Viser arkivet for stikkord fnr

ROVDYR OG ROSENRØDE SKYER.

Ingrid Berg i FNR skriver i ett innlegg i Smaalenene at jeg burde skamme meg for å kritisere politikere , prester og Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

Jeg er generelt meget opptatt av den manglende rettsikkerheten for dyr og har observert at det er personlige kristne som driver de pelsdyrfarmene der brudd på lov om dyrevelferd er mest framtredende .

Tidligere har vi hatt 2 miljøvernministere som har vœrt tilknyttet Krf og aldri har det vel vœrt ofret flere rovdyr på sauebøndenes alter enn under deres tid .

I Lierne har det ved flere anledninger stått fram prester i media som har bedt bønner om at rovdyra må forsvinne , slik at innbyggerne får tilbake sin livskvalitet .

Med andre ord så oppfordrer kirkens menn til å utøve ulovlige handlinger .

Jeg respekterer ethvert menneske som har andre meninger enn meg , men da skal det spilles med åpne kort , ikke med løgner og skrekkpropaganda .

I 2005 kom ett bestillingsverk fra bondeorganisasjonene i form av en bok som het ~ Drept av ulv og bjørn i Norge ~.

Forfatteren var Astor Furseth , som på pressekonferansen forut for denne utgivelsen fortalte at diverse naturvernorganisasjoner og enkeltindivider har hevdet at ulv og bjørn overhodet ikke er farlige for mennesker.

Forfatteren mener å kunne føre bevis for at minst 63 mennesker er blitt drept av disse 2 artene i løpet av 400 år.

Denne boken kom meget beleilig i en periode da rovviltforvaltningen og diskusjonen rundt denne var på sitt høyeste , og det er mye som tyder på at dette var ett bestillingsverk fra landbrukssiden .

Under arbeidet med denne boken kom forfatteren over nedtegnelser om at en god del mennesker ble drept av sau gjennom 1900 – tallet og at dette tallet var adskillig høyere enn antallet mennesker som angivelig skulle ha blitt drept av ulv og bjørn i løpet av 400 år .

Fra 1973 – 92 ble ca 60 mennesker drept av andre dyr, inkludert veps , men dette har ikke forfatteren funnet nødvendig å opplyse sine lesere om .

Bevisene for at ulv og bjørn virkelig har drept mennesker , har forfatteren fått av muntlige overleveringer fra nålevende mennesker, sagn, sagaer og utskrift fra kirkebøker , nøyaktig det samme grunnlag som organisasjonen Folkeaksjon Ny Rovdyrpolitikk er bygget på.

Personlig har jeg aldri uttalt at rovdyr er ufarlige , men at spesielt dyr som har vœrt i fangenskap eller er syke , kan vœre en fare .

Man bør i alle tilfelle utvise forstand og ta diverse forholdsregler når man beveger seg ute i naturen .

Nå det gjelder utskrift fra kirkebøker , så hører man først om bruken av disse en gang i 1607 .

På ett prestemøte i Bergen i 1668 , ble det bestemt at sokneprestene skulle føre fortegnelse over alle døpte .

Den første norske kirkeboken er fra 1623, og det var vanlig at kun jordfestelser skulle skrives ned , ikke dødsårsakene .

Ulv har ikke drept mennesker på 200 år i Norge , men det er tydelig at overleveringer fra middelalderen , hvor ulvene ble karakterisert som selve begrepet på ondskap , fremdeles er like levende

i Norge i 2010.

VARGENE OG JEG.

Kristian Kvikkstad i FNR (Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk) tillegger meg egenskaper jeg ikke er i besittelse av , når han skriver i sitt innlegg (Seppola og vargen ) at jeg har funnet på ett nytt begrep i rovdyrpolitikken , nemlig Vargsymposiet .
Nå trodde jeg faktisk at de fleste organisasjoner i Norge var fullstendig klar over hva Vargsymposiet er, iallefall de organisasjoner som er levende opptatt av balansen og samspillet i naturen .
Men ettersom FNR er totalt uvitende om dette , har Vargsymposiet eksistert i 16 år , og hvert år samler det seg ulveforskere fra mange land, de forskjellige organisasjoner , jegere , forskere fra Skandulv og NINA, Direktoratet for naturforvaltning fra Norge og Sverige samt en hel mengde med mennesker som er ivrige etter å lære om dette mystiske dyret , som er elsket av noen og hatet av andre .
Uten fare for å gjenta meg selv, var det dette året 2 temaer som gikk som en rød tråd gjennom seminaret : 1. Hvordan styrke den skandinaviske ulvestammen og 2. Hvordan minske den illegale jakten.
FNR fastholder år etter år til kjedsommelighet teorien til Lars Toverud at dyrevernere og andre har smuglet ulver fra dyreparker . Det er visst også en teori om at noen har reist til Polen og Russland, fanget noen ulver og sluppet dem ut på forskjellige steder i Norge .
Lars Toverud sier han sitter med beviser på dette , men han har visst ikke riktig lyst til å vise dem fram ennå .
Skandulv og NINA har laget en stamtavle over samtlige ulver i Skandinavia , men FNR stoler visst ikke helt på disse forskerne heller.
Kristian Kvikkstad lurer på hvorfor ulvene trenger friskt blod . Det har i flere måneder vært avisoppslag på avisoppslag at annenhver ulv blir skutt illegalt og dette gjelder de ulvene som kommer fra Finnland og Russland , som kunne ha reddet den skandinaviske ulvepopulasjonen.
Istedetfor å sitte i år etter år og diskutere om ulvene er satt ut eller ikke , bør vel snart tiden være inne for å debattere hvordan vi skal leve i nærvær av rovdyr.
En kjent ulveforsker i Italia Luigi Boitoni uttalte en gang :" Ulvefrykt hos mennesket er direkte proposjonalt med graden av uvitenhet. "
Italia har ca 500 ulver og hvor gjeterdriften er absolutt nødvendig for å unngå tap av husdyr.
Hver gjeter har 2 vokterhunder , som passer på 300 sauer.
Norge er det eneste land som slipper ut forsvarsløse husdyr med den unnskyldning av at de tar vare på kulturlandskapet .
Jeg tror ikke at kulturlandskapet blir forringet om tiltak for å ta vare på husdyra blir igangsatt, særlig når de fleste har kunnskap om at hele saueflokker forsvinner, at altfor mange dør av mangel på tilsyn.
Og som en konklusjon er sauene minst viktige .
Jegerne anser spesielt ulvene til å være en sterk konkurrent til dem selv.