Viser arkivet for stikkord demokrati

SPØKELSESPENGER FRA CIA OG NORGE TIL AFGANISTAN .

Hmid Karzai

Titalls millioner dollar i kontanter er i over 10 årlevert i kofferter , ryggsekker og plastposer til kontoret tilAfganistans president Hamid Karzai fra CIA, skriver NEW YORK TIMES.

CIA hadde som formål å kjøpe innflytelse med dissesåkalte spøkelsespenger , men de endte opp med å bygge opp underkorrupsjon og gi mere makt til krigsherrene .

Det undergraver USAs tilbaketrekning ifølge kilder iden amerikanske administrasjonen .

Den viktigste kilden til korrupsjoni Afganistan , harvœrt USA , sier en amerikansk tjenestemann .

,
CIA avviser å kommentere påstanden , ogutenriksdepartementet har heller ingen kommentar .

Heller ikke fra Kabuhl er det offisielle kommentarer.

Vikalte det spøkelssepenger .

De kom i hemmelighet og forsvant i hemmelighet , sierKahlil Roman , stabssjef fra 2002 -2005 til avisa.

Iover ett tiår ble pengene levert hver måned tilpresidentens kontor .

Overlevering av penger har vœrt standard prosedyre fraCIAs side siden krigen startet

N.T.B

Klippfra Klassekampens papirutgave 30.04.13

Norge bidrar med økende korrupsjon i Afganistan.
750 millioner i året

Etter møtet med utenriksministeren, skal Karzai møte blant annetstortingspresident Dag Terje Andersen og leder for utenriks- ogforsvarskomiteen, Ine Marie Eriksen Søreide. Etter møtet påSlottet er det så tid for møtet med statsminister Jens Stoltenberg,der de skal signere en partnerskapsavtale om samarbeidet mellom Norgeog Afghanistan fremover.

Avtalen som signeres skal gjøre at Norge forplikter seg til åbidra med 750 millioner kroner årlig i forbindelse med bistand, framtil 2017.

President Karzai har fått kritikk fra flere hold i løpet avårene han har sittet som president. Ifølge Afghanistan-ekspert,direktør Kristian Berg Harpviken ved Fredsforskningsinstituttet,ligner Karzai på mange andre i posisjon rundt omkring i Afghanistan.

– Karzai er en afghansk stammeleder, i bunn og grunn, sierHarpviken til TV 2.

Da Kabul Bank ble robbet for fem milliarder kroner, varpresidentens brødre i søkelyset. Karzai har motarbeidet de somville til bunns i bankskandalen. Dette innbyr ikke til tillit, ifølgeHarpviken.

Det er hans vilje til å gjøre svært mye for å beskytte kriminelle i sin nærmeste omkrets og hans manglende evne til å slå ned på korrupsjon rent allment i det afghanske samfunnet, han virkelig er utsatt for kritikk for, sier Harpviken

*Det norske folk har heller aldri fått lov til

direkte å velge sine representanter til Stortinget.*

Er dette vårt såkalte «demokrati» verdig?

I et folkestyre så skal folket styre og ikke partiene og deres politikere.

For å få til et Direkte folkestyre, så vil Norgespartiet overføre “Den Lovgivende Makt” fra Stortinget til folket.
Da blir partipolitikken automatisk historie, fordi ingen partier lengre skal velges til å sitte på Løvebakken som lovgivere.

Folket har nå istedet “valgt seg selv” som LOVGIVERE for all framtid.

Det norske folk har nå blitt herrer i eget hus – Det norske hus

Bli medlem i Norgespartiet

Folkeavstemning om EØS!

EØS er i vinden for tiden. I motvind, rettere sagt. Likevel prøver Jens & Co å legge debatten død. Vi får høre at det er “feil tidspunkt å ta denne debatten nå” og at det ikke er EØS, men høyresiden som truer et godt arbeidsliv. Skremselspropaganda kaller jeg det. I tillegg får vi visst ikke solgt varene våre uten EØS-avtalen. Vel, så vidt jeg vet fungerte Norge før EØS også med EUs frihandelsavtale fra 1973. Den avtalen trer automatisk i kraft hvis EØS-avtalen sies opp. Dette står regulert i avtalens artikkel 127. Det vil heller ikke være noen mottiltak eller straffesanksjoner for det landet som velger å si opp avtalen.

