Viser arkivet for stikkord jens

BAK DENNE MANNEN FINNER DU CARL. I . HAGEN.

Navn: Norulv Øvrebotten
Alder:56
Bosted:Førde/
Status: Pensjonist

Bakgrunn:

Journalist, sjefredaktør,

næringslivsleder og forsvarspolitiker.

Programsekretær i NRK-Dagsnytt og NRKs utenriksavdeling 1979-86, redaktør i Firdaposten 1986-90, politisk rådgiver for forsvarsminister Johan Jørgen Holst,

Forsvarsdepartementet, 1986-88.

Sjefredaktør og adm.dir. i Rogalands

Avis fra 1990. Ble fiktivt borte fra

denne stillingen flere ganger i 1996 og

1997. Leder for og medlem av en rekke offentlige utvalg innen Forsvaret på 1980 og 90-tallet.

Fransk utdanning fra Paris i 1984 og fra 1994-1996.

Copyright, Samfunnsmagasinet.

Ikke dumt å lete etter advokaten bak advokaten, som jeg tidligere har fortalt alltid er det faste opplegget som blir brukt i narrespillene i hovedstaden.

Det var slik Jens Christian Hauge opererte, og det er samme måten hans høyre hånd, Johan Fredrik Remmen, opererer nå.

Advokat Remmen er Arbeiderpartiet og LOs fremste juridiske rådgiver, og da han fjernet Gerd-Liv Valla plasserte han kollega Håkon Bleken som hennes personlige advokat. Så da hadde han kontrollen innenfra.

Samme teknikken blir for øvrig brukt med Geir Lippestad med Ellen Holager Andenæs som bakspiller. Lippestad er forsvarer for Anders Behring Breivik etter at morderen selv hadde bedt om ham straks han ble tatt på Utøya. Lippestad er medlem av Arbeiderpartiet.

Ellen Holager Andenæs ble i 1996 satt inn som sjef for sikkerhetspolitiet i ett år da statsminister Thorbjørn Jagland kjørte et lignende narrespill som statsminister Jens Stoltenberg gjør i dag via stråmenn i Stortinget, med den følge at sikkerhetspolitiet mistet både ryggrad og sjef.

Ikke noe ukjent handlingsmønster det som du ser i dag. tvert om. Det er samme oppskriften som blir fulgt. Den er russisk.

Per Sandberg er en interessant mann, men skal du vite hvem som er buktaleren, må du nok finne ut hvem som står bak ham.

Det er Carl I. Hagen. Han har lenge vist synlig nervøsitet og kjenner pusten i nakken. Noe som forklarer Per Sandbergs ellers ganske uforklarlige atferd.

Oslo er og blir et rottereir. For så vidt naturlig etter så mange år med usynlige russiske hender hvor det har hatt noe for seg å ha disse hendene
Artikkelen tilhører en samling av artikler som ble sendt meg og linken til denne er

Jonas Gahr Støre om habilitet, vaksiner og genmodifiserte organismer

I den senere tids spekulasjoner om Jonas Gahr Støre var inhabil når han delte ut 6 millioner skattekroner til stiftelsen Senter for nordområdelogistikk, kan det kanskje være greit å vite at utenriksministeren faktisk har en god unnskyldning for rotet med skattekronene.

I tillegg til at avgjørelsene ofte skjer i et forrykende tempo ved utenriksministerens kontor, noe som i seg selv lett kan føre til forhastede avgjørelser, viser det seg nå at Jonas Gahr Støre er ordblind. Når vi spør utenriksministeren om ikke denne tildelingen burde ha vært unngått ved at en eller flere i hans stab burde ha opplyst om åpenbare habilitetsproblemer, svarer Støre med at samtlige i hans stab også er ordblinde.

Støre sier videre at for ham var det en stor overraskelse å oppdage at ordblindhet også er smittsomt, men at han ikke er sikker på hvem som har smittet hvem. Støre avslører for oss at når han først fikk denne nyheten, om at ordblindhet kunne smitte fra person til person, var han først svært skeptisk. Men noen dager senere måtte han altså akseptere de faktiske forhold, når Jens Stoltenberg kommer innom med et rundskriv fra vaksineprodusenten Glaxo SmithKline som bekrefter påstanden om at ordblindhet smitter.

Støre sier videre at det er slikt grundig arbeide, ved innhenting av dokumentasjon fra uavhengige kilder, som er det som bidrar til at UD og UD’s ansatte har en slik høy troverdighet blandt den norske befolkningen.

