Viser arkivet for stikkord barn

Barn av regnbuen!

Barn av regnbuen!

Midt i monumenter, midt i en betong koloss i regjerings kvartallet står en utbombet kollos av betong på leirføtter. Det skal vistnok være et fundament et minnes merke om terroren som traff oss alle i vår fredsommelige søvn og illusjon om at vi var kunne være uberørt av terror og skrekk.

Men de glemte barna av regnbuen! De vireklige barna av regnbuen, det er barna du aldri hører om eller ser. De blir og ble karaktrisert som barna som ingen vil i hvertfall ikke media vil se og høre, og som samfunnet slettes ikke vil være bekjent av eksistere. Enda verre er tilstanden for disse barn av regnbuens foreldre. Samfunnet har etterlatt de alene med en utålelig smerte og lidelse. Ved at staten har revet regnbuen av himmelen og satt en kunstig despotisk og løgnfull, og statdig skiftende himmel av katastrofer og nye katastrofe teorier, kaos teorier, konspirasjons teorier, skiftende tilknytnings teorier, og stadig nye og frelsende offentlige kurer for omsorg. Det er blitt så gale at hvis en barnevernsleder var statsminister i vårt land. Ja så ville 96% av alle foreldre i Norge miste omsorgen for sitt lille regnbuebarn. Så gjennstår det bare å spøre hvor skal Norge reise sitt minnesmerke, over de døde barn av regnbuen under barnevernets omsorg de siste 22 år. Vi snakker da om nærmere 2500 til 3000 barn og voksne som har tatt sitt eget liv under barnevernets omsorg. Unskyld var det noen som snakket om regnbuen vi ikke skal se og snakke om i Norge?

https://www.facebook.com/pages/Landsorganisasjonen-for-barnevernsofre-og-deres-barn/729662197046603

UNNSKYLD KAN JEG FÅ LOV TIL Å BLI GRAVID?

Offentlig omsorgssvikt!

Landsorganisasjonen for barnevernsofre og deres barn har møtt den anonyme moren til en liten herlig gutt. Moren et ungt ressurs sterkt menneske med masse ressurser og med et brennende ønske om å få hjelpe andre har selv en vanskelig oppvekst. Hun har vært offer for omsorgssvikt i eget hjem, så vel som offentlig omsorgssvikt.

XXX måte som følge av omsorgssvikt i egen familie flytte for seg selv som 15 åring. Hun ble lovet hjelp og støtte av barnevernet. Noe hun ikke fikk, så etter at hun hadde flyttet ut fra moren bare 15 år gammel så blir hun etter 3 uker innlagt på psykiatrisk. Den psykiatriske institusjon som xx endte opp på måtte sjekke jentas identitet opp mot barnevernet. På den psykiatriske institusjonen denne unge jenta var på gikk det 3 dager uten at de kjente jentas identitet. Dette fordi barnevernet i Oslo hadde slettet alle registre over jenta, som om hun var død. Så fulgte en urolig tid med mye flytting frem og tilbake til jenta ble 18 år. Da ble jenta plassert på (Birkelund barneverns senter) utenfor Oslo. Her ble jenta plassert av barnevernet til tross for at hun ikke hadde noe rus problem. Her opplevde hun å bli kledd naken og undersøkt for om hun hadde med seg rusmidler, og her måtte hun inn på “slusa” i 3 døgn. Slusa er en isolasjons avdeling uten kontakt med omverdenen. Her utvikler den unge jenten suicidale tanker og hun forsøkte å ta sitt liv flere ganger. Noe som medførte at alle beboerne ble samlet i plenum og den unge jenta opplevde å få kjeft og å bli skjelt ut og trykt enda lengre ned i suicidale depresjoner.

