Kampsaker

Kampsaker er debatter der alle til enhver tid kan skilte sitt standpunkt. La dine gnistrende argumenter inspirere motparten til å skifte side!
  • 8 for 8 mot

    «Osdalsulvene MÅ bort»

    «Det Norske storting har bestemt at det ikke skal være revirmarkerende ulv i Rendalen. Direktoratet for naturforvalting har så langt nektet å fjerne disse ulvene. Jeg skjønner ikke at noen kan fatte/forsvare et vedtak som går på tvers av hva stortinget har bestemt. Tenk deg hvor kaotisk Norge ville bli hvis landet skulle styres etter de samme prinsipper som Direktoratet for naturforvaltning her dem…»