Viser arkivet for stikkord fattigdom

Ja til republikk - avskaff monarkiet

JA TIL REPUBLIKKAVSKAFF MONARKIET

Innføring av republikk kan spare Norge for 150 millinoer i året pluss alle utgifter til sikkerhetsopplegget rundt Kongefamilien.

For et år siden var det i de dager at det gikk ut et gjestebud fra Skaugum til 220 utvalgte om en storslagen 40-årsfeiring for Kronprinsparet i to dager til ende.
I 2009 fikk Kronprinsparet =Osloprisen for sitt oppriktige og ekte engasjement for de drøyt 100 000 barna som lever under fattigdomsgrensen i velstands Norge.

Jeg spør : Er Kronprinsparet villig til å avgi halvparten av sin apanasje på ca 8 – 9 millioner til Velferdsfondet (et fond som øremerkes til fattige og vanskeligstilte og som forvaltes av Barne- og familiedepartementet i samarbeid med idielle organisasjoner) ?

Er Mette Marit villig til å bytte ut sin Rolex-klokke til 250 000 med en klokke til 2 000 og å gi 248 000 til Velferdsfondet ?
Er Kronsprinsparet villig til avstå halvparten av sine landssteder/hytter til bruk og glede for vanskeligstilte ?
Er Kronprinsparet villig til å oppfordre resten av Kongehuset og sine milliardærvenner til å gi pengegaver til Velstandsfondet istedenfor dyre jule- og bursdagsgaver til hverandre ?

Dette kan bli en positiv smitteeffekt som kan spres til alle i den rike befolkningen i inn- og
utland.

Når dette er sagt. Den beste løsningen på lang sikt er : Avskaffelse av monarkiet og innføringen av en sunn og fornuftig fordelingspolitikk. Representasjons- og vertskapsoppgavene som Kongehuset har i dag kan overtas av Stortingspresidenten, de andre medlemmene i Stortingets presidentskap og statsministeren.
Partiene som har programfestet Republikk og en fordelingspolitikk som bygger på fellesskapsverdiene er : SV og Rødt. Dette er viktig å vite ved neste Storingsvalg i 2017.

Gunn Pound

Verdens beste land å bo .

Haldor Hamre

Norge er kåret til verdens beste land å bo i, men kåringen tar kun hensyn til BNP, folketall og ledighet.
Hva hadde resultatet av kåringen blitt om nedenstående faktiske forhold hadde blitt tatt med
?

Copyright:Samfunnsmagasinet.

100 000 barn lever i fattigdom! 300 000 i helsekø! Ca 4500 dør hvert år på norske sykehus som følge av feilbehandling og utrangert utstyr! Norge ligger på 19 plass når det gjelder behandling av flere typer kreft i Europa! Norge ligger på siste plass i Europa i lag med Albania når det gjelder utvikling av eget land! 300 000 er uføretrygdet! 13 000 står i psykisk helsekø! 4500 venter på avrusning! 70 % av veinettet er underkjent! 80 % av offentlig byggemasse er ulovlig pga forfall! 220 000 barn og unge sliter på skolen pga dårlig inneklima! 10 000 arbeids plasser gikk tapt i fjor som følge av dårlige rammevilkår fra staten! Sykehjem står tomme pga de mangler penger til drift! Kreftsyke får ikke medisin pga pris! Mange får ikke svømme opplæring pga svømme bassengene ikke har vann! Vi har en asyl og innvandringspolitikk som er skakk kjørt, der flere tusen oppholder seg ulovlig pluss 220 000 fra Europa mottar forskjellige trygdeordninger gjennom NAV! Unge kommer ikke inn på bolig markedet pga regjeringens byggeforskrifter som gjør at prisen stiger med 300 og 600 000, det kreves 20 søknader bare for badet, pluss de frigjør ikke nok areal til bygging og egenkapital blir spist opp av prisstigning! Stadig fler må slutte i jobb pga kostnaden ved å komme til og fra jobb! 55 mill ble brukt på utredning av u-båten på Fedje uten at et gram er fjernet, samtidig rydder de opp i farvannet til Russerne! 75 millioner ble brukt på utredning av hurtigtog, som skal koste 1000 mrd! Norge har et byråkrati som er stort nok til 20 millioner innbyggere, og dette vokser hver dag med 39 fler…vegvesenet alene har fått 3000 fler stillinger til tross for at overføringene har blitt kuttet, nå går kun hver 10 krone til vei av det som blir overført! Samtidig med at Norge råtner på rot, så låner regjeringen bort arvesølvet vårt! De har lånt bort 570 mrd til EU land som står på konkursens rand! 68 mrd til Japan! De tapte 87 mrd på aksjer i fjor! De tapte 20 mrd på Mongstad da de ikke ville slippe private til! Fru Clinton fikk 500 millioner til sitt prosjekt uten kontroll på hva pengene går til! 11 mrd ble brukt i krigen i Libya! I fjor ga regjeringen 37 mrd til korrupte statsledere i Afrikanske land uten kontroll på at pengene går til de respektive prosjekt,hver uke gir de fortsatt 500 mill til disse! 600 millioner ble gitt til Hamas sin krigføring mot Israel! Jens bruker hvert år 1 mrd til egen PR virksomhet!

Så har vi i tillegg til dette regjeringens ulovlige tildelingssaker, korrupsjon, kameraderi, og Grunnlovbruddene som omfatter ulovlige dommerforsikringer,krigen i Libya og EØS / Schengen avtalen, pluss Grunnlovsendringene!
I am sorry, Libya

De som har overtatt muldvarprollene i norsk politikk etter Jens Christian Hauge og Stein Rognlien er etter min oppfatning de to hovedmennene bak EØS-prosjektet, nemlig Jonas Gahr Støre og Morten Wetland. Hele det såkalte “EØS” er deres oppfinnelse. I realiteten var “EØS-forhandlingene” bare en gjennomgang av hvilke lovendringer som måtte til i forbindelse med EU-medlemskap

AP er kjent for stortingsmeldinger, høringer, kommisjoner,utvalg,utredninger og brutte valgløfter!

Norge trenger handling i går!

Og vi bor altså i verdens beste land?
Spør folk flest hva de mener om det

Halldor Hamre
Ønsker du forandring fra “STORTINGSPARTIET” ( les Europabavegelsen i 2013 ?
Vi trenger 5000 underskrifter innen 31.12.12