Viser arkivet for desember, 2013

Intercity-ringen for vei og bane innen rekkevidde

Forslag til avisinnlegg om Oslofjordforbindelse

Mange tror at Norges Transportplan er som de 10 bud. Hugget i stein, evig, ubønnhørlig streng, og samtidig helt uoppnåelig. Stakkers dem som ønsker samferdselsendringer som ikke er nedfelt der! Men er det slik? Eller finnes det tiltak som faktisk er så samfunnsgunstig og berører så mange velgere at de kan trenge seg foran vedtatte distriktspolitiske virkemidler?

Jeg tror det! og jeg mener at den foreslåtte Oslofjordforbindelse for vei og bane mellom Moss og Horten (via Revlingen og Bastøy) er et av disse tiltakene. Det kreves kun at vi, som ser behovet, klarer å si fra høyt nok! I tillegg kreves et positivt, og edruelig syn på hva som er mulig i et lengre perspektiv. Først og fremst må en bærekraftig Oslofjordforbindelse ta med både vei og bane fordi det er det fremtiden trenger.

Den må, for den andre, gå mellom Moss og Horten fordi fjordens midterste trase er den eneste som er kostnyttig å bygge. Dette fordi traseen er kort og fanger opp både lokale, nasjonale og internasjonale samferdselsbehov. Den effektiviserer både øst-vest, syd-nord og sydøst-sydvest trafikk over fjorden og knytter sammen Norges hovedvekstregion. I tillegg tilrettelegger den for en ny sentralhavn som kan erstatte mange plasskrevende og miljøfiendtlige havner i eksempelvis Moss, Horten, Drammen og Oslo. Den overflødiggjør fergene mellom Moss og Horten og avlaster E18 og vei- og banetunnelsystemene gjennom Oslo. Traseen gjør alt dette fordi den to 2 mil lange forbindelsen gir en mye raskere og kortere forbindelse for alle disse trafikkstrømningene og samtidig gir den Osloregionen en 4. ringvei og endelig en ringbane rundt Oslofjordens tettest befolkede område. Uten en velfungerende Osloregion kan Norges andre regioner fort visne på rot.

En tredje forutsetning for gjennomslag er at tilhengerne ikke undervurderer de tekniske og økonomisk utfordringene knyttet til en krysning av Oslofjorden. Dette krever en teknologiutvikling lik den som skapte Norges olje og gass`gullalder! I følge Wikepedia er det ingen kjente vei/jernbane broer med større spenn enn Øresundsbroen med maksimum spenn på 490 meter og totallengde 7845 meter. Øresundet mellom Malmø og Kjøpenhavn har en gjennomsnittsdybde på kun 11 meter! Avstanden mellom Revlingen og Bastøy er ca 6500 meter, men krysses av en renne som krever brospenn opptil 1000 meter mellom 300 meter høye søyler ned til fjell! Her er vi nær, eller over, grensen av hva som er mulig å få til. Alternativet er en bro på kollisjon- og bølgeutsatte flytepontonger eller FjordTuben, en flytetunnel som ARKITEKTteam har foreslått. Av disse kan det vise seg at flytetunnelen med alle sine sikkerhetstiltak vil vise seg å være den minst utfordrende av alternativene.

Norge er et av få land som er i stand til å gjennomføre et prosjekt som dette, men tihengerne må slutte å tro at de kan velge på øverste hylle. Det gjelder å vise respekt for konklusjonene fra utredningen som er igangsatt og støtte opp om den beste løsningen når den blir kjent! Godt nytt år!

Sivilarkitekt Jonathan Parker

Arkitektteam AS

I DEMOKRATIETS NAVN.

Nordmenn blir tilsynelatende sykere og sykere .
Henry Gardsen, som er øverste sjef i legemiddelgiganten* Merck* , uttalte at hans plan var å selge medisin til helt friske mennesker.

Og det later ttil at han er iferd med å lykkes.

