UNNSKYLD KAN JEG FÅ LOV TIL Å BLI GRAVID?

Offentlig omsorgssvikt!

Landsorganisasjonen for barnevernsofre og deres barn har møtt den anonyme moren til en liten herlig gutt. Moren et ungt ressurs sterkt menneske med masse ressurser og med et brennende ønske om å få hjelpe andre har selv en vanskelig oppvekst. Hun har vært offer for omsorgssvikt i eget hjem, så vel som offentlig omsorgssvikt.

XXX måte som følge av omsorgssvikt i egen familie flytte for seg selv som 15 åring. Hun ble lovet hjelp og støtte av barnevernet. Noe hun ikke fikk, så etter at hun hadde flyttet ut fra moren bare 15 år gammel så blir hun etter 3 uker innlagt på psykiatrisk. Den psykiatriske institusjon som xx endte opp på måtte sjekke jentas identitet opp mot barnevernet. På den psykiatriske institusjonen denne unge jenta var på gikk det 3 dager uten at de kjente jentas identitet. Dette fordi barnevernet i Oslo hadde slettet alle registre over jenta, som om hun var død. Så fulgte en urolig tid med mye flytting frem og tilbake til jenta ble 18 år. Da ble jenta plassert på (Birkelund barneverns senter) utenfor Oslo. Her ble jenta plassert av barnevernet til tross for at hun ikke hadde noe rus problem. Her opplevde hun å bli kledd naken og undersøkt for om hun hadde med seg rusmidler, og her måtte hun inn på “slusa” i 3 døgn. Slusa er en isolasjons avdeling uten kontakt med omverdenen. Her utvikler den unge jenten suicidale tanker og hun forsøkte å ta sitt liv flere ganger. Noe som medførte at alle beboerne ble samlet i plenum og den unge jenta opplevde å få kjeft og å bli skjelt ut og trykt enda lengre ned i suicidale depresjoner.

Noe som medførte at denne unge jenten ikke fikk gå på skole som alle andre ungdommer i det norske samfunnet. På grunn av hennes psykiske depresjoner så ble hun isolert og nektet utganger. Dette medførte over 40 innleggelser i løpet av en 2 års periode, og mange selvforskyldte forgiftninger. Så 18 år gammel skal denne unge jenta klare seg selv i samfunnet, hun er myndig skal finne seg leilighet og klare å beherske livets utfordringer. Fortsatt inn under barnevernets omsorg og ansvar for oppfølging. Dette til tross jenta får ingen hjelp fra barnevernet. Hun blir overlatt til seg selv og en leilighet med 9000 kroner i mnd. inntekt. Uten oppfølging og hjelp fra det barnevern som sier de er så opptatt av å gi barn og unge omsorg og hjelp i samfunnet til barnas beste.

Så følger en vanskelig tid jenta klarer ikke sine faste forpliktelser økonomisk og blir tvunget til å leve et liv mot hennes vilje. Hun må bo sammen med sterkt ruspreget ungdom rundt omkring. Barnevernet har gitt henne diagnosen bipolar lidelse noe de i samarbeid med psykiatrien forsøker å bortforklare at jentas problemer ene og alene skyldes barnevernets manglende omsorg og vilje til å gi rett hjelp. I denne tiden og for å komme seg bort fra den vanskelige situasjon hun er satt i, så drar den unge jenta til Oslo. I Oslo begynner hun å gå natteravn og deltar aktivt på “hjelpetelefonen psykisk kaos”. Her finner hun ny energi i det å hjelpe andre som sliter med psykiske problemer grunnet offentlig omsorgssvikt.

UNNSKYLD KAN JEGLOV TIL Å BLI GRAVID?

Hun bestemmer seg for å flytte fra Kristiansund og til Oslo fordi hun er gravid og venter barn. I Kristiansund hadde hun en 35 Kvm stor leilighet i et meget rus belastet område av kommunen. Hun klarer ikke å bo i leiligheten i dette belastede område. Hun er gravid og redd. Hun oppsøker sin kontakt person i psykiatri tjenesten som viser liten og ingen forståelse for hennes vanskelige situasjon. Hun bærer fortiden med seg. Saksbehandleren en ny ansatt som ikke var ferdig utdannet viser liten eller ingen forståelse for hennes ønsker om å flytte. Jenta drar tilbake til Oslo og faren for hun klarer ikke å bo i denne leiligheten i et meget kommunalt rus belastet område. På folke munne er dette bo området kalt for ”Narkis Arken”.

