Viser arkivet for september, 2013

Posten skal fortsatt frem

Vedlagte innlegg stod på trykk i dagens Nationene. Teksten står jeg selvsagt får, men billedteksten må være redaktørens ansvar.

Nationen skriver 24. september om at det i Regjeringsforhandlingene synes å være flertall for å skrinlegge brevmonopolet. Dette fordi Norge skal implementere postmonopolet.
Det tredje postdirektivet er viktig for at aktører som Posten Norge skal kunne ha like konkurransevilkår og kunne tilby sine tjenester i Europa og Norge. Men om den kommende borgerlige Regjeringen ikke skal fremstå som et kallt revisorledet ministerium bør man snu på holdningene når det gjelder omdelingen på lørdager. Som Høyre skriver på sine nettsider; «Høyre vil ha postombæring minst fem dager i uken». Det betyr at det ikke er gitt et mandat for å kun ha avisutdeling på lørdager, noe som i virkelighetens verden i dag er gitt til avisens fellesdistribusjon og ikke Posten. Skal Høyre ha troverdighet som et menneskelig parti, som ikke kun er opptatt av kroner og øre, bør partiorganisasjonen snu Regjeringsforhandlerens holdning og sikre full omdeling hele uken, selv om vi implementerer direktivet i Norsk lov, da det alene ikke gir noen forpliktelse til å ikke sikre full omdeling hele uken. Dette fordi det skal være like rettigheter over hele landet og at offentlige etater og private bedrifter skal være sikret dokumentsikkehet. Selv om mange dokumenter i dag sendes på e-post, kan ikke alle brev sendes elektronisk. Enhver bedrift i dagens marked må se på kundens beste for å overleve på lang sikt og konkurranse vil bidra til bedre tjenester for brukeren. Norge har allerede innført de to tidligere direktivene, og må som EØS land forholde seg til det tredje. Europaparlamentet vedtok EUs postdirektiv januar 2008 og Sverige har allerede åpnet for konkurranse om posttjenester. Posten Norge driver derfor et datterselskap i Sverige i konkurranse med det svenske postverket med millardinntjening. Postens ledelse har ikke noe mot at det blir innført i Norge. Hovedanliggendet til motstanderne av direktivet er at Postens enerett til å levere brev under 50 gram vil bli fjernet. Spørsmålet blir om økt konkurranse vil bidra til bedre tjenester til forbrukeren? Dersom man svarer ja på dette spørsmålet, er det lite som svarer for at Norge ikke skal kunne ratifisere direktivet som medlem av EØS.
skriver 24. september om at det i Regjeringsforhandlingene synes å være flertall for å skrinlegge brevmonopolet. Dette fordi Norge skal implementere postmonopolet.
Det tredje postdirektivet er viktig for at aktører som Posten Norge skal kunne ha like konkurransevilkår og kunne tilby sine tjenester i Europa og Norge. Men om den kommende borgerlige Regjeringen ikke skal fremstå som et kallt revisorledet ministerium bør man snu på holdningene når det gjelder omdelingen på lørdager. Som Høyre skriver på sine nettsider; «Høyre vil ha postombæring minst fem dager i uken». Det betyr at det ikke er gitt et mandat for å kun ha avisutdeling på lørdager, noe som i virkelighetens verden i dag er gitt til avisens fellesdistribusjon og ikke Posten. Skal Høyre ha troverdighet som et menneskelig parti, som ikke kun er opptatt av kroner og øre, bør partiorganisasjonen snu Regjeringsforhandlerens holdning og sikre full omdeling hele uken, selv om vi implementerer direktivet i Norsk lov, da det alene ikke gir noen forpliktelse til å ikke sikre full omdeling hele uken. Dette fordi det skal være like rettigheter over hele landet og at offentlige etater og private bedrifter skal være sikret dokumentsikkehet. Selv om mange dokumenter i dag sendes på e-post, kan ikke alle brev sendes elektronisk. Enhver bedrift i dagens marked må se på kundens beste for å overleve på lang sikt og konkurranse vil bidra til bedre tjenester for brukeren. Norge har allerede innført de to tidligere direktivene, og må som EØS land forholde seg til det tredje. Europaparlamentet vedtok EUs postdirektiv januar 2008 og Sverige har allerede åpnet for konkurranse om posttjenester. Posten Norge driver derfor et datterselskap i Sverige i konkurranse med det svenske postverket med millardinntjening. Postens ledelse har ikke noe mot at det blir innført i Norge. Hovedanliggendet til motstanderne av direktivet er at Postens enerett til å levere brev under 50 gram vil bli fjernet. Spørsmålet blir om økt konkurranse vil bidra til bedre tjenester til forbrukeren? Dersom man svarer ja på dette spørsmålet, er det lite som svarer for at Norge ikke skal kunne ratifisere direktivet som medlem av EØS.

