Viser arkivet for stikkord hauge

BAK DENNE MANNEN FINNER DU CARL. I . HAGEN.

Navn: Norulv Øvrebotten
Alder:56
Bosted:Førde/
Status: Pensjonist

Bakgrunn:

Journalist, sjefredaktør,

næringslivsleder og forsvarspolitiker.

Programsekretær i NRK-Dagsnytt og NRKs utenriksavdeling 1979-86, redaktør i Firdaposten 1986-90, politisk rådgiver for forsvarsminister Johan Jørgen Holst,

Forsvarsdepartementet, 1986-88.

Sjefredaktør og adm.dir. i Rogalands

Avis fra 1990. Ble fiktivt borte fra

denne stillingen flere ganger i 1996 og

1997. Leder for og medlem av en rekke offentlige utvalg innen Forsvaret på 1980 og 90-tallet.

Fransk utdanning fra Paris i 1984 og fra 1994-1996.

Copyright, Samfunnsmagasinet.

Ikke dumt å lete etter advokaten bak advokaten, som jeg tidligere har fortalt alltid er det faste opplegget som blir brukt i narrespillene i hovedstaden.

Det var slik Jens Christian Hauge opererte, og det er samme måten hans høyre hånd, Johan Fredrik Remmen, opererer nå.

Advokat Remmen er Arbeiderpartiet og LOs fremste juridiske rådgiver, og da han fjernet Gerd-Liv Valla plasserte han kollega Håkon Bleken som hennes personlige advokat. Så da hadde han kontrollen innenfra.

Samme teknikken blir for øvrig brukt med Geir Lippestad med Ellen Holager Andenæs som bakspiller. Lippestad er forsvarer for Anders Behring Breivik etter at morderen selv hadde bedt om ham straks han ble tatt på Utøya. Lippestad er medlem av Arbeiderpartiet.

Ellen Holager Andenæs ble i 1996 satt inn som sjef for sikkerhetspolitiet i ett år da statsminister Thorbjørn Jagland kjørte et lignende narrespill som statsminister Jens Stoltenberg gjør i dag via stråmenn i Stortinget, med den følge at sikkerhetspolitiet mistet både ryggrad og sjef.

Ikke noe ukjent handlingsmønster det som du ser i dag. tvert om. Det er samme oppskriften som blir fulgt. Den er russisk.

Per Sandberg er en interessant mann, men skal du vite hvem som er buktaleren, må du nok finne ut hvem som står bak ham.

Det er Carl I. Hagen. Han har lenge vist synlig nervøsitet og kjenner pusten i nakken. Noe som forklarer Per Sandbergs ellers ganske uforklarlige atferd.

Oslo er og blir et rottereir. For så vidt naturlig etter så mange år med usynlige russiske hender hvor det har hatt noe for seg å ha disse hendene
Artikkelen tilhører en samling av artikler som ble sendt meg og linken til denne er

Heimevernet har ingen plass i fremtiden .

I en prosess hvor et maskert russisk herredømme fra før krigen skal bli snudd til et åpent herredømme, har ikke Heimevernet noen plass, det utgjør tvert om en fare for prosessen. For Moskva.

Heimevernet spilte en rolle da Norge som stat var en maskert dobbeltagent for Sovjetunionen og senere Russland. Da bygget Norge opp et invasjonsforsvar mot Sovjetunionen, og Heimevernet var en del av denne kamuflasjen. Smart og stort tenkt av Stalin å bygge opp et invasjonsforsvar mot seg selv, men på samme tid bygget han også opp motstandsbevegelser mot seg selv i Vesten. I form av*Stay Behind* som var russiskstyrte grupper innen etterretning og organisert som okkupasjonsberedskap. Agnet ble slukt med snøre og søkke av både USA og Storbritannia, som finansierte hele det russiske opplegget uten å forstå at de skjøt seg i føttene hele tiden. I tiår etter tiår.

Stay Behind eksisterer i Norge den dag i dag. Med russisk kjerne.

Etter at USA, Storbritannia og andre vestlige land oppdaget hva Norge var blitt brukt til i 2005, valgte Putin så snu hva som har vært maskert inn til noe åpent. En slik strategisk prosess blir kjørt skrittvis og er ikke gjort over natten. Endringene skjer systematisk på ethvert samfunnsområde.

Du skal være både døv og blind hvis du ikke ser handlingsmønsteret og hvilken vei som det går. At Vladimir Putin inngikk en avtale om en grense i Barentshavet i nord, skjedde ut fra en bedømmelse av at denne prosessen med å integrere Norge i Russlands systemer, var kommet så langt at det ikke var noen vei tilbake. Avtalen om Barentshavet ville ikke ha noen praktisk betydning om noen år.
Resten av artikkelen kan du lese her
Norgespartiet vil innføre Direktedemokrati

Ønsker du at Norgespartiet skal inn på Stortinget i 2013

Bli medlem

The EU Hitlers dream come true

Norulv Øvrebotten.