Motstanden mot både EU og EØS har aldri vært større. EØS-avtalen setter økt konkurranse over norske arbeidslivslover, vi får da en situasjon med høyere ytelseskrav, raskere omstilling, flere arbeidsløse, mer utrygge arbeidsforhold, mer førtidspensjonering, flere nedleggelser og sosial dumping. Alt i alt et tøffere arbeidslivsklima. Jeg kan ikke si at jeg gleder meg til å se hvilke konsekvenser vikarbyrådirektivet som trådte i kraft 1. januar vil få. Dette er noen av grunnene til at flere i fagbevegelsen ønsker å endre avtalen eller å si den opp.

Ikke nok med at EØS-avtalen ødelegger norsk arbeidsliv, den svekker også vår økonomiske og politiske handlefrihet og råderetten over viktige naturressurer. Vi stemte nei til EU i 1994, men likevel implementerer vi alle direktivene EU sender oss inn i norsk lovverk, selv om vi kunne ha brukt reservasjonsretten. Vi har bare sagt nei til et EU-direktiv én gang, og det er til det tredje postdirektivet. Avtalen er 15 år gammel og er med på å flytte vedtak vekk fra demokratiet i Norge og over til Brussel. Det fører til at vi får et stort demokratisk underskudd.

Har Norge fortsatt et så sterkt folkestyre som vi ønsker å tro? Vel, med de kraftige inngrepene som EØS tvinger fram mot handlefriheten til folkevalgte organ på alle nivåer, vil jeg påstå at svaret er nei. Dette synes vi i partiet Rødt at det er på tide å gjøre noe med og krever derfor at det avholdes en folkeavstemning om EØS-avtalen.

Nachspiel til besvær

De siste par ukene har vi fått høre moralisering over Trond Giske sin opptreden på et utested ved navn Lorry. Jeg skal ikke her ta for meg de såkalte truslene han har kommet med mot Telenorleder Norvik, men derimot litt av den dobbelmoralen både journalister og enkelte politikere nå viser for fullt. Krf-leder Arild Hareide har vært ute og moralisert, fordi man kan jo ikke ta viktige politiske debatter på nachspiel. For en person som har vokst opp med en religiøs tilknytning som gjør at alkohol er litt mer fy, fy enn for resten av oss, kom muligens det som skjedde på Lorry som en overraskelse? for oss andre burde den ikke gjøre det.

Jeg har drevet politikk i 18 år, og en ting jeg har lært er at mange politiske debatter og allianser blir gjort eller skapt utenfor møterommene. Det å være på rett fest, rett nachspiel og det å kunne drikke med de rette folkene er en måte å komme opp i verden på. Trond Giske vet dette, men det gjør også store deler av det politiske miljøet og pressegjengen i Akersgata. Når jeg var fersk i spillet var det alltid en melding vi fikk før landsmøtene, og det var ?vær forsiktig med hvem du snakker med, hva du sier og hvem som er til stede?. For tro meg, journalister er til stede og drikker med politikere hele tiden, av og til også på politikernes regning. Det finnes fuktige fester og fuktige nachspiel som enkelte ganger har tatt overhånd. Jeg har av og til blitt overrasket over hvordan enkelte pressefolk klarer å stå på bena og snakke rett i kameraet dagen etterpå, eller enda merkeligere; hvordan de klarer å komme med seriøse politiske analyser.

Jeg vet at flere kommer til å bli forbannet på meg på grunn av det jeg skriver nå, men min hensikt er ikke å være en slags moralsk dommer, ei heller er det et forsøk på å frikjenne meg selv. For jeg har vært med på disse fylleslagene og politiske debattene på fester, nachspiel og ulike vannhull både i Oslo, Bergen og andre steder. Hvem snakker med hvem, hvem liker hvem, hvem drikker med hvem osv.? av og til er det som en stor fjortisfest der det å hevne seg og smiske for å oppnå noe nærmest er den vedtatte regel.

Og så dreier ikke alt dette seg om stupfyll, men det å møte mennesker i uformelle arenaer. Alle miljøene har dette, enten det er innenfor idretten, det religiøse eller organisasjonsliv generelt. Alle har sine uformelle arenaer og ting blir sagt, folk blir presentert og folk utveksler telefonnumre og e-postadresser. Lorry er et slikt sted, Justisen et annet, eller i andre sammenhenger er det kirkekaffen, men det finnes også drøssevis av andre steder. En hovedregel har alltid eksistert mellom pressen og politikerne: Det som skjer på nachspielet blir på nachspielet. Man roper ikke ut om det i ettertid dersom det ikke har skjedd noe veldig spesielt, som for eksempel den gangen Lillebjørn Nilsen helte en øl over hodet til Vidar Kleppe.