Noe som medførte at denne unge jenten ikke fikk gå på skole som alle andre ungdommer i det norske samfunnet. På grunn av hennes psykiske depresjoner så ble hun isolert og nektet utganger. Dette medførte over 40 innleggelser i løpet av en 2 års periode, og mange selvforskyldte forgiftninger. Så 18 år gammel skal denne unge jenta klare seg selv i samfunnet, hun er myndig skal finne seg leilighet og klare å beherske livets utfordringer. Fortsatt inn under barnevernets omsorg og ansvar for oppfølging. Dette til tross jenta får ingen hjelp fra barnevernet. Hun blir overlatt til seg selv og en leilighet med 9000 kroner i mnd. inntekt. Uten oppfølging og hjelp fra det barnevern som sier de er så opptatt av å gi barn og unge omsorg og hjelp i samfunnet til barnas beste.

Så følger en vanskelig tid jenta klarer ikke sine faste forpliktelser økonomisk og blir tvunget til å leve et liv mot hennes vilje. Hun må bo sammen med sterkt ruspreget ungdom rundt omkring. Barnevernet har gitt henne diagnosen bipolar lidelse noe de i samarbeid med psykiatrien forsøker å bortforklare at jentas problemer ene og alene skyldes barnevernets manglende omsorg og vilje til å gi rett hjelp. I denne tiden og for å komme seg bort fra den vanskelige situasjon hun er satt i, så drar den unge jenta til Oslo. I Oslo begynner hun å gå natteravn og deltar aktivt på “hjelpetelefonen psykisk kaos”. Her finner hun ny energi i det å hjelpe andre som sliter med psykiske problemer grunnet offentlig omsorgssvikt.

UNNSKYLD KAN JEGLOV TIL Å BLI GRAVID?

Hun bestemmer seg for å flytte fra Kristiansund og til Oslo fordi hun er gravid og venter barn. I Kristiansund hadde hun en 35 Kvm stor leilighet i et meget rus belastet område av kommunen. Hun klarer ikke å bo i leiligheten i dette belastede område. Hun er gravid og redd. Hun oppsøker sin kontakt person i psykiatri tjenesten som viser liten og ingen forståelse for hennes vanskelige situasjon. Hun bærer fortiden med seg. Saksbehandleren en ny ansatt som ikke var ferdig utdannet viser liten eller ingen forståelse for hennes ønsker om å flytte. Jenta drar tilbake til Oslo og faren for hun klarer ikke å bo i denne leiligheten i et meget kommunalt rus belastet område. På folke munne er dette bo området kalt for ”Narkis Arken”.

Når hun kommer til tilbake til Kristiansund for å si opp leiligheten og for å undersøke med NAV økonomiske muligheter og hjelp til å flytte til Oslo så oppdager hun at leiligheten er herjet av innbrudd. Gravid og redd oppsøker hun psykiatri tjenesten og NAV og ber om hjelp. I stedet for å hjelpe jenta ber de henne bli boende i en innbrudds herjet leilighet, med beskjed om at de ikke hadde mulighet til å hjelpe henne. Senere bestemmer hun seg igjen for å oppsøke NAV og be om hjelp til å flytte. De svarer med å sende en representant for NAV og politiet på jentas dør og med seg i hendene har de et tvangsvedtak om innleggelse. Men de ber henne om å bli med å følge de frivillig til Ålesund. Hun havner etter mye om og men i Trondheim der hun igjen opplever å bli skrevet inn under feil kategori.

Hun havner igjen på en institusjon for rusmisbrukere fordi hun i suicidal forsøk tidligere i ungdomstiden hadde benyttet legemidler som middel for å dø. Hun ble igjen isolert, isolert fra familie og gode venner, gravid og redd og ensom. Ble hun nektet utgang, hun ble nektet besøk, hun ble nektet å reise på ferie med familien til Syden. Hun opplever selv denne tiden som om hun var i fengsel. Institusjonen tar ingen hensyn til at hun er ung og gravid og har særskilte behov for hjelp og støtte.

