Viser arkivet for stikkord ap

ER NORGE ETT SILKEDIKTATUR.?

Kan vi kalle Norge et “silkediktatur” der lover, med plikter og kamuflerte rettigheter trykkes nedover hodene på folk uten at det har vært noen form for folkeavstemming. Jeg sikter til bompengeringer, eiendomsskatt og lignende. Slik “våre” politikere vedtar lover, ser det ut til at vi blir styrt fra et helt annet hold enn det folk flest tror.

Den norske Grunnlov hules ut og gradvis erstattes av fremmede lover.

Naturrikdom som vannfall, vårt “arvesølv” selges til fremmede for “30 sølvpenger”. slik de folkevalgte handler, virker det som om de har solgt sin sjel til utenlandske kapitalinteresser, der hemmelige møter med makteliten bestemmer retningen landet vårt skal ta. Dagens lovgivende forsamling befinner seg “lysår” borte fra Grunnlovens frihetsånd og nærmest bringer seg selv i vanry. Står det ikke skrevet at man kan ikke tjene to herrer?

Under straffelovens paragraf 83 står det:

Den som retstridig søger at bevirke eller medvirke til, at Norge eller nogen del del af riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i en anden Stat, eller at nogen del af Riget løsrives, straffes med Hefte i minst 8 aar eller fengsel fra 8 aar indtil 21 aar

Norge er kåret til verdens beste land å bo i, men kåringen tar kun hensyn til BNP, folketall og ledighet.
100 000 barn lever i fattigdom!

300 000 i helsekø! Ca 4500 dør hvert år på norske sykehus som følge av feilbehandling og utrangert utstyr! Norge ligger på 19 plass når det gjelder behandling av flere typer kreft i Europa! Norge ligger på siste plass i Europa i lag med Albania når det gjelder utvikling av eget land! 300 000 er uføretrygdet! 13 000 står i psykisk helsekø! 4500 venter på avrusning! 70 % av veinettet er underkjent! 80 % av offentlig byggemasse er ulovlig pga forfall! 220 000 barn og unge sliter på skolen pga dårlig inneklima! 10 000 arbeids plasser gikk tapt i fjor som følge av dårlige rammevilkår fra staten! Sykehjem står tomme pga de mangler penger til drift! Kreftsyke får ikke medisin pga pris! Mange får ikke svømme opplæring pga svømme bassengene ikke har vann! Vi har en asyl og innvandringspolitikk som er skakk kjørt, der flere tusen oppholder seg ulovlig pluss 220 000 fra Europa mottar forskjellige trygdeordninger gjennom NAV! Unge kommer ikke inn på bolig markedet pga regjeringens byggeforskrifter som gjør at prisen stiger med 300 og 600 000, det kreves 20 søknader bare for badet, pluss de frigjør ikke nok areal til bygging og egenkapital blir spist opp av prisstigning! Stadig fler må slutte i jobb pga kostnaden ved å komme til og fra jobb! 55 mill ble brukt på utredning av u-båten på Fedje uten at et gram er fjernet, samtidig rydder de opp i farvannet til Russerne! 75 millioner ble brukt på utredning av hurtigtog, som skal koste 1000 mrd! Norge har et byråkrati som er stort nok til 20 millioner innbyggere, og dette vokser hver dag med 39 fler…vegvesenet alene har fått 3000 fler stillinger til tross for at overføringene har blitt kuttet, nå går kun hver 10 krone til vei av det som blir overført! Samtidig med at Norge råtner på rot, så låner regjeringen bort arvesølvet vårt! De har lånt bort 570 mrd til EU land som står på konkursens rand

Norgespartiet ønsker å innføre direktedemokrati i Norge. Vi mener den norske befolkningen er voksen nok til å styre seg selv. Derfor er dette vårt langsiktige mål

Hjelp Norgespartiet inn på Stortinget.

Kravet for å kunne stille valgliste i landets respektive 19 fylker er at det samles inn 500 underskrifter for hvert fylke.

Listene må være tilsendt oss i god tid før 31. mars som er fristen for innlevering.

Hjelp Norgespartiet med å få 500 underskrifter i ditt fylke ved å laste ned, printe ut listen for ditt fylke, skrive under og sende listen til adressen som er påført nederst til høyre

Norgespartiet NO 4788

BAK DENNE MANNEN FINNER DU CARL. I . HAGEN.

Navn: Norulv Øvrebotten
Alder:56
Bosted:Førde/
Status: Pensjonist

Bakgrunn:

Journalist, sjefredaktør,

næringslivsleder og forsvarspolitiker.

Programsekretær i NRK-Dagsnytt og NRKs utenriksavdeling 1979-86, redaktør i Firdaposten 1986-90, politisk rådgiver for forsvarsminister Johan Jørgen Holst,

Forsvarsdepartementet, 1986-88.

