Viser arkivet for oktober, 2011

Politikkens giljotin- Psykiatrien .

EØS- bomben som sendte jurist og tidligere diplomat Synnøve Fjellbakk Raftø på hodet inn i psykiatrien.

Hun er fortsatt fanget i psykiatriens galskap. Hun er etter sine avsløringer om statsstyrelsen, tvangsinnlagt et sted mellom 15 til 20 ganger og tvangsmedisineres eller rettere sagt dopes ned og forgiftes fortsatt. Dette har pågått helt siden februar 1994.

Nedenfor følger teksten i artikkelen fra 1992

  • EØS-BOMBE FRA UD-TJENESTEMANN*

Knusende kritikk av fiskeri-avtalen

En tjenestemann i Utenriksdepartementet har i et privat notat kommet med knusende kritikk mot vitale deler av fiskeriløsningen i EØS-avtalen. Viktige avsnitt karakteriseres som “elendige”.

Noen av formuleringer i avtalen er “et rent fikenblad…som er kommet inn for å stagge norsk opinion, men uten juridisk og praktisk betydning”, heter det i det oppsiktvekkende notatet.


Av INGOLF HÅKON TEIGENE


Dagbladet har en kopi av notatet, som er skrevet tidligere denne måneden – etter at hele avtalen var offentlig kjent. Innholdet står i rak motsetning til det norske regjeringspolitikere har hevdet.

Tjenestemannen som har skrevet notatet har selv ikke deltatt i EØS-forhandlingene. Men vedkommende har fulgt forhandlingene på nært hold og i perioder kommet med innspill underveis. Vedkommende er nådeløs i sin beskrivelse av særlig ett viktig punkt:

Spørsmålet om utenlandske selskap kan kjøpe seg inn i norske fiskeribedrifter eller fiskerederi, og på den måten få en andel av norske fiskekvoter.

“Ingen begrensninger”

Ifølge notatet fra tjenestemannen er det i EØS-avtalen “ingen begrensinger” når det gjelder utlendingers rett til å skaffe seg adgang til fangstkvoter gjennom å kjøpe seg inn i landbasert fiskeribedrifter som samtidig eier fiskebåter.

Etter det Dagbladet kjenner til, finnes det et hemmeligstemplet notat i EF-kommisjonen som i hovedtrekkene tolker spørsmålet om investeringer på samme måten som UD-tjenestemannen gjør i dette notatet. Men regjeringen sier med bakgrunn i to tillegg til EØS-avtalen (se ramme) at Norge har fått unntak som sikrer oss mot en slik utvikling.
Les mer

Torstein Leon Hansen skrev hovedoppgave om fiskerinœringen