Viser arkivet for stikkord politi

Kriminelle utlendinger må sendes hjem

KRIMINELLE UTLENDINGERSENDES HJEM
En plass i et fengsel med lav sikkerhet koster ca. 400 000 i året og en plass i et fengsel med høy risiko koster ca. 800 000. Utlendinger fra Øst Europa og andre ikke-vestlige land topper kriminalstatistikken i Norge. Bak alle anmeldte voldtekter i Oslo er det utlendinger som står bak. (aftenposten 2011). Oslo har en spesiell utfordring med utenlandske statsborgere som kommer hit for kort tid og begår kriminalitet. Å sende disse hjem umiddelbart etter domfellelse vil spare samfunnet for store utgifter.
Majoriteten av innvandrerne i Norge er greie og snille mennesker. Vi må skille mellom utlendinger som kommer til Norge for å få arbeid eller søke asyl og mellom de som kommer til Norge for å begå kriminelle handlinger. Av 1000 etniske nordmenn er 13,5 blitt straffet, men av 1000 ikke-vestlige utlendinger er 30 blitt straffet. Ofte er det grov kriminalitet som står bak. Folk som er dømt i utlandet flykter til Norge for å sitte i fengsel (luksushotell) med enorme utgifter for samfunnet.
Utenlandske kriminelle har i politiavhør fortalt at det er enkelt å gjøre kriminelle handlinger i Norge og at man gjorde det fordi nordmenn er naive og godtroende og at straffene er milde. Mange sier også at norske fengsler er luksus. Innsatte i Norge får kr. 62 om dagen under soning. Noe er som er mer enn mange tjener i frihet i Romania. I tillegg til dette får de tilbud om utdanning/opplæring i fengselet. I frihet må folk som ønsker utdanning ta opp studielån. Dette oppfordrer nok mange utlendinger til å prøve og havne i norsk fengsel, fordi det er godt betalt. I 2011 ble 2 730 utlendinger satt i norske fenglser. 963 kom fra Polen, Litauen og Romania. Hyppig representert var også personer fra Nigeria og Algerie, dette iflg. Statistikken fra Oslo politidistrikt.
Problemene har vokst og vokst etter at Schengen- samarbeidet ble utvidet. Bør Norge melde seg ut av Schengen ? Når dette er sagt så vet jeg at mange innvandrere mener at kriminelle utlendinger og innvandrere bør utvises permanent og umiddelbart etter domfellelse.

Gunn Pound

Er politimannen verdt mer enn fiskeren?

Andreas Farmen skriver i aftenposten for omtrent to uker siden, om hvordan han mener at politiet burde få gå med skytevåpen til daglig. Han skisserer en hendelse, der han bruker adjektiv og litterære virkemidler flittig. Jeg vil først og fremst si at jeg tror det er farlig å bruke slik retorikk. En ting er at det er direkte usaklig, en annen er at det er stigmatiserende. Jeg har selv hatt psykose, og skjønner ikke helt hvordan det skulle ha hjulpet med pistol. Det hadde bare, i alle fall i mitt tilfelle, skapt mer panikk, og kunne i seg selv eskalert situasjonen drastisk. Den gangen jeg ble anholdt, hadde jeg tilgang på hagle. Hvis jeg hadde visst at politiet kom med pistol, kan jeg love deg, Andreas Farmen, at jeg hadde skutt først. Men heldigvis var politiet jeg møtte pistolløse og antageligvis så profesjonelle som de kunne være uten å ha erfaring med meg før, selv om de gikk på først og var litt i røffeste laget.

Jeg vil gjerne vise til statistikk på yrkesskader fra arbeidstilsynet den viser at politiyrket ikke er oppe på topp ti en gang, verken for skader eller dødsfall. Dette synes jeg i seg selv er et knusende slag mot at politifolk skal kunne ha skytevåpen på hofta. Det er respektløst ovenfor skikkelige arbeidsfolk å skrike ut om den store fare man lever i, når det kan bevises at lagermedarbeidere og bygningsarbeidere daglig møter større farer.

Jeg vet av erfaring at det er lite som skal til før politiet kaller noe for et drapsforsøk. Dessuten har respekten for politiet lenge vært synkende, og om det er flere drapsforsøk nå enn før, bør man gå i seg selv og spørre hvorfor. Kan det være så enkelt som at det er en negativ spiral? Jo mindre respekt politiet blir møtt med, jo mer makt bruker de, og desto mindre respekt får de.

Hvem er det som går og logrer med halen for folk en synes er ordentlige dritsekker? Ikke jeg, og ikke du, Farmen. Unnskyld utrykket, men det må da gå greit etter de ordvalgene Andreas Farmen kom unna med.

Jeg satt og fikk vondt av hvordan du beskriver denne mannen med psykose, husk at dette også er et menneske, ikke et poeng i din argumentasjon for din personlige agenda. For å slippe samvittighetskvaler, er det mange som umenneskeliggjør sine ofre. Soldater, kriminelle og terrorister er helt avhengige av dette. Men politiet? Det er veldig dumt for de menneskene som blir umenneskeliggjort av dere, og jeg tror dere nødvendigvis gjør en betraktelig dårligere jobb på den måten.

Du var nok litt vill i blikket du også, der du sto med din lille batong, og din «flaske med peppervann». Alle som har trent kampsport, i alle fall escrima, vet at batonger er fullverdige våpen, og jeg personlig ville mye heller hatt det enn en stor, bloddryppende kniv eller pistol for den saks skyld. Mest fordi jeg ikke ønsker å skade folk unødvendig, men også fordi man tar knekken på knivmannen 9 av 10 ganger med batong. Det at pistolen er der, kan i seg selv bety at man blir nødt til å bruke den, i det panikken bryter løs, hos den uheldige, eller hos politimannen. Og en boks med pepperspray, er en boks med pepperspray, ikke litt uskyldig peppervann. Det brukes i matlagning. Ikke prøv å bagatelliser de maktmidlene dere har! Jeg har blitt utsatt for dem.