Viser arkivet for stikkord psykisk

Grasrota skal også høres og sees

GRASROTA SKAL OGSÅ HØRES OG SEES

Jeg har ingen tittel å vise frem, men jeg har så mye annet å vise frem. Jeg har engasjement, helse, glede og entusiasme. Når skal vi trofaste grasrotslitere få anerkjennelse og bli løftet opp i lyset på lik linje med statusfolka. Vi er mange, mange.

Mange med meg er mektig lei av at folk med titler, posisjoner og kjendisstatus stadig får dominerer i mediebildet. Trofaste slitere på grasrota som virkelig bidrar blir ofte stående i skyggen, og det er så urettferdig.
I forrige uke fikk jeg to tidsskrifter fra to humanitære organisasjoner som arbeider for likeverd og respekt og for at «svake stemmer også skal høres». I begge bladene var samme professor avbildet på førstesiden. I den ene organisasjonen hvor jeg selv har deltatt aktivt i årevis vet jeg at mange trofaste medlemmer som har bidratt frivillig for organisasjonen i mange år, sjelden eller aldri har fått en spalteplass. Mange av statusfolka som har fått rikelig med spalteplass har aldri bidratt med hverken medlemskontingent eller frivillig arbeid til organisasjonen.

Vi lever i Norge som er et demokratisk land med ytringsfrihet som betyr at alle stemmer skal høres. I mange humanitære organisasjoner som jobber for at “svake stemmer” også skal høres, ser vi stadig at professorer, direktører, folk i høye stillinger og posisjoner , statssekretærer, statsråder og de som er nært beslektet med fiffen m.fl. får masse heder og ære pluss stor plass i mange medier. Det er mye lettere for en bankdirektør å få trykket en kronikk i en riksavis enn en feier. Å bli sett er et grunnleggende menneskelig behov. Mange får psykiske problemer, fordi de ikke blir sett. Verdensdagen for psykisk helse i 2014 har følgende tema : Hverdagsstress og psykisk helse – Se hverandre – senk skuldrene. Så lenge vi er vitne til den urettferdigheten som «seriøse» humanitære organisasjoner støtter opp under, greier vi ikke å senke skuldrene.

Alle skal sees – uansett rang. Om du er høy eller lav, stor eller liten. Vi som ikke har titler å vise til har også masse vettugt å si – vi må bare få slippe til. Dette handler om holdninger til våre medmennesker. Å snu denne trenden handler om en holdningsendring . Jeg har begynt. Blir du med ?

Gunn Pound

Kamp mot ran i psykisk helsevern

KAMP MOT RAN I PSYKISK HELSEVERN
Solidaritet med ransofrene i psykisk helsevern. I årets 1. maitog gikk jeg bak parolen Sammen er vi sterke – likeverd – solidaritet.
1.maimodusen sitter fortsatt i meg og forsterkes da jeg leser avisinnlegget : «Ranet ingen bryr seg om. I forrige uke forsvant en av landets beste og mest veldrevne psykiatriske enheter. Nedleggelsen av alderspsykiatrisk avdeling på Gaustad er et ran fra en av samfunnets mest utsatte grupper.
Hvor er solidariteten med ransofrene i psykisk helsevern i de 364 dagene mellom 1. mai ? Kunne nedleggelsen vært unngått med engasjement og kampvilje i fagforeningene, pårørende- og brukerorganisasjonene ? Grupper i psykisk helsevern har i liten grad sterke pårørende- og pressgrupper som ivaretar dem. Dette vet Ahusledelsen og dette vet de å utnytte. Derfor svinger de sparekniven over enheter hvor ingen protesterer.
Det er en stor skam at brukerorganisasjonene er blitt holdt utenfor beslutningsprosessen og ikke fått en sjans til å uttale seg. Loven om helseforetak prgr. 35 beskriver brukerinnflytelse slik : «Regionalt helseforetak skal sørge for at virksomheter som yter spesialisthelsetjenester og andre tjenester etablerer systemer for innhenting av pasienters og andre brukeres erfaringer og synspunkter». Er dette lovbrudd ?
Mental Helse Stovner har utallige ganger gjennom avisinnlegg etterlyst engasjement og kampvilje hos faggruppenes fagforeninger (fagorganisasjonene til de ansatte i psykisk helsevern), politikere, bruker- og pårørendeorganisasjoner uten å få respons.
Mental Helse Stovner foreslår at faggruppenes organisasjoner, alle pårørende- og brukerorganisasjonene, helsepolitikere og andre sympatisører kommer sammen og danner pressgrupper mot ran i psykisk helsevern.
Sammen er vi sterke !
Gunn Pound
Leder Mental Helse Stovner