Viser arkivet for stikkord habilitet

Jonas Gahr Støre om habilitet, vaksiner og genmodifiserte organismer

I den senere tids spekulasjoner om Jonas Gahr Støre var inhabil når han delte ut 6 millioner skattekroner til stiftelsen Senter for nordområdelogistikk, kan det kanskje være greit å vite at utenriksministeren faktisk har en god unnskyldning for rotet med skattekronene.

I tillegg til at avgjørelsene ofte skjer i et forrykende tempo ved utenriksministerens kontor, noe som i seg selv lett kan føre til forhastede avgjørelser, viser det seg nå at Jonas Gahr Støre er ordblind. Når vi spør utenriksministeren om ikke denne tildelingen burde ha vært unngått ved at en eller flere i hans stab burde ha opplyst om åpenbare habilitetsproblemer, svarer Støre med at samtlige i hans stab også er ordblinde.

Støre sier videre at for ham var det en stor overraskelse å oppdage at ordblindhet også er smittsomt, men at han ikke er sikker på hvem som har smittet hvem. Støre avslører for oss at når han først fikk denne nyheten, om at ordblindhet kunne smitte fra person til person, var han først svært skeptisk. Men noen dager senere måtte han altså akseptere de faktiske forhold, når Jens Stoltenberg kommer innom med et rundskriv fra vaksineprodusenten Glaxo SmithKline som bekrefter påstanden om at ordblindhet smitter.

Støre sier videre at det er slikt grundig arbeide, ved innhenting av dokumentasjon fra uavhengige kilder, som er det som bidrar til at UD og UD’s ansatte har en slik høy troverdighet blandt den norske befolkningen.

Videre kunne Støre fortelle at Bill Gates, som forøvrig også er en nær og kjær venn av familiene Støre og Stoltenberg, nylig har uttalt at det om kort tid vil bli lansert en splitter ny vaksine som skal hindre videre spredning av ordblindhet blandt verdens befolkning. En av de fantastiske egenskapene ved denne nye vaksinen skal være at den er gratis og at den deles ut til befolkningen via luft og vann. Støre småler litt når han snakker om gjennombruddet i forskningen på vaksiner… “er det ikke fantastisk da, at man om kort tid vil kunne vaksinere en hel befolkning uten tukling med sprøytespisser eller piller samt det at man unngår at store menneskemasser må reise til legekontoret for å bli vaksinert. Tenk hva dette betyr for miljøet da, både lokalt og globalt”.

Når vi spør Støre om hva en slik massevaksinering av en hel befolkning vil koste, og om han har noen betenkeligheter med å tvangsvaksinere en hel befolkning, sier Støre følgende: “Det fine med dette er at det er helt gratis for våre innbyggere. Hele regningen fra Glaxo SmithKline betales i sin helhet av den norske stat. Ja… man må kunne si at dette er en gavepakke til norske borgere. Når det gjelder tvangsvaksinering så syns jeg du stiller spørsmålet på feil måte! Spørsmålet burde vært: Ønsker du at norske borgere skal være friske eller syke. Svaret på det er jo helt innlysende!”.

Støre kan videre avsløre at han har fått mye viktig informasjon fra vennen Bill Gates, om hvordan genmodifiserte planter (GMO) nå redder verdens matvareproduksjon og matbehovet til et stadig voksende antall fattige mennesker på denne planeten. Ansiktsfargen til Støre minner på dette tidspunktet om den litt ekle rosafargen til en oppdrettlaks, og det skal ikke stikkes under en stol at dette temaet er noe Støre åpenbart brenner for, bokstavelig talt. Bill Gates har nemlig sendt et notat til Støre som avslører at Monsanto’s egen forskning på hvorvidt GMO-planter kan utgjøre en potensiell helse- og/eller miljørisiko, en gang for alle har tilbakevist dette. Kort fortalt viser Monsanto’s egen forskning at ingen av de genmodifiserte plantene, produsert opp til i dag, utgjør noen fare for helse og miljø. Opplysningene fra Bill Gates var virkelig oppløftende sier Støre, og forteller videre at når våre egne uavhengige forskere innen genteknologi som feks. professor Hilde-Gunn Opsahl Hoen-Sorteberg og professor Atle Bones stiller seg bak Monsanto’s forskning kan det jo ikke være noen tvil om troverdigheten.