Sjefredaktør og adm.dir. i Rogalands

Avis fra 1990. Ble fiktivt borte fra

denne stillingen flere ganger i 1996 og

1997. Leder for og medlem av en rekke offentlige utvalg innen Forsvaret på 1980 og 90-tallet.

Fransk utdanning fra Paris i 1984 og fra 1994-1996.

Copyright, Samfunnsmagasinet.

Ikke dumt å lete etter advokaten bak advokaten, som jeg tidligere har fortalt alltid er det faste opplegget som blir brukt i narrespillene i hovedstaden.

Det var slik Jens Christian Hauge opererte, og det er samme måten hans høyre hånd, Johan Fredrik Remmen, opererer nå.

Advokat Remmen er Arbeiderpartiet og LOs fremste juridiske rådgiver, og da han fjernet Gerd-Liv Valla plasserte han kollega Håkon Bleken som hennes personlige advokat. Så da hadde han kontrollen innenfra.

Samme teknikken blir for øvrig brukt med Geir Lippestad med Ellen Holager Andenæs som bakspiller. Lippestad er forsvarer for Anders Behring Breivik etter at morderen selv hadde bedt om ham straks han ble tatt på Utøya. Lippestad er medlem av Arbeiderpartiet.

Ellen Holager Andenæs ble i 1996 satt inn som sjef for sikkerhetspolitiet i ett år da statsminister Thorbjørn Jagland kjørte et lignende narrespill som statsminister Jens Stoltenberg gjør i dag via stråmenn i Stortinget, med den følge at sikkerhetspolitiet mistet både ryggrad og sjef.

Ikke noe ukjent handlingsmønster det som du ser i dag. tvert om. Det er samme oppskriften som blir fulgt. Den er russisk.

Per Sandberg er en interessant mann, men skal du vite hvem som er buktaleren, må du nok finne ut hvem som står bak ham.

Det er Carl I. Hagen. Han har lenge vist synlig nervøsitet og kjenner pusten i nakken. Noe som forklarer Per Sandbergs ellers ganske uforklarlige atferd.

Oslo er og blir et rottereir. For så vidt naturlig etter så mange år med usynlige russiske hender hvor det har hatt noe for seg å ha disse hendene
Artikkelen tilhører en samling av artikler som ble sendt meg og linken til denne er

Heimevernet har ingen plass i fremtiden .

I en prosess hvor et maskert russisk herredømme fra før krigen skal bli snudd til et åpent herredømme, har ikke Heimevernet noen plass, det utgjør tvert om en fare for prosessen. For Moskva.

Heimevernet spilte en rolle da Norge som stat var en maskert dobbeltagent for Sovjetunionen og senere Russland. Da bygget Norge opp et invasjonsforsvar mot Sovjetunionen, og Heimevernet var en del av denne kamuflasjen. Smart og stort tenkt av Stalin å bygge opp et invasjonsforsvar mot seg selv, men på samme tid bygget han også opp motstandsbevegelser mot seg selv i Vesten. I form av*Stay Behind* som var russiskstyrte grupper innen etterretning og organisert som okkupasjonsberedskap. Agnet ble slukt med snøre og søkke av både USA og Storbritannia, som finansierte hele det russiske opplegget uten å forstå at de skjøt seg i føttene hele tiden. I tiår etter tiår.

Stay Behind eksisterer i Norge den dag i dag. Med russisk kjerne.

Etter at USA, Storbritannia og andre vestlige land oppdaget hva Norge var blitt brukt til i 2005, valgte Putin så snu hva som har vært maskert inn til noe åpent. En slik strategisk prosess blir kjørt skrittvis og er ikke gjort over natten. Endringene skjer systematisk på ethvert samfunnsområde.

Du skal være både døv og blind hvis du ikke ser handlingsmønsteret og hvilken vei som det går. At Vladimir Putin inngikk en avtale om en grense i Barentshavet i nord, skjedde ut fra en bedømmelse av at denne prosessen med å integrere Norge i Russlands systemer, var kommet så langt at det ikke var noen vei tilbake. Avtalen om Barentshavet ville ikke ha noen praktisk betydning om noen år.
Resten av artikkelen kan du lese her
Norgespartiet vil innføre Direktedemokrati

Ønsker du at Norgespartiet skal inn på Stortinget i 2013

Bli medlem

The EU Hitlers dream come true

Norulv Øvrebotten.

Den grenseløse Støre.

IKKE NOE SNIKK SNAKK ,
STØRES POLITIKK, TAKK !

“En politisk bedrager som opererer utrolig frekt og helt åpent uten skrupler og uten en reell forankring i folket.”

