og de politiske partiene må erkjenne de begrensningene vi vil ha på energikilde -og bærerfronten. Det fossilfrie samfunnet vil komme. Spørsmålet er når.

FrPs bompengebløff

Fremskrittspartiet prøver i årets valg å fiske stemmer ved å påstå at partiet er imot bompenger. Jeg skal ikke her ta noe standpunkt hverken for eller imot bompenger, men bare konstatere at FrP bløffer.
Lederen for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, FrPs Per Sandberg, støtta bompengefinansiering av ny Sluppen bru i Trondheim. Fremskrittspartiet har dessuten vært med på å stemme for bompenger på veiprosjektet mellom Os og Bergen. I Oslo, der partiet har lovet å fjerne bompengene, sitter altså FrP med samferdselsbyråden. I Oslo har FrP vært med på å doble betalinga for å passere bommene.
Konklusjonen er at FrP bløffer når det gjelder bompenger, og at de som er imot bompenger ikke har noen større grunn til å stemme på FrP enn på et hvilket som helst annet parti.