Viser arkivet for stikkord norges

ER NORGE ETT SILKEDIKTATUR.?

Kan vi kalle Norge et “silkediktatur” der lover, med plikter og kamuflerte rettigheter trykkes nedover hodene på folk uten at det har vært noen form for folkeavstemming. Jeg sikter til bompengeringer, eiendomsskatt og lignende. Slik “våre” politikere vedtar lover, ser det ut til at vi blir styrt fra et helt annet hold enn det folk flest tror.

Den norske Grunnlov hules ut og gradvis erstattes av fremmede lover.

Naturrikdom som vannfall, vårt “arvesølv” selges til fremmede for “30 sølvpenger”. slik de folkevalgte handler, virker det som om de har solgt sin sjel til utenlandske kapitalinteresser, der hemmelige møter med makteliten bestemmer retningen landet vårt skal ta. Dagens lovgivende forsamling befinner seg “lysår” borte fra Grunnlovens frihetsånd og nærmest bringer seg selv i vanry. Står det ikke skrevet at man kan ikke tjene to herrer?

Under straffelovens paragraf 83 står det:

Den som retstridig søger at bevirke eller medvirke til, at Norge eller nogen del del af riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i en anden Stat, eller at nogen del af Riget løsrives, straffes med Hefte i minst 8 aar eller fengsel fra 8 aar indtil 21 aar

Norge er kåret til verdens beste land å bo i, men kåringen tar kun hensyn til BNP, folketall og ledighet.
100 000 barn lever i fattigdom!

300 000 i helsekø! Ca 4500 dør hvert år på norske sykehus som følge av feilbehandling og utrangert utstyr! Norge ligger på 19 plass når det gjelder behandling av flere typer kreft i Europa! Norge ligger på siste plass i Europa i lag med Albania når det gjelder utvikling av eget land! 300 000 er uføretrygdet! 13 000 står i psykisk helsekø! 4500 venter på avrusning! 70 % av veinettet er underkjent! 80 % av offentlig byggemasse er ulovlig pga forfall! 220 000 barn og unge sliter på skolen pga dårlig inneklima! 10 000 arbeids plasser gikk tapt i fjor som følge av dårlige rammevilkår fra staten! Sykehjem står tomme pga de mangler penger til drift! Kreftsyke får ikke medisin pga pris! Mange får ikke svømme opplæring pga svømme bassengene ikke har vann! Vi har en asyl og innvandringspolitikk som er skakk kjørt, der flere tusen oppholder seg ulovlig pluss 220 000 fra Europa mottar forskjellige trygdeordninger gjennom NAV! Unge kommer ikke inn på bolig markedet pga regjeringens byggeforskrifter som gjør at prisen stiger med 300 og 600 000, det kreves 20 søknader bare for badet, pluss de frigjør ikke nok areal til bygging og egenkapital blir spist opp av prisstigning! Stadig fler må slutte i jobb pga kostnaden ved å komme til og fra jobb! 55 mill ble brukt på utredning av u-båten på Fedje uten at et gram er fjernet, samtidig rydder de opp i farvannet til Russerne! 75 millioner ble brukt på utredning av hurtigtog, som skal koste 1000 mrd! Norge har et byråkrati som er stort nok til 20 millioner innbyggere, og dette vokser hver dag med 39 fler…vegvesenet alene har fått 3000 fler stillinger til tross for at overføringene har blitt kuttet, nå går kun hver 10 krone til vei av det som blir overført! Samtidig med at Norge råtner på rot, så låner regjeringen bort arvesølvet vårt! De har lånt bort 570 mrd til EU land som står på konkursens rand

Norgespartiet ønsker å innføre direktedemokrati i Norge. Vi mener den norske befolkningen er voksen nok til å styre seg selv. Derfor er dette vårt langsiktige mål

Hjelp Norgespartiet inn på Stortinget.

Kravet for å kunne stille valgliste i landets respektive 19 fylker er at det samles inn 500 underskrifter for hvert fylke.

Listene må være tilsendt oss i god tid før 31. mars som er fristen for innlevering.

Hjelp Norgespartiet med å få 500 underskrifter i ditt fylke ved å laste ned, printe ut listen for ditt fylke, skrive under og sende listen til adressen som er påført nederst til høyre

Norgespartiet NO 4788