Videre kunne Støre fortelle at Bill Gates, som forøvrig også er en nær og kjær venn av familiene Støre og Stoltenberg, nylig har uttalt at det om kort tid vil bli lansert en splitter ny vaksine som skal hindre videre spredning av ordblindhet blandt verdens befolkning. En av de fantastiske egenskapene ved denne nye vaksinen skal være at den er gratis og at den deles ut til befolkningen via luft og vann. Støre småler litt når han snakker om gjennombruddet i forskningen på vaksiner… “er det ikke fantastisk da, at man om kort tid vil kunne vaksinere en hel befolkning uten tukling med sprøytespisser eller piller samt det at man unngår at store menneskemasser må reise til legekontoret for å bli vaksinert. Tenk hva dette betyr for miljøet da, både lokalt og globalt”.

Når vi spør Støre om hva en slik massevaksinering av en hel befolkning vil koste, og om han har noen betenkeligheter med å tvangsvaksinere en hel befolkning, sier Støre følgende: “Det fine med dette er at det er helt gratis for våre innbyggere. Hele regningen fra Glaxo SmithKline betales i sin helhet av den norske stat. Ja… man må kunne si at dette er en gavepakke til norske borgere. Når det gjelder tvangsvaksinering så syns jeg du stiller spørsmålet på feil måte! Spørsmålet burde vært: Ønsker du at norske borgere skal være friske eller syke. Svaret på det er jo helt innlysende!”.

Støre kan videre avsløre at han har fått mye viktig informasjon fra vennen Bill Gates, om hvordan genmodifiserte planter (GMO) nå redder verdens matvareproduksjon og matbehovet til et stadig voksende antall fattige mennesker på denne planeten. Ansiktsfargen til Støre minner på dette tidspunktet om den litt ekle rosafargen til en oppdrettlaks, og det skal ikke stikkes under en stol at dette temaet er noe Støre åpenbart brenner for, bokstavelig talt. Bill Gates har nemlig sendt et notat til Støre som avslører at Monsanto’s egen forskning på hvorvidt GMO-planter kan utgjøre en potensiell helse- og/eller miljørisiko, en gang for alle har tilbakevist dette. Kort fortalt viser Monsanto’s egen forskning at ingen av de genmodifiserte plantene, produsert opp til i dag, utgjør noen fare for helse og miljø. Opplysningene fra Bill Gates var virkelig oppløftende sier Støre, og forteller videre at når våre egne uavhengige forskere innen genteknologi som feks. professor Hilde-Gunn Opsahl Hoen-Sorteberg og professor Atle Bones stiller seg bak Monsanto’s forskning kan det jo ikke være noen tvil om troverdigheten.

Med bakgrunn i disse siste studiene på GMO fra Monsanto og det faktum at Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) og Mattilsynet også går god for disse GMOene kan det jo ikke være noen som burde tvile på at GMO bør godkjennes i Norge. Støre sier videre at med bakgrunn i data fra EFSA’s (European Food Safety Authority) GMO panel med Harry Kuiper i spissen og talløse friskemeldinger av GMO fra VKM er det ikke lenger noen tvil om at GMO vil godkjennes i Norge før eller senere.

Støre sier videre: “Istedenfor å diskutere dette mer i regjeringen vil jeg og Jens Stoltenberg sørge for at det innføres en ny lov som automatisk godkjenner alle GMOer. Både de som er produsert til nå, og alle som måtte bli produsert i fremtiden. Tenk hva dette vil føre til av besparelser for norske skattebetalere. Det kan jo ikke være noen grunn til å bruke store ressurser på risikovurderinger av GMOer, når både produsenten av GMOene, lederen for EFSA’s GMO panel, og våre egne forskere går god for disse nyskapende produktene. Jeg er også møkk lei av å til stadighet måtte stå til ansvar for alle disse tåpelige bekymringsmeldingene om GMO fra Greenpeace og miljøaktivister, som ikke forstår det fnugg av hvordan man skal drive internasjonal handel. Det er ikke særlig gøy, skal du vite, å til stadighet være den eneste i WTO som alle ler av, når jeg må forklare hvordan den nåværende genteknologiloven i norge fungerer. Må forresten se å få gjort Jens oppmerksom på at denne loven må fjernes”.

