Viser arkivet for stikkord eøs

Folkeavstemning om EØS!

EØS er i vinden for tiden. I motvind, rettere sagt. Likevel prøver Jens & Co å legge debatten død. Vi får høre at det er “feil tidspunkt å ta denne debatten nå” og at det ikke er EØS, men høyresiden som truer et godt arbeidsliv. Skremselspropaganda kaller jeg det. I tillegg får vi visst ikke solgt varene våre uten EØS-avtalen. Vel, så vidt jeg vet fungerte Norge før EØS også med EUs frihandelsavtale fra 1973. Den avtalen trer automatisk i kraft hvis EØS-avtalen sies opp. Dette står regulert i avtalens artikkel 127. Det vil heller ikke være noen mottiltak eller straffesanksjoner for det landet som velger å si opp avtalen.

Motstanden mot både EU og EØS har aldri vært større. EØS-avtalen setter økt konkurranse over norske arbeidslivslover, vi får da en situasjon med høyere ytelseskrav, raskere omstilling, flere arbeidsløse, mer utrygge arbeidsforhold, mer førtidspensjonering, flere nedleggelser og sosial dumping. Alt i alt et tøffere arbeidslivsklima. Jeg kan ikke si at jeg gleder meg til å se hvilke konsekvenser vikarbyrådirektivet som trådte i kraft 1. januar vil få. Dette er noen av grunnene til at flere i fagbevegelsen ønsker å endre avtalen eller å si den opp.

Ikke nok med at EØS-avtalen ødelegger norsk arbeidsliv, den svekker også vår økonomiske og politiske handlefrihet og råderetten over viktige naturressurer. Vi stemte nei til EU i 1994, men likevel implementerer vi alle direktivene EU sender oss inn i norsk lovverk, selv om vi kunne ha brukt reservasjonsretten. Vi har bare sagt nei til et EU-direktiv én gang, og det er til det tredje postdirektivet. Avtalen er 15 år gammel og er med på å flytte vedtak vekk fra demokratiet i Norge og over til Brussel. Det fører til at vi får et stort demokratisk underskudd.

Har Norge fortsatt et så sterkt folkestyre som vi ønsker å tro? Vel, med de kraftige inngrepene som EØS tvinger fram mot handlefriheten til folkevalgte organ på alle nivåer, vil jeg påstå at svaret er nei. Dette synes vi i partiet Rødt at det er på tide å gjøre noe med og krever derfor at det avholdes en folkeavstemning om EØS-avtalen.

KRISEN I EU .

På bakgrunn av den nåvœrende EU – krise, har EU-sjefen ( formannen for Europakommisjonen ), Jose Manuel Barrosso, påpekt at tiden nå er inne til å opprette en føderal , europeisk superstat.

Han mener at det er den enetse løsningen på eurokrisen. Dette er en kamp for europeisk integrasjon , hevder Barrosso(express.co.uk , 14.09. 2011)

Express skriver videre at det er snakk om ett skandaløst uhyrlig ran av landområder , som nå har begynt med Hellea og Italia .

Copyright:Samfunnsmagasinet.

Den sittende italienske statsminister Silvio Berlusconi ble skiftet ut med Mario Monti , og den sittende greske statsminister George Papandreou ble skiftet ut med LucasPapademos.

*Både Monti og Papdemos har sin bakgrunn i det gigantiske bankvesenet Goldman Sachs, og er følgelig deres lakeier *.

Ingen av dem er valgt av folket ved ett demokratisk valg , og ingen av deres minister er folkevalgte politikere .

Det dreier seg kort og godt om statskupp utført av makteliten , som sitter og styrer bak kulissene .

Trolig vil det gå samme veien med Frankrike, Spania og Portugal .

De sittende statsledere blir skiftet ut med lakeier for det internasjonale bankvesen .

Som den tidligere engelske finansminister Reginald Mc Kenna sa i sin tid : « Den som har kontrollen over bankvesenet og økonomien , har folkets skjebne i sin hule hånd «

Vil du vite hvem som styrer verden , skal du vite hvem som styrer økonomien , og økonomien styrer politikken .