Når hun kommer til tilbake til Kristiansund for å si opp leiligheten og for å undersøke med NAV økonomiske muligheter og hjelp til å flytte til Oslo så oppdager hun at leiligheten er herjet av innbrudd. Gravid og redd oppsøker hun psykiatri tjenesten og NAV og ber om hjelp. I stedet for å hjelpe jenta ber de henne bli boende i en innbrudds herjet leilighet, med beskjed om at de ikke hadde mulighet til å hjelpe henne. Senere bestemmer hun seg igjen for å oppsøke NAV og be om hjelp til å flytte. De svarer med å sende en representant for NAV og politiet på jentas dør og med seg i hendene har de et tvangsvedtak om innleggelse. Men de ber henne om å bli med å følge de frivillig til Ålesund. Hun havner etter mye om og men i Trondheim der hun igjen opplever å bli skrevet inn under feil kategori.

Hun havner igjen på en institusjon for rusmisbrukere fordi hun i suicidal forsøk tidligere i ungdomstiden hadde benyttet legemidler som middel for å dø. Hun ble igjen isolert, isolert fra familie og gode venner, gravid og redd og ensom. Ble hun nektet utgang, hun ble nektet besøk, hun ble nektet å reise på ferie med familien til Syden. Hun opplever selv denne tiden som om hun var i fengsel. Institusjonen tar ingen hensyn til at hun er ung og gravid og har særskilte behov for hjelp og støtte.

Gravid og med en forestående termin i 9 mnd. blir hun med 1. Mnd. igjen før terminen ført til Lade mor & barn senter for rusmisbrukere utenfor Trondheim… Det mente barnevernet var trygt og godt for en førstegangs fødende unge kvinne. Til tross for at hun ikke er rusmisbruker. Her opplever hun at andre beboere både truer, stjeler, og ruser seg, og oppfører seg truende mot både henne og mot andre. Personale viser liten og ingen evne til å ta tak i problemene. Advokaten hennes forlanger henne flyttet da stedet slettes ikke er et bra sted for en gravid ung vordene mor å være på. Det er klart at jenta selv ikke hadde skyld i at denne flyttingen var nødvendig. Men i barnevernets rapporter er det anført at jenta ikke maktet å legge seg inn under de gjeldene regler og rutiner for behandlingen. Til slutt blir hun da flyttet fra dette forferdelige stedet med hardt belastede behandlingstrengende unge rusmisbrukere. Galskapen i dette er selvfølgelig at dette blir stedet for hvor de plasserer en ung førstegangs fødende kvinne uten rusproblem. Etter mye om og men så velger så Lade å skrive en slutt rapporter der de selvfølgelig søker å dekke over det faktum at jenta er feilplassert ved institusjonen i utgangspunktet. De skriver i sin sluttrapport til barnevernet der de klart sier i fra om at jenta ikke klarte behandlingen. Noe barnevernet benytter i sin rapport. Men saken er at ingen førstegangs fødende kvinne i dette landet hadde klart å underlegge seg et slikt behandlingsregime.

Her føder hun sinn sønn Markus, som hun elsker over alt på denne jord. Hun er så lykkelig når hun hører de små barnelydene. Men når han sover må hun ut fra rommet for å vaske tåteflasker og smukker etc. der møter hun truende blikk og kommentarer.

Viktoria mødre hjem:

Etter mye om og men får denne unge moren så flytte til Viktoria Familie senter. Den første uken er det ingen som snakker eller følger en redd ung førstegangs mor med barn. Hun får bare beskjed om at den første uken så er det slik for at de skal komme seg til ro og komme seg i orden. Hun følger opp sin sønn og gjør så godt hun kan som første gangs mor. Etter innflytings uken blir barnet syk av vaksinen som alle spebarn må ta . Hun får skrytt av Markus på helsestasjonen og Markus plyndrer glad og fornøyd som små barn gjør. Men barnet blir syk av vaksinen og blir av den grunn litt slapp, noe som er helt naturlig. XX skal dra på perm med barnet hjem til familien. Torsdagen før hun skal på perm har hun en diskusjon på familie senteret der hun ikke lengre klarer å legge press på seg om de forhold hun mente var kritikk verdige. Da hun kom tilbake fra helsestasjonen så møtte hun en psykolog, som hun kun hadde møtt en gang tidligere . Nå satt hun i en konsultasjon med en ung førstegangsfødende mor og trakk forhastede slutninger. I hans rapport skriver hun at barnet virker slapt og passiv. Ikke så rart det når barnet var syk av vaksinasjonen. Og i motsetning til helse stasjonens uttalelser som konkluderte med en rask og god utvikling for barnet så skriver denne psykologen en negativ rapport.