Dessuten sier Støre, at hans nære venn Svein Flåtten (H) kom med endel viktig informasjon i relasjon til GMO, i en Interpellasjon på Stortinget om GMO den 19. mars i år:
a) Det er viktig å ta hensyn til WTO, EU og EØS avtalen.
b) Store konsekvenser dersom våre avgjørelser ikke godkjennes av WTO.
c) Verden mangler mat.
d) Det trengs større avlinger.
e) Det trengs større motstand mot plantesykdommer … slik at flere mennesker kan ernæres.
f) Kanskje en utvikling av genteknologien kan hjelpe norsk landbruk.
g) Må ikke kritisere lang behandlingstid vedr. godkjennig av GMOer … det kan komme noe godt ut av dette i fremtiden.

Når vi konfronterer Støre med at mer enn 99,9 prosent av all dyrket areal med GMO kun bidrar til mer gift i maten vår, enten fordi GMO-planten er genmodifisert slik at planten ‘tåler’ å bli spøytet med svært giftige sprøytemidler (bla. Roundup og Glufosinat Ammonium), eller at GMO-planten er genmodifisert slik at planten produserer gift i alle plantens deler, og at påstandene om at GMO-avlinger skulle resultere i større avlinger nå viser seg å være ren løgn fra GMO-produsentene sin side… bare trekker Støre på skuldrene og spør om vi har noen relevante spørsmål å komme med.

Vi informerer deretter Støre om at vi har noen oppsiktsvekkende avsløringer å komme med i relasjon til GMO og helse. Opplysninger som kan kaste lys over den forskningen som er gjort på genmodifiserte planter til nå, og som antakelig betyr at samtlige av de risikovurderinger som er utført av Monsanto’s GMOer, av Vitenskapskomiteen for Mattrygghet, er ugyldige. Støre begynner å få rykninger i den ene halvdelen av ansiktet, og ser tydelig utilpass ut, men viser oss allikevel motvillig inn på bakrommet til utenriksministerens kontor.

Når vi rett etter avsløringene fra professor Gilles-Eric Seralini forsøker å gi utenriksministeren et skriv som bla. dokumenterer de alvorlige påstandene fra professor Seralini, om hvordan Monsanto’s egne fôringsforsøk med GMO er konstruert på en slik måte at det er umulig å avdekke kroniske og reproduktive problemer, og det faktum at Monsanto overser viktige statistiske data som indikerer helsefare ved konsum av flere av de GMOene som Vitenskapskomiteen for Mattrygghet har friskemeldt, har den lett sykelige rosafargen i kinnene til utenriksministeren skiftet til en vemmelig gråblek farge, og Støre nærmest hyler ut disse ordene: “Jeg er ikke interessert i dokumentasjon fra andre uavhengige forskere enn Hilde-Gunn Opsahl Hoen Sorteberg og Atle Bones… dessuten synes jeg det er ganske frekt å komme her å klage på forskningen til verdens fremste produsent av genmodifiserte organismer. Skjønner dere ikke hva disse produktene kan bety for verdensøkonomien!!! Tenk når Monsanto får den totale kontrollen over matproduksjonen…. tenk hvilke fantastiske muligheter dette gir industrien og oss politikere!!! Tenk hvis Glaxo SmithKline og Monsanto kan samarbeide om vaksineproduksjon!!! Tenk når hele den norske befolkningen kan få sin daglige vaksine via frokost, lunsj og middag…. tenk… for pokker …. TENK!!!”

Når vi noen sekunder senere er blitt kastet på dør, og står på utsiden av UD’s kontorer for å komme til hektene etter Jonas Gahr Støre’s ukontrollerte utbrudd, ser vi utenriksministeren haste forbi oss og inn i en ventende varebil merket Glaxo SmithKline. Vi spøker litt med at kanskje vaksineprodusenten vil forsøke å sikre seg en avgående politiker, slik at de lettere skal kunne påvirke den norske stat til å bruke milliarder av skattekroner på den nye vidunder-vaksinen som Glaxo SmithKline har utviklet sammen med geniet Bill Gates. Men så må vi bare le, da vi kommer på at Støre er ordblind og derfor umulig kan være noe scoop for vaksineprodusenten.