Oljefondet kan tape mer enn et helt statsbudsjett

Oljefondsjef Yngve Slyngstad åtvarar om at tapa kan bli enorme i framtida .

Denne «oppsiktvekkande» påstanden kom han med i eit foredrag på NHH nyleg.
Men samstundes lova han at «alt går bra til slutt».
Den siste påstanden, vågar eg å betvila. Fasiten på akkurat det, kan berre framtida gi og dei fleste er vel optimistar til det siste?
Men når Slyngstad lovar at alt går bra til slutt, kan ein undra på om oljefondet har investert i ei unik krystallkule?
All forskning, tilseier at menneska ikkje kan spå om framtida. Kanskje er me i stand til å rekna ut sansynlegheita for om utviklinga vil slå i den eine eller andre retninga.
Eit så komplekst eksempel som utviklinga av verdsøkonomien ligg langt utanfor vår makt å forutsjå. I allefal for til dømes for ein periode på 5 år. Det blir i beste fall kvalifiserte gissingar.
Dette betyr at kongeriket Norge, tappar olje i rekordfart, i ei tid der prisen på denne vara historisk sett er låg.
Avkastninga blir investert på den mest usikre marknaden som finst i verda, – Børsen.
Styraren av fondet, lovar alt skal gå bra, basert på gissing.
Sidan me og bygger ned dyrka mark og landbruket vårt, har me verken mat eller peng i framtida, dersom han tek feil.
Smart eller?

Unfaire handel?

I Nationen har det stått flere artikler om Fairtrade den siste tiden.
Christian Tybring-Gjedde var sist på banen og kritiserte ordningen for å være ulovlig og konkurransevridende. Tidligere i uken fortalte en fagforeningsleder at Fairtradeordningen gjør det verre for arbeiderne.

Fairtrade er en ordning som ble startet opp av ideelle organisasjoner i Nederland, og som senere har bredt seg ut over hele verden. I Norge var blant annet Norges bondelag, Kirkens Nødhjelp og WWF med som stiftere av ordningen. Hele målet med Fairtrade er å gi arbeidere og bønder anstendig lønn, barn rett på skolegang og å sikre trygge helse-, miljø- og sikkerhetskrav. I tillegg til at bonden får mer penger går også en ekstra sum direkte til å ruste opp sosiale tiltak i lokalsamfunnet. Eksempler er utbedring av innfrastruktur, ekstra tiltak for utdanning og reparasjon av livsnødvendige brønner.

I en rettferdig verden burde en ordning som dette være unødvendig fordi det bør være en selvfølge at vi ikke kjøper varer der barn blir presset til lange arbeidsdager og der sikkerhet, miljø og arbeidsforhold er ikkeeksisterende. Dessverre har mange foretak bygget seg opp på å utnytte både folk, dyr og landområder i fattige land. Det ser vi på all produksjon fra scampi-, tekstiler, kaffe- og til mineraler.

Derfor er det mildt sagt trist at fokus kommer på Fairtrade-ordningen og ikke rettes mot strukturene som muliggjør utnyttelse av verdens fattigste og viktige landområder. Det kan være Christian Tybring-Gjedde ønsker å vise en forsmak av hva FRP vil bidra med i regjering. I så fall viser de at deres ønske er å gjøre livene vanskeligere for de aller svakeste, de stemmeløse og undertrykte i verden. Når det gjelder lovlighet er det selvfølgelig ikke ulovlig å lage anbud i privat og offentlig sektor som sikrer at det er sporbar økonomi, og at varene blir framstilt på en etisk, miljøvennlig og forsvarlig måte. Setter man disse kravene, som jeg mener bør settes, vil ofte Fairtrade-merkede produkter komme best ut. Faitrade er en sertifiseringsordning og ikke en merkevare. Derfor ser jeg ikke hvordan det hindrer konkurranse.

Derimot mener jeg det er konkurransevridning når store multinasjonale selskaper skjuler penger i skatteparadiser og utnytter lokalbefolkningen til å jobbe for seg i land hvor de samme aktørene unndrar skatt for å gjøre seg selv enda større. Hvor lett er det da for en ærlig lokalprodusent å vinne terreng i samme marked? Disse prinsippene bør gjelde uavhengig av om det er en bonde i Tanzania eller snakk om en som starter vaskefirma på Løten i Hedmark.