Det som nå har skjedd er at noe som hittil har vært helt vanlig, plutselig har blitt en sensasjon. Hvordan viste pressen hva som ble diskutert på Lorry? Fordi de var der selv? og tro meg, de drakk ikke brus. Snart er det ny landsmøtesesong, og jeg vet at feststemte journalister vil delta på samtlige av dem. Kanskje jeg skal referere fra disse sammenkomstene og fortelle hva som blir sagt og gjort der? Kanskje det er på tide å presentere hva slags moral disse moralens voktere har?
Jeg har aldri gjort dette, og kommer heller aldri til å gjøre det, men enkelte folk i pressemiljøet bør være forsiktige med å vifte med en moralsk fane, for ellers kommer bare fristelsen til å bli større og større.

Trond Wathne Tveiten
Følg meg på facebook
Følg meg på twitter

Hvem er disse terroristene?

De vil i virkeligheten skyte seg til den fascisme som de hevder å bekjempe.

Willy Brandt om Baader Mein- Meinhof terroristene 7.9.1977

Jeg har enn god venn som står nok noe fra meg i politisk, men vi kommer uansett godt overens. Han er ikke noe rasist, men mer kritisk til enkelte sider ved innvandring og Islam enn det jeg er. Dette er et demokrati så det bør være helt legitimt. Enkelte i Bergen by syntes ikke noe om dette og har tenkt å drive en form for selvjustis eller terror som jeg kaller det.

Min venn kom i kontakt med en person som utga seg for å være en kvinne, men som i virkeligheten var disse terroristene. Når han skulle møtte den kvinnen viste det hele seg å være en felle. Istedenfor for et møte så dukket det maskerte personer for å ta ham. Vennen min slapp heldigvis unna uten store skader, men dette kunne fort gått verre.

Til disse terroristene har jeg bare en ting å si: Dere er ikke noe annet enn en gjeng primitive pøbler og dere fortjener å bli straffet hardt for det dere har utsatt denne personen for. Å tro med å terrorisere mennesker så skal dere vinne samfunnsdebatten forteller rent lite om hva slag sykt sinn dere har. Dere vil bli straffet for dette før eller senere.

Til alle andre oppfordrer jeg dere åpne munnen å si hvis dere vet noe om dette. Ikke la dere skremme av disse pøblene, men hver med å slå et slag for demokrati og ytringsfrihet.

Kan svekke kommisjonens tillit

22. juli-kommisjonen ber Justisdepartementet om unntak fra offentlighetsloven for å beskytte dem som vil gi informasjon til rapporten

Er dette hva Stoltenberg mente med mer demokrati og åpenhet?
Hva er regjeringen redd for?

22 juli kommisjonen ble nedsatt av regjeringen uten debatt i stortinget.
Deretter blir advokater som beskytter sine klienter hengt og mobbet av Ap politikere fordi de stiller kritiske spørsmål.

Hva mener dere?

Hvorfor ikke nedlegge Norsk tipping?

I avisene har det i senere tid vært altfor mye fokus på poker og hvor grusomt det er med alle de ulovlige pokerlagene. Jeg er blant dem som synes statens og politiets holdning her er rimelig dobbeltmoralsk. For mange dreier ikke poker seg om storstilt gamling, men en kameratslig hobby.
Men la oss stille et moralsk spørsmål her: Hvordan kan staten akseptere gambling på spilleautomater, travbaner og i tillegg akseptere storstilt reklame for all slags mulige pengespill gjennom norsk tipping, mens vanlige kortspillere blir forfulgt? Man kan si at Norsk tipping er bra for kulturlivet, men det er faktisk gambling de driver. Er det greit at Norsk tipping driver storstilt rekruttering av gamblere bare fordi det går til en god sak, mens vanlige folk skal bli fremstilt som kriminelle bare fordi de skyter inn noen hundrelapper i et pokerlag?
Poker bør legaliseres eller så bør staten snarest forby mye av Norsk tipping sin virksomhet.

Trond Wathne Tveiten

8 Plass Ventres liste i Bergen 2011