Gravid og med en forestående termin i 9 mnd. blir hun med 1. Mnd. igjen før terminen ført til Lade mor & barn senter for rusmisbrukere utenfor Trondheim… Det mente barnevernet var trygt og godt for en førstegangs fødende unge kvinne. Til tross for at hun ikke er rusmisbruker. Her opplever hun at andre beboere både truer, stjeler, og ruser seg, og oppfører seg truende mot både henne og mot andre. Personale viser liten og ingen evne til å ta tak i problemene. Advokaten hennes forlanger henne flyttet da stedet slettes ikke er et bra sted for en gravid ung vordene mor å være på. Det er klart at jenta selv ikke hadde skyld i at denne flyttingen var nødvendig. Men i barnevernets rapporter er det anført at jenta ikke maktet å legge seg inn under de gjeldene regler og rutiner for behandlingen. Til slutt blir hun da flyttet fra dette forferdelige stedet med hardt belastede behandlingstrengende unge rusmisbrukere. Galskapen i dette er selvfølgelig at dette blir stedet for hvor de plasserer en ung førstegangs fødende kvinne uten rusproblem. Etter mye om og men så velger så Lade å skrive en slutt rapporter der de selvfølgelig søker å dekke over det faktum at jenta er feilplassert ved institusjonen i utgangspunktet. De skriver i sin sluttrapport til barnevernet der de klart sier i fra om at jenta ikke klarte behandlingen. Noe barnevernet benytter i sin rapport. Men saken er at ingen førstegangs fødende kvinne i dette landet hadde klart å underlegge seg et slikt behandlingsregime.

Her føder hun sinn sønn Markus, som hun elsker over alt på denne jord. Hun er så lykkelig når hun hører de små barnelydene. Men når han sover må hun ut fra rommet for å vaske tåteflasker og smukker etc. der møter hun truende blikk og kommentarer.

Viktoria mødre hjem:

Etter mye om og men får denne unge moren så flytte til Viktoria Familie senter. Den første uken er det ingen som snakker eller følger en redd ung førstegangs mor med barn. Hun får bare beskjed om at den første uken så er det slik for at de skal komme seg til ro og komme seg i orden. Hun følger opp sin sønn og gjør så godt hun kan som første gangs mor. Etter innflytings uken blir barnet syk av vaksinen som alle spebarn må ta . Hun får skrytt av Markus på helsestasjonen og Markus plyndrer glad og fornøyd som små barn gjør. Men barnet blir syk av vaksinen og blir av den grunn litt slapp, noe som er helt naturlig. XX skal dra på perm med barnet hjem til familien. Torsdagen før hun skal på perm har hun en diskusjon på familie senteret der hun ikke lengre klarer å legge press på seg om de forhold hun mente var kritikk verdige. Da hun kom tilbake fra helsestasjonen så møtte hun en psykolog, som hun kun hadde møtt en gang tidligere . Nå satt hun i en konsultasjon med en ung førstegangsfødende mor og trakk forhastede slutninger. I hans rapport skriver hun at barnet virker slapt og passiv. Ikke så rart det når barnet var syk av vaksinasjonen. Og i motsetning til helse stasjonens uttalelser som konkluderte med en rask og god utvikling for barnet så skriver denne psykologen en negativ rapport.

