Viser arkivet for juli, 2013

Skal ei norsk regjering styrke norsk matproduksjon?

Det er slett ikkje sikkert om vi får ei ny regjering etter stortingsvalget. Nestleiar i Venstre, Ola Elvestuen, seier at “ostetollen på flere hundre prosent skal reverseres av en borgerlig regjering.” Å ha eit tollvern for å sikre ein nasjonal matproduksjon er svært vanleg, både i rike og i fattige land. Overgangen frå kronetoll til prosenttoll vart gjort for å sikre ein norsk matproduksjon i åra som kjem. Det er eit nasjonalt mål å auke den norske matproduksjonen med 20% dei komande åra. For å kunne klare det er det viktig at kvardagsosten Norvegia ikkje blir utkonkurrert av tilsvarande ost frå land med lågare kostnader enn det vi har, f.eks. Hushållsost frå Arla eller andre harde kvardagsostar frå andre land. Den noske tollsatsen skal sikre at vi framleis kan drive landbruk og norsk foredling av norsk mjølk. For den norske tollsatsen rammar ikkje mjuke kvalitetsostar frå EU-land som f.eks. Roquefort, Parmesan eller andre spesialostar. Men Ola Elvestuen er tydelegvis ikkje interessert i fortsatt norsk levedyktig landbruk. For han er det visst nok meir viktig å kjempe for EU sine interesser framfor norske interesser. Dette er ei merkeleg haldning frå ein person som ønskjer å kome i regjering etter valget. Ein skulle tru at å sitte i ei norsk regjering er synonymt med å jobbe for norske interesser. Altså jobbe for å sikre eit bærekraftig norsk landbruk slik at norsk matproduksjon kan auke dei komande åra.

Norge har blitt et fristed for kriminelle utlendinger

VG fortalte søndag at politiet i Oslo daglig løslater utenlandske kriminelle som verken har bosted eller arbeid i Norge, og at de mener situasjonen er ute av kontroll. Lav strafferamme og begrenset kapasitet fører til at vinningskriminelle ofte ikke framstilles for varetektsfengsling, men slippes ut på gata igjen. Politiet kan heller ikke tvangsreturnere utenlandske statsborgere uten å kjenne deres virkelige identitet. Fremskrittsparti-leder Siv Jensen synes det er «totalt uansvarlig» av regjeringen å gi utenlandske kriminelle full bevegelsesfrihet uten at vi vet hvem de er. I tillegg ser vi at kriminelle utlendinger ler av naiviteten i det norske rettssystemet, og mange anser norske fengsler nærmest som et hotellopphold, uttaler Siv Jensen. Hun mener regjeringen har sviktet i å ivareta innbyggernes sikkerhet. Norge har blitt et fristed for utenlandske kriminelle, og det får ingen konsekvenser at de begår lovbrudd i landet vårt. Det kan ikke fortsette på denne måten. FrP-lederen viser til at få av tiltakene fra 22. juli-kommisjonen er fulgt opp, og at politiet sier de ikke er bedre rustet og bemannet nå etter to år. Hun mener hennes eget parti er det eneste som kan bedre situasjonen. Fremskrittspartiet har blant annet foreslått å innføre lukkede asylmottak og egne utlendingsfengsler. Hva mener du ?

Børre Rognlien ser seg ikke blind på Norsk Tipping

Igår var det et veldig interessant innslag på NRK Dagsrevyen kl.19.00. En tidligere hockey-spiller ønsket at vi skulle se på mulighetene for å åpne dagens spillmarked. NRK kunne fortelle at 5 milliarder kroner allerede forsvinner til utenlandske spillselskaper hver eneste år. Dette uten at en eneste skattekrone godskrives det norske samfunnet. Hockeyspilleren (som jeg desverre ikke husker navnet på) argumenterte med at det uansett er umulig å stoppe dagens spill hos utenlandske betting og casinosites. Teknologien er rett og slett for bra. Hvorfor ikke få noen av disse pengene til Norge og norsk idrett?

Noe som var interessant var at en representant for Norges Teknologiråd også ville rådet regjeringen til å åpne markedet på sikt. Også han mente at staten uansett ikke kan stoppe dette, og at vi derfor bør få det under kontroll her hjemme. Teknologirådet er ingen hvem som helst, men faktisk de menneskene som er ment til å rådføre regjeringen i teknologispørsmål.

En som naturligvis var imot en åpning av spillmarkedet var Mina Gerhardsen som sa at en liberalisering ville føre til store spilleproblemer. Spill hos Norsk Tipping hadde folk nemlig ingen problemer med. Noe som derimot var overraskende var idrettspresident Børre Rognlien som ble intervjuet på direkten i studio av nyhetsankeret. Han avfeide ikke forslaget om en liberalisering med en gang, men sa at det hele tiden så på muligheter for å øke inntektene til Norsk Tipping. Bra!

Det er et faktum at norsk idrett kunne tjent store summer på å åpne spillmarkedet og da tenker jeg ikke bare på direkte spillemidler. Tenk bare på alle anleggene som kunne blitt bygd med sponsorpenger fra spillselskapene? Eller sponsorpengene norske fotballag kunne fått for å spille med logoen til et online casino?

Nå skal Norsk Tipping snart åpne sitt nye online casino ved navnet Instaspill, og det er ingen tvil om at konkurransen blant aktørene kommer til å bli hardere. NT vil nok ikke la seg knekke så lett. Dette er derimot ingen debatt om hvorvidt NT skal gjøre det bra eller ikke, men om norsk idrett som helhet. Derfor er det kjempebra når Rognlien i motsetning til mange andre idrettsledere, sier at de hele tiden ser på måter å øke inntektene til norsk idrett på. Man kan ikke la seg lede inn på et ensidig spor i dagens stadig endrende teknologiske samfunn.

Utfordring til minister Solhjell - sau - rovdyr

Aksel Hagen og andre SV-politikere søkjer nå sommerjobb for å få betre innsikt i næringer og arbeidsplasser enn ein times politikerbesøk gjev. God ide! Eg utfordrar deira partikollega SV-minister Bård Vegar Solhjell til å ta nokre dager sommerjobb hjå nokon i sauenæringa. Tek han i mot utfordringa?
Per Lars Lien, Skjåk