Viser arkivet for stikkord monarkiet

Ja til republikk - avskaff monarkiet

JA TIL REPUBLIKKAVSKAFF MONARKIET

Innføring av republikk kan spare Norge for 150 millinoer i året pluss alle utgifter til sikkerhetsopplegget rundt Kongefamilien.

For et år siden var det i de dager at det gikk ut et gjestebud fra Skaugum til 220 utvalgte om en storslagen 40-årsfeiring for Kronprinsparet i to dager til ende.
I 2009 fikk Kronprinsparet =Osloprisen for sitt oppriktige og ekte engasjement for de drøyt 100 000 barna som lever under fattigdomsgrensen i velstands Norge.

Jeg spør : Er Kronprinsparet villig til å avgi halvparten av sin apanasje på ca 8 – 9 millioner til Velferdsfondet (et fond som øremerkes til fattige og vanskeligstilte og som forvaltes av Barne- og familiedepartementet i samarbeid med idielle organisasjoner) ?

Er Mette Marit villig til å bytte ut sin Rolex-klokke til 250 000 med en klokke til 2 000 og å gi 248 000 til Velferdsfondet ?
Er Kronsprinsparet villig til avstå halvparten av sine landssteder/hytter til bruk og glede for vanskeligstilte ?
Er Kronprinsparet villig til å oppfordre resten av Kongehuset og sine milliardærvenner til å gi pengegaver til Velstandsfondet istedenfor dyre jule- og bursdagsgaver til hverandre ?

Dette kan bli en positiv smitteeffekt som kan spres til alle i den rike befolkningen i inn- og
utland.

Når dette er sagt. Den beste løsningen på lang sikt er : Avskaffelse av monarkiet og innføringen av en sunn og fornuftig fordelingspolitikk. Representasjons- og vertskapsoppgavene som Kongehuset har i dag kan overtas av Stortingspresidenten, de andre medlemmene i Stortingets presidentskap og statsministeren.
Partiene som har programfestet Republikk og en fordelingspolitikk som bygger på fellesskapsverdiene er : SV og Rødt. Dette er viktig å vite ved neste Storingsvalg i 2017.

Gunn Pound

Om å følge Grunnlagen!

Dagbladet skriver lørdag 17. mars 2012 at Sveriges arveberettigede Prinsesse Madeleine må prioritere hjemmegjøremål for å sikre troverdigheten til monarkiet hjemme i Sverige. Se og Hør skriver at Kungen krever at hun må holde seg hjemme for å arbeide for monarkiet, som hun ikke kan gjøre fra New York. Hun må vise at hun jobber skriver det svenske royalist magasinet “den svenske Damtidigningen”. EB Romerike skal til Stockholm til høsten og jeg ønsker å opp saken med med svensk utenrikstjenste. Som ihugga monarkist tror jeg det også er viktig for norske velgere å vite hva slags forhold vi skal ha til Monarkiet i Sverige. Samtidig kommer problemet med EU der Sverige har formannskapet og er en meget aktiv bidragsyter, der Norge er marginalisert gjennom utenforskapet i EØS! Vi trenger et tettere samarbeid med Sverige i EU!