Så på fredagen så blir det bestemt at barnevernet selv skal kjøre henne og barnet hjem for selv å observere barn og mors samspill. Barnevernet så da at barnet sov ganske mye, noe som er ganske naturlig for et spebarn som er slapp og som har reagert på vaksinen. For øvrig så sover vel og spiser de fleste spebarn det meste av tiden. Men når barnet er våkent så babler det og plundrer glad og fornøyd slik spebarn bruker og gjør i en kjærlig og god mors trygge hender. Noe også moren bemerker til barnevernet som er der for å observere barn og mor. Barnevernet opplyser henne om at de skal vær der ganske lenge for å observere, men plutselig uten forvarsel får hun beskjed om at de skal dra etter 45 minutter. Hele søndagen er hun alene med barnet uten tilsyn. Hun ringer til barnevernet og spør om hun kan være en dag ekstra hjemme med Markus fordi hun har våre syk med ondt i magen. Og barnevernet bekrefter at hun kan bare slappe av og være en dag ekstra hjemme med barnet før hun og barnet skal dra tilbake til instutisjonen som planlagt. Moren har tatt vare på den meldingen fra barnevernet og har kopi av denne samt foto kopi. Overraskelsen blir derfor stor når mandagen kommer og det banker på døren. Den unge moren som har våknet med et glad og fornøyd barn går for å åpne døren. Hun slapp barnevernet inn for hun trodde de kom for observere mer av mor og barn. Men inn i stuen ble hun fulgt av barnevernet og plutselig står politiet der sammen med to psykiatriske sykepleiere, som er med fordi barnevernet fryktet for at moren ville bli suicidal av behandlingen de gir henne. For barnevernet har ikke tenkt å gi denne moren adekvat hjelp. Nei de har allerede for dato på skrivet om omsorgsovertakelse fattet vedtak om dette på torsdagen før.

De to psykiatriske sykepleierne oppfatter slettes ikke denne moren som suicidal slik barnevernet ville ha det til. Men tvert imot, som en mor som er glad i sitt barn og som er fortvilet over den situasjon barnevernet har satt henne i.

Sviktet og svekket av de med ansvaret:

Nå sitter altså denne unge moren igjen i en bunnløs sorg. Hennes barn er brutalt tatt fra henne. I et forutinntatt vedtak om omsorgsovertakelse. Der barnevernet ut i fra de manglende hjelpetiltak og de vedtak de har fattet aldri har ment å gi denne unge moren en reell sjanse til å selv å ta omsorgen for sitt barn. Denne unge moren er utsatt for et helt sett av grove og alvorlige omsorgsovergrep og maktovergrep begått av barnevernet. Hun er aldri gitt en eneste mulighet til reelt å ta omsorgen for sitt eget barn.

De metoder barnevernet har benyttet i denne saken minner mer om nazistenes bruk av Viktoria terrasse under krigen, som et redselsfullt sted for tortur og umenneskelig behandling. Ingen vil om de blir satt inn i slike miljø fremstå som gode omsorgspersoner. Dette er en situasjons bestemt og fabrikkert omsorgsovertakelse gjort på bakgrunn av et sviktende funksjonelt barnevern, og det er enda et grelt og fryktelig eksempel på at barnevernet svikter sine oppgaver i det norske samfunn. Denne moren har aldri misbrukt rusmidler allikevel blir hun satt inn i hjelpetiltak rettet mot rusmisbrukere, noe som medfører at hun utvikler stor sosial angst og hun får suicidal tanker og mange andre psykiske lidelser som følge av de situasjoner barnevernet har satt henne inn i og feil plassert henne i.

Denne moren er til tross for barnevernet og deres iver etter å diskvalifisere henne som omsorgsperson levende opptatt av andre mennesker. Og hun har jobbet som frivillig natteravn i Oslo, hun deltar aktivt på frivillig telefonen for barn og unge med psykiske lidelser for å hjelpe andre. Jeg som har lært henne og kjenne etter mange og lange samtaler, og som har brev vekslet mange ganger med henne. Forstår meget godt at jeg har med en ung mor med enorme ressurser som mor og som har alle de forutsetninger en mor trenger for å gi et barn en trygg, kjærlig og god oppvekst og utvikling. Om bare barnevernet hadde satt inn de rette hjelpetiltakene for en mor som selv har oppsøkt NAV og bedt om hjelp.

