Viser arkivet for stikkord kunst

Kunst på vandring

Nylig åpnet utstillingen ”Kunst på vandring 2012” hos Ullensaker kunstforening. Utstillingen har tidligere vært vist i Galleri Trafo i Asker og skal også vises i Kolben kulturhus på Kolbotn. Akershus fylkeskommune ønsker å bringe kunst og kultur ut til befolkningen.

I den anledning har vi laget kunstpolitisk plan hvor det gis føringer for utvikling av arenaer og visningssteder for kunst og kultur. Innen dette området ble det i 2010 satt i gang et treårig pilotprosjekt med ”Kunst på vandring”. Intensjonen med dette pilotprosjektet er å vise profesjonell kunst ute i akershusregionene med en vandreutstilling.

Utstillingen ”Grenser” som vises nå i Ullensaker Kunstforening er den 3.vandreutstillingen som er produsert for å vises i kulturhus og andre visningssteder i fylket. Samarbeidspartner er Akershus Kunstsenter på Lillestrøm som har fått i oppdrag å produsere og formidle utstillingene i Kunst på vandring.

Når vi hører ordet grenser har vi alle ha en subjektiv oppfatning av begrepet, og som bygger på kultur, erfaringer og kunnskap hver enkelt av oss innehar. Til daglig blir ordet grenser nevnt i media og det kan være både positivt og negativt ladet. Ofte dreier det seg om geografiske grenser, men også personlige grenser eller grensen mellom fantasi og virkelighet.

I denne utstillingen presenterer de tre internasjonale kunstnerne ulike innfallsvinkler til begrepet GRENSER – sett med bakgrunn i en annen kultur, kunnskap og erfaring enn kanskje vi har fra vårt ståsted. De 3 kunstnere som er invitert til å produsere kunstverk til denne utstillingen er Khaled Jarrar, Ulla Schildt og Cecilia Jiménez Ojeda.

Med denne utstillingen håper vi at alle tar seg tid til å reflektere over tema og kunstutrykkene, som kunstnerne her har tatt opp og tolket på sin måte ut i fra sitt ståsted. Tanken er at man gjennom de kunstneriske uttrykkene som vises vil få et utvidet syn på begrepet grenser.

Håper at utstillingen kan gi opplevelser og vekke nysgjerrigheten for flere.