Rapporter dette innlegget om du oppfatter det som støtende eller som et personangrep.
Godt skrevet, – og beskrevet. Men blir det bedre når strekningen med tid og stunder blir solgt til s.k. utenlandske investorer? Nå annonseres salg av flytoget – kanskje til China for å “effektivisere” driften, d.v.s. overføre inntektene til folk som ønsker størst mulig profitt. I Sverige har dette ikke vært en udelt suksess etter de opplysninger interne aktører beskriver. Analogt til dette, betjenes noen av de mest trafikerte fergestrekningene på Helgeland av fergebåter som for mange ti-år s… (Les hele kommentaren)