Med bakgrunn i disse siste studiene på GMO fra Monsanto og det faktum at Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) og Mattilsynet også går god for disse GMOene kan det jo ikke være noen som burde tvile på at GMO bør godkjennes i Norge. Støre sier videre at med bakgrunn i data fra EFSA’s (European Food Safety Authority) GMO panel med Harry Kuiper i spissen og talløse friskemeldinger av GMO fra VKM er det ikke lenger noen tvil om at GMO vil godkjennes i Norge før eller senere.

Støre sier videre: “Istedenfor å diskutere dette mer i regjeringen vil jeg og Jens Stoltenberg sørge for at det innføres en ny lov som automatisk godkjenner alle GMOer. Både de som er produsert til nå, og alle som måtte bli produsert i fremtiden. Tenk hva dette vil føre til av besparelser for norske skattebetalere. Det kan jo ikke være noen grunn til å bruke store ressurser på risikovurderinger av GMOer, når både produsenten av GMOene, lederen for EFSA’s GMO panel, og våre egne forskere går god for disse nyskapende produktene. Jeg er også møkk lei av å til stadighet måtte stå til ansvar for alle disse tåpelige bekymringsmeldingene om GMO fra Greenpeace og miljøaktivister, som ikke forstår det fnugg av hvordan man skal drive internasjonal handel. Det er ikke særlig gøy, skal du vite, å til stadighet være den eneste i WTO som alle ler av, når jeg må forklare hvordan den nåværende genteknologiloven i norge fungerer. Må forresten se å få gjort Jens oppmerksom på at denne loven må fjernes”.

Dessuten sier Støre, at hans nære venn Svein Flåtten (H) kom med endel viktig informasjon i relasjon til GMO, i en Interpellasjon på Stortinget om GMO den 19. mars i år:
a) Det er viktig å ta hensyn til WTO, EU og EØS avtalen.
b) Store konsekvenser dersom våre avgjørelser ikke godkjennes av WTO.
c) Verden mangler mat.
d) Det trengs større avlinger.
e) Det trengs større motstand mot plantesykdommer … slik at flere mennesker kan ernæres.
f) Kanskje en utvikling av genteknologien kan hjelpe norsk landbruk.
g) Må ikke kritisere lang behandlingstid vedr. godkjennig av GMOer … det kan komme noe godt ut av dette i fremtiden.

Når vi konfronterer Støre med at mer enn 99,9 prosent av all dyrket areal med GMO kun bidrar til mer gift i maten vår, enten fordi GMO-planten er genmodifisert slik at planten ‘tåler’ å bli spøytet med svært giftige sprøytemidler (bla. Roundup og Glufosinat Ammonium), eller at GMO-planten er genmodifisert slik at planten produserer gift i alle plantens deler, og at påstandene om at GMO-avlinger skulle resultere i større avlinger nå viser seg å være ren løgn fra GMO-produsentene sin side… bare trekker Støre på skuldrene og spør om vi har noen relevante spørsmål å komme med.

Vi informerer deretter Støre om at vi har noen oppsiktsvekkende avsløringer å komme med i relasjon til GMO og helse. Opplysninger som kan kaste lys over den forskningen som er gjort på genmodifiserte planter til nå, og som antakelig betyr at samtlige av de risikovurderinger som er utført av Monsanto’s GMOer, av Vitenskapskomiteen for Mattrygghet, er ugyldige. Støre begynner å få rykninger i den ene halvdelen av ansiktet, og ser tydelig utilpass ut, men viser oss allikevel motvillig inn på bakrommet til utenriksministerens kontor.