Landsorganisasjonen for barnevernsofre og deres barn, kommer til å følge barnevernets behandling av denne moren meget nøye. Det er alvorlig at barnevernet i vårt land griper inn mot tidligere barnevernsbarn fordi disse barna her selv har vært ofre for grov offentlig omsorgssvikt. I dette tilfellet foreligger det klare lovbrudd fra barnevernet og deres ansvar for å følge et ungt første gangs fødende menneske opp. Barnevernet hadde for denne moren et klart ansvar for å sette henne inn i trygge og gode omgivelser. Noe de har sviktet totalt i å gjøre i fra første dag av. Hun var under barnevernets omsorg som ung ja, og allerede her blir hun et offer for alvorlige overtramp og feilplasseringer og feil kategoriseringer, og hun hadde skrevet under på at barnevernet skulle ha ansvaret for oppfølging og ettervern til hun fylte 21 år. Noe barnevernet plutselig finner og måtte skrive en skriftlig oppsigelse av. Dette kan ikke sees på som noen som helst måtte enn en total ansvarsfraskrivelse fra barnevernets side. Barnevernet har sviktet denne unge moren på det groveste og mest groteske vis. Ved både å sette moren og barnet i meget farlige og utrygge omgivelser. I denne saken bør barnevernet snarest ta sitt ansvar og sette inn både økonomisk hjelp til den unge moren så hun kan få beholde sin trygge og gode leilighet, og tilbake føre hennes barn. Og sette opp gode og trygge rammer rundt mor og barns liv. For det var dette barnevernet i utgangspunktet har en lovfestet plikt og rett til å gjøre.

I stedet så opplever hun altså å bli feilplassert i utrygge omgivelser av barnevernet, blant truende ruspåvirkede folk. Dette er så uhørt og lite kompetent barnevern at jeg nesten ikke finner adekvate ord for å beskrive det. Det kan ikke være slik i vårt land at mødre hjem som Viktoria stiftelsen mødre hjem utenfor Trondheim, som selv er under etterforsking av politiet skal bli oppfattet som trygge og gode rammer for å sende usikre bekymrede unge mødre til av barnevernet. Denne jenta har så mye graverende dokumentasjon på barnevernets omsorgssvikt av henne selv at de skal prise seg sjele glade om ikke det blir hode rulling innenfor deres egen etat etter som denne sak blir gjort kjent for det norske folk. Men barnevernet kan begynne å vaske sine skyldige hender for de overgrep som er skjedd mot denne kvinnen ved å tilbakeføre hennes elskede barn til hennes kjærlige og trygge hender. For det er godt barnevern og gi den rette hjelp til mor og barn!

Kilder: http://www.nrk.no/trondelag/tenaringer-fratatt-baby-1.11303849

http://www.knut.com/2013/05/mistet-omsorgen-for-gutten-min-pa-modrehjem/

http://www.barnasrett.no/marianne_haslev_skanland/urettferdig_behandling.htm

https://www.facebook.com/pages/Landsorganisasjonen-for-barnevernsofre-og-deres-barn/729662197046603

Bilder fra Birkelund barnvernsenter og fra rom på Viktoria mødre og familie senter

Landsorganisasjonen for barnevernsofre og deres barn
Jostein Wetteland 30.03.14

Overgrepshysteri kontra biologiske foreldres og barns rettigheter.

Drnning Maud Høyskole for barnehageansatte er ett av de utdannelssessteder som finnes i Norge .
Jeg trengte ikke å lese lenge før jeg fant navn som har satt sitt preg på undervisningen.
Den forrige Barneministeren Inga Marte Thorkildsen preger forsiden i instruksjonen om dette tilbudet for fremtidige barnehageassister med følgende ord:”

Barndommen kommer ikke i reprise og den varer i generasjoner , dette er som å høre barnevernets ubestridte guru Kari Killen som gang på gang presiserer at hvert 4 barn bør flyttes fra foreldrene .

Høyskolen har laget en Meta-analyse over antall barn de mener blir utsatt for overgrep av forskjellig art “:

 • Av 1000 brn utsettes 163 for fysisk mishandling
 • Av 1000 barn utsettes for 184 for psykisk mishandling .
  i 2012 var 53200 barn i alderen 0-22 år under barnevernts ulike tiltak .
  Arsakene til dette deles inn i 3 kategorier”:
  1. Foreldrenes psykiske lidelser .
  2. Manglende omsorgsevne
  3. Rusmisbruk i hjemmet ( SSB 2013) .

