Viser arkivet for oktober, 2011

Oljefondet redningsbøye for korrupte EU-leiarar?

Somme har tatt til orde for at vårt pensjonsfond skal investerast i diverse europeiske verdipapir for å bidra til å bringe skakkjørte EU-land ut av den økonomiske krisa. Land som Hellas og Italia har nok sine eigne politikarar og byråkratar å takke for den situasjonen dei har hamna i. Her har vi truleg å gjere med kameraderi, korrupsjon, grådighet og vanstyre i skjønn forening. Denne håplause økonomiske situasjonen må EU-landa sjølv navigere seg ut av. Det er ikkje ei norsk oppgave å rette opp alle mistak som korrupte leiarar rundt omkring i verda måtte begå. I tillegg til korrupsjon og vanstyre, så har EU bygd opp eit elefant-sykt byråkrati som kanskje overgår Sovjet-byråkratiet i omfang og økonomiske privilegier. Den slags styre som EU her representerer er på ingen måte bærekraftig i eit samfunn som gjerne vil løfte folk flest opp til ein akseptabel levestandard. Korrupsjon, overbyråkrati og økonomiske særrettar for dei styrande hører ikkje heime i eit moderne demokrati der borgarane skal bli tatt på alvor.

Politikkens giljotin- Psykiatrien .

EØS- bomben som sendte jurist og tidligere diplomat Synnøve Fjellbakk Raftø på hodet inn i psykiatrien.

Hun er fortsatt fanget i psykiatriens galskap. Hun er etter sine avsløringer om statsstyrelsen, tvangsinnlagt et sted mellom 15 til 20 ganger og tvangsmedisineres eller rettere sagt dopes ned og forgiftes fortsatt. Dette har pågått helt siden februar 1994.

Nedenfor følger teksten i artikkelen fra 1992

  • EØS-BOMBE FRA UD-TJENESTEMANN*

Knusende kritikk av fiskeri-avtalen

En tjenestemann i Utenriksdepartementet har i et privat notat kommet med knusende kritikk mot vitale deler av fiskeriløsningen i EØS-avtalen. Viktige avsnitt karakteriseres som “elendige”.

Noen av formuleringer i avtalen er “et rent fikenblad…som er kommet inn for å stagge norsk opinion, men uten juridisk og praktisk betydning”, heter det i det oppsiktvekkende notatet.


Av INGOLF HÅKON TEIGENE


Dagbladet har en kopi av notatet, som er skrevet tidligere denne måneden – etter at hele avtalen var offentlig kjent. Innholdet står i rak motsetning til det norske regjeringspolitikere har hevdet.

Tjenestemannen som har skrevet notatet har selv ikke deltatt i EØS-forhandlingene. Men vedkommende har fulgt forhandlingene på nært hold og i perioder kommet med innspill underveis. Vedkommende er nådeløs i sin beskrivelse av særlig ett viktig punkt:

Spørsmålet om utenlandske selskap kan kjøpe seg inn i norske fiskeribedrifter eller fiskerederi, og på den måten få en andel av norske fiskekvoter.

“Ingen begrensninger”

Ifølge notatet fra tjenestemannen er det i EØS-avtalen “ingen begrensinger” når det gjelder utlendingers rett til å skaffe seg adgang til fangstkvoter gjennom å kjøpe seg inn i landbasert fiskeribedrifter som samtidig eier fiskebåter.

Etter det Dagbladet kjenner til, finnes det et hemmeligstemplet notat i EF-kommisjonen som i hovedtrekkene tolker spørsmålet om investeringer på samme måten som UD-tjenestemannen gjør i dette notatet. Men regjeringen sier med bakgrunn i to tillegg til EØS-avtalen (se ramme) at Norge har fått unntak som sikrer oss mot en slik utvikling.
Les mer

Torstein Leon Hansen skrev hovedoppgave om fiskerinœringen