Viser arkivet for stikkord likeverd

Grasrota skal også høres og sees

GRASROTA SKAL OGSÅ HØRES OG SEES

Jeg har ingen tittel å vise frem, men jeg har så mye annet å vise frem. Jeg har engasjement, helse, glede og entusiasme. Når skal vi trofaste grasrotslitere få anerkjennelse og bli løftet opp i lyset på lik linje med statusfolka. Vi er mange, mange.

Mange med meg er mektig lei av at folk med titler, posisjoner og kjendisstatus stadig får dominerer i mediebildet. Trofaste slitere på grasrota som virkelig bidrar blir ofte stående i skyggen, og det er så urettferdig.
I forrige uke fikk jeg to tidsskrifter fra to humanitære organisasjoner som arbeider for likeverd og respekt og for at «svake stemmer også skal høres». I begge bladene var samme professor avbildet på førstesiden. I den ene organisasjonen hvor jeg selv har deltatt aktivt i årevis vet jeg at mange trofaste medlemmer som har bidratt frivillig for organisasjonen i mange år, sjelden eller aldri har fått en spalteplass. Mange av statusfolka som har fått rikelig med spalteplass har aldri bidratt med hverken medlemskontingent eller frivillig arbeid til organisasjonen.

Vi lever i Norge som er et demokratisk land med ytringsfrihet som betyr at alle stemmer skal høres. I mange humanitære organisasjoner som jobber for at “svake stemmer” også skal høres, ser vi stadig at professorer, direktører, folk i høye stillinger og posisjoner , statssekretærer, statsråder og de som er nært beslektet med fiffen m.fl. får masse heder og ære pluss stor plass i mange medier. Det er mye lettere for en bankdirektør å få trykket en kronikk i en riksavis enn en feier. Å bli sett er et grunnleggende menneskelig behov. Mange får psykiske problemer, fordi de ikke blir sett. Verdensdagen for psykisk helse i 2014 har følgende tema : Hverdagsstress og psykisk helse – Se hverandre – senk skuldrene. Så lenge vi er vitne til den urettferdigheten som «seriøse» humanitære organisasjoner støtter opp under, greier vi ikke å senke skuldrene.

Alle skal sees – uansett rang. Om du er høy eller lav, stor eller liten. Vi som ikke har titler å vise til har også masse vettugt å si – vi må bare få slippe til. Dette handler om holdninger til våre medmennesker. Å snu denne trenden handler om en holdningsendring . Jeg har begynt. Blir du med ?

Gunn Pound

Kirken - Homofile og nestekjærligheten

KIRKENHOMOFILE OG NESTEKJÆRLIGHETEN ?
Når skal homofile og lesbiske bli behandlet som likeverdige mennesker i kirken ? Når skal de få lov til å bli viet på lik linje med andre?Jesus sa i min fars hus er det plass til alle og på søndagskolen sang vi Jesus elsker alle barna -alle barna på vår jord – om du er rød og grønn og svart er det samme har han sagt osv.
En viktig grunn til at jeg som kristen ikke har noen menighetstilknkytning er den at ingen av menighetene inkluderer ALLE. Når det gjelder kirkens behandling av homofile og lesbiske spør jeg om dette er forakt for menneskeverdet ? Min oppfatning av bibelen og det kristne budskap er at ingen mennesker, hverken biskoper, prester el. andre har lov til å dømme og utestenge andre. Det er kun Gud som skal dømme oss, og det står tydelig i trosbekjennelsen. At homofile og lesbiske nektes vielse i kirken oppfatter jeg som diskriminering, og her bør vel likestillingsombudet ha et ord med i laget ?
Norske lover forbyr diskriminering av homofile og så lenge homofile blir nektet vielse i kirken bør kirken nektes statsstøtte. En betingelse for å motta statsstøtte er vel at man følger norske lover ?
Gunn Pound