Grasrota skal også høres og sees

GRASROTA SKAL OGSÅ HØRES OG SEES

Jeg har ingen tittel å vise frem, men jeg har så mye annet å vise frem. Jeg har engasjement, helse, glede og entusiasme. Når skal vi trofaste grasrotslitere få anerkjennelse og bli løftet opp i lyset på lik linje med statusfolka. Vi er mange, mange.

Mange med meg er mektig lei av at folk med titler, posisjoner og kjendisstatus stadig får dominerer i mediebildet. Trofaste slitere på grasrota som virkelig bidrar blir ofte stående i skyggen, og det er så urettferdig.
I forrige uke fikk jeg to tidsskrifter fra to humanitære organisasjoner som arbeider for likeverd og respekt og for at «svake stemmer også skal høres». I begge bladene var samme professor avbildet på førstesiden. I den ene organisasjonen hvor jeg selv har deltatt aktivt i årevis vet jeg at mange trofaste medlemmer som har bidratt frivillig for organisasjonen i mange år, sjelden eller aldri har fått en spalteplass. Mange av statusfolka som har fått rikelig med spalteplass har aldri bidratt med hverken medlemskontingent eller frivillig arbeid til organisasjonen.

Vi lever i Norge som er et demokratisk land med ytringsfrihet som betyr at alle stemmer skal høres. I mange humanitære organisasjoner som jobber for at “svake stemmer” også skal høres, ser vi stadig at professorer, direktører, folk i høye stillinger og posisjoner , statssekretærer, statsråder og de som er nært beslektet med fiffen m.fl. får masse heder og ære pluss stor plass i mange medier. Det er mye lettere for en bankdirektør å få trykket en kronikk i en riksavis enn en feier. Å bli sett er et grunnleggende menneskelig behov. Mange får psykiske problemer, fordi de ikke blir sett. Verdensdagen for psykisk helse i 2014 har følgende tema : Hverdagsstress og psykisk helse – Se hverandre – senk skuldrene. Så lenge vi er vitne til den urettferdigheten som «seriøse» humanitære organisasjoner støtter opp under, greier vi ikke å senke skuldrene.

Alle skal sees – uansett rang. Om du er høy eller lav, stor eller liten. Vi som ikke har titler å vise til har også masse vettugt å si – vi må bare få slippe til. Dette handler om holdninger til våre medmennesker. Å snu denne trenden handler om en holdningsendring . Jeg har begynt. Blir du med ?

Gunn Pound

Vist 638 ganger. Følges av 4 personer.

Kommentarer

Exclamation_desat_24

Bra at du tar opp dette, og les gjerne Jan Frode Haugseth- ph.d., Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet:

Du setter dagsorden

I motsetning til bloggere og tvitrere, påberoper avis- og TV-mediene seg å beskrive og formidle virkeligheten.

Men det er ytterst sjeldent at redaksjonene problematiserer sin egne suverene makt til å definere hva som inngår i denne virkeligheten.

Redaksjoner er portvakter, som bestemmer hvem som skal få komme til orde i for eksempel en debatt.

Redaksjonens kriterier for utvelgelse er ofte skjulte for leserne, noe som gjør at det kan være vanskelig for folk å delta med egne meninger i debatten.

Enkelte meninger holdes bevisst vekk, og leserne får aldri en oversikt over hvilke (…)

http://bit.ly/ez6248

http://bit.ly/2dW62P

Jeg kontaktet Bloggeriet for noen år tilbake og spurte om de ville sette søkelys på mine avsløringer av den forvaltningskriminalitet som Nav begår:

http://sommer17.wordpress.com/

Svaret:

«Takk for tips! Tar ikke opp dette nå, men lagrer linken. Lykke til videre!»

Som om de store linjene handlet om meg og mitt…

Jeg leste resymèet til administratoren for Bloggeriet.

Det er ikke å anta at hun er forbannet med dårlige sosiale antenner.

Men saken er at hvis mer synlige fora skulle ha satt søkelys på det jeg som avsender i utgangspunktet publiserer og få avsløringene ut og fram, så ville det ha bidratt til å skape «presedens»!

Implisitt ville her ligge føringer for at det var «godtatt» at bloggere tapet samtaler med det offentlige og gikk ut med fullt navn på urederlige aktører.

Så de velger å gjøre seg dumme.

Og ingen begunstigede ønsker å miste pengesekken sin!

Orienteringene om ukulturen i Nav – et nøye koordinert myndighetsmisbruk som avsløres av en som selv har opplevd den mest utenkelige og infame ondskap fra «hjelpeapparatets» vrangside, skal aldri komme på lederplass.

For tenk hvilke negative følger dette ville få for de (u)ansvarlige aktører som nyter godt av Diplomaters immunitet:

http://bit.ly/xn4H46

Om Bloggeriet:

(…) Bloggeriet har fått 300.000 kroner i støtte fra Fritt Ord.

Administrator for Bloggeriet er meg: Elisabeth Breien Ellingsen. Journalist i 22 år, med erfaring fra Dagningen, Hamar Dagblad, Østlendingen, Aftenposten, NRK, VG Nett og Norges Røde Kors (…)

Jeg har stor tro på at bloggerne kan sette dagsorden og skape debatt i en tid hvor politiske debatter blir stadig sjeldnere på TV og avisene fokuserer mest på temaer som selger.

Veldig mange stemmer blir aldri synlige i tradisjonelle medier (…)

http://bit.ly/Qj0G0S

Og jeg kan bare tilføye:

Ho,Ho,Ho! …

Exclamation_desat_24

Har ingenting å gjøre med titler. Avgjørende er tilhørighet til nettverket av pøbelen som bestemmer hva som skjer i korrupte Norge.

Hva er vitsen med å skrive om dette? Alle vet det uansett, de som bedriver maktmisbruk og svindel på den ene siden og ofrene på den andre siden.
Du kan gå fra innenfor samfunnet til utenfor ganske rask, men aldri motsatt. Dette vil aldri forandre seg gjennom ord.

Det finnes muligens de som kun er passive medløpere, men de leser ikke om slikt, de har ikke hjernekapasitet.

Dersom noen absolutt må skrive om dette, skriv på engelsk. Dersom mange nok gjør dette, vil i hvert fall Norge fremstå som det er, et møkkaland med primitive folk som det gjelder å holde seg unna.

Exclamation_desat_24

Veldig bra at noen skriver om dette. Jeg har fått dette på trykk i papiravisen og det tyder på at dette er et viktig og aktuelt tema. Jeg vil ikke kalle folk med posisjoner for pøbler. Se bare på Fugeli som er et flott menneske. Dette vil forandre seg gjennom holdningsendring, og da er det viktig at folk skriver og leser om dette.

Nationen: Debatt

Velkommen til Nationens debattsider. Her møtes Nationens lesere for å dele nyheter og diskutere store eller små saker.

Skriv innlegg

Legg ut bilder