Hvis noen betviler denne påstanden fra Norgespartiet så la oss få en folkeavstemning om flere av de kontroversielle saker som han så frekt fronter på vegne av oss alle!
Støre har hatt hemmelige samtalen med “Hamas”:“En politisk bedrager som opererer utrolig frekt og helt åpent uten skrupler og uten en reell forankring i folket.”

Hvis noen betviler denne påstanden fra Norgespartiet så la oss få en folkeavstemning om flere av de kontroversielle saker som han så frekt fronter på vegne av oss alle!
Se her

EØS- opprinnelse er Gahr Støres oppfinnelse

Fikk vi noen folkeavstemming om EØS ?
NEI!
Et nylig eksempel på Støres grenseløse frekkhet på vegne av Norges befolkning er den s.k. “Pomorhandelen” som pågår og stadig utvikles mellom lokalbefolkningen i Finnmark og befolkningen rett over grensen på russisk side. Som en brekkstang for etterhvert å skaffe ALLE RUSSERE FRI ADGANG TIL NORGE, så konstruerer den frekke Støre et “Grenseboer- bevis” sammen med sin russiske kollega og bruker dette som en kamuflerende nytale for å innføre full visumfrihet mellom Russland og Norge!

Som i praksis også er full visumfrihet mellom Russland og Schengen-området, siden det altså ikke eksisterer noen grensekontroll mellom Finnmark og andre fylker i Norge!

Finnmark blir dermed et brohode for Russlands frie adgang til Schengen, takket være Støres grenseløse frekkhet! Fylket er til og med i ferd med å få doble gate og stedsnavn p.g.a.denne utviklingen som folket ikke er blitt spurt om i noen folkeavstemning! Denne doble skiltingen er gjennomført i Kirkenes.

Sitat:

Regjeringens langsiktige mål er visumfrihet med Russland. På vei mot visumfrihet ønsker regjeringen en skrittvis liberalisering av visumpraksis overfor russiske borgere.

Dette er et soleklart bevis på de svik og bedrag som Støre på en utrolig smart og frekk måte bedriver overfor Norges befolkning og er politisk selvtekt helt i tråd med den praksis som går som en rød tråd gjennom hele hans politiske karriére!

Grunnen til dette enorme sviket skjønner vi når det etter hvert er blitt klart at vestlig etterretning har identifisert ham som en av KGB-FSB’s mest vellykkede agenter i Norge med kodenavnet “Martin”!

Jonas Gahr Støre blir konfrontert om grunnlovsbrudd ang. Libya-krigen – Del 2: 10.09.2011

Se her

Sannheten om Libya

Resten av artikkelen kan du lese her

Norulv Øvrebotten om det skjulte KGB og STASI nettverket.

Anders Behring Breiviks nettverk
var først og fremst knyttet til frimurerne. Hvor en av hans hjelpere, jeg regner med at det var indirekte lagt opp, er satt inn i et utvalg fra regjeringen som angivelig skal granske hva som hendte.

Det er smart, men mye av teknikken er identifisert etter at Høyesterett ble benyttet til å snu utfallet av den kalde krigen opp ned ved hjelp av spillet i det negative rom, da denne domstolen stilte med dommer Ketil Lund som leder for kommisjonen med dette formålet. Fra 1994 til 1996. Slike bedragoperasjoner blir kjørt over mange år. Også dette narrespillet i narrespillet som inneholdt mange drap.

Nøkkelen til å løse bombeeksplosjon og massemordet 22. juli, finner du altså i skjæringspunktet mellom Frimurerlosjen og den militære etterretningen i Norge.

Hemmelige samfunn som Frimurerlosjen skulle utelukke sikkerhetsklarering for Strengt Hemmelig på nasjonalt og internasjonalt nivå innen de væpnede styrker generelt og etterretningstjenesten spesielt, men det har altså ikke skjedd. Det ble mange norske ungdommers bane og skjebne 22. juli

General Kjell Grandhagen, som er sjef for etterretningen, ble vervet av de russiske hemmelige tjenestene da han var løytnant på Andøya i 1978. Når general Torgeir Hagen, forgjengeren og nå medlem av 22. juli-kommisjonen, ble vervet, vet jeg ikke

Ikke noe overrasker meg mer. Det gjorde det heller ikke som sekretær for forsvarsminister Johan Jørgen Holst, og jeg mistet helt respekten for daværende utenriksminister Thorvald Stoltenberg, da jeg måtte håndtere følgene av at han var så korrumpert som forsvarsminister helt på begynnelsen av 80-tallet.
Det må mye husvask til i Det Norske Hus før det er til å bo i for fremtiden, og en trapp vasker du alltid ovenfra og ned.

