Viser arkivet for stikkord for

POLITIKERE - DEN STØRSTE FAREN FOR ROVDYRA.

Statssekretœr Ola T . Heggem fra Landbruksdepartementet skriver i Nationen at det er en uforsvarlig konfliktsituasjon mellom rovvilt og beiteinterressene , og han får medhold av diverse bondeorganisasjoner , som i en årrekke har brukt forskjellig krumspring og rundkast til å demme opp under hat, manglende kunnskaper og negative holdninger .

Politikerene legger seg flate for sauebøndenes trykk for å redusere bestandene av rovdyr , men aller helst ville de fjerne ulvene fra norsk jord.

Frp. Krf og Høyre har uttalt at den eneste løsningen er å skyte fredete rovdyr , men har aldri fremmet noe som helst krav til sauebønder at de har en plikt ifølge Lov om dyrevekferd og Forskrift om hold av småfe, til å sette igang tiltak for å verne sine egne dyr mot vœr og vind, rovdyr og sykdommer av ymse slag.

I løpet av de siste år har det blitt utbetalt ca. 600 millioner til forebyggende og konfliktdempende tiltak uten at det synes og hjelpe .

Bare i Hedmark ble det utbetalt 15,1 millioner i erstatning for tap av husdyr til rovvilt.
Av dette kom det fram at 161 sauer og 578 lam ble skjønnsmessig erstattet ,dvs at det finnes ingen dokumentasjon på at der er tatt av rovdyr , men av manglende tilsyn .

I 1993 trykket Skjåk historielag ett interju med Anton Skjelkvåle fra 1971 .
Mannen var den gang 79 år fortalte hvordan familien hans vernet husdyr fra rovdyr i 1900 årene .
De smurte tjœre fra tyristubber på halsene til sauene der rovdyra pleier å bite og de mistet aldri noen sauer til rovdyra.

Samboerparet Lisbeth Øygarden og Rolf Kristen Øygard bor i Finndalen og har ikke hatt skader på sine dyr i det hele tatt , og de bruker den samme metoden på sine dyr.

I artsdatabanken står det at ulven er kritisk truet, brunbjørnen og jerven er sterkt truet og gaupa betegnes som sårbar .

Dette burde få forvaltningsmyndighetene til å fatte beslutninger om å forhindre ytterligere bestandreduksjon og tap av biologisk mangfold.

Enhver fornuft tilsier at målet må vœre å få disse artene vekk fra Rødlisten .

Istedet settes menneskelige interresser og behov framfor biologiske interresser og nœringskjeder , som er basert på apartheidprinsipper og kunstig lave maksimumsgrenser for ynglende dyr .

Så snart en art blir litt større enn det Stortinget har bestemt , mobiliseres en mengde jaktlag og jegere for å skyte ned ulv og bjørn .

SNO blir sendt ut med gevœr, giftsprøyte og spade for å ta livet av jervemødre og avkommet , noe de aller fleste reagerer på med avsky .

Myndighetene fremhever Norge som ett foregangsland innen miljøvern og biologisk mangfold når de omtaler de tre-3 ulvefamiliene som aller nådigst får lov til å oppholde seg på en smal stripe langs svenskegrensen og presterer å kalle dette for en levedyktig bestand.

Hvor kynisk er det mulig å bli .

Norge har fått internasjonal anerkjennelse for sin Naturmangfoldlov for 2010 , og nå har de folkevalgte en rik mulighet til å vise omverdenen at også Norge kan ta vare på sine truede arter , slik at vi kan forvalte vår naturarv og sikre det biologiske mangfoldet for kommende generasjoner .

Tannbehandling inn under folketrygden...VI HAR VUNNET

Hei Jens og gratulere med valget. Vet du. Jeg har blitt rød. Har snart hele fargekartet bak meg men facebook gruppa med tannbehandling inn under folketrygden med egenandelskort og frikort har gjort meg til et annet menneske om det er lov og si det. Jeg ser at alle dere rødgrønne vil glede så mange som en kvart part av det ap har medlemmer ved å ha programfestet egenandel hos tannlege for alle pluss alle goder med nav sine på kvalifiseringsprogram og de over 75 som får en gratis sjekk i året. Sv kom med forslag om tak på 2500,- osv. Det som er viktig nå er å få det ut til enkeltmenneske i sin egen stue, foran fjernsynet sitt. Det vekker en nerve skal jeg love deg. Alle tyngre saker hefter så lite innefor hjemmets fire vegger. Ved å treffe enkeltmenneske med dårllig tannhelse, tannlegeskrekk eller de som har eller må prioritere treffer du alle innbyggere. Tro meg dette er et viktig kapittel for mange. I kampen min nå før valget traff jeg hjemmesittere, noen som egentlig ville stemme frp og en som ble så gira at han syklet og stemte med en gang. Jeg og Laila Thorsen AP Haugesund var i lokalradioen før valget og vi har lydfilen på tannhelse.net. Jeg håper du nå velger en i helse og omsorgsdepartementet som har litt peiling for å sette det på spissen. Jeg følte meg veldig trokka på når jeg startet gruppa, men med 140 000 medlemmer på facebook og 2000 på tannhelse og noen private vet jeg at dette betyr mer å rutte med for folk flest. Jeg vet at systemet vi krever er enkelt. Det er bare å begynne. Det blir et økonomisk løft i starten men på sikt vil ikke folk komme over egenandelstaket om de går regelmessig til tannlegen. Tenk på alle de med selvbilde lik null som endelig kan få smile til verden, de som slipper tannverk og de som er livredd tannlege. Boring i Lofoten og alt annet i politikken er så fjernt for denne gruppen. Og den gruppen er tilsammen over 1 million som ikke har vært regelmessig hos tannlege siste åra pga økonomi mm.

Vær så snill og få dette på dagsorden så fort du kan, dess mer sympati får du av folket. Enkeltmennesket ser at noe skjer. http://www.facebook.com/group.php?gid=67569381640

Tannhelse.net er en åpen side for alle som ikke har facebook. Beklager all spam der men det er umulig og holde rent.) Vet ikke åssen vi blir kvitt det…Men:Der er det underskriftskampanje og forum mm.
Jeg trenger hjelp fra mange mennesker nå fra alle fylker slik at vi får dette på dagsorden snarest (link fra tannhelse.net til facebook) Der kan dere lese alle triste sjebner og vi kan ikke sitte på rumpa og vente lenger. Med mange mennesker fra alle fylker kan vi presse politikerene i det rødgrønne så vi får fortgang og ikke en flerårsplan. Alle frivillige kom med forslag og bli med fra alle fylker. Ring 46661381. Misbruk ikke nummeret

Mvh May Christin Odda