Når vi rett etter avsløringene fra professor Gilles-Eric Seralini forsøker å gi utenriksministeren et skriv som bla. dokumenterer de alvorlige påstandene fra professor Seralini, om hvordan Monsanto’s egne fôringsforsøk med GMO er konstruert på en slik måte at det er umulig å avdekke kroniske og reproduktive problemer, og det faktum at Monsanto overser viktige statistiske data som indikerer helsefare ved konsum av flere av de GMOene som Vitenskapskomiteen for Mattrygghet har friskemeldt, har den lett sykelige rosafargen i kinnene til utenriksministeren skiftet til en vemmelig gråblek farge, og Støre nærmest hyler ut disse ordene: “Jeg er ikke interessert i dokumentasjon fra andre uavhengige forskere enn Hilde-Gunn Opsahl Hoen Sorteberg og Atle Bones… dessuten synes jeg det er ganske frekt å komme her å klage på forskningen til verdens fremste produsent av genmodifiserte organismer. Skjønner dere ikke hva disse produktene kan bety for verdensøkonomien!!! Tenk når Monsanto får den totale kontrollen over matproduksjonen…. tenk hvilke fantastiske muligheter dette gir industrien og oss politikere!!! Tenk hvis Glaxo SmithKline og Monsanto kan samarbeide om vaksineproduksjon!!! Tenk når hele den norske befolkningen kan få sin daglige vaksine via frokost, lunsj og middag…. tenk… for pokker …. TENK!!!”

Når vi noen sekunder senere er blitt kastet på dør, og står på utsiden av UD’s kontorer for å komme til hektene etter Jonas Gahr Støre’s ukontrollerte utbrudd, ser vi utenriksministeren haste forbi oss og inn i en ventende varebil merket Glaxo SmithKline. Vi spøker litt med at kanskje vaksineprodusenten vil forsøke å sikre seg en avgående politiker, slik at de lettere skal kunne påvirke den norske stat til å bruke milliarder av skattekroner på den nye vidunder-vaksinen som Glaxo SmithKline har utviklet sammen med geniet Bill Gates. Men så må vi bare le, da vi kommer på at Støre er ordblind og derfor umulig kan være noe scoop for vaksineprodusenten.

Tilleggsinformasjon:

Her er videoklippene som resulterte i at vi ble kastet ut av utenriksministerens kontor. Det som antakelig fikk de små grå til å koke hos Støre, er sannsynligvis det faktum at den informasjon som avsløres av professor Seralini vil medføre at samtlige risikovurderinger gjort av Vitenskapskomiteen for Mattrygghet er ugyldige. Dette bla. fordi data fra Monsanto’s egne forskningsstudier viser ganske klart at rottene ble forgiftet av å spise genmodifisert mais. En ting som antakelig er enda værre for Støre er det at det nå skal bli svært vanskelig for han å argumentere med at GMO er trygt å spise for oss mennesker, når selv produsentens egne data viser sterke indikasjoner på at rotter blir forgiftet av å spise den genmodifiserte planten. Nedenfor vises del 4 og 5. For å kunne se hele foredraget kan du se her: Risikovurderinger av GMO basert på dårlig forskning – Du en laboratorierotte

I første video nedenfor kommer professor Seralini (uavhengig forsker fra CRIIGEN) med følgende avslørende opplysninger:

(04:10) Why did you say it was not important (Seralini to Monsanto) about statistical findings:
(04:17 – 05:07) And then they said (Monsanto): in order to find that important … we need a similarity between both sexes… we need a proportional effect for the two doses we have chosen… otherwise we do not look at that… and then they said (Monsanto)…. we do that for chemicals, pesticides and drugs since 50 years.

Monsanto har altså i ca 50 år, ifølge dem selv (i følge Seralini), valgt å se bort fra statistiske data som indikerer helsefare, dersom dataene ikke er proposjonale mellom kjønn.
Men som professor Seralini understreker: Dette er helt feil, fordi mange av disse statistiske dataene er forskjellig allerede før fôringsforsøkene starter. Slik har Monsanto tuklet med dataene fra egne fôringsforsøk på GMO, og slik har de tuklet med dataene de siste 50 år i relasjon til kjemikalier, plantevernmidler og legemidler. I lys av disse grelle opplysningene er det, for å si det mildt, noe underlig at Vitenskapskomiteen for Mattrygghet friskemelder GMOer i bøtter og spann her i Norge. At de ikke forlengst har anbefalt totalforbud mot det ultragiftige ugressmiddelet Roundup, er en gåte.CRIIGEN
Committee for Research & Independent Information on Genetic Engineering

Her er litt relevant informasjon fra forholdene i India, et land hvor GMO-produsentene har fått boltre seg fritt i relasjon til genmodifisert bomull siden 2002. Det har vært en katastrofe for landbruket og de bønder som har latt seg lure inn i GMO-fella.
A scientific fairytale

