Viser arkivet for september, 2013

Avkristning er et gode

Religiøse partier som krf, kristen samlingsparti og delvis også demokratene og frp har en tendens til å sutre over det de kaller avkristning. Hva som ligger i dette begreper er ofte uklart, men uansett så gir de ofte inntrykk at dette skjer i økt fart under dagens regjering pluss at det er en fare for landet. Begge påstandene er faktisk feil.

Hvordan kan en regjering som gir støtte til både menigheter, kristen arbeid og kristne avsier være for avkristning? Ei heller har de kristne i dette landet fått redusert sin ytringsfrihet.

Og hva er egentlig så galt med at kristendommen har fått mindre makt de siste 100 årene?. Se bare på de frihetskampene som er vunnet som blant annet mer ytringsfrihet, kvinnelig stemmerett, likestilling, bedre rettigheter til homofile pluss mye annet.

Nei de religiøse partiene og deres tilhengere bør slutte å klage og se at de kaller avkristning egentlig er utvikling. En utvikling til gode for det norske folk og hjem.

Hvis dere er glad i religionskritikk så sjekk ut bloggen Anti-Konservativt forum og lik siden deres på facebook.

Følg meg på facebook
Følg meg på twitter

For din egen sikkerhets skyld

I Norge har vi begrepet “kvantumsrabatt” som kriminelle får når de får dom for flere forhold samtidig. Et soningsår er heller ikke et år, men 9 måneder som er nok en “rabatt”. Som om ikke det er nok får de avkortning av tid i soning grunnet god oppførsel. Det er en selvfølge at innsatte skal oppføre seg ordentlig. Og på toppen av det hele slipper de å sone umiddelbart etter domfellelse slik at de kan fortsette sin kriminelle løpebane og få nye kvantumsrabatter. Fremskrittspartiet vil gjøre det tryggere for oss som fortjener å være utenfor murene. Stem på oss 8+9 september for din egen sikkerhets skyld.

Stortingsvalget 2013 – er det et klimavalg ?

Selv om forskning dokumenterer i økende grad sammenhengene mellom menneskeskapte klimagassutslipp, global oppvarming og behovet for redusert utvinning av fossile energikilder. (CO2- utslipp, se www.miljostatus.no/Tema/Klima/)
Selv om massemedia setter økende grad temaet på dagsorden og formidler til folk flest gjennom gode artikler/reportasjer. (Aftenspostens «Hvem Hva Hvor 2013» s 285 – 288 tema Arktiske vippepunkter og Havet forsures raskere enn noen gang belyser sammenhengene på en god måte. Publ. Nature nov 2011/Science feb 2012)
Likevel sliter de politiske partier som tar klimagassutslippene på alvor omkring sperregrensen (4 %). Faktisk mer enn noen gang ruver de 3 store partier (AP, H og FrP) med oppslutning på 70 %. Partier som synes å styre etter prinsippet: «Hvor er mitt folk, jeg må finne ut hvor de går ?» eller som enda verre er; faktisk enda benekter en sammenheng mellom klima og klimagassutslippene (FrP)
Utfordringen ligger nok i at den jevne velger er opptatt av det som skal skje i en kort tidshorisont i tillegg til at det er mange andre tema å ta hensyn til når en går til valgurnene.
I et demokrati er det avgjørende at politikerne går foran og tar ansvar for å sikre en bærekraftig utvikling på lang sikt både nasjonalt og internasjonalt. I erkjennelse av at klimaprosessene bruker lang tid på å snu må vi være 30- 40 år i forkant med tiltak. (Jf dokumentaren «Den tolvte time» NRK 2 web-TV den 27. august) Det er for sent når global oppvarming er kommet for langt (+ 2 C). I Norge handler det mer enn de fleste land faktisk om muligheten til å redusere klimagassutslippene ved innstramming på verdens tilgang på olje. Vi har som oljenasjon et større ansvar enn de fleste etter hvert som kunnskapen om menneskeskapt global oppvarming er vel dokumentert.
En må håpe at alle politiske partier prioriterer opp dette temaet etter hvert. En må også ta med seg at det faktisk ligger muligheter i nedfasing av oljeutvinningen ved ikke å åpne i nye områder, hvis vi kombinerer med utvikling av ny framtidsrettet kompetanse og arbeidsplasser tilknyttet miljøvennlige energikilder og ny teknologi. Dvs framtidsrettet næringsutvikling.
Hvis Stortingsvalget 2013 klimavalg for deg stem ett av småpartiene SV, V, MDG, KRF, SP, Rødt.