Fram til 1980 ble det utbetalt 1,3 milliarder for barn som har blitt utsatt for overgrep under barnevernets omsorg

60 % av barnehageansatte er dypt bekymret for at barna blir utsatt for overgrep i hjemmene
Eriksen og Germeten 2012 mener at observante barnehagearbeidere er meget viktige for at omsorgssvikt og overgrep skal unngåes.

Sitat”:

Personalet i skoler og barnehager skal i arbeidet sitt være på vakt overfor forhold som kan føre til tiltak frå barneverntjenesten.
Uten hinder av taushetsplikten skal personalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at:
- eit barn blir mishandlet i hjemmet eller
- når det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt,
- eller når eit barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker

En film som nå vises for skolebarn viser en familiekonsentrasjon der mor og barn går på tå for ikke å irretere faren, for hvis han blir sinna , må barnet søke tilflukt på rommet sitt mens mor blir banket opp , og det skal svœrt lite til for å utløse sinnet hos far .
Denne filmen er mannsfoiendtlig på sitt verste og dette skal småbarn siitte of se på i barnevernets regi

Hverken barnehageansatte eller barnevern tar hensyn til de traumer barn blir utsatt for når de blir tvangsfjernet fra sine hjem.
simen Tveitereid har skrevet en bok som heter Hva skal vi med barn , der han omtaler den engelske psykoterapeuten Sue Gerhards som har fosrsket på hvordan våre følelsmessige ressurser blir formet i de to første årene av våre liv .
Sitat”:
Den tenkende delen av vår emosjonelle hjerne- Prefrontal Cortex – ligger sentralen som kobler de ulike deler av hjernene , i denne sentralen finner vi en liten lapp bak øynene vednavn Orbifrontal Cortex , som sœrlig styrer den høyre hjernehalvdelen , som er den dominerende i barndommen , den som belønner adferd og utløser gode følelser , som gjør oss istand til å sette pris på berøring, skjønnhet og godmatog som også er kontrollsenteret , som styrer impulser fra andre deler av hjerneneog som avgjørr hvilken oppførsel som er mest akseptabel .

Hun mener også at stress er hjertet i vår mentale helse , dette fortjener vår dypeste alvor og det er spesielt farlig for små barn og øker kortisolentilgangen,som igjen påvirker utviklingen av barnets hjerne . Stresshormonene sender disse signaler til kroppen.
1. Stopp det dåre holder på med
2. Ikke kast bort tiden med å bekjempe bakterierr .
3.Ikke sløs bort tiden med lœrdom
4. Ikke slapp av
5. Jeg trenger all oppmerksomhet på å løse dette problemet .

I barnehjemmene i Romania under Ceausescu-regimet overlevde kun spebarn som lå nœrmets døren fordi de fikk øyenkontakt med pleierne .
Amerikasnske og canadiske forskere studerte MRI-bilder av hjernen til noen av barna , der den orbifrontale cortex skulle vœrt , var det kun ett sort hull

Hvor er rettighetene til barna og deres foreldre idag ?
Barneminister Solveig Horne har lovet at nå skal barna bli hørt og har sendt ut en høring som skal vœre inne innen 2 mai 2014

Fylkesnemda, fylkesmenn og rettsinstansene er som en rettsikkerhetsillusjon det finnes ingen reell klageinstans for barnevernets ulike avgjørelser etter en omsorgsovertakelse – hverken fylkesmannen eller andre instanser har myndighet til å gripe inn overfor barnevernet i form av overprøving av vedtak , sankjonsmidler ved lovbrudd , jf bvl§2-3, 3ledd, bvl§6-5
Les mer

Norge lanserte den 13.02.2011 sitt nye nettsted barnevernet.no, i skikkelig sosialistisk-kommunistisk-fascist ånd utbroderer de sitt ønske om at flest mulig gjør mest mulig ondt mot sin neste, angiversamfunnet, ta sin neste der det svir mest kan en si.
Idag er det slik at alle ser oevrgrep ooveralt .

