Viser arkivet for stikkord kriminelle

Kriminelle utlendinger må sendes hjem

KRIMINELLE UTLENDINGERSENDES HJEM
En plass i et fengsel med lav sikkerhet koster ca. 400 000 i året og en plass i et fengsel med høy risiko koster ca. 800 000. Utlendinger fra Øst Europa og andre ikke-vestlige land topper kriminalstatistikken i Norge. Bak alle anmeldte voldtekter i Oslo er det utlendinger som står bak. (aftenposten 2011). Oslo har en spesiell utfordring med utenlandske statsborgere som kommer hit for kort tid og begår kriminalitet. Å sende disse hjem umiddelbart etter domfellelse vil spare samfunnet for store utgifter.
Majoriteten av innvandrerne i Norge er greie og snille mennesker. Vi må skille mellom utlendinger som kommer til Norge for å få arbeid eller søke asyl og mellom de som kommer til Norge for å begå kriminelle handlinger. Av 1000 etniske nordmenn er 13,5 blitt straffet, men av 1000 ikke-vestlige utlendinger er 30 blitt straffet. Ofte er det grov kriminalitet som står bak. Folk som er dømt i utlandet flykter til Norge for å sitte i fengsel (luksushotell) med enorme utgifter for samfunnet.
Utenlandske kriminelle har i politiavhør fortalt at det er enkelt å gjøre kriminelle handlinger i Norge og at man gjorde det fordi nordmenn er naive og godtroende og at straffene er milde. Mange sier også at norske fengsler er luksus. Innsatte i Norge får kr. 62 om dagen under soning. Noe er som er mer enn mange tjener i frihet i Romania. I tillegg til dette får de tilbud om utdanning/opplæring i fengselet. I frihet må folk som ønsker utdanning ta opp studielån. Dette oppfordrer nok mange utlendinger til å prøve og havne i norsk fengsel, fordi det er godt betalt. I 2011 ble 2 730 utlendinger satt i norske fenglser. 963 kom fra Polen, Litauen og Romania. Hyppig representert var også personer fra Nigeria og Algerie, dette iflg. Statistikken fra Oslo politidistrikt.
Problemene har vokst og vokst etter at Schengen- samarbeidet ble utvidet. Bør Norge melde seg ut av Schengen ? Når dette er sagt så vet jeg at mange innvandrere mener at kriminelle utlendinger og innvandrere bør utvises permanent og umiddelbart etter domfellelse.

Gunn Pound

Vil bygge fengsler i Øst-Europa

Justisminister Knut Storberget ønsker et tettere samarbeid for å overføre østeuropeiske fanger til soning i hjemlandet. Nå vil Norge bidra til fengselsbyggingen. Knut Storberget møtte i går kolleger under et europeisk justisministermøte i Istanbul. Justisministeren hadde blant annet det han beskriver som «positive samtaler» med Polens justisminister Krzysztof Kwiatkowski om soningsoverføring for flere av polakkene som sitter i norske fengsler. Det er særlig Polen og Litauen vi jobber med nå. Polen har signalisert at de kan ta i mot flere, sier Storberget til Dagbladet. I går satt det 137 polakker og 97 litauere på soning i norske fengsler. Kapasitetsproblemer i de domfeltes hjemland er ofte det som stikker kjepper i hjulene for hjemsending. Storberget mener at Norge må gå nye veier for å få utlendingene i norske fengsler til å sone i hjemlandet. Nå vil han at Norge skal bidra til å øke fengselskapasiteten i de østeuropeiske landene. Fremskrittspartiet har foreslått nøyaktig det samme tidligere, men da ble det stemplet som ugjennomførbart. Hva mener du ?