Viser arkivet for stikkord pelsdyr

Pels, miljø og dobbeltmoral.

Dagens samfunn blir bare mer og mer viklet inn i et digert rot av uvitende mennesker. Folk utaler seg med stoff som ikke er sanne og folk bare pynter litt på tall slik at det skal se bedre ut i overskriftene på blogg, nettaviser, avisene du får kjøpt på butikken og på nyhetene på TV-en. Folk er også villige til å betale masse gryn for å få det usanne fram i media. Er man heldig, så har man kanskje kjensfolk rundt omkring i media som er villig å ta fram hva det enn måtte være. Mange medier legger frem direkte løgn uten å vite fakta. Men vil de rette det opp? Nei, det vil de ikke, å klage dem inn for PFU er bare tull. Ingen annen virkning, enn en liten notis meget godt gjemt bort. Kom den andre parten til med eventuell sannhet? Nei. Journalister og redaktører skulle blitt straffet med fengsel for løgn. I rettssystemet kalles det mened.
Noe som irriterer meg er at folk som ikke vet noe riktig om et tema, skriver om det offentlig. Greit nok at man har forskjellige meninger og tanker, men da mener jeg at man må ha klart å sette seg inn i stoffet og studert, sett, lest og hørt om det. Ikke via et oppslag i avisen eller noe du tilfeldigvis så på nyhetene.. eller kanskje leste på en blogg. Det er der rykter og dritt dukker opp. Folk klarer dessverre ikke å skille mellom sine egne meninger og løgnaktig reklame. Dette synes jeg er noe idiotisk. Dette er også så og si dobbeltmoral. Det betyr at man sier noe, men mener noe annet. Noen som er veldig flinke med dette er folk som styrer landet ditt. Sier sitt syn på en sak, diskuterer med en annen og kommer med en tredje avgjørelse. I gamle dager kalte en dette for hestehandel.
Jeg leste i Oppland Arbeiderblad mars 2013, om pelsdyr. Jeg hang meg ikke noe særlig opp i det andre som stod der, men det jeg hang meg opp i var det som Silje Lindblad Norstrøm skrev om. Hun skal ha ros for det hun skrev om Canada Goose jakkene og tok opp hvordan man behandler gås. MEN det blir for drøyt å kalle folk som bruker EKTE pels for ”empati-løse” mennesker. Og her om dagen så var det ei dame som skrev at hun ”måtte” gå i protesttog for tiende gang. Hvem tvinger deg..? for er det tvang så kan jeg godt hjelpe deg til politiet og rydde opp.
Enkelte steder rundt omkring i verden, må man bruke pels for å kunne overleve der de selv bor. Mange hadde da kommet med at de kan bruke andre typer klær sånn som vi har i Norge. Men vet du da hva fleece genseren, jakka, buksa, lua, skjerfet etc. er laget av? Olje. Vet du hva olje er? Vet du hva det gjør med Jorda? Og vet du konsekvensene ved bruk av for eksempel olje vil gi? Ikke det at om du har på deg en fleecegenser, at det forurenser, for det gjør det ikke. Men poenget er; du kan bruke opp olja på klær, bilen din og diverse andre ting du trenger for å klare å komme gjennom hverdagen med, men du gir ris til folk som synes det er pent å bruke en EKTE pelsjakke framfor en FALSK pelsjakke? Fuskepels er laget av olje, pels er et naturprodukt. Det er jo mote å bruke naturpreparater og det som er økologisk. Pels er et økologisk produkt.
Er det riktig å synes at produksjon av kylling, høns, kyr og griser er mye bedre enn produksjon av pelsdyr? Av for eksempel kua så får man kjøtt og melk, og man bruker skinnet på kua til stolen du sitter i når du ser på nyhetene om ”dyreplageri” i en pelsdyrfarm. Av grisen så får man kjøtt, og kan bruke diverse ting av grisen, for eksempel svoren i godteri, i en form av gelatin, og man kan bruke busta til grisen til ”fjær” på hatter. Så det er riktig å drepe ei ku så lenge vi får mat ut i fra kua, mens det ikke er riktig å ha en produksjon av pelsdyr siden vi ”bare” får pelsen?
Dette er noe som mange glemmer bort og som ikke vet; man kan faktisk spise kjøttet, men det er veldig bittert. Og man får ikke bare pels fra dyrene heller, for man finner minkolje/ fett i såpa du vasker deg med og beinmel i sement. Pelsproduksjon er ikke bare for forfengeligheten men et nødvendig onde i den virkelige verden. Spiser du et foster neste gang du spiser egg som en ingrediens i en Cupcake?
For siste gang, så er ikke mink og rev villdyr så lenge de er født inn i et bur og har gjort det i mange generasjoner.