Når det gjelder fagforeningslederen som gikk ut mot ordningen oppfordrer jeg selvfølgelig Fairtrade til å lytte til ham og gå i dialog for å finne løsninger. I alle bransjer, gjennom alle tider har vi funnet aktører som vil snike seg unna uavhengig hvor godt systemet er sikret. Jeg påstår ikke at Fairtrade skaper en slutt på dette, eller at systemet ikke kan, bør og helt sikkert vil og må tilpasse og forbedre seg.

Det som er viktig for meg er at Fairtrade er bygget opp av frivillige organisasjoner og bygger på gode intensjoner. Det jobbes aktivt med å forbedre, tilpasse og sikre innholdet av sertifiseringen, kontrollen og rutinene. Dersom salget av produktene kategorisert som Fairtrade øker, vil også kontrollen bli sikrere og bedre. Det samme gjelder kvaliteten på produktene og sist, viktigst og ikke minst: flere barn vil få utdanning, familier vil få tryggere rammer, og lokalsamfunn vil få bedre infrastruktur og mindre belastningsskader. FRP ønsker mindre innvandring og overbefolkning, og vil heller ikke gi bistand. Hvordan skal FRP få til dette om vi ikke demper konflikt om ressursene, gir barn utdanning og skaper god sosial trygghet gjennom rettferdig handel?

Lars Kjelkenes Giæver
Nestleder Miljøpartiet De Grønne Oppland

Nå kan vi endelig bli kvitt spillmonopolet

Ettersom vi omsider har fått en borgerlig regjering på plass, som ikke hegner om Norsk Tipping, rikstoto og deres spillmonopol som om det var den hellige gral, så er det endelig kommet en åpning for at vi på sikt kan slippe inn utenlandske spillselskaper på det norske markedet. Det har lenge ligget i kortene at spillmonopolet ikke vil overleve evigheten, da norske monopoler har en tendens til å gå ut på dato ettersom tiden går og folk blir mer fornuftige. Det er tross alt ikke altfor lenge siden NRK hadde et monopol på alt som hadde med kringkasting å gjøre (også radio). Men vips, plutselig er de rødgrønne ute, folket har talt, og ting kan faktisk endre seg.

Det er desverre lite trolig at en endring vil skje raskt, men jeg vil ymte frempå en påstand om at vi med et regjeringsskifte har tatt et stort skritt fremover. Frp og venstre vil begge liberalisere spillmarkedet, og høyre kan fort være på gli i dette spørsmålet. Da kan de fort bestemme seg for å starte en utredning som kan være grunnlag for en ny spillpolitikk. Hvis du er blant de som fortsatt mener Norsk Tipping bør ha et monopol, la meg gi deg tre grunner til det motsatte:

1. Skatteinntekter. Norge taper flerfoldige hundre millioner i skatteinntekter som går direkte til utenlandske nettcasinoer og bettingselskaper. Dette er penger som heller kunne kommer norsk idrett og kultur til gode. Hvorfor ikke?

2. Regulert gambling. Idag har vi ingen kontroll på de som sliter med spilleavhengighet hos casinoer på internett. NT har lagt inn føringer og restriksjoner på sine spill og spilleautomater som gjør at de kan begrense problemspilling til en viss grad. En spiller kan for eksempel ikke tape mer enn 400 kroner i døgnet hos NT sine spilleterminaler. Hvis vi fikk inn online casinoer i Norge vil de måtte bli regulert av norske myndigheter.

3. Prinsipp. Jeg er liberalist, og mener at vi ikke bør la staten ha monopoler. Det har ingenting å si om det er vaskemiddel, gambling eller alkohol. Monopol er monopol. Monopol betyr mye makt til staten, som heller bør gå til folket!

Nå må dere i den nye regjeringen gå sammen og få ordnet dette. Vi trenger ikke mer arroganse fra giganten Norsk Tipping. Åpne markedet nå.

Den norske modellen.

*I verdens rikeste land skulle man kanskje tro at våre forsknings – og utdanningsinstitusjoner rangerte i toppen på verdensbasis, men slik er det altså ikke. Vårt største universitet ligger på omtrent hundre-og-noen-og-syttiende-plass mens universitesledelse og politikere river seg i håret og ikke forstår bæra av hvorfor det er slik. De siste ukene kan ha gitt noen av svarene på det. Les mer…