Så på fredagen så blir det bestemt at barnevernet selv skal kjøre henne og barnet hjem for selv å observere barn og mors samspill. Barnevernet så da at barnet sov ganske mye, noe som er ganske naturlig for et spebarn som er slapp og som har reagert på vaksinen. For øvrig så sover vel og spiser de fleste spebarn det meste av tiden. Men når barnet er våkent så babler det og plundrer glad og fornøyd slik spebarn bruker og gjør i en kjærlig og god mors trygge hender. Noe også moren bemerker til barnevernet som er der for å observere barn og mor. Barnevernet opplyser henne om at de skal vær der ganske lenge for å observere, men plutselig uten forvarsel får hun beskjed om at de skal dra etter 45 minutter. Hele søndagen er hun alene med barnet uten tilsyn. Hun ringer til barnevernet og spør om hun kan være en dag ekstra hjemme med Markus fordi hun har våre syk med ondt i magen. Og barnevernet bekrefter at hun kan bare slappe av og være en dag ekstra hjemme med barnet før hun og barnet skal dra tilbake til instutisjonen som planlagt. Moren har tatt vare på den meldingen fra barnevernet og har kopi av denne samt foto kopi. Overraskelsen blir derfor stor når mandagen kommer og det banker på døren. Den unge moren som har våknet med et glad og fornøyd barn går for å åpne døren. Hun slapp barnevernet inn for hun trodde de kom for observere mer av mor og barn. Men inn i stuen ble hun fulgt av barnevernet og plutselig står politiet der sammen med to psykiatriske sykepleiere, som er med fordi barnevernet fryktet for at moren ville bli suicidal av behandlingen de gir henne. For barnevernet har ikke tenkt å gi denne moren adekvat hjelp. Nei de har allerede for dato på skrivet om omsorgsovertakelse fattet vedtak om dette på torsdagen før.

De to psykiatriske sykepleierne oppfatter slettes ikke denne moren som suicidal slik barnevernet ville ha det til. Men tvert imot, som en mor som er glad i sitt barn og som er fortvilet over den situasjon barnevernet har satt henne i.

Sviktet og svekket av de med ansvaret:

Nå sitter altså denne unge moren igjen i en bunnløs sorg. Hennes barn er brutalt tatt fra henne. I et forutinntatt vedtak om omsorgsovertakelse. Der barnevernet ut i fra de manglende hjelpetiltak og de vedtak de har fattet aldri har ment å gi denne unge moren en reell sjanse til å selv å ta omsorgen for sitt barn. Denne unge moren er utsatt for et helt sett av grove og alvorlige omsorgsovergrep og maktovergrep begått av barnevernet. Hun er aldri gitt en eneste mulighet til reelt å ta omsorgen for sitt eget barn.

De metoder barnevernet har benyttet i denne saken minner mer om nazistenes bruk av Viktoria terrasse under krigen, som et redselsfullt sted for tortur og umenneskelig behandling. Ingen vil om de blir satt inn i slike miljø fremstå som gode omsorgspersoner. Dette er en situasjons bestemt og fabrikkert omsorgsovertakelse gjort på bakgrunn av et sviktende funksjonelt barnevern, og det er enda et grelt og fryktelig eksempel på at barnevernet svikter sine oppgaver i det norske samfunn. Denne moren har aldri misbrukt rusmidler allikevel blir hun satt inn i hjelpetiltak rettet mot rusmisbrukere, noe som medfører at hun utvikler stor sosial angst og hun får suicidal tanker og mange andre psykiske lidelser som følge av de situasjoner barnevernet har satt henne inn i og feil plassert henne i.