I norge er det en faggruppe bestående av 10 personer som skal risikovurdere GMOer med hensyn på helse og miljø. Hvordan er det mulig for medlemmer av denne gruppa å fremstå som seriøse og objektive når man samtidig driver utstrakt propagandavirksomhet for at Norge skal ta i bruk genmodifiserte organismer, og hvor man benytter argumenter som er basert på tro og håp og ikke forskning? Av de 10 medlemmene som sitter i denne faggruppen i VKM i dag er minst 4 av medlemmene slike GMO-tilhengere. Mer om dette her:

Den norske GMO skandalen

GMO nyheter

GMO videoer

ROUNDUP AND BIRTH DEFECTS – Are the public being kept in the dark?

Dr. Huber on how Glyphosate and GMO destroy soil quality – affecting health of plants, animals and humans

Monsanto’s ugressmiddel Roundup knyttes til missdannelser ved fødsler i Argentinas jordbruksområder

Illustrasjoner:
Jonas Gahr Støre av Utenriksdepartementet

Profitt viktigere enn matsikkerhet og miljø?

I Kristin Færden’s svar til kronikken «Rot truer matsikkerhet», hvor vi bla. belyser at Faggruppen for GMO i Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) opplagt har et habilitetsproblem, er det svært interessant at direktøren for VKM overhodet ikke ser noen mulighet for konflikt. Færden bekrefter nå en gang for alle at uansett hvor positiv en søker måtte være for å fronte bruk av GMO eller at søkeren er ansatt i GMO-industrien, ikke betyr noen ting.

Tidligere leder og nåværende medlem av Faggruppen for GMO, professor Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg, har i en årrekke publisert de reneste «reklamekampanjene» for GMO i Norske riksaviser. Sorteberg har en egen evne til å blande håp og trussler med udokumenterte påstander, og gir leserne det inntrykk at forskerne har kontroll over de patenterte plantene.
Her er et eksempel: Genmodifisering må til
Sittende leder av Faggruppen for GMO, professor Audun H. Nerland har i Norske riksaviser publisert tilsvarende «reklamestunt» for GMO-industrien. En av hans mest utrolige påstander er: «I prinsippet er det ingen forskjell på en genmodifisert organisme og et dyr eller en plante som er fremkommet ved tradisjonell avl eller planteforedling». Man kan kanskje unnskylde Nerland med at han den gang ikke visste bedre. Hadde han kommet med samme påstand i dag ville det vært ren løgn.

Det at GMO ble klassifisert som GRAS (Generally Recognised As Safe) i U.S. FDA, noe som førte til at man i USA ikke krever uavhengig testing eller merking av GMO, er basert på løgner. I forkant av nevnte klassifisering, og til tross for at flere eksperter internt i FDA anbefalte langsiktig testing av GMO (fordi disse forskerne så potensiale for at GMO kunne fremkalle allergier, nye giftstoffer, nye sykdommer og ernæringsmessige problemer) valgte allikevel daværende leder for FDAs politikk og forhenværende advokat for Monsanto, Michael Taylor, å totalt overse advarslene fra FDAs forskere. Taylor gikk offentlig ut med at man i FDA ikke hadde noen informasjon som pekte på at GMO var signifikant forskjellig fra deres konvensjonelle planter.
Les mer om dette her: BIODECEPTION

Enkelte Norske forskere fortsetter skuespillet rundt GMO. På forskning.no kunne man 04.01.2010 bla. lese: «Genmodifisert soya like bra» og «Gjennom flere fôringssforsøk der laks er gitt fôr med henholdsvis genmodifisert og ikke-genmodifisert soya, har forskerne ikke sett noe forskjell på laksen med hensyn til vekst, fôrutnyttelse eller fordøyelighet av næringsstoffer». GM-soyaen som ble benyttet var av typen Roundup Ready, og det som er oppsiktsvekkende her er at forskerne ikke visste hvor mye Roundup GM-soyaen, som var levert av Monsanto, var sprøytet med. At forskere velger å trekke så bastante konklusjoner når utgangspunktet for forskningen er så usikker, er svært uheldig. Mattilsynet gav nylig fiskefôrprodusentene Biomar, Ewos, Skretting og Polarfeed dispensasjon til 15.09.2011 for å benytte hele 19 ulike GMOer i fôr til fisk. Det er en hån ovenfor Norsk matsikkerhet og miljøet at Mattilsynet har innvilget denne dispensasjonen.