Ien barnehage utenfor Bodø ble det sendt bekymringsmeldinger til barnevernet vedrørende 50 % av barna som fikk i barnehage og begrunnelsen var at barna smillte ikke så ofte som barnehageasssitenetene forventet.
Men i detet tilfelle gikk foreldrene i samlet flokk til barnehagens ledelse og truet med å ta alle barna ut og arrangere en privat barnehage og vips ble alle bekymringsmeldinger trukket tilbake .
Jeg får stadig mail og telefoner fra fortvilte foreldre der en av partene i ett ekteskap bruker barnevernet som ett våpen mot den andre.
Dette går utover ungene og det er de som lider når barnevernet tramper inn og anklager foreldre for omsorgssvikt , for det er i den retning barnevernet jobber .

Riksadvokaten har faktisk sendt ut ett skriv der han advarer mot å feste lit til ananyme bekymringsmeldinger og at avsenderen kan vœre motivert av mer eller mindre grader av hevn og misunnelse ,
Sitat”:

Det bør visstnok aldri foretaes skritt som ransaking , beslag, pågripelse og som regel heller ikke avhør av anmeldte og vitner utelukkende på grunnl;ag av en anonym anmeldelse , men har man en objektiv begrunnet mistanke på forhånd , så kan anmeldelsen bety ett tillegg til de øvrige opplysninger , som kan gjøre en forføyning som nevnt ovenfor

kILDE”: Barnehagen som barneverntiltak av Kari Emilsen.

Min nettside

Hei, sover du Tinja?

Ny studie bekrefter Dr. Andrew Wakefield funn fra 1998 - autistiske barn har en inflammatorisk tarmsykdom

Wakefield våget å stille spørsmål om MMR vaksinen kunne være en av flere årsaker til Autisme. For det ble han stemplet som juksemaker. Mye takket være frilands-journalist Brian Deer. I Norge bidro flere til svertekampanjen, bla. Camilla Stoltenberg.

Les mer…

FUGLEINFLUENSAVIRUS FUNNET I VAKSINER .

Det ble nylig påvist levende H5N1-virus, eller fugleinfluensa i vanlige influensavaksiner, etter å ha blitt testet ved tyske, tsjekkiske og slovenske laboratorium.

Vaksinene kommer fra den amerikanske legemiddelgiganten Baxter. Vaksinene skulle distribueres til 18 land. H5N1 er den farlige utgaven av fugleinfluensa som smitter mellom mennesker, med en dødelighet på over 60 %.

Baxter nektet å kommentere funnet i begynnelsen, fordi det var snakk om ”forretningshemmeligheter”, men etter massivt press gikk de ut og sa at rene H5N1-virusbeholdere ble sendt ut ved en feiltagelse.
Men tsjekkiske aviser spør seg nå om dette kan ha vært gjort med vilje, for å skape en pandemi. (Global epidemi). H5N1-viruset var nemlig blandet ut med et vanlig influensavirus, H3N2. Når disse kombineres, øker spredningseffekten dramatisk fordi H5N1 er mindre luftbåren og har dermed et mindre spredningsfelt. Men kombinert med det vanlige influensaviruset, skjer det en voldsom økning av rekkevidden kommer fra den amerikanske legemiddelgiganten Baxter. Vaksinene skulle distribueres til 18 land. H5N1 er den farlige utgaven av fugleinfluensa som smitter mellom mennesker, med en dødelighet på over 60 %.
Baxter nektet å kommentere funnet i begynnelsen, fordi det var snakk om ”forretningshemmeligheter”, men etter massivt press gikk de ut og sa at rene H5N1-virusbeholdere ble sendt ut ved en feiltagelse