Denne moren er til tross for barnevernet og deres iver etter å diskvalifisere henne som omsorgsperson levende opptatt av andre mennesker. Og hun har jobbet som frivillig natteravn i Oslo, hun deltar aktivt på frivillig telefonen for barn og unge med psykiske lidelser for å hjelpe andre. Jeg som har lært henne og kjenne etter mange og lange samtaler, og som har brev vekslet mange ganger med henne. Forstår meget godt at jeg har med en ung mor med enorme ressurser som mor og som har alle de forutsetninger en mor trenger for å gi et barn en trygg, kjærlig og god oppvekst og utvikling. Om bare barnevernet hadde satt inn de rette hjelpetiltakene for en mor som selv har oppsøkt NAV og bedt om hjelp.

Landsorganisasjonen for barnevernsofre og deres barn, kommer til å følge barnevernets behandling av denne moren meget nøye. Det er alvorlig at barnevernet i vårt land griper inn mot tidligere barnevernsbarn fordi disse barna her selv har vært ofre for grov offentlig omsorgssvikt. I dette tilfellet foreligger det klare lovbrudd fra barnevernet og deres ansvar for å følge et ungt første gangs fødende menneske opp. Barnevernet hadde for denne moren et klart ansvar for å sette henne inn i trygge og gode omgivelser. Noe de har sviktet totalt i å gjøre i fra første dag av. Hun var under barnevernets omsorg som ung ja, og allerede her blir hun et offer for alvorlige overtramp og feilplasseringer og feil kategoriseringer, og hun hadde skrevet under på at barnevernet skulle ha ansvaret for oppfølging og ettervern til hun fylte 21 år. Noe barnevernet plutselig finner og måtte skrive en skriftlig oppsigelse av. Dette kan ikke sees på som noen som helst måtte enn en total ansvarsfraskrivelse fra barnevernets side. Barnevernet har sviktet denne unge moren på det groveste og mest groteske vis. Ved både å sette moren og barnet i meget farlige og utrygge omgivelser. I denne saken bør barnevernet snarest ta sitt ansvar og sette inn både økonomisk hjelp til den unge moren så hun kan få beholde sin trygge og gode leilighet, og tilbake føre hennes barn. Og sette opp gode og trygge rammer rundt mor og barns liv. For det var dette barnevernet i utgangspunktet har en lovfestet plikt og rett til å gjøre.

I stedet så opplever hun altså å bli feilplassert i utrygge omgivelser av barnevernet, blant truende ruspåvirkede folk. Dette er så uhørt og lite kompetent barnevern at jeg nesten ikke finner adekvate ord for å beskrive det. Det kan ikke være slik i vårt land at mødre hjem som Viktoria stiftelsen mødre hjem utenfor Trondheim, som selv er under etterforsking av politiet skal bli oppfattet som trygge og gode rammer for å sende usikre bekymrede unge mødre til av barnevernet. Denne jenta har så mye graverende dokumentasjon på barnevernets omsorgssvikt av henne selv at de skal prise seg sjele glade om ikke det blir hode rulling innenfor deres egen etat etter som denne sak blir gjort kjent for det norske folk. Men barnevernet kan begynne å vaske sine skyldige hender for de overgrep som er skjedd mot denne kvinnen ved å tilbakeføre hennes elskede barn til hennes kjærlige og trygge hender. For det er godt barnevern og gi den rette hjelp til mor og barn!

Kilder: http://www.nrk.no/trondelag/tenaringer-fratatt-baby-1.11303849

http://www.knut.com/2013/05/mistet-omsorgen-for-gutten-min-pa-modrehjem/

http://www.barnasrett.no/marianne_haslev_skanland/urettferdig_behandling.htm

https://www.facebook.com/pages/Landsorganisasjonen-for-barnevernsofre-og-deres-barn/729662197046603

Bilder fra Birkelund barnvernsenter og fra rom på Viktoria mødre og familie senter

Landsorganisasjonen for barnevernsofre og deres barn
Jostein Wetteland 30.03.14

Vist 3338 ganger. Følges av 10 personer.

Kommentarer

Exclamation_desat_24

Er litt merkelig denne artikkelen, for uansett utfall ville du jo kritisert barnevernet. Det skinner gjennom i innlegget ditt hvilken agenda du har. Skulle gjerne sett en uhildet versjon av denne saken.