Norulv Øvrebotten om det skjulte KGB og STASI nettverket.

Anders Behring Breiviks nettverk
var først og fremst knyttet til frimurerne. Hvor en av hans hjelpere, jeg regner med at det var indirekte lagt opp, er satt inn i et utvalg fra regjeringen som angivelig skal granske hva som hendte.

Det er smart, men mye av teknikken er identifisert etter at Høyesterett ble benyttet til å snu utfallet av den kalde krigen opp ned ved hjelp av spillet i det negative rom, da denne domstolen stilte med dommer Ketil Lund som leder for kommisjonen med dette formålet. Fra 1994 til 1996. Slike bedragoperasjoner blir kjørt over mange år. Også dette narrespillet i narrespillet som inneholdt mange drap.

Nøkkelen til å løse bombeeksplosjon og massemordet 22. juli, finner du altså i skjæringspunktet mellom Frimurerlosjen og den militære etterretningen i Norge.

Hemmelige samfunn som Frimurerlosjen skulle utelukke sikkerhetsklarering for Strengt Hemmelig på nasjonalt og internasjonalt nivå innen de væpnede styrker generelt og etterretningstjenesten spesielt, men det har altså ikke skjedd. Det ble mange norske ungdommers bane og skjebne 22. juli

General Kjell Grandhagen, som er sjef for etterretningen, ble vervet av de russiske hemmelige tjenestene da han var løytnant på Andøya i 1978. Når general Torgeir Hagen, forgjengeren og nå medlem av 22. juli-kommisjonen, ble vervet, vet jeg ikke

Ikke noe overrasker meg mer. Det gjorde det heller ikke som sekretær for forsvarsminister Johan Jørgen Holst, og jeg mistet helt respekten for daværende utenriksminister Thorvald Stoltenberg, da jeg måtte håndtere følgene av at han var så korrumpert som forsvarsminister helt på begynnelsen av 80-tallet.
Det må mye husvask til i Det Norske Hus før det er til å bo i for fremtiden, og en trapp vasker du alltid ovenfra og ned.

Hvis natten var normal

Hvis sist natt var normal skal sjefen for Etterretningstjenesten, general Kjell Grandhagen, ikke være å se på arbeid i dag. Det skal heller ikke medlem av 22. juli-kommisjonen, general Torgeir Hagen. Han var forrige sjef for Etterretningstjenesten.

Kongen fortrenges og blir kuppet gradvis ut

Ett av handlingsmønstrene som går igjen i det russiske narrespillet i Norge for å beholde dobbelstaten, er at statsminister Jens Stoltenberg fortrenger Kong Harald ved viktige symbolske markeringer utad mot folket. Dette skjedde blant annet ved utdeling av Krigskorset i vår. Da Kongen ble holdt helt utenfor

Espen Barth Eide var derimot en sentral mellommann i russiske FSBs intrigespill mot fremstående offiserer i Forsvaret. Da han var statssekretær.

Sitat fra Kommentar.no:

“Anne-Grete Strøm-Erichsen var en dårlig forsvarsminister og en svøpe for sine ansatte. Vi husker spesielt hennes maktmisbruk overfor høyere marineoffiserer, som hun anklaget for kriminelle handlinger for å få dem fjernet, mens hun og hennes lakeier fikk tvunget gjennom nedleggelsen av Olavsvern og flytting av Forsvarets Operative Hovedkvarter fra Stavanger til Bodø. Vi husker enda bedre at da marineoffiserene ble blankt frifunnet for anklagene mot dem, maktet ikke Anne-Grete Strøm-Erichsen engang å beklage sitt ekle spill overfor marineoffiserene og deres familier. Statsminister Jens Stoltenberg må ha bifalt hennes misgjerninger, hvis han i det hele tatt var interessert i hva som foregikk, siden han gjorde henne til helseminister.” Sitat slutt.

Norulv Øvrebotten.

Jurij Liina har laget en film om frimurrene : Architects of Deception
.

.

.

USA LAR RUSSLAND OVERTA NORGE.

Slanger fordøyer fort kaniner som er slukt fra før.

Norulf Øvrebotten.

Det tar ikke så lang tid for en slange å fordøye en kanin," sa den franske presidenten Francois Mitterrand i 1990.
Han var mot at Tyskland skulle gjenoppstå på kartet som nasjon igjen for første gang siden 1945. Som følge av at Øst-Tyskland og Vest-Tyskland ble slått sammen etter å ha vært delt siden krigen. Øst-Tyskland var kaninen. Frankrike var redd for hva Tyskland ville gjøre når kaninen var fortært.