*Brev jeg har fått tilsendt av en 17 år gammel jente etter at hun var på besøk i en
pelsdyrfarm. Hun har frivillig gitt meg sin tillatelse til å sende dette til media.
Knut J. Lehre

åpent brev til Arbeiderpartiet

AP tar tak i innlandet
Partiledelsen i AP ser at innlandet har spesielle utfordringer og vil gi grønt lys for en innlands offensiv. Partiledelsen med Raymond Johansen i spissen vil ha med fylkeslederne og fylkesordførerne i Hedemark og Oppland på møte for å fremskaffe virkemidler for samferdsel og næringsutvikling. Lederen i Oppland AP Kjersti Stenseng er meget glad for at hun har fått gehør for sine ønsker på dette området. Pelsdyr Næringen med sin grønne miljøvennlige tråd igjennom hele sin produksjon må vel være en av de virkemidler som ville kunne inngå her. Arbeiderpartiets programkomite har i år lagt fram et forslag om å avvikle pelsdyrnæringa. Dette forslaget er helt klart ikke faglig basert. Det blir svært feil, når svært få enkelttilfelle av dårlig dyrehold skal straffe en hel næring kollektivt.

For det første så er det en arbeidsplass for oppdretteren og de ansatte, fri for miljøgifter som skader mennesket i kropp og sinn. Mennesket selv tror at det er helsebringende å jobbe med dyr, og da yrket har meget stor nærhet til naturen i samspill mellom oss mennesker og dyr så gjelder vel det for denne bransjen også. Den største belastningen for helsa til oppdretteren er den bastante heksejakta som de forskjellige dyrevern organisasjoner bedriver i media med mange forskjellige usannheter om dyreholdet og yrket. Dessverre kommer det fram dyretragedier i media, men det er det innenfor alle hold av dyr. Dette tar pelsdyroppdretteren meget stor avstand fra.

Pelsdyrfôr er et avfallsprodukt fra næringsmiddel produksjon til mat for oss mennesker fra kjøtt, fisk og fjærkre produksjon. I Norge blir det produsert ca 750 000 tonn slikt avfall. Ca 50 000 tonn av dette blir brukt i dag innen pelsproduksjon. Noe går til produksjon av biodiesel men resterende ca 650 000 tonn blir eksportert til industri i utlandet, da prisen for destruksjon i Norge ligger på ca 5 kr pr kg. Så råvaretilgangen ligger klar for utnyttelse for en større produksjon av pelsdyr

Flere mener at pelsdyrhold ikke kan drives i samsvar med dagens krav til etisk dyrehold. Mange peker på at vi ikke produserer mat, men pels, til klær og andre fine produkter. Pels er både mote og en nødvendighet i syd og øst Europa og Asia. Mange mener det er et unødvendig produkt. Pels fra dyr er et naturprodukt, og har blitt brukt til klær fra tidenes morgen, og gjør nytte som varme og flotte plagg den dag i dag. Dyrevelferden må vel være det overordnede i godt etisk dyrehold, ikke hva som blir produsert, i form av kjøtt, pels, skinn, eller til sport, eller som kjæledyr. Norske pelsdyroppdrettere er konkurransedyktige med hele verden, også lavkostland, fordi vi har høy kvalitet på skinn, og god dyrehelse på dyra våre.

Alt som blir produsert av skinn i Norge er 100 % ren eksport. I 2012 ble det omsatt norsk skinn for om lag 450 millioner kroner. Dette tilsvarer en verdiskaping på ca 200 millioner. Og dette står ca 320 pelsdyroppdrettere for på landbasis. Grunnen til at norsk pels er ettertrakta på det internasjonale markedet, er at den er av høy kvalitet. Det er et direkte resultat av ansvarlig dyrehold, hvor pelsdyrbønder jobber hardt for dyrenes velferd. Denne lønnsomme delen av norsk landbruk skaper arbeidsplasser i hele landet, og representerer selve livsgrunnlaget ved en rekke gårder i Norge. Denne kvaliteten er også et resultat av meget stor kompetanse som pelsdyroppdretteren har, og at Norge har de strengeste reguleringer og lover for pelsdyroppdrett i verden.