Psykiaternes fakturereingsbibel , DSM , Diagnostisk og Statistisk manual har på få år utviklet seg fra 112 psykiske lidelser til 400 ulike lidelser og er nå på 886 sider.

I 1997 tillot kongressen i USA å tillate reklame for Psykofarmaka på amerikansk tv .

Kjendiser blir rikelig betalt i svœrt aggressive reklamekampanjer for antidepressiva og antipsykotiske preparater for å øke markedsandelen for disse stoffene .

*Vince Perry , forfatteren bak artikkelen ~ The art a branding a condition ~ forteller at han gjennom sine kampanjer for å skape nye sykdommer som passer best for den medisin som blir lansert på markedet *.

Lider du av sjenanse, passer betegnelsen ~ Sosial angstforstyrrelse ~ .

Kontorarbeidere , som blir stresset i jobben , får diagnosen ~ Voksen ADD ~.

Er du opptatt av riktig kosthold , er diagnosen Healthy Health Disorder ikke langt unna .

Snakker du til Gud, ber du , men hvis tverimot Gud snakker til deg , lider du av schizofreni .

Fosterbarn i USA , blir regelmessig screenet og gitt medikamenter .

Helsemyndighetene har planer om å screene gravide mødre og ufødte barn .

Psykiatere og forskere har planer om å lage ett flytschema for psykiatriske pasienter og derfra er veien til sjokkterapi kort.

John Virapen , som jobbet for legemiddelprodusenten ~ ELI lILLY ~ i Sverige , avslører at legemiddelindustrien jobber meget bevisst for å ødelegge folks helse .

ADHD OPPSTOD VED EN HÅNDSREKNING I 1987 UNDER ETT MØTE I DEN AMERIKANSKE PSYKIATRIFORENING.

Ritalin / Strattehera / Concerta skulle overhodet ikke gies til barn , i 2005 ble 12 barn testet for ADHD for ADHD og alle påviste kromosomskader etter bare 3 mndr bruk av Ritalin / Concerto .

I 2006 hadde 4,5 millioner amerikanske barn mellom 5 – 17 år diagnosen ADHD .

Sally Vegge som har skrevet ~ Psykiatriens houseparty ~ uttaler at den psykiatriske løgnen må avsløres og at psykiatriske løgner er rene fantasiprodukter og svœrt ødeleggende .

Hele 10 % av Norges befolkning bruker en elelr annen medisin innen psykofarmatika .

Legene unnlater bevisst å fortelle pasientene hvor skadelig disse medisinene er .

Ellen Kolsrud Finnøy formidler i sin bok ~ Dødelig terapi ~ at Cipramil, Seroxat og Zoloft er en annen form for lobotomi og at pasienetene får de problemer som medisinene i utgangspunktet skulle kurere, angst, stress og en grunnhet i pesonligheten , og at det samme gjelder apedopen Nozinan , som ved siden av alt detet, skaper psykose, sinne og aggresjon

*Rundt 1930 kom ~ Hjernevaskmanualen , en lœrebok i psykopolitikk , hvor prinsippet var at alle lœrere i psykologi , skulle lœre bort kommunistiske doktriner *.

Psykopolitikk skulle brukes til å sette prominente dissidenter i vanry , bruke bruke psykiatrien til å tie dem ned , lamme hele befolkningen , temme enhver lyst til å gjøre opprør mot elitens målsettinger , ved å bruke frykt, klimaendringer , krig, terror, sykdom , vi har ennå svineinfluensaen sterkt i minne, depresjoner og alt skulle ende med at folket takker ergjeringen for deres kloke styring .

Lyder dette kjent.