Den engelske avis «The Guardian « skriver at den europeiske union (EU) forbereder seg på ett stort sprang fremover ( The Guardion 20 november 2011) .

Den tyske kansler Angela Merkel har uttalt at hvis euroen faller , vil fallet rive hele Europa med seg .

I Brussel blir det att til orde for en drastisk innskjerping av Eus direktiver, og at enhver nasjon som ikke vil rette seg etter EU-ordene , vil bli ilagt strenge sanksjoner – bl.a med bøter opptil 0,5 % av bruttonasjonalproduktet .

Det vil også bli en påtrengende overvåkning og direkte intervensjon fra EU i indre nasjonale anliggender 9 The Guardian 20.11. 2011 ).

Nå ser vi hvor veien går og hva som alltid har vœrt EU s målsetting .

Som en kommentator i The Guardian har uttalt : « Våkn opp , folk, målet er globalt slaveri .

De nye utvelgelsene ( Hellas, Italia ) hevder at det ikke er ett annet alternativ.

Et dreier seg om mere sentralisering , og større globale skattebyrder .

OG KONTROLL

Når den norske grunnlov er irrelevant med henhold til EU- spørsmålet, er dette ett bevis for at Norge ikke lengre er en selvstendig nasjonalstat, men en vassallstat under lensherren i Brussel .

Åsmund Kaspersen .

Www.innsyn.com

Den 24. juni 1994 underskrev Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg Norges medlemskapsavtale med EU. Etter norsk statsrett skal en slik avtale straks avleveres i Traktatarkivet i UD. Men det skjedde ikke med denne avtalen. Var Jonas Gahr Støre ansvarlig?
Her kan du lese fullmakten for underskriving av avtalen

Norges folkevalgte har gjort seg skyldige i løgn, svik og bedrag overfor velgerne. Dette vil her bli belyst i detalj, blant annet ved professorers uttalelser, juridiske bøker og skriv og ikke minst selve Norges Grunnlov, både dens paragrafer, ånd og prinsipper

EU har nå fått fredsprisen, og hyllesten stod i taket når lunsjen ble servert i gamle frimurerhovedkvarteret vis a vis Stortinget. Symbolikken makteliten signaliserer, fornekter seg ikke

Siste innspurt av underskriftskampanjen

Nei til EU og EØS

Eit overveldande fleirtal er motstandarar av at Noreg skal melde seg inn i EU. Det er bra. Det er ønskeleg at euroen og EU, med alle EU sine institusjonar, vert kasta på historia si skraphaug.

Noreg er heldigvis ikkje medlem av EU. Dessverre har vi ein del skadelege bindingar til EU-systemet, og den aller skadelegaste er EØS-avtalen. EØS-avtalen er ein sjølvpålagd husmannskontrakt, som gjer at særs mange av vedtaka som vert gjort i EU-systemet òg vert norsk lov.

Det eine EU-direktivet meir skadeleg enn det andre vert banka igjennom av eit EU-lojalt fleirtal på Stortinget. Gjennom datalagringsdirektivet har vi fått eit svekka personvern. Gjennom tenestedirektivet og vikarbyrådirektivet har dei som arbeidar for å dumpe løn- og arbeidsvilkår i Noreg fått auka makt. Gjennom matsminkedirektivet har vi fått ein større del av direkte helseskadelege stoffar i maten. Og så bortetter. Fleire skadelege EU-direktiv kjem rett rundt hjørnet.

Det er viktig at den skadelege EØS-avtalen vert sagt opp, jo før jo heller. Det er òg viktig å trekke Noreg heilt ut av EU sitt militærapparat, Schengen og Frontex, i tillegg til å seie opp veterinæravtalen med EU.

Anders Hamre Sveen
Vara til landsstyret i Raudt
Stryn

Politikkens giljotin- Psykiatrien .

EØS- bomben som sendte jurist og tidligere diplomat Synnøve Fjellbakk Raftø på hodet inn i psykiatrien.

Hun er fortsatt fanget i psykiatriens galskap. Hun er etter sine avsløringer om statsstyrelsen, tvangsinnlagt et sted mellom 15 til 20 ganger og tvangsmedisineres eller rettere sagt dopes ned og forgiftes fortsatt. Dette har pågått helt siden februar 1994.