Hvis natten var normal

Hvis sist natt var normal skal sjefen for Etterretningstjenesten, general Kjell Grandhagen, ikke være å se på arbeid i dag. Det skal heller ikke medlem av 22. juli-kommisjonen, general Torgeir Hagen. Han var forrige sjef for Etterretningstjenesten.

Kongen fortrenges og blir kuppet gradvis ut

Ett av handlingsmønstrene som går igjen i det russiske narrespillet i Norge for å beholde dobbelstaten, er at statsminister Jens Stoltenberg fortrenger Kong Harald ved viktige symbolske markeringer utad mot folket. Dette skjedde blant annet ved utdeling av Krigskorset i vår. Da Kongen ble holdt helt utenfor

Espen Barth Eide var derimot en sentral mellommann i russiske FSBs intrigespill mot fremstående offiserer i Forsvaret. Da han var statssekretær.

Sitat fra Kommentar.no:

“Anne-Grete Strøm-Erichsen var en dårlig forsvarsminister og en svøpe for sine ansatte. Vi husker spesielt hennes maktmisbruk overfor høyere marineoffiserer, som hun anklaget for kriminelle handlinger for å få dem fjernet, mens hun og hennes lakeier fikk tvunget gjennom nedleggelsen av Olavsvern og flytting av Forsvarets Operative Hovedkvarter fra Stavanger til Bodø. Vi husker enda bedre at da marineoffiserene ble blankt frifunnet for anklagene mot dem, maktet ikke Anne-Grete Strøm-Erichsen engang å beklage sitt ekle spill overfor marineoffiserene og deres familier. Statsminister Jens Stoltenberg må ha bifalt hennes misgjerninger, hvis han i det hele tatt var interessert i hva som foregikk, siden han gjorde henne til helseminister.” Sitat slutt.

Norulv Øvrebotten.

Jurij Liina har laget en film om frimurrene : Architects of Deception
.

.

.

USA LAR RUSSLAND OVERTA NORGE.

Slanger fordøyer fort kaniner som er slukt fra før.

Norulf Øvrebotten.

Det tar ikke så lang tid for en slange å fordøye en kanin," sa den franske presidenten Francois Mitterrand i 1990.
Han var mot at Tyskland skulle gjenoppstå på kartet som nasjon igjen for første gang siden 1945. Som følge av at Øst-Tyskland og Vest-Tyskland ble slått sammen etter å ha vært delt siden krigen. Øst-Tyskland var kaninen. Frankrike var redd for hva Tyskland ville gjøre når kaninen var fortært.

Tyskland fikk ikke lov til å bli samlet igjen før Berlin gikk med på nye lenker for fremtiden. Frankrike tvang Tyskland til å gi opp D-mark og gå med på å gjøre Det europeiske fellesmarked, EF, om til Den europeiske union (EU) og innføre en ny felles pengeenhet, nemlig den nå omstridte euro. Et snedig trekk på sjakkbrettet fra Frankrike med umiskjennelig russisk opphav.

Som følge av dette spillet i det strategiske negative rom kom Tyskland i motsatt stilling enn hva landet hadde vært som stormakt midt i Europa ved to anledninger i århundret før. I stedet for erstatning etter krig, ble spillet nå snudd og Tyskland narret og tvunget inn i en prosess som etter hvert skulle forplikte den gjenfødte nasjonen til å betale erstatning for fred. Denne konklusjonen blir for tiden hevdet med stadig større tyngde, med store utslag rundt om, for å bevise et premiss i fremtiden, og som vanlig gjør premisset motstand mot å bli tvunget i samsvar med hva konklusjonen tvinger det til.
Riset bak speilet er påstanden om at dette er et spørsmål om krig og fred i Europa. Selv den gamle forbundskansleren fra 1990, Helmut Kohl, sier det. Så bare betal for freden. Dette er den speilvendte utgaven fra 1918 og 1945. For Tyskland. Hvor stor regningen blir for Tyskland til slutt, er det ingen som vet, men veien blir til mens du går. Neste generasjon vet kanskje svaret.

“Når penger dør,” heter en aktuell og relevant bok om inflasjon som spiser opp alle verdier. Superinflasjon i det skjøre demokratiet i Tyskland mellom to kriger i det forrige århundret er hva boken forsøker å trekke en lærdom av til bruk i dagens verden

Norgespartiet presenterer her et lite utvalg av sensasjonelle
[Norulv Øvrebotten]

Norulv Øvrebotten
artikler fra oktober 2011, hvor tidligere journalist, sjefredaktør, næringslivsleder, forsvarspolitiker, programsekretær i NRK, politisk rådgiver for forsvarsministeren, – Norulv Øvrebotten – forklarer Norges rolle i spillet mellom USA og Sovjet Unionen.

Les mer

.