Tilleggsinformasjon:

Her er videoklippene som resulterte i at vi ble kastet ut av utenriksministerens kontor. Det som antakelig fikk de små grå til å koke hos Støre, er sannsynligvis det faktum at den informasjon som avsløres av professor Seralini vil medføre at samtlige risikovurderinger gjort av Vitenskapskomiteen for Mattrygghet er ugyldige. Dette bla. fordi data fra Monsanto’s egne forskningsstudier viser ganske klart at rottene ble forgiftet av å spise genmodifisert mais. En ting som antakelig er enda værre for Støre er det at det nå skal bli svært vanskelig for han å argumentere med at GMO er trygt å spise for oss mennesker, når selv produsentens egne data viser sterke indikasjoner på at rotter blir forgiftet av å spise den genmodifiserte planten. Nedenfor vises del 4 og 5. For å kunne se hele foredraget kan du se her: Risikovurderinger av GMO basert på dårlig forskning – Du en laboratorierotte

I første video nedenfor kommer professor Seralini (uavhengig forsker fra CRIIGEN) med følgende avslørende opplysninger:

(04:10) Why did you say it was not important (Seralini to Monsanto) about statistical findings:
(04:17 – 05:07) And then they said (Monsanto): in order to find that important … we need a similarity between both sexes… we need a proportional effect for the two doses we have chosen… otherwise we do not look at that… and then they said (Monsanto)…. we do that for chemicals, pesticides and drugs since 50 years.

Monsanto har altså i ca 50 år, ifølge dem selv (i følge Seralini), valgt å se bort fra statistiske data som indikerer helsefare, dersom dataene ikke er proposjonale mellom kjønn.
Men som professor Seralini understreker: Dette er helt feil, fordi mange av disse statistiske dataene er forskjellig allerede før fôringsforsøkene starter. Slik har Monsanto tuklet med dataene fra egne fôringsforsøk på GMO, og slik har de tuklet med dataene de siste 50 år i relasjon til kjemikalier, plantevernmidler og legemidler. I lys av disse grelle opplysningene er det, for å si det mildt, noe underlig at Vitenskapskomiteen for Mattrygghet friskemelder GMOer i bøtter og spann her i Norge. At de ikke forlengst har anbefalt totalforbud mot det ultragiftige ugressmiddelet Roundup, er en gåte.CRIIGEN
Committee for Research & Independent Information on Genetic Engineering

Her er litt relevant informasjon fra forholdene i India, et land hvor GMO-produsentene har fått boltre seg fritt i relasjon til genmodifisert bomull siden 2002. Det har vært en katastrofe for landbruket og de bønder som har latt seg lure inn i GMO-fella.
A scientific fairytale

I norge er det en faggruppe bestående av 10 personer som skal risikovurdere GMOer med hensyn på helse og miljø. Hvordan er det mulig for medlemmer av denne gruppa å fremstå som seriøse og objektive når man samtidig driver utstrakt propagandavirksomhet for at Norge skal ta i bruk genmodifiserte organismer, og hvor man benytter argumenter som er basert på tro og håp og ikke forskning? Av de 10 medlemmene som sitter i denne faggruppen i VKM i dag er minst 4 av medlemmene slike GMO-tilhengere. Mer om dette her:

Den norske GMO skandalen

GMO nyheter

GMO videoer

ROUNDUP AND BIRTH DEFECTS – Are the public being kept in the dark?

Dr. Huber on how Glyphosate and GMO destroy soil quality – affecting health of plants, animals and humans

Monsanto’s ugressmiddel Roundup knyttes til missdannelser ved fødsler i Argentinas jordbruksområder

Illustrasjoner:
Jonas Gahr Støre av Utenriksdepartementet

Heimevernet har ingen plass i fremtiden .

I en prosess hvor et maskert russisk herredømme fra før krigen skal bli snudd til et åpent herredømme, har ikke Heimevernet noen plass, det utgjør tvert om en fare for prosessen. For Moskva.

Heimevernet spilte en rolle da Norge som stat var en maskert dobbeltagent for Sovjetunionen og senere Russland. Da bygget Norge opp et invasjonsforsvar mot Sovjetunionen, og Heimevernet var en del av denne kamuflasjen. Smart og stort tenkt av Stalin å bygge opp et invasjonsforsvar mot seg selv, men på samme tid bygget han også opp motstandsbevegelser mot seg selv i Vesten. I form av*Stay Behind* som var russiskstyrte grupper innen etterretning og organisert som okkupasjonsberedskap. Agnet ble slukt med snøre og søkke av både USA og Storbritannia, som finansierte hele det russiske opplegget uten å forstå at de skjøt seg i føttene hele tiden. I tiår etter tiår.

Stay Behind eksisterer i Norge den dag i dag. Med russisk kjerne.

Etter at USA, Storbritannia og andre vestlige land oppdaget hva Norge var blitt brukt til i 2005, valgte Putin så snu hva som har vært maskert inn til noe åpent. En slik strategisk prosess blir kjørt skrittvis og er ikke gjort over natten. Endringene skjer systematisk på ethvert samfunnsområde.

