Den norske modellen.

I verdens rikeste land skulle man kanskje tro at våre forsknings – og utdanningsinstitusjoner rangerte i toppen på verdensbasis, men slik er det altså ikke. Vårt største universitet ligger på omtrent hundre-og-noen-og-syttiende-plass mens universitesledelse og politikere river seg i håret og ikke forstår bæra av hvorfor det er slik. De siste ukene kan ha gitt noen av svarene på det.

UIB og HI skal skyte seismikk
For når Universitetet i Bergen (UIB) får med Havforskningsinstituttet (HI) på laget og skal skyte seismikk på fiskefeltene rundt Andøya så bør det ringe alarmklokker for noen og enhver av oss. Hvor galt kan det egentlig gå før vi i panikk blir nødt til å trekke i håndbrekket? Tenke seg til at «vårt eget» HI er på lag med oljeindustrien for å utradere resten av fiskerinæringa!

Mangler kunnskaper
Argumentene man bruker er at de mangler kunnskaper om bergartene på Siragrunnen utenfor Vestlandet hvor det bores etter olje, Andøy skal selvsagt betale regningen. Samtidig foregir UIB at de ikke har kunnskaper om hvilke konsekvenser seismikkskytinger har for fiskerier og naturbasert reiseliv. Mon tro om HI fatter denne skissa da?

Skremmeeffekter og massedrap
En samlet fiskerinæring i Norge er enige om at seismikkskytinger er sterkt negative for fiskeriene, hovedsaklig på grunn av at fisken blir skremt bort fra fiskefelter og maten sin. Dette støttes av seriøse forskningsrapporter – først og fremst HI’s egen rapport av 1993 hvor de konkluderer med omfattende konsekvenser som reduserte fangster for fiskere minst 34 km unna luftkanonene. Vi vet også at ute i en ikke fullt så oljesmurt verden kobles nå massestrandinger av kval mot seismikkskytinger mens oljeindustriens mange direktører gjør sitt ytterste for å dekke over fakta. Kollaps i sjøfuglbestander kompletterer katastrofen.

Skjulte informasjon
Da Fiskeridirektoratet ba UIB om å involvere fiskere på Andøya i planleggingen «glemte» UIB dette og vi fikk først vite om de forestående skytingene fire dager før høringsfristen gikk ut. I tillegg holdt UIB tilbake informasjon da de ble spurt om ytterligere info og først under folkemøtet på Andenes 01.09.2013 innrømmet UIB at kanonene de skal bruke gerererer 240 db trykk i vannsøylen – et trykk som dreper alt liv nær kanonene og skremmer fisken over alle hauger og der blir den i lang tid.

Stikker av fra regningen
UIB står handnakket på at de skal gjennomføre skytingene og at de ikke skal betale lokalt næringsliv for tapet man kommer til å lide på grunn av skytingene. Det samme sa Oljedirektoratet i 2007, men måtte betale ut erstatninger over en lav sko og til og med kjøpe fiskere bort fra fiskefeltene i 2009. Men UIB skal sammen med HI gjennomføre skytingene som i all hovedsak er finansiert av oljeselskaper og på toppen av alt stikke av fra regningen.

Framtidige næringer i nord
UIB og HI er på denne måten med på å utradere grunnlaget for den typen bærekraftige næringer som en samlet nasjon har bestemt seg for å satse på i framtida – ifølge diverse offentlige utredninger og den nye sjømatmeldinga.

Systemkorrupsjon?
Hvordan er dette mulig? Personlig finner jeg ikke annen forklaring enn en omfattende slags systemkorrupsjon mye forårsaket av at næringslivet har for stor binding til utdannings og forskningsinstitusjonene – i dette tilfellet representert med UIB og HI. Lignende bindinger finnes på alle andre universiteter i Norge. Men det tegner seg et mer komplett og gjennomsyret bilde når jeg på nytt oppdager at korrespondanse forsvinner fra en varslers mailboks… Og jeg lurer virkelig på om UIB og HI egentlig skjønner graden av korrupsjon og hvem som de har på sitt lag som er så mektige at de kan gå inn på min mailboks og slette det som ikke passer for oljeindustrien.

Og er det noen som tror at dette skal bli bedre med oljeindustriens Erna med roret?

Bjørnar Nicolaisen, kystfisker og varsler.

Vist 198 ganger. Følges av 5 personer.

Kommentarer

Exclamation_desat_24

“Systemkorrupsjon” finst det nok mykje meir av i Norge, enn det dei fleste er klar over.
Det same kan ein med rett, hevda om andre former for korrupsjon.
Likevel slår me oss sjølve på brystkassa, og hevdar at Norge er “reint”. Kari og Ola er naive, og konfliktsky og vel difor å sjå ein annan veg, dersom ein tilfeldig oppdagar eitkvart.Og dei stolar ikkje på kvarandre lenger, men set si lit til konsulent rapportar. Trua på ekspertveldet er grenselaus. Det er denne mekanisnmen, som er grobotn for at dette breier seg til stadig nye områder i samfunnet. Tida er overmoden for at folk opnar augo og seier i frå om uetiske koplingar mellom til dømes, konsulent og oppdragsgivar.
Mykje av samfunnet sitt avgjerd grunnlag, toler ikkje bukken og havrasekken testen.
På sikt er dette svært skadeleg for landet, og demokratiet som system.

Exclamation_desat_24

Vi er flinkere til å peke på land som Russland og Italia når vi snakker om korrupsjon.

Nå kjenner jeg ikke noe særlig til konsekvensene av seismikkskyting, men er mer forundret over hvordan turistnæringen i Vesterålen sitter på gjerdet og ikke tar noe standpunkt når det kommer til skytingen. Det er kanskje mulig at enkelte har flere ben å stå på – og det er nok av mennesker som venter på at oljekranen skal toge inn slik at prisene stiger og klingende mynter kan renne fritt. For disse er der sorte gullet dessverre viktigere enn alt annet – og det gjenspeiles i kommunestyrene.

Både Jens og Erna vil nok finne på å åpne på lang sikt er jeg redd.

Nationen: Debatt

Velkommen til Nationens debattsider. Her møtes Nationens lesere for å dele nyheter og diskutere store eller små saker.

Skriv innlegg

Legg ut bilder