At AP vil legge til rette for at det dannes flere pelsdyr farmer er meget bra. Dette er distriktspolitikk på sitt beste. Det er mange småbruk som blir nedlagt pga at det ikke er liv laga å drive med tradisjonell gårdsdrift. Og ser man bort fra sprede areal på avføring fra pelsdyr og åpner for deponering så er der mange småbruk som kan ”re åpnes” for tradisjonell drift og pelsdyrproduksjon. I tillegg bør AP se på muligheten at de som ønsker å starte med pelsdyrproduksjon, som ikke har gård eller grunn, kan leie plass på gårdbruk der det er muligheter for det. Og at disse kan komme inn under Innovasjon Norge sine vinger uten at det rammer selve gården. Dette vil igjen øke dyrevelferden ytterligere, da det kanskje vil bli større enheter som samarbeider tettere. Dette vil gjøre utslag i trivsel for oppdretter, avløsning og hjelp ved sykdom etc. og ikke minst trivsel blant dyra..
Østlandske Pelsdyralslag vil gjerne bistå og invitere til et møte med partiledelsen i AP, ledelsen i fylket og fylkesordførerne for å legge fremtiden til rette for distriktene i Hedemark og Oppland

Per Blilie
Leder Østlandske Pelsdyralslag

Åpent brev Til Rigmor Aasrud Det Norske Arbeiderpartiet

Åpent brev
Til
Rigmor Aasrud
Det Norske Arbeiderpartiet

Ser ut av hjemmesiden til Oppland Arbeiderparti og Oppland arbeiderblad at du ved flere anledninger har vært i Gjøvik / Toten området siden nyttår. Det forundrer oss som driver med pelsdyroppdrett, da vi har invitert deg Rigmor Aasrud til et møte for å treffes og diskutere pelsbransjens framtid her i regionen. Da pelsdyroppdrett står for over 450 mill ren eksportinntekt og av dette 200 mill i verdiskapning rett hjem til den Norske Statskasse. Dette er det ca 310 farmer som produserer på landsbasis. Vi mener at det er liv laga å bedrive pelsdyroppdrett i Norge. I Norge så har vi det strengeste regelverket i verden på pelsdyroppdrett, hvor det er fokusert på dyrevelferd. Dyrevelferden og den gode kvaliteten på skinn gjør at det er et populært og ettertraktet produkt utenfor de Norske grenser. Selv Mattilsynet bruker loven for pelsdyroppdrett som foregangs eksempel til å gjennomgå regelverket for andre husdyr.
Som vi åpnet brevet med så har vi invitert deg til farmbesøk og møte. Vi er undrende og veldig skuffet for at vi ikke engang har fått svar på henvendelsen. Vi håper ar du og dere i AP ikke er blitt blendet av det mediekjøret som feil siterer og vrir på sannheten innenfor denne bransjen. Vi håper videre på at dere tar den faglige delen av ekspertisen til etterretning, da det er mange dyrehold i Norge som har det betydelig verre enn pelsdyr. For en vekst i pelsdyrnæringen vil gi en økonomisk gevinst ute i de små utsatte kommunene både regionalt og i resten av landet. Og ikke minst at pelsdyrnæringen er en avfallsbøtte for næringsmiddel industrien her i landet. For i kjølevannet av et forbud mot pelsdyrhold som program komiteen i AP har vedtatt, så vil vel dere også vedta et eksportforbud på dette avfallet? For AP vil vel ikke være kjent for å forby pels i Norge, men støtte den i de omkringliggende land? Med en prislapp på ca kr 5 pr kilo for destruksjon, og i overkant av 700 000 tonn avfall, så har vel AP de 3,5 milliardene klart i budsjettet sitt for destruksjon på Norsk jord.
Per Blilie
Styreleder Østlandske Pelsdyravlslag

Dysser ned lovbrudd i pelsdyrnæring?

Karen Frivik refererer til tall som Mattilsynet har oppgitt. Denne gangen greier en ”dyreverner” å komme med et riktig tall. Som Mattilsynet har oppgitt så er tallene: på 245 tilsyn, herav 65 varsel om vedtak og det ble vedtatt 15 hastevedtak. Og 2 stk ble politi anmeldt. Mitt spørsmål til deg er, kunne du være så snill å differensiere de tallene. Hva er de lovbruddene du sikter til. Bare så du er klar over en ting, for å dra med ordet ”lovbrudd” inn i en annen sammenheng. Mangler du en lyspære på bilen din, så er det et lovbrudd, er du da kriminell, for det er det du vil frem til at pelsdyroppdrettere er? Og som den opplyste du er på Mattilsynet sine rapporter, vet du at det er ca 300 % mer ”lovbrudd” iblant kjæledyrene her i landet. Jeg er ikke ute etter å bagatellisere de faktiske tall for pelsdyrnæringa, men å få frem fakta. På landsbasis er det ca 800- 900 000 pelsdyr. Tar du og deler antall vedtak inkl politianmeldelsene (82: 800 000 = 0,0001025) dvs at det er 0,0001025 stk vedtak pr dyr.

Tilbake til essensen for mitt innlegg her i Nationen. Differensieringen! De 2 politianmeldelsene, er du sikker på at de er pga mishold av pelsdyr? Hvor mange av vedtakene går på slett kontorarbeid med tanke på journalføring? Hvor mange av vedtakene går på tekniske innretninger / bygningsmasse / gjerder etc? Og det viktigste av alt! Hvor mange av disse vedtakene er resultat av DYREPLAGERI? Ønsker en redegjørelse fra deg på dette. Og kunne du være så snill å legge frem tallene fra saueholdet i Norge for 2012? Det brukes flitt karakteristikker som lovbrudd. Det mener jeg er feil ordbruk. For man bør vel se på alvorligheten av lovbruddet. Hvis du er så uheldig at parklyspæra på bilen har gått, er det ett avvik og lovbrudd. Politi eller Biltilsyn vil jo gi et pålegg om utbedring på grunn av at det i veitrafikkloven er påkrevd å ha det i orden. Hvis en pelsfarmer skulle mangle et aktivitetsobjekt i buret, så får han/hun en anmerkning som kalles ett avvik med pålegg om utbedring fra Mattilsynet. Dyrevernalliansen kaller dette avviket for lovbrudd. ”Lovbrudd” hører jo bedre ut i media for å kapre tilhengere mot pels, så vi skjønner det.

Dyrevernalliansen og de andre dyrevernorganisasjoner sin propaganda går Goebels sitt propagandaapparat på 1930-tallet en høy gang. Slik de bygget opp hetsen mot jøder med løgn, bedrag, plakater og flyveblad for å ende opp i hat, er den samme metoden dyrevernorganisasjonene i dag benytter seg av, spesielt over internett. Prinsippet er at om en usannhet blir fortalt tilstrekkelig nok mange ganger, blir det en sannhet. I medier, i den offentlige debatten og nå også undervisningsmateriell og bøker, ett eksempel er organisasjonen ”Mote mot pels” som har bidratt til boka ”Sånn er det bare” – En bok som blir gitt ut til alle 2. og 3. klasse ved videregående skoler i Norge før Stortingsvalget. Boka tar opp en rekke viktige temaer ungdom er opptatt av; By og bygd, reklamepress, globaleuroligheter, kulturforskjeller, etikk og valg. Redaktør Anette Münch (Aschehoug forlag), har satt sammen en fin debattbok for førstegangsvelgere, men burde nok som redaktør vurdert innholdet til pelsdyr motstandere en gang til før boka ble trykket. Påstander om kriminelle handlinger, dyremishandling og annet tøv er framsatt som påstander. Det er ikke til å leve med. Det å velge å være en veganer er et valg en person må ta med seg selv. Det er totalt uakseptabelt å påtvinge en annen person sin EGEN fanatiske tro og overbevisning og forlange at andre skal følge den.

Hadde Karen Frivik og Co og resten av disse organisasjonene gått på skolen for hundre år siden, så hadde dem hatt mange timer i skammekroken med såre fingre, for her er det totalt mangel på sedvane og god folkekikk. Håper vi i fortsettelsen kan ha en redelig og saklig debatt. Løgn og bedrag blir til slutt avdekket, og er ikke akseptabelt, så takk til Mattilsynet som setter tallene på plass denne gangen og pelsdyrnæringen generelt ønsker en differensiert statistikk neste år. Dette på bakgrunn av diverse organisasjoners misbruk av reelle tall i sin feilaktige propaganda. Så tallene ikke misbrukes til løgn og bedrag, triksing og fiksing, falske anklager og bedreviter taktikk som mange av dyrevernerne bedriver. Venter spent på dine tall og forklaring. Og som opplysning så tenker alle pelsdyrbønder på økonomi, dvs. at et skadd og misligholdt dyr, er ikke noe verdi i kroner og øre. Summen her blir enkelt og greit at økonomi og verdi = meget god dyrevelferd. Og til slutt et spørsmål til. Du refererer til Dyrevelferdsloven, finnes det noen dyrearter i Norge som har et så regulert regelverk å forholde seg til som det pelsdyrnæringa har

Knut J. Lehre