Tyskland fikk ikke lov til å bli samlet igjen før Berlin gikk med på nye lenker for fremtiden. Frankrike tvang Tyskland til å gi opp D-mark og gå med på å gjøre Det europeiske fellesmarked, EF, om til Den europeiske union (EU) og innføre en ny felles pengeenhet, nemlig den nå omstridte euro. Et snedig trekk på sjakkbrettet fra Frankrike med umiskjennelig russisk opphav.

Som følge av dette spillet i det strategiske negative rom kom Tyskland i motsatt stilling enn hva landet hadde vært som stormakt midt i Europa ved to anledninger i århundret før. I stedet for erstatning etter krig, ble spillet nå snudd og Tyskland narret og tvunget inn i en prosess som etter hvert skulle forplikte den gjenfødte nasjonen til å betale erstatning for fred. Denne konklusjonen blir for tiden hevdet med stadig større tyngde, med store utslag rundt om, for å bevise et premiss i fremtiden, og som vanlig gjør premisset motstand mot å bli tvunget i samsvar med hva konklusjonen tvinger det til.
Riset bak speilet er påstanden om at dette er et spørsmål om krig og fred i Europa. Selv den gamle forbundskansleren fra 1990, Helmut Kohl, sier det. Så bare betal for freden. Dette er den speilvendte utgaven fra 1918 og 1945. For Tyskland. Hvor stor regningen blir for Tyskland til slutt, er det ingen som vet, men veien blir til mens du går. Neste generasjon vet kanskje svaret.

“Når penger dør,” heter en aktuell og relevant bok om inflasjon som spiser opp alle verdier. Superinflasjon i det skjøre demokratiet i Tyskland mellom to kriger i det forrige århundret er hva boken forsøker å trekke en lærdom av til bruk i dagens verden

Norgespartiet presenterer her et lite utvalg av sensasjonelle
[Norulv Øvrebotten]

Norulv Øvrebotten
artikler fra oktober 2011, hvor tidligere journalist, sjefredaktør, næringslivsleder, forsvarspolitiker, programsekretær i NRK, politisk rådgiver for forsvarsministeren, – Norulv Øvrebotten – forklarer Norges rolle i spillet mellom USA og Sovjet Unionen.

Les mer

.

NORULF ØVREBOTTEN !

Spillet mot meg.

Historien «Spillet mot meg» har sitt utgangspunkt fra den tiden Norulv Øvrebotten var sjefredaktør for Rogalands Avis, og ble rensket ut av stillingen av to smarte jurister, hvorav den ene juristen var kjent som AP mann og tidligere forsvarsminister – Jens Christian Hauge

Navn: Norulv Øvrebotten
Alder: 56
Bosted: Førde/
Status: Pensjonist

Bakgrunn: Journalist, sjefredaktør,
næringslivsleder og forsvarspolitiker.
Programsekretær i NRK-Dagsnytt og NRKs utenriksavdeling 1979-86, redaktør i Firdaposten 1986-90, politisk rådgiver for forsvarsminister Johan Jørgen Holst,
Forsvarsdepartementet, 1986-88.
Sjefredaktør og adm.dir. i Rogalands
Avis fra 1990. Ble fiktivt borte fra
denne stillingen flere ganger i 1996 og
1997. Leder for og medlem av en rekke offentlige utvalg innen Forsvaret på 1980 og 90-tallet.

Fransk utdanning fra Paris i 1984 og fra 1994-1996.

Denne artikkelen har som hovedoppgave å lede leseren over på Norulv Øvrebotten sin egen hjemmeside hvor han med egne ord forteller om dette spillet i negativ sektor. Hvordan falskspilleren Jens Christian Hauge brukte kontradiskjonsprinsippet for å få tryllet vekk Sjefredaktør Øvrebotten fra sin stilling i Rogalands Avis. Det er en artikkel som redegjør for metodene som brukes mot uønskede personer. En artikkel du som leser og samfunns-interessert bare må få med deg.

Jens Christian Hauge benyttet KONSISTENTE OG KONSEKVENTE BRUDDKONTRADIKSJONSPRINSIPPET for å skape illusjoner som hadde til følge at Øvrebotten ble borte fra stillingen.

Jeg anbefaler derfor leserne å starte med Øvrebotten sin artikkel Spillet mot meg som jeg mener danner grunnlaget for forståelsen av det øvrige innholdet på Øvrebotten sin fascinerende hjemmeside. En hjemmeside hvor hver eneste linje anbefales lest.

Les mer