Godt valg !

I egoismens tid

Det er en underlig tid vi lever i. På få år er idealer og tro på at fellesskapets beste også er vårt eget beste blitt forkastet av store deler av det norske folk. Forandringen er merkbar, ikke bare i meninger som høylytt blir ytret, men også i holdninger som mindre høylytt blir gjort til kjenne i vårt daglige liv. Det er ingen stor overraskelse at dette skjer i en tid når størrelsen på lommebøkene til folk er omvendt proporsjonal med den sosiale samvittigheten. Det er egoismens tid.

Indianerhøvdingen Seathl skrev i 1855 følgende i sitt brev til den amerikanske president (sitat fra Norsk Natur 1/74): “Jorden er ikke hans bror, men hans fiende, og når han har pint den ut, drar han videre. Han etterlater seg sin fars grav uten dårlig samvittighet. Han røver jorden fra sine barn. Han tar ikke hensyn. Fedrenes graver og barnas rett blir glemt. Hans grådighet vil utarme jorden og legge ørkener bak seg.” Referansen er til den “hvite manns fremferd” på den tid, men står seg godt som tilsvarende ytring i dag. Jeg er forundret over at så mange ikke stiller seg selv spørsmålet: “Med hvilken rett kan jeg bare tenke på meg og mitt, uten å ta hensyn til bærekraftig bruk og forvaltning av jordens ressurser og fremtidige generasjoners behov?”. Egoisme er på sitt verste når en ikke ønsker å erkjenne at tanker er egoistiske og vurdere disse på nytt.

Det er snart Stortingsvalg og valget avgjøres av de mange enkeltstemmer. Det er også tid for å gå gjennom sine egne tanker og holdninger i forhold til den påvirkningskraft den enkelte statsborger har gjennom stemmeseddelen. Er det ikke på tide å ta et oppgjør med egoismens tid som har seget inn over oss? Stem på et politisk parti som tar hensyn til og vil styrke de verdier som Seathl skrev om; naturens mangfold, bærekraftig bruk av jordens ressurser, de svakestes rett og fremtidige generasjoners behov. Stem på et parti som hjelper oss med å være litt mindre egoistiske. Valget er ditt.

Kamp mot kriminaliteten

-En justisminister som ikke evner å gjøre noe med kriminaliteten som rammer folk flest, bør finne seg noe annet å gjøre, sier Per Sandberg.
Lederen av Stortingets justiskomité, Per Sandberg, er oppgitt over utviklingen i kriminalstatistikken. Antallet boliginnbrudd har økt markant fra i fjor og er oppe i 14.000 i år. Samtidig har det vært en eksplosiv økning i tyveri fra offentlig sted. 70 % flere har opplevd slike forbrytelser i år sammenliknet med 2008.

-Når kriminelle tar seg inn i huset ditt rammes trygghetsfølelsen. Det er ille ikke å vite om man kan sove trygt om natta, sier Sandberg.

Han er også svært opprørt over økningen i tyveri på offentlig sted.

-Når eldre ikke får gå i fred på gata uten å bli rundstjålet, da er situasjonen ute av kontroll, sier FrPs nestleder.

Han er svært skuffet over justisminister Grete Faremos manglende handlekraft.

-Justisministeren har hatt alle muligheter til å gjøre noe med situasjonen. Men i likhet med sin forgjenger, Knut Storberget, evner ikke Faremo å håndtere problemene.

Sandberg mener en jobbgaranti for nyutdannede politifolk må på plass straks.

-Tidenes største kull av politistudenter står nå ferdig utdannet. Likevel er det fattige 64 av de 592 ferdigutdannede som har fått jobb. Tenk hvor mye synlig og tilstedeværende politi man kunne fått ved å ansette disse med en gang. I stedet risikerer vi å miste motiverte og klare politimenn og -kvinner til andre profesjoner, sier han.

FrP mener også straffenivået må heves betraktelig.

-I tillegg må vi få på plass effektive returavtaler slik at utenlandske kriminelle må sone i egne hjemland. Da får de se at det ikke er bedre å begå kriminalitet her enn hva det er i hjemlandet. Det burde gi tilstrekkelig signal til at de ikke kommer tilbake, mener justiskomitéens leder.