Du skal være både døv og blind hvis du ikke ser handlingsmønsteret og hvilken vei som det går. At Vladimir Putin inngikk en avtale om en grense i Barentshavet i nord, skjedde ut fra en bedømmelse av at denne prosessen med å integrere Norge i Russlands systemer, var kommet så langt at det ikke var noen vei tilbake. Avtalen om Barentshavet ville ikke ha noen praktisk betydning om noen år.
Resten av artikkelen kan du lese her
Norgespartiet vil innføre Direktedemokrati

Ønsker du at Norgespartiet skal inn på Stortinget i 2013

Bli medlem

The EU Hitlers dream come true

Norulv Øvrebotten.

Norulv Øvrebotten om det skjulte KGB og STASI nettverket.

Anders Behring Breiviks nettverk
var først og fremst knyttet til frimurerne. Hvor en av hans hjelpere, jeg regner med at det var indirekte lagt opp, er satt inn i et utvalg fra regjeringen som angivelig skal granske hva som hendte.

Det er smart, men mye av teknikken er identifisert etter at Høyesterett ble benyttet til å snu utfallet av den kalde krigen opp ned ved hjelp av spillet i det negative rom, da denne domstolen stilte med dommer Ketil Lund som leder for kommisjonen med dette formålet. Fra 1994 til 1996. Slike bedragoperasjoner blir kjørt over mange år. Også dette narrespillet i narrespillet som inneholdt mange drap.

Nøkkelen til å løse bombeeksplosjon og massemordet 22. juli, finner du altså i skjæringspunktet mellom Frimurerlosjen og den militære etterretningen i Norge.

Hemmelige samfunn som Frimurerlosjen skulle utelukke sikkerhetsklarering for Strengt Hemmelig på nasjonalt og internasjonalt nivå innen de væpnede styrker generelt og etterretningstjenesten spesielt, men det har altså ikke skjedd. Det ble mange norske ungdommers bane og skjebne 22. juli

General Kjell Grandhagen, som er sjef for etterretningen, ble vervet av de russiske hemmelige tjenestene da han var løytnant på Andøya i 1978. Når general Torgeir Hagen, forgjengeren og nå medlem av 22. juli-kommisjonen, ble vervet, vet jeg ikke

Ikke noe overrasker meg mer. Det gjorde det heller ikke som sekretær for forsvarsminister Johan Jørgen Holst, og jeg mistet helt respekten for daværende utenriksminister Thorvald Stoltenberg, da jeg måtte håndtere følgene av at han var så korrumpert som forsvarsminister helt på begynnelsen av 80-tallet.
Det må mye husvask til i Det Norske Hus før det er til å bo i for fremtiden, og en trapp vasker du alltid ovenfra og ned.

Hvis natten var normal

Hvis sist natt var normal skal sjefen for Etterretningstjenesten, general Kjell Grandhagen, ikke være å se på arbeid i dag. Det skal heller ikke medlem av 22. juli-kommisjonen, general Torgeir Hagen. Han var forrige sjef for Etterretningstjenesten.

Kongen fortrenges og blir kuppet gradvis ut

Ett av handlingsmønstrene som går igjen i det russiske narrespillet i Norge for å beholde dobbelstaten, er at statsminister Jens Stoltenberg fortrenger Kong Harald ved viktige symbolske markeringer utad mot folket. Dette skjedde blant annet ved utdeling av Krigskorset i vår. Da Kongen ble holdt helt utenfor

Espen Barth Eide var derimot en sentral mellommann i russiske FSBs intrigespill mot fremstående offiserer i Forsvaret. Da han var statssekretær.

Sitat fra Kommentar.no:

“Anne-Grete Strøm-Erichsen var en dårlig forsvarsminister og en svøpe for sine ansatte. Vi husker spesielt hennes maktmisbruk overfor høyere marineoffiserer, som hun anklaget for kriminelle handlinger for å få dem fjernet, mens hun og hennes lakeier fikk tvunget gjennom nedleggelsen av Olavsvern og flytting av Forsvarets Operative Hovedkvarter fra Stavanger til Bodø. Vi husker enda bedre at da marineoffiserene ble blankt frifunnet for anklagene mot dem, maktet ikke Anne-Grete Strøm-Erichsen engang å beklage sitt ekle spill overfor marineoffiserene og deres familier. Statsminister Jens Stoltenberg må ha bifalt hennes misgjerninger, hvis han i det hele tatt var interessert i hva som foregikk, siden han gjorde henne til helseminister.” Sitat slutt.

Norulv Øvrebotten.

Jurij Liina har laget en film om frimurrene : Architects of Deception
.

.

.