Viser arkivet for stikkord kjøtt

Et usolidarisk jordbruksoppgjør

Årets jordbruksforhandlinger ga bøndene en nødvendig inntektsvekst, men det er først og fremst produsentene av storfe og dyrefôr som nyter godt av veksten. Det er et problem fordi kjøttproduksjonen baserer seg på import av stadig større mengder korn og soya.
Les mer…

Bli kjent med den norske bonden

Her kan du være med å sette igang en kampanje om bondens fremtid i norge.
Noen stikkord til starthjelp:
Bondens rolle i nærmiljø og samfunnet generelt, bondens markedsfrihet, hvor mange departement er den norske bonden underlagt, hvorfor skal vi ha landbruk i Norge, har den Norske bonden like produksjonsvilkår som sine konkurenter i andre land, hvem bestemmer prisen på det den norske bonden produserer og hvordan blir fortjenesten delt fra produsent til forbruker, påvirker klima i Norge bondens lønnsomhet, hva vet gjennomsnittsnormannen om norsk landbruk. Dette er noen stikkord som alle bør sette seg inn i før de begynner å diskutere norsk landbrukspolitikk.

Vi må begynne å informere og rette søkelyset på den norske bondens hverdag og situasjon, ut til det norske folk. Vi må få forståelse av hvilke funksjon den norske bonden har for blandt annet i lokalsamfunnet og norge forøvrig. Hvem lever av den norske bonde.Når vi har kommet i mål på dette område, vil det økonomiske grunnlaget og eksistensen for den norske bonden være avklart.
Inntil videre får vi bare finne oss i å bivåne de årvisse forestillingene, som finner sted mellom statens forhandlere og bondeorganisasjonene.
Norske bønder er statsansatte og som ansatt har vi vel krav på ei anstendig lønn etter innsats og antall timer/årsverk?

12.12.2009