Nedenfor følger teksten i artikkelen fra 1992

  • EØS-BOMBE FRA UD-TJENESTEMANN*

Knusende kritikk av fiskeri-avtalen

En tjenestemann i Utenriksdepartementet har i et privat notat kommet med knusende kritikk mot vitale deler av fiskeriløsningen i EØS-avtalen. Viktige avsnitt karakteriseres som “elendige”.

Noen av formuleringer i avtalen er “et rent fikenblad…som er kommet inn for å stagge norsk opinion, men uten juridisk og praktisk betydning”, heter det i det oppsiktvekkende notatet.


Av INGOLF HÅKON TEIGENE


Dagbladet har en kopi av notatet, som er skrevet tidligere denne måneden – etter at hele avtalen var offentlig kjent. Innholdet står i rak motsetning til det norske regjeringspolitikere har hevdet.

Tjenestemannen som har skrevet notatet har selv ikke deltatt i EØS-forhandlingene. Men vedkommende har fulgt forhandlingene på nært hold og i perioder kommet med innspill underveis. Vedkommende er nådeløs i sin beskrivelse av særlig ett viktig punkt:

Spørsmålet om utenlandske selskap kan kjøpe seg inn i norske fiskeribedrifter eller fiskerederi, og på den måten få en andel av norske fiskekvoter.

“Ingen begrensninger”

Ifølge notatet fra tjenestemannen er det i EØS-avtalen “ingen begrensinger” når det gjelder utlendingers rett til å skaffe seg adgang til fangstkvoter gjennom å kjøpe seg inn i landbasert fiskeribedrifter som samtidig eier fiskebåter.

Etter det Dagbladet kjenner til, finnes det et hemmeligstemplet notat i EF-kommisjonen som i hovedtrekkene tolker spørsmålet om investeringer på samme måten som UD-tjenestemannen gjør i dette notatet. Men regjeringen sier med bakgrunn i to tillegg til EØS-avtalen (se ramme) at Norge har fått unntak som sikrer oss mot en slik utvikling.
Les mer

Torstein Leon Hansen skrev hovedoppgave om fiskerinœringen

UTENRIKSMINISTEREN, GLOBALISTENES FREMSTE AGENT!

*Gjennom alle tider har individets rett til fri selvbestemmelse vært en overordnet etisk verdi for det norske folk. I vår tankegang er det folket som “eier” staten, ikke staten som “eier” befolkningen. Men

udemokratiske krefter har i mer enn tre generasjoner øvet vold mot rettsbevisstheten og innført New World Order også i nordmenns tankegang.*

New World Order er ikke noe nytt prosjekt.

Det er en verdensorden der juridiske personer har all makt og der de fysiske personene er redusert til å utgjøre en produksjonsfaktor i det økonomiske systemet.

Det er en verdensorden der diplomater og politikere utgjør en priviligert gruppe som mener seg å ha rett til å innskrenke den øvrige befolkningens friheter og rettigheter.

Det er en verdensorden der den skjulte makten, som Jehovas Vitner kaller den himmelske regjering, overvåker og kontrollerer alt fra hva du handler på butikken til hvilke nettsteder du besøker eller hvilke meldinger du sender på facebook.

FN-systemet er den offisielle siden av New World Order. FN er en juridisk person som ingen fysiske personer har ansvaret for. En slik konstruksjon er egentlig en umulighet etter norsk rett. Historien om hvordan Norge kom med i FN er ikke kjent før jeg nå forteller den.

Da FN-pakten ble underskrevet var Norge formelt under alliert okkupasjon. Etter folkeretten hadde Norge ikke adgang til å inngå avtaler i en slik situasjon og slett ikke en medlemskapsavtale i en organisasjon som ifølge statuttene kunne bruke krigsmakt mot medlemmene. Likevel skrev Norge under, med forbehold om Stortingets samtykke til ratifikasjon.