Synnøve Fjellbakk Taftøhar følt dette på kroppen i 16 år fra den dagen hun ble erklœrt alvorlig sinnslidende og avskjediget av regjeringen Brundtland , etter å ha gått offentlig ut med edn såkalte EØS – avtalen

Synnøve Fjellbakk Taftø har bare sju års skolegang, men har på egen hånd lest seg frem til eksamener som programmerer, systemerer, pedagog og jurist. I 1977 ble hun tatt opp i utenrikstjenesten og tjenestegjorde i Berlin (DDR), New York (FN-delegasjonen), Bangkok og Geneve (EFTA). Da hun i 1992 gikk offentlig ut mot den såkalte EØS-avtalen ble hun erklært alvorlig sinnslidende og avskjediget av regjeringen Brundtland. Synnøve har fortalt om sine opplevelser i diplomatiet og psykiatrien i «Skjoldmøysagaen» og «Nornens Beretning», som begge er gratis tilgjengelig på nettet.

Nyhetsspeilet skal sørge for at det ikke skal bli samme øredøvende stillheten ikke bare fra mainstream media, men også fra alternative media, om forhold som vår Nei-til-EU og Grunnlovs-dronning Synnøve Fjellbakk Taftø gikk gjennom i sin tid, og som også ble møtt med øredøvende stillhet da hun første gang prøvde å offentliggjøre saken for mange år siden. Ingen ville skrive om det da. Nå er det annerledes

OBAMACARE NOW TERMINATED OFFICIALLY

ATTENTION Sverigedemokraterna & Fremskrittspartiet !!! THIS CONCERNS YOU BIG TIME !!! THEY ARE TARGETING YOU !!!

NEWOBAMACARE NOW TERMINATED OFFICIALLY !! NO NEED FOR YOU TO WORRY ANY LONGER ABOUT OBAMA’S HEALTH INSURANCE !!! YOU HAVE NOW BETTER OPTIONS TO CHOSE FROM !! FREEDOM HEALTHCARE VS OBAMACARE FOR YOU AND YOUR FAMILY AT LAST !!

http://www.dailymotion.com/video/x18rgmy

ISSUE ARREST WARRANTS FOR OBAMA’S GENOCIDAL CRIMINALLY INSANE BEHAVIOR AND DEMAND TRIALS !!

WHY WAS MANDELA’S OFFlClAL DEATH DELAYED !!? DID WWll EVER END !!? WHAT lS YOUR JOB ABROAD AND AT HOME !!?

OBAMA’S MENTAL WARDS AGAINST PERSECUTED WHITES !! PSYCHIATRY CASE AGAINST ME PERSONALLY !! Learn first hand about what to do and what not in case state(s) goes after you due to political persecution. Something that will become more and more frequent(often) news !! Learn how to fight back and much much more – all explained here !!! WHERE 70 YEARS OLD NEWS DIES OUT !!! NOT TIME TO MOURN AFTER OLD GENOCIDAL TERRORIST WHO HAVE SLAUGHTERED OVER 80.000 SOUTH AFRICAN WHITES, BUT INSTEAD TO CELEBRATE !!! OUR TIME HAVE COME !!!

VIDEO 96(ultimate truth about birthers, wikileaks, and NSA scandal etc. Learn how 70 years old news died out !!!).
http://www.dailymotion.com/video/x17rfp3

VIDEO 97(learn to survive).
http://www.dailymotion.com/video/x17ulwk

VIDEO 98(did WWII ever ended !!? Are you listed suspect !!? Do you know what your REAL job is at home and abroad !!?).
http://www.dailymotion.com/video/x17xck9

VIDEO 99(learn to survive and destroy them – indefinitely).
http://www.dailymotion.com/video/x180zhh

READ THE WHOLE THING RIGHT HERE

http://www.psychiatryagainstme.blogspot.com/

VISIT GLOBALPATRIOTS INDEX AT http://www.globalpatriotsindex.blogspot.com OR http://www.globalpatriots.tk WHERE REAL NEWS IS AND NOT 70 YEARS OLD LIE !!!

Related to WHITES ARE NOT WELCOME IN AMERICA ANY LONGER !! http://www.dailymotion.com/video/xleq3o OUT OF AMERICA WITH WHITES NOW !! WE DON’T NEED YOU ANY MORE !! OBAMA’S HEALTH CARE RECORDED LIVE IN 2009 !! EXILING WHITES WITH EXTREME PREJUDICE AND IMPORTING NON WHITES IMMIGRATION REQUIREMENTS FREE !!