Exclamation_desat_24

Nei jeg ville ikke kritisert barnevernet om de ikke fortjente kritikk. Og denne saken er et grovt overtramp av barnevernet. Men det har vel du liten og ingen forståelse for Bengt Kvasnes du forsvarer din posisjon som lærer med varslingsplikt til barnevernet. Det forstår jeg men at du og deres kolleger i barnevernet ikke evner å ta innover dere kritikken av et system som er korumpert og som rammer vilkårlig og nådeløst er vel som forventet.

Exclamation_desat_24

Hvorfor innrømmer du ikke at du er ute på en personlig vandetta? Hva startet ditt hat?

Exclamation_desat_24

Møtte selv denne jenta på psykiatrisk avd. Har aldri møtt en mer omsorgsfull (og til tider mest gale) person i hele mitt liv. Har sett henne på sitt verste og beste, men hun har aldri sviktet de rundt seg for alt det er verdt. En fantastisk jente, som jeg er stolt over å være venn med

Exclamation_desat_24

Kjære Bengt Kvasnes, at han hjelper folk som er ovenfor alvorlige svikter er bra, at han tørr å ta opp disse sakene for folk som føler seg truet av barnevernet er en ren redning for mange! Barnevernet har full makt over alle som de går inn i livene til, utaler man seg feil gjør de situasjonen din mye verre. Sier ikke at Barnevernet kan hjelpe mange, men det er så utrolig mange mørketall på hvor store lovbrudd de gjør. Når de legger hun inn på mødrehjem er det eneste de gjør å hakke ned, flere instanser gir ulikeråd og hvis hun hører på den ene instansen følger hun ikke råd og veiledning fra den andre. Helst fra starten av har de sakt at p.ga hennes fortid hadde de tenkt å ta barnet med fødsell, klart hun var redd. De dokumentene barnevernet har er da hun selv var under barnevernes varetekt, når hun da bodda alene finnes det nesten ikke noen papirer for hun fikk ikke oppfølging og ingen andre en familien kan si at det gikk overaskende bra med hun tross til hvordan hun ble kastet og sputtet ut etter fylte 18. Men foreldrene har ikke så mye de skulle ha sagt, så det eneste de kan er å gå ut i fra de gammle papirene da de ikke har bevis om at det gikk bra med hun det året før hun ble gravid.
Denne saken er lang, masse svikter at hun selv går i surr, alle som hadde hørt denne historien fult ut hadde fått sjokk over hvor bra hun klarte seg og hvordan systemet har opptredd. Denne saken Jostein har skrevet er fortalt i korte trekk, å skulle fortelle hele historien og om han skulle ha skrevet hele hennes historie så hadde han ikke blitt ferdig på en god stund.

Exclamation_desat_24

Bengt Kvasnes jeg har ikke noe hat, jeg er opptatt av rettferdighet og rett i samfunnet og vi skal ikke stile oss apatiske og tåle urett så inderlig vel når den ikke rammer oss selv!

Exclamation_desat_24

Klart det er hat som driver deg, ellers ville du vel ikke lagt ut disse merkelige historiene dine. Innlegget er jo et partsinnlegg, ikke annet.

Exclamation_desat_24

Du kan mène hva du vil jeg gidder ikke bry meg om slike pedagogiske despoter som deg Bengt Kvasnes!

Exclamation_desat_24

Du minner meg om Per Gynt i Henrik Ibsen du lyver i hvertfall like godt Bengt Kvasnes

Exclamation_desat_24

Er det slik du møter alle argumenter? I så fall forstår jeg hvorfor du eventuelt har problemer med “øvrigheten”. Du vet, det kreves mer i nationen enn i “samfunnsspeilet”, for det er jo et organ for dere som har en alternativ sannhet.

Exclamation_desat_24

Bengt Kvasnes , har jenta i artikkelen gitt sitt samtykke til at du kan uttale deg om henne i et offentlig kommentarfelt ? Forøvrig er ikke denne historien unik , det finnes desverre så mange , mange flere.

Exclamation_desat_24

Saken er ikke lagt ut av meg…

Exclamation_desat_24

Jeg ser at Bengt Kvasnes har funnet nye han kan spre sine udokumenterte forsvar av barnevert på , det er mange som er berørt av terrororganisasjonen BARNEVERNET , som har skapt en angivernasjon av de sjeldne . Det er ikke bare folk i Norge som kritiserer barnevernet, flere og flere land reagere nå på at barnevernet bryter opp familiebånd til menensker som har valgt å bosetet seg her
De fletse andre land griper ikke inn i familier som Norge gjør .

Exclamation_desat_24

Dette blir bare tøvete Seppola, jeg uttaler meg ALDRI om enkeltsaker, det vet du.

Exclamation_desat_24

eNKELTSAKER, ER DU ANSATT I TERRORORGANSADSJONEN BARNEVERNET, du har ingen greie på hva diu uttaler deg om, det er 650000 menensker som barnevenret har ødelagt livet til og flere og flere opponerer nå mot detet uvesen ,men du er vel redd for at sannheten kommer frem , det er ca. 50000 enkeltssaker og det betyr temmelig mye .

Exclamation_desat_24

Hvordan kan du forsvare at en som forteller at hun ikke kan ta vare på seg selv skal få barn? Tenker du da på barnet? Kan en ikke ta vare på seg selv bør en tenke seg godt om, og da tenker jeg på å ta vare på seg selv psykisk sett, ikke på fysiske lyter.

Exclamation_desat_24

Denne jenta i saken her har evner til å ta vare på barnet, men barnevernet lar henne ikke få bevise dette. Hun skulle egentlig ha et opphold på Viktoria mødrehjem i 4 måneder, men allerede etter 9 dager ble de kastet ut og sønnen tatt da de var på permisjon. Av disse 9 dagene var sønnen syk i 4 dager grunnet 3 måneders vaksinen. Hun fortjener da i det minste en sjanse til å vise hva hun er god for.

Exclamation_desat_24

Hvor lenge skal denne sjansen til å vise hva hun [moren] er god for vare? Skal et spedbarn kunne brukes til slik “eksperimentering”? Jeg mener nei . . .

Exclamation_desat_24

Hun har vert frisk over lang tid, men dette finnes ikke dokumentasjoner på da det ikke finnes noen papirer fra psykiatri eller noe. Så derfor bruker de fortsatt papirer fra 2010-2011, hun har bevist lenge at hun er frisk, men hun fikk aldri noen sjanse til å bevise det ovenfor systemet da ingen fulgte henne opp da hun var frisk og skrev raporter om det

Exclamation_desat_24

Barnet får en ny sjanse, det får være en trøst. Jeg forstår at det er traumatisk å miste et barn slik, særlig om en er psykisk ustabil, men det finnes adekvate ankemuligheter.

Exclamation_desat_24

Hun er ikke psykisk ustabil. Er det virkelig slik, at har du engang vert psykisk syk så vil du foraltid bli det? Er du virkelig enig i det Bengt Da burde du virkelig fortelle alle de ungdomene som blir anbefalt å stå frem og få hjelp om psykiske problemer at de uansett vil foraltid bli syke!
Grunnlaget foresten får mange innleggelser var at institusjonen hun bodde på i tennårene var overnervøse og la henne inn på psykiatrisk bare hun kom forsjent hjem eller hun vile vere ute lengre får å vere med venner. Etter at hun flyttet ut var det nesten ingen innleggelser da hun fikk gjøre som hun ville, hun fikk muligheten til å vere mere med familie og venner, reise og gjøre frivillig arbeid. Den tiden der har de ikke dokumentasjon på noe som er bevis på at hun ikke hadde behov får innleggelser, var vel snakk om 2 eller 3, så selvfølgelig skal de dra fram gammle papirer fra 2010-2011 da hun var en ungdom i krise som ble flyttet og behandlet som en kasteball av systemet med tilslutt en institusjon som ikke hadde noen kompetanse på psykiatri!

Exclamation_desat_24

Som nevnt før, jeg uttaler meg generelt, ikke om enkeltsaker. Selvfølgelig kan en psykisk syk bli frisk, men hvor frisk en person er må avgjøres av fagpersoner. Går ut fra at barnevernet henter inn slike uttalelser om nødvendig, hvis ikke har en ankemuligheter.

Exclamation_desat_24

Mødrehjem er ansatt av Barnevernet, barnevernet gir en bestilling til mødrehjemmet, med 20 ansatte på et sted blir det mange meninger, i denne saken mener nesten alle på institusjonen possitive ting, men de få jenta ikke kom overensmed eller de sure gamle damene som jobber der som kanskje skriver noe neggativt som bare de ser, ja det er det dem skriver barnevernet tar vare på…

Exclamation_desat_24

Barnevernet bruker idiotiske IQ -tester, udokumentrete diagnoser og påstander om rusmidler selv overfor folk som aldri har brukt noen former for rus.
Når det gjelder sakkyndige psykologer som er kjøpt og betalt av barnevernet , er dokumentasjonen således,
Fylkesnemnda er ett statlig organ som i faglige spørsmål har en
uavhengig stilling i forhold til departement og fylkesmann. Selv i
enkleste straffesaker er rettsikkerhetsgarantien atskillig bedre enn i
alvorlige barnevernssaker.

I barnevernssaker mangler man fullstendig regler for innhenting av
informasjon.

Saksbehandlingen
foregår på følgende måte: Den enkelte barnevernsarbeider
avgjør fritt om samtaler med impliserte parter tas over telefon eller
ved personlig fremmøte. I stor grad benyttes telefon. Den avhørte
foreholdes ingen rettigheter og heller ikke mulige konsekvenser av
saken.

Ofte nevnes det ikke engang at de
opplysninger som gis, blir skrevet ned og brukt i saken. Man får ikke
opplest hva saksbehandler skriver ned, og opplysningen blir ofte
nedskrevet uten at det blir stilt ett eneste kontrollspørsmål.

Den informasjon som innhentes,
nedskrives på en måte, som synes å vœre av sterk subjektiv karakter,
preget av den enkelte saksbehandlers oppfatning. Informasjonen blir ofte
i stor grad sortert ut fra hva den enkelte saksbehandler anser for å
vœre relevant.

I barnevernssaker bygges det ofte på
annen-, tredje- og fjerdehånds-opplysninger og ikke sjelden på anonyme
meldinger. Anonyme meldinger er det umulig å forsvare seg mot
Forøvrig er det lite hensikt i å prøve å forklare noe som helst for Bengt Kvasnes og hans kumpaner , de sitter på origo i den hensikt i å ødelegge ethvert debattinnlegg som kan få fokus på hva som skjer med masse menensker i dette landet og de har ingen empati på sorgen som treffer andre så lernge pengene ruller inn i diverse lommer.

Exclamation_desat_24

Hun kunne i hvert fall ha fått litt bedre tid enn 9 dager når sønnen var syk i 4 av de. Hadde situasjonen vært den samme om han hadde vært frisk som syk, ville saken ha vært helt annerledes, men saken er jo ikke slik. Mener ikke at sønnen skal bli brukt som et eksperiment, men jeg mener at i dette tilfellet, har ikke mor fått mulighet til noe.
Dagene før Markus ble syk, holdt de framdeles på å flytte inn og komme seg til rette, noe som i seg selv (med eller uten barn) er stressende for mange.
Personalet på Viktoria fortalte mor at hun ikke kunne bli med på fellesgruppetimene den første uka, da dette var en såkalt “innflytningsuke”, mens til de andre beboerne sa de at mor ikke var engasjert i dette.

Det finnes dessuten mange bevis fra mange forskjellige mødre, bestemødre, fedre og bestefedre at dette mødrehjemmet har gjort feil opptil flere ganger. De har hverken beholdt taushetsplikt eller oppført seg “profesjonelt” i forhold til deres arbeid.

Exclamation_desat_24

Bengt Kvasnes er den mest partiske debettant her inne. Han skjuler seg bak sin yrkes profesjon som lærer. Mens hans egentlige agenda er å dekke over sin egen dårlige samvittighet som fosterhjem. Hvordan har det gått med de barna du har hatt i ditt fosterhjem Bengt Kvasnes, og fulgte du opp dine lovpålagte plikter ovenfor barnas biologiske foreldre?

Exclamation_desat_24

=)

Exclamation_desat_24

Hva har dette med debatten om omsorgsovertagelse Jostein Wetterland? Er det slik du forsøker å kvele debatter? Slik vinner en ikke, skjønner du, som regel er det faktisk mer til skade å holde på slik.

Nationen: Debatt

Velkommen til Nationens debattsider. Her møtes Nationens lesere for å dele nyheter og diskutere store eller små saker.

Skriv innlegg

Legg ut bilder