Etter at de folkerettslærde hadde gjennomgått FN-pakten, ble det klart at Norge ikke kunne ratifisere uten grunnlovsendring, eller i det minste folkeavstemning. Dette passet ikke Trygve Lie som var utsett til å bli FNs første generalsekretær, han instruerte ganske enkelt FN-delegasjonen om å avgi en falsk melding om at Norge hadde ratifisert. Juridisk sett er dette landsforræderi, men i den gale verden vi har levd under de siste 65 år er det vel en rosverdig handling.

Da spørsmålet om ratifikasjon av avtalen om OECD kom opp for Stortinget gikk Bondepartiets Nils Trædal sterkt imot. Han ble funnet død under et åpent vindu og motstanden mot å legge Norges økonomiske politikk under fremmed herrevelde fikk banesår.

Helt frem til 1956 var det forbudt å misjonere for jesuittiske ideer i Norge. Ja, i Grunnloven sto det sågar at jesuitter ikke hadde adgang til riket. I jesuittenes plan for en nyordning av Europa hadde derfor Norge en særskilt plass.

Det var ventet at Norge skulle følge Storbritannia inn i EU, men i 1972 sa flertallet nei til å oppgi sin selvstendighet. De udemokratiske kreftene opplevde et tilbakeslag, men de ga på ingen måte opp. Gjennom EFTA fant de en bakveg til å påvirke norsk politikk mens de bygde opp nye kontakter og rettet opp feil.

I 1989 var den unge, dynamiske Jonas Gahr Støre* plassert som rådgiver hos Gro Harlem Brundtland. Det var kjent at Finland, Sverige og Østerrike ønsket EU-medlemskap og jesuitten Jacques Delores holdt “hemmelige” møter med Gro og hennes rådgiver og fremmet en ide om at EFTA-landene samlet forhandlet fri bevegelse av varer, tjenester, personer og kapital i hele EU-EFTA-området. Prosessen fikk etterhvert navnet EØS.
Les mer

NORGESPARTIET, EN VARSLER FOR GRUNNLOVSFORBRYTERNE !

Emanuel Valand

Velgerne kan hjelpe oss til å beholde norsk enhet og jeg viser til Grunnlovens ånd og prinsipper – § 112

Vår tusen år gamle kristne kulturarv står på spill!

Dette gir seg i første omgang utslag til dårlige holdninger, ikke bare i skolen, men i hele samfunnet. Studer sosialisten Edvard Bulls agenda senere her i artikkelen. Dessverre har han fått rett i sine meninger

Sosialistene har vist med sine dårlige holdninger, og sin utrolig frekkhet, nedskrevet ved nestlederen Edvard Bull i hans bok: “Kommunisme og religion“ i 1923, følgende propaganda som vist litt lenger fremme i denne artikkelen.

Jeg vil her vise til hva Norges fremste jurister skriver og mener, som er det motsatte av hva sosialistene fremfører:

Avdøde jussprofessor Johs Andenæs, er regnet som den fremste kjenner av den norske Grunnloven, som Norge har fostret. I boka “Statsforfatningen i Norge” som kom ut i 1962 skriver han at av de alminnelige ideer som den norske grunnloven bygger på, så vil han nevne tre: Det er folkesuverenitetsideen, maktfordelingsprinsippet og læren om de ukrenkelige menneskerettigheter.

Andenæs skriver at “folkesuvereniteten går ut på at folket har rett til å rå seg selv. Det gjelder både med hensyn til det indre styre og det gjelder utad i forhold til andre stater. Folkeviljen er den øverste norm for statens styre”… han skriver videre at: “Folkesuvereniteten, folkets selvbestemmelsesrett, det er selve kjernepunktet i den demokratiske ideologi.”

Maktfordelingsprinsippet skriver seg fra den franske statsrettfilosofen Montesquieu.

I hans verk “Lovens Ånd” som kom ut i 1748 hevder Montesquieu at “den som har makt har en tilbøyelighet til å misbruke den.”

For å hindre maktmisbruk må det skapes en ordning slik at “makt stanser makt.” Ut fra dette ble det utledet at statens organer måtte bestå av en lovgivende makt utgått av folket i valg (Stortinget), en utøvende makt (Regjeringen) og en dømmende makt (Høyesterett).
Les mer

Emanuel Valand,
NORGESPARTIET.