FOR BETTER WORLD !!! FOR BETTER TOMORROW !!! FOR THE END OF THE WHITE GENOCIDE !!! FOR THE END OF THE WHITE SLAVERY !!! Meet or updates = http://www.facebook.com/loki.nagrind

Til alle både for og mot.

Ønsker alle en riktig God Jul og Godt Nytt År !!!

Fritt etter Bergpreika: Salig er dei vettlause, for dei vil styre landet.

Kor salige noverande regjering er, kan sikkert diskuterast uendeleg. Men det er noko rart ved det som vi no opplever. Ein kan lure på kva slags framtidsvisjon som ligg bak denne lista av utspel som har kome frå regjeringa:
1. Justisministeren vil no hisse politi på dei 10 kirkeasylantane som er i norske gudshus. Her har vi å gjere med folk som opplever seg i ein krisesituasjon, og som derfor oppsøkjer gudshus for å trygle om hjelp. Har Frp kanskje glømt at dei ikkje lenger er i opposisjon? Dette er jo eit typisk opposisjonsutspel. Men no er partiet i regjering, og bør halde seg unna den slags populistiske framstøt.
2. I Trondheim har regjeringa gitt grønt lys for å bygge ned 1000 mål matjord til boligformål, sjølv om rådmannen i byen har peika på alternativt tomteareal på utmark.
3. I Vestby har matjord blitt velsigna som tomtearel for eit møbelvarehus. Her har imidlertid IKEA sagt at dei ikkje vil bygge på denne tomta dersom det vil gå ut over framtidig matproduksjon.
4. EU-minister Vidar Helgesen drog til Brussel stolt som ein hane og proklamerte at ostetollen ville bli reversert. Han hadde ikkje ryggdekning i Stortinget for sin famøse EU-flopp.
5. Landbruksminister Listhaug har skrive brev til kommunane om at dei ikkje skal legge avgjerande vekt på pris når landbrukseigedom skal selgast. Dette kan i verste fall utestenge landbruksinteressert ungdom frå bygda i å få tak i gardsbruk. Fri pris vil truleg få som resultat at aksjemeglarar og andre rikfolk frå byane vil sikre seg småbruk/gardsbruk som attraktiv feriestad. Slike folk har økonomi til å gi høge bud om det er noko dei vil ha. Dermed blir bygdeungdom som vil drive landbruk brutalt overbydd om dei vil prøve å skaffe seg ein gard. Men det er bra for folk som vil selge jord. Nationen fortel i dag at tidlegare landbruksminister Gunnhild Øyangen fekk tredobla pris på eit 14 mål stort jordstykke som ho selde.
http://www.nationen.no/2013/12/19/landbruk/landbrukseiendom/priskontroll/sylvi_listhaug/konsesjonssaker/8427716/
Som vi ser er det mykje å ta av om vi er på jakt etter enfoldig og vettlaus framferd frå regjeringa. Mange av utspela er truleg begrunna i ein slags “rikmannsideologi”. Dei som har vore heldige med fysisk og psykisk helse her i livet, eller som har teft i forretningsdrift, fortjener regjeringas fulle støtte. Attpå til fortjener desse folka også ein god slump skattelette, etter regjeringa si meining. Ivar Aasen sine ord beskriv ganske godt regjeringa sine utspel: “Vesle vitet strekk ikkje til, ei tru må stydja oppunder.”

DID WWll EVER ENDED !!? WHAT lS YOUR JOB ABROAD AND AT HOME !!?

WHY WAS MANDELA’S OFFlClAL DEATH DELAYED !!? DID WWll EVER ENDED !!? WHAT lS YOUR JOB ABROAD AND AT HOME !!?

