Viser arkivet for stikkord bergen

• Podcaster fra Showene våre • gutta-pa-golvet.origo.no

Kan svekke kommisjonens tillit

22. juli-kommisjonen ber Justisdepartementet om unntak fra offentlighetsloven for å beskytte dem som vil gi informasjon til rapporten

Er dette hva Stoltenberg mente med mer demokrati og åpenhet?
Hva er regjeringen redd for?

22 juli kommisjonen ble nedsatt av regjeringen uten debatt i stortinget.
Deretter blir advokater som beskytter sine klienter hengt og mobbet av Ap politikere fordi de stiller kritiske spørsmål.

Hva mener dere?

Hvorfor ikke nedlegge Norsk tipping?

I avisene har det i senere tid vært altfor mye fokus på poker og hvor grusomt det er med alle de ulovlige pokerlagene. Jeg er blant dem som synes statens og politiets holdning her er rimelig dobbeltmoralsk. For mange dreier ikke poker seg om storstilt gamling, men en kameratslig hobby.
Men la oss stille et moralsk spørsmål her: Hvordan kan staten akseptere gambling på spilleautomater, travbaner og i tillegg akseptere storstilt reklame for all slags mulige pengespill gjennom norsk tipping, mens vanlige kortspillere blir forfulgt? Man kan si at Norsk tipping er bra for kulturlivet, men det er faktisk gambling de driver. Er det greit at Norsk tipping driver storstilt rekruttering av gamblere bare fordi det går til en god sak, mens vanlige folk skal bli fremstilt som kriminelle bare fordi de skyter inn noen hundrelapper i et pokerlag?
Poker bør legaliseres eller så bør staten snarest forby mye av Norsk tipping sin virksomhet.

Trond Wathne Tveiten

8 Plass Ventres liste i Bergen 2011

Hva er alternativet til sprøyterom?

Motstanderne av sprøyterom er raske med å kritisere oss som ser at sprøyterom er tvingende nødvendig for å håndtere narkotikaproblematikken i Bergen, men hva er alternativet til sprøyterom for motstanderne bortsett ifra moralsk fordømmelse?

Narkotikamisbruk knyttet opp mot Nygårdsparken er et stort problem for de narkomane selv og ikke minst for nærmiljøet. Brukte sprøyter ligger strødd over alt rundt parken, beboerne i Nygårsparkens nærområde opplever at enkelte av rusmisbrukerne opptrer truende, kjøp og salg av narkotika skjer åpenlyst og nesten ingen offentlige toaletter i hele sentrum kan holdes åpne uten vakthold siden disse brukes til sprøytesetting.
 
- Rydding av Nygårdparken er ingen løsning på dette problemet. Det er opplagt at de narkomane trenger behandling og oppfølging, dagens behandlingstilbud er elendig og det er en lang vei frem til vi får et fungerende behandlings- og ettervernstilbud. Sprøyterom er i seg selv ingen løsning på den enkeltes narkotikaproblem, men det gir en mulighet til å sette sprøyter i rene og ryddige omgivelser under oppsyn av kvalifisert personell.
 
Motstanderne av sprøyterom setter sine moralske kvaler og hykleri over trygge nærmiljø og de narkomanes helse. Nå må disse moralistene komme seg ned fra sin høye hest og fortelle hvordan de vil løse narkotikaproblemet i Bergen.
 
 Trond Wathne Tveiten
8 Plass på Venstres liste i Bergen 2011

Innfør Green Card

Hele Norge har de siste ukene vært rystet av pågripelsen og den planlagte utsendelsen av den papirløse innvandreren Marie Amelie. En kvinne som kom til Norge som barn, som har blitt integrert inn i det norske samfunnet og som har hele sin identitet knyttet til Norge skal altså uten å få sin sak prøvd i alle innstanser kastes ut av landet. Hadde Fritijof Nansen visst at begynnelsen av Nansenåret skulle markeres med en slik krenkelse av alle hans prinsipper, hadde han rotert i graven.

Alle taper på utsendelsen av Amelie, både Amelie selv, men ikke minst også det norske samfunnet. Det er ressurssløsing uten like å sende en ressursterk samfunnstøtte som Armelie ut av landet. Armelie trenger Norge, men Norge trenger også i høyeste grad Armelie.

Denne saken viser at vi trenger flere innganger til Norge. Flyktninge- og asylinstituttet skal gi mennesker med behov for beskyttelse en trygg havn i Norge. Vi som er født i et land med en overflod av naturressurser og velstand har i solidaritetens navn en plikt til å hjelpe mennesker i nød. For å videreutvikle vår velferdsstat har vi forøvrig behov for å knytte til oss mennesker utenfra på flere områder. Vi har for lite arbeidskraft i Norge og vi trenger mennesker som vil komme til Norge for å bidra med sin kompetanse. Eldrebølgen er på vei, og alle burde forstå at hvis dette samfunnet skal gå rundt må vi hente inn kompetent arbeidskraft utenfra.

USA har en ordning med “green card” som gir også mennesker uten behov for beskyttelse en mulighet til å etablere seg i USA og bidra med sin utdannelse og kompetanse. Dette har vært en suksess i USA og gjort landet til et robust samfunn. En slik ordning burde også vært innført i Norge. Arbeidsinnvandringen til Norge må også kunne innbefatte mennesker fra land utenfor EU, dette vil lett kunne løses med en “green card” løsning.

Hadde vi hatt green card med en ærlig dør inn til Norge hadde sluppet denne meningsløse utsendelsen av Marie Amelie og mange andre papirløse innvandrere som innehar et engasjement og kompetanse landet trenger. Hvis vi ikke forstår at vi trenger menesker som vil slå seg ned i Norge og dele sin kunnskap og arbeidskraft med oss, så er vi i ferd med å kjøre landet i grøften.

Trond Wathne Tveiten
8. plass på Venstres liste i Bergen 2011

FrPs bompengebløff

Fremskrittspartiet prøver i årets valg å fiske stemmer ved å påstå at partiet er imot bompenger. Jeg skal ikke her ta noe standpunkt hverken for eller imot bompenger, men bare konstatere at FrP bløffer.
Lederen for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, FrPs Per Sandberg, støtta bompengefinansiering av ny Sluppen bru i Trondheim. Fremskrittspartiet har dessuten vært med på å stemme for bompenger på veiprosjektet mellom Os og Bergen. I Oslo, der partiet har lovet å fjerne bompengene, sitter altså FrP med samferdselsbyråden. I Oslo har FrP vært med på å doble betalinga for å passere bommene.
Konklusjonen er at FrP bløffer når det gjelder bompenger, og at de som er imot bompenger ikke har noen større grunn til å stemme på FrP enn på et hvilket som helst annet parti.