For å understreke hvor alvorlig situasjonen er med hensyn til at de patenterte genene spres ukontrollert til konvensjonelle avlinger, kan vi nevne at det økologiske jordbruket i Spania er i ferd med å ødelegges totalt. PhD Rosa Binimelis fra Spania sier at bruk av GM-mais i distriktene Aragon og Catalonia har forårsaket en nedgang i økologisk produsert mais med henholdsvis 75% og 95%. Bruk av GMO i Spania har mao. vært en katastrofe for økologisk produksjon. Den samme negative effekten av GMO kan vi se i alle land som benytter GM-avlinger.

Det er ikke lenge siden Tyskland innførte forbud mot bruk av Monsantos GM-mais MON810. Et av argumentene Tyskland benyttet var at GM-maisen har en negativ effekt på miljøet. De støtter seg til uavhengige forskeres studier. I 2007 ble den samme GM-maisen miljørisikovurdert og «friskemeldt» av VKM. VKMs konklusjon var: «Det er kunnskapsmangler relatert til effekter av Bt-toksinet på ikke-målgrupper av terrestriske og akvatiske organismer. I norsk sammenheng, og sett i forhold til annen mais, finner likevel faggruppen at maislinjen MON 810 har en lav risiko for effekter på miljøet».

Det som er uheldig i Norge, er at det er svært stor avstand mellom det som står i genteknologiloven, naturmangfoldloven og det våre politikere og endel forskere gjør i praksis. En av årsakene til dette rotet er nettopp fordi det i Norsk politikk er en uheldig sammenblanding mellom industri og forvaltning. Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen uttalte nylig følgende: «Jeg legger til grunn at havbruksnæringen er de første som tar i bruk ny teknologi som er til fordel for fisken og miljøet». Berg-Hansen indikerer her at oppdrettsnæringen selv skal være pådriver for innføring av ny teknologi som er til beste for fisken og miljøet, og ønsker ikke å pålegge næringen å gå over i lukkede anlegg.
Niri AS er klare til å starte oppdrett i lukkede anlegg men får ikke innvilget konsesjon av Berg-Hansen.

Habilitet betyr tydeligvis intet i forvaltning av fiskeoppdrett eller i forbindelse med risikovurderinger av GMOer. Det er svært uheldig for den Norske folkehelsa og for miljøet, og har resultert i at hele den Norske befolkningen fungerer som laboratorierotter for Norsk og utenlandsk industri. Hva slags type sikkerhet er det egentlig Mattilsynet og VKM jobber for? Er det sikkerhet relatert til mat og miljø eller er det økonomisk sikkerhet for multinasjonale selskaper og AS Norge?

Vi får se om Jens Stoltenberg kan få ryddet opp i åpenbare habilitetsproblemer i Norsk forvaltning, og om miljøvernminister Erik Solheim evner å innføre forbud mot GMO. Erik Solheims nylige uttalelser om at fiskeoppdrett må over i lukkede anlegg innen 10-20 år bare understreker at han ikke har forstått at det er nå det er krise for villaksen og villtorsken. Man kan jo undres om Erik Solheim og Miljøverndepartementet ikke har forstått hvor ødeleggende GM-avlinger er for det biologiske mangfoldet og om de rått sluker «reklamestuntene» om GMO fra Sorteberg og Nerland? Tregheten i behandlingen av anbefalingen fra Direktoratet for Naturforvaltning om å tillate to typer GM-mais i mat og fôr, kan tyde på akkurat det. AS Norge har fremdeles investert mer enn 2,5 milliarder kroner i Miljøverstingen Monsanto.

Tore B. Krudtaa, medlem i Miljøpartiet De Grønne

Andrew McMillion, Social Critical Thinking Foundation

Kurt W. Oddekalv, Norges Miljøvernforbund

En litt forkortet versjon av denne artikkelen, med tittel “Profitt eller matsikkerhet” er i dag Kronikk i papirutgaven av Nationen

For noen uker siden ble en tilsvarende artikkelen publisert i Nationen:
Rot i forvaltningen setter matsikkerhet og miljø i fare