OBAMA’S MENTAL WARDS AGAINST PERSECUTED WHITES !!! PSYCHIATRY CASE AGAINST ME PERSONALLY !!! Learn first hand about what to do and what not in case state(s) goes after you due to political persecution. Something that will become more and more frequent(often) news !!! Learn how to fight back and much much more – all explained here !!! WHERE 70 YEARS OLD NEWS DIES OUT !!! NOT TIME TO MOURN AFTER OLD GENOCIDAL TERRORIST WHO HAVE SLAUGHTERED OVER 80.000 SOUTH AFRICAN WHITES, BUT INSTEAD TO CELEBRATE !!! OUR TIME HAVE COME !!!

VIDEO 96(ultimate truth about birthers, wikileaks, and NSA scandal etc. Learn how 70 years old news died out !!!).
http://www.dailymotion.com/video/x17rfp3

VIDEO 97(learn to survive).
http://www.dailymotion.com/video/x17ulwk

VIDEO 98(did WWII ever ended !!? Are you listed suspect !!? Do you suffer from disease which never was openly declared, but is there !!? Do you know what your REAL job is at home and abroad !!?).
http://www.dailymotion.com/video/x17xck9

VIDEO99.
http://www.dailymotion.com/video/x180zhh

READ THE WHOLE THING RIGHT HERE

http://psychiatryagainstme.blogspot.com/

VISIT GLOBALPATRIOTS INDEX AT http://globalpatriotsindex.blogspot.com OR http://globalpatriots.tk WHERE REAL NEWS IS AND NOT 70 YEARS OLD LIE !!!

Related to WHITES ARE NOT WELCOME IN AMERICA ANY LONGER !! www.dailymotion.com/video/xleq3o OUT OF AMERICA WITH WHITES NOW !! WE DON’T NEED YOU ANY MORE !! OBAMA’S HEALTH CARE RECORDED LIVE IN 2009 !! EXILING WHITES WITH EXTREME PREJUDICE AND IMPORTING NON WHITES IMMIGRATION REQUIREMENTS FREE !!

MY YOUTUBE user Avsec Bostjan WAS SHUT DOWN (since March 2012, I was not allowed to log in because self elected terrorist ZIONIST US Government, have used one with copyrights to all of my 77 videos which I created for 6 months on what one was closed = gangsters talking about copyrights or NSA spying scandal issues !!?) TOGETHER WITH PRIMARY E-MAIL & BLOGS FOR THE SAKE OF CENSORSHIP REGARDING ABDUCTIONS/ MK-ULTRA/ FORCED BRAIN IMPLANTS/ HUMAN EXPERIMENTATION/ BLACKLISTING/ FORCEFUL UNEMPLOYMENT AND ASSASSINATIONS !! ALL AGAINST WHITES (under “NAZI” lie).

FOR BETTER WORLD !!! FOR BETTER TOMORROW !!! FOR THE END OF THE WHITE GENOCIDE !!! FOR THE END OF THE WHITE SLAVERY !!! Meet or updates = https://www.facebook.com/loki.nagrind

I SUPPORT DEMAND FOR INDEPENDENT SOUTH AFRICAN BOERS STATE ! THERE WAS 3000 + AMERICANS KILLED ON 9/11 WHILE IN AFRICA, WHITES HAVE HAD SUFFERED GENOCIDE EQUIVALENT TO 27 OF 9/11s(over 80.000 were already massacred !!! Not just killed, but massacred… in many cases either burned or cooked alive = babies/children).

www.facebook.com/SAVEBOERS

GET INVOLVED NOW !!!

VIDEO VIEW COUNTERS ARE NO LONGER BLOCKED MORE THAN JUST OFTEN, BUT IN FACT EVEN DEDUCTED FROM ON EVERY FEW HOURS !!! POLITICAL MADNESS AT ITS HIGHEST LEVELS SINCE WWII AND LIFE THREATS TOO NUMEROUS TO EVEN COUNT !!! IT IS KNOWN AS FREE WORLD OR SO CALLEDDEMOCRACIES”(white genocide project since WWII) !!! TALKING TO US ABOUT TOLERANCE AND HATE ISSUES !! YEAH, AHHHAA !!!