Rapporter dette innlegget om du oppfatter det som støtende eller som et personangrep.
Forboda står der for at den økonomiske rampen ikkje skal ha fritt spelerom overfor oss svake individ. Kvifor er Noreg eit godt land å bu i ?