Viser arkivet for juni, 2013

Nye byggingeniører fra Høgskolen i Narvik - hovedprosjekt 2013

Bildet viser noen av våre nyutdannede byggingeniører (bachelor byggfag) med sine faglige veiledere

Totalt har 51 byggstudenter gjennom det siste halvår arbeidet med sitt avsluttende eksamensarbeid – hovedprosjekt 2013. Til gjennomføring av hovedprosjektet har hver student benyttet 15/60 årsverk eller minst 22 timer pr uke over vinter semesteret.

Den 13.juni ble 29 hovedprosjekt innenfor byggfag presentert som avsluttende bacheloroppgave-2013 ved Høgskolen i Narvik.

Eksempler på noe av de prosjektoppgavene som ble presentert:
- Design og energy efficient residences for Arctic areas.
Oppdragsgiver: Høgskolen i Narvik
- Utnyttelse av solenergi i betong, Narvik.
Oppdragsgiver: Norut as
- Rasoverbygg Ofotbanen, Narvik.
Oppdragsgiver: Multiconsult as
- Framtidens FDV dokumentasjon.
Oppdragsgiver: Ascella as
- Passivhus i betong.
Oppdragsgiver: Høgskolen i Narvik
- Reguleringsplan, drifts- og avslutningsplan for Skytterfelt, Alta.
Oppdragsgiver: Roger Hammari
- Ny gangbru over RV 80 Grønnåsen, Bodø.
Oppdragsgiver: Statens vegvesen
- Flatdekke med bæresystem, Narvik torv, Narvik.
Oppdragsgiver: Sweco as
- Prosjektering av jernbaneundergang på Bjørnfjell, Narvik.
Oppdragsgiver: Sweco as
- Tilførsels- og driftsveg, X-spor Bjørnfjell stasjon, Narvik.
Oppdragsgiver: Sweco as
- Områdevis VA-plan i Tromsø kommune, Tromsø.
Oppdragsgiver: Tromsø kommune
- Prosjektering av VA anlegg i Kongsvik.
Oppdragsgiver: Tjeldsund kommune
- Vegplanlegging E6 Sørelva–Borkamo, Saltdal.
Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Alle oppgavene er gitt og fulgt opp av BA-bransjen sammen med interne faglig veiledere ved høgskolen.

Byggutdanningen ved høgskolen er anerkjent ikke bare i nord, men også i landet forøvrig. Til neste studieår vil det bli mer enn 300 byggstudenter ved høgskolen.

Kursene tilbys som nett-kurs. Gjennom nett-kursene har høgskolen studenter over hele landet.

I tillegg har høgskolen studiesteder i Longyarbyen, Hammerfest, Alta, Harstad, Stokmarnes, Tjeldsund, Bodø, Glomfjord og Mo i Rana.

Høgskolen ønsker sine nyutdannede byggingeniører lykke til når de nå skal ut i arbeid, og på landsbasis være med på å forvalte mer enn 500 mrd. kr pr år og mer enn 300.000 sysselsatte. De vil få mulighet til å være med på å designe vår felles fremtid. Markedet etterspør våre nyutdannede byggingeniører.

For mer informasjon:
Hovedprosjekt2013: Fremføring.

Se også:
Velkommen på laget for BA-bransjen i nord
Vil du være med på åp designe vår felles fremtid?

Fant en gammel kjenning på nettet!

Fant denne lille biten og syntes alle bør lytte for dette er virkelig bra!!!!

Den bør gi ettertanker både hos redaksjonen og alle som skriver i disse trådene.

http://www.youtube.com/watch?v=gjLpH67kOLU

Lytt og gled dere over kunnskapen som Øystein Sunde viser her!!!! ;-)

Har vi glemt...

…at våre hunder er alle etterkommere etter ulven, og at ulv var vårt første tamdyr over ett hundre tusen år før sau og geit, som kom med bondekulturen for ca 7000 år siden. Hvilke verdier var det bondekulturen mistet i sin rigide eiendomsrett. Hele vår miljøproblematikk oppsto med den. Men hva var det urfolkene forsto, som vi ikke forstår?

Det skytes...

…Det skytes ulv nå for tiden. Utenfor ulvesonen skytes ulven legalt, innenfor skjer det samme illegalt. Hva har Miljøministeren tenkt å gjøre med det. Finnes det ikke noe ris bak speilet ? Jeg foreslår inndragning av jaktløyver og innsetting av faunapoliti i de mest utsatte områdene.

Bruker muligheten – bygger landet.

Stortingets Transportkomite har nå avgitt innstilling om ny Nasjonal Transportplan for perioden 2014 – 2023. Planen fastlegger de økonomiske rammene for samferdselssektoren de nest 10 årene.

FrPs alternative forslag øker rammene foreslått av regjeringen med 455 mrd.kr.; det betyr 45,5 mrd. kr. mer hvert år i perioden.
Det er i tråd med vurderinger foretatt av Statistisk Sentralbyrå (SSB) som bekrefter at dette tåler norsk økonomi svært godt.

Regjeringen foreslår økte rammer til samferdsel. Men i forhold til behovet for nye veier og jernbane, for oppgradering og vedlikehold av dagens veier og dagens jernbane og behovet for økt kollektivsatsing i de største byene monner det lite. FrP mener rammen til samferdsel må økes om det ikke skal ta 50 år før Norge har et moderne, sikkert og miljøvennlig vei- og jernbanenett og gode kollektivnett i storbyene.

Norge er et søkkrikt land. Vi har en økonomisk mulighet de fleste land misunner oss men samtidig et umoderne vei- og jernbanenett som andre land ikke skjønner at Norge aksepterer. FrP mener vi må bruke muligheten til å bygge landet. FrP mener det er bedre å investere fellesskapets penger i veier og jernbane i Norge enn i handlegater i utlandet. De to store prosjektene i planen; Intercity-satsingen på Østlandet og Ferjefri E-39 langs Vestlandskysten vil FrP finansiere utenfor statsbudsjettet gjennom prosjekt-organisering og avklart prosjektfinansiering. Slik ble det gjort da Gardermoen og Flytoget ble bygget. Intercity og Ferjefri E-39 er langt større og viktigere for nasjonen og derfor må vi igjen velge en slik løsning.

FrP vil bygge for fremtidige generasjoner og tar på den måten generasjonsansvaret på alvor. I stedet for å utsette og forsinke bygging av moderne infrastruktur slik regjeringen gjør vil FrP gjennom hurtigere utbygging og opprustning styrke norsk konkurransekraft for å sikre inntjening og verdiskaping for kommende generasjoner. FrP vil at staten skal dekke regningen og avviser mer bompengefinansiering. Det er unødvendig at bilistene skal betale regningen to ganger; i dag innbetaler bilistene årlig 55 mrd.kr. i skatt og avgifter knyttet til bil og bare ca. 18 mrd. kr. brukes til vei. Med forventet store overskudd på statsbudsjettet har Norge råd til å bygge landet uten at fremtidige pensjonspenger forsvinner og uten at landets økonomi settes over styr.

Stortingsrepresentant Arne Sortevik, FrP