Baxter har såkalt BSL3 (Biosafety Level 3) godkjenning. Dette er en rekke sikkerhetsprotokoller som skal forhindre at virus og bakterier blander seg. Dermed er det meget merkelig hvordan fugleinflensa kunne blande seg med vanlig influensa

Enten har Baxter grovt latt være å følge en eneste sikkerhetsprotokoll, eller så må det ha vært gjort med vilje. En pandemi ville gavnet store legemiddelselskaper, som Baxter. I 2008 holdt de på å utvikle en egen fugleinfluensavaksine som visstnok skulle være lovende

Etterspørselen for vaksiner mot fugleinfluensa ville skutt i været. Norge har selv kjøpt store mengder med Tamiflu, i tilfelle en pandemi. P.g.a resistens, har ikke Tamiflu lenger noen virkning i USA. Tamiflu inneholder dessuten konserveringsmidlet thiomersal, som består av kvikksølv, og er svært giftig. Flere mistenker også at thiomersal kan utløse autisme hos barn

De siste årene har det også vært fokus på om Tamiflu kan gi psykiske reaksjoner. I Japan har man også registrert en rekke dødsfall knyttet til vaksinen. Antall smittede i året er heller ikke så mange

Folkehelseinstituttet, som er unntatt offentlig revisjon, anbefaler alle eldre å vaksinere seg mot influensa. Men flere studier tyder på at denne vaksinen egentlig ikke har noen effekt

Dessuten kan også denne vaksinen og andre vaksiner utløse kronisk utmattelsessyndrom, ME

Det er svært betenkelig at man fortsetter å anbefale en vaksine som, med overveiende sannsynlighet, ikke har noen særlig effekt og når man også i tillegg kan risikere å bli smittet med det fryktede fugleinfluensaviruset, kan det vel ærlig talt ikke være i samfunnets interesse å fortsette med de anbefalingene som kommer fra Folkehelseinstituttet. Det må nå rettes mer fokus på hvordan alle de vaksinene vi får i oss påvirker kroppen, og det må bevilges penger til uavhengig forskning på dette området

Kent Furuseth

Dette er innholdet i Pandemrix:

1. THIOMERSAL er ett av de giftigste metaller som finnes, bare overgått av Plutonium og settes i forbindelse med autisme, MS- Multippel Sklerose, og det er meget skadelig for hjernevev og nervevev. 2. Videre finner vi POLYSERBAT 80, dette benyttes som emulgeringsmiddel i kosmetiske preparater, og brukes også i HPV- vaksinen GARDASIL, som forårsaker spontanaborter, epileptiske anfall og sterilitet. 3. OCTYCYNOL 10 er ett rensemiddel som skal hindre skumdannelse, dette stoffet er meget skadelig for cellemembranen og svekker celleaktiviteten. 4. GlaxoSmitKline har i tillegg spandert en dose H5N1, som er ett av de farligste fugleinfluensavirus som finnes av Vietnamstammen. 5. Sist , men ikke minst har vi SQUALEN, som fremskynder autoimmuniteten.

Squalen finnes naturlig i kroppens eget sentralnervesystem, men ved injeksjon sparkes det hele i høygear, slik at det pirrer immunforsvaret i kroppen til å gå til angrep på den naturlige forekomsten av squalen vi har i kroppen.

Dette gjelder spesielt sentralnervesystemet og medvirker ellers til leddgikt, MS og Lupus.

Som eksempel kan nevnes at under Gulf-krigen ble de amerikanske soldatene vaksinerte mot Anthrax – milltbrann, der squalen var en viktig bestanddel av vaksinen.

Av 697000 vaksinerte soldater, ble 25 % av disse rammet av Gulf- Syndromet.

Disse soldatene hadde også 200 % større sjanser for å få Lou Geriugs sykdom, MS, Lupus, hjertebetennelse, ryggmargbetennesle, synsnervebetennelse og nyrebetennelse