Viser arkivet for stikkord drept

ROVDYR OG ROSENRØDE SKYER.

Ingrid Berg i FNR skriver i ett innlegg i Smaalenene at jeg burde skamme meg for å kritisere politikere , prester og Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

Jeg er generelt meget opptatt av den manglende rettsikkerheten for dyr og har observert at det er personlige kristne som driver de pelsdyrfarmene der brudd på lov om dyrevelferd er mest framtredende .

Tidligere har vi hatt 2 miljøvernministere som har vœrt tilknyttet Krf og aldri har det vel vœrt ofret flere rovdyr på sauebøndenes alter enn under deres tid .

I Lierne har det ved flere anledninger stått fram prester i media som har bedt bønner om at rovdyra må forsvinne , slik at innbyggerne får tilbake sin livskvalitet .

Med andre ord så oppfordrer kirkens menn til å utøve ulovlige handlinger .

Jeg respekterer ethvert menneske som har andre meninger enn meg , men da skal det spilles med åpne kort , ikke med løgner og skrekkpropaganda .

I 2005 kom ett bestillingsverk fra bondeorganisasjonene i form av en bok som het ~ Drept av ulv og bjørn i Norge ~.

Forfatteren var Astor Furseth , som på pressekonferansen forut for denne utgivelsen fortalte at diverse naturvernorganisasjoner og enkeltindivider har hevdet at ulv og bjørn overhodet ikke er farlige for mennesker.

Forfatteren mener å kunne føre bevis for at minst 63 mennesker er blitt drept av disse 2 artene i løpet av 400 år.

Denne boken kom meget beleilig i en periode da rovviltforvaltningen og diskusjonen rundt denne var på sitt høyeste , og det er mye som tyder på at dette var ett bestillingsverk fra landbrukssiden .

Under arbeidet med denne boken kom forfatteren over nedtegnelser om at en god del mennesker ble drept av sau gjennom 1900 – tallet og at dette tallet var adskillig høyere enn antallet mennesker som angivelig skulle ha blitt drept av ulv og bjørn i løpet av 400 år .

Fra 1973 – 92 ble ca 60 mennesker drept av andre dyr, inkludert veps , men dette har ikke forfatteren funnet nødvendig å opplyse sine lesere om .

Bevisene for at ulv og bjørn virkelig har drept mennesker , har forfatteren fått av muntlige overleveringer fra nålevende mennesker, sagn, sagaer og utskrift fra kirkebøker , nøyaktig det samme grunnlag som organisasjonen Folkeaksjon Ny Rovdyrpolitikk er bygget på.

Personlig har jeg aldri uttalt at rovdyr er ufarlige , men at spesielt dyr som har vœrt i fangenskap eller er syke , kan vœre en fare .

Man bør i alle tilfelle utvise forstand og ta diverse forholdsregler når man beveger seg ute i naturen .

Nå det gjelder utskrift fra kirkebøker , så hører man først om bruken av disse en gang i 1607 .

På ett prestemøte i Bergen i 1668 , ble det bestemt at sokneprestene skulle føre fortegnelse over alle døpte .

Den første norske kirkeboken er fra 1623, og det var vanlig at kun jordfestelser skulle skrives ned , ikke dødsårsakene .

Ulv har ikke drept mennesker på 200 år i Norge , men det er tydelig at overleveringer fra middelalderen , hvor ulvene ble karakterisert som selve begrepet på ondskap , fremdeles er like levende

i Norge i 2010.