Posten skal fortsatt frem

Vedlagte innlegg stod på trykk i dagens Nationene. Teksten står jeg selvsagt får, men billedteksten må være redaktørens ansvar.

Nationen skriver 24. september om at det i Regjeringsforhandlingene synes å være flertall for å skrinlegge brevmonopolet. Dette fordi Norge skal implementere postmonopolet.
Det tredje postdirektivet er viktig for at aktører som Posten Norge skal kunne ha like konkurransevilkår og kunne tilby sine tjenester i Europa og Norge. Men om den kommende borgerlige Regjeringen ikke skal fremstå som et kallt revisorledet ministerium bør man snu på holdningene når det gjelder omdelingen på lørdager. Som Høyre skriver på sine nettsider; «Høyre vil ha postombæring minst fem dager i uken». Det betyr at det ikke er gitt et mandat for å kun ha avisutdeling på lørdager, noe som i virkelighetens verden i dag er gitt til avisens fellesdistribusjon og ikke Posten. Skal Høyre ha troverdighet som et menneskelig parti, som ikke kun er opptatt av kroner og øre, bør partiorganisasjonen snu Regjeringsforhandlerens holdning og sikre full omdeling hele uken, selv om vi implementerer direktivet i Norsk lov, da det alene ikke gir noen forpliktelse til å ikke sikre full omdeling hele uken. Dette fordi det skal være like rettigheter over hele landet og at offentlige etater og private bedrifter skal være sikret dokumentsikkehet. Selv om mange dokumenter i dag sendes på e-post, kan ikke alle brev sendes elektronisk. Enhver bedrift i dagens marked må se på kundens beste for å overleve på lang sikt og konkurranse vil bidra til bedre tjenester for brukeren. Norge har allerede innført de to tidligere direktivene, og må som EØS land forholde seg til det tredje. Europaparlamentet vedtok EUs postdirektiv januar 2008 og Sverige har allerede åpnet for konkurranse om posttjenester. Posten Norge driver derfor et datterselskap i Sverige i konkurranse med det svenske postverket med millardinntjening. Postens ledelse har ikke noe mot at det blir innført i Norge. Hovedanliggendet til motstanderne av direktivet er at Postens enerett til å levere brev under 50 gram vil bli fjernet. Spørsmålet blir om økt konkurranse vil bidra til bedre tjenester til forbrukeren? Dersom man svarer ja på dette spørsmålet, er det lite som svarer for at Norge ikke skal kunne ratifisere direktivet som medlem av EØS.
skriver 24. september om at det i Regjeringsforhandlingene synes å være flertall for å skrinlegge brevmonopolet. Dette fordi Norge skal implementere postmonopolet.
Det tredje postdirektivet er viktig for at aktører som Posten Norge skal kunne ha like konkurransevilkår og kunne tilby sine tjenester i Europa og Norge. Men om den kommende borgerlige Regjeringen ikke skal fremstå som et kallt revisorledet ministerium bør man snu på holdningene når det gjelder omdelingen på lørdager. Som Høyre skriver på sine nettsider; «Høyre vil ha postombæring minst fem dager i uken». Det betyr at det ikke er gitt et mandat for å kun ha avisutdeling på lørdager, noe som i virkelighetens verden i dag er gitt til avisens fellesdistribusjon og ikke Posten. Skal Høyre ha troverdighet som et menneskelig parti, som ikke kun er opptatt av kroner og øre, bør partiorganisasjonen snu Regjeringsforhandlerens holdning og sikre full omdeling hele uken, selv om vi implementerer direktivet i Norsk lov, da det alene ikke gir noen forpliktelse til å ikke sikre full omdeling hele uken. Dette fordi det skal være like rettigheter over hele landet og at offentlige etater og private bedrifter skal være sikret dokumentsikkehet. Selv om mange dokumenter i dag sendes på e-post, kan ikke alle brev sendes elektronisk. Enhver bedrift i dagens marked må se på kundens beste for å overleve på lang sikt og konkurranse vil bidra til bedre tjenester for brukeren. Norge har allerede innført de to tidligere direktivene, og må som EØS land forholde seg til det tredje. Europaparlamentet vedtok EUs postdirektiv januar 2008 og Sverige har allerede åpnet for konkurranse om posttjenester. Posten Norge driver derfor et datterselskap i Sverige i konkurranse med det svenske postverket med millardinntjening. Postens ledelse har ikke noe mot at det blir innført i Norge. Hovedanliggendet til motstanderne av direktivet er at Postens enerett til å levere brev under 50 gram vil bli fjernet. Spørsmålet blir om økt konkurranse vil bidra til bedre tjenester til forbrukeren? Dersom man svarer ja på dette spørsmålet, er det lite som svarer for at Norge ikke skal kunne ratifisere direktivet som medlem av EØS.

Vist 133 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

Exclamation_desat_24

I de tettbygde områdene vil nok en endring av brevmonopolet ikke merkes særlig mye.
Problemet er at Norge er et land med lite og spredt bosetting. Jeg ser ikke for meg at noen privat pengesamler ønsker å levere ut slik post etter utjevningsprinsippet som nå. derfor vil antakelig slike tjenester stige dramatisk i pris for de ytterste utposter. Men det er jo stadig akseptert i andre sammenhenger under mottoet “Det vil ikke bety noe…..”. På Stortinget og i den s.k. administrasjonen befinner det seg nærmest ingen med erfaring fra det praktiske og virkelige liv, men en mengde unnasluntrere som har fått allviternes talegaver gjennom sitt partis og sin administrasjons klekkekasse. Derfor nærer jeg lite håp for fornuften og distriktene vil nok oppleve atter en byrde lagt til sin rygg.

Nationen: Debatt

Velkommen til Nationens debattsider. Her møtes Nationens lesere for å dele nyheter og diskutere store eller små saker.

Skriv innlegg

Legg ut bilder