Bare FrP vil satse stort på infrastruktur.

*“The Global Competitiveness Report 2012-2013” har foretatt undersøkelse om hva vi mener om kvaliteten på norske veier. Resultatet for Norge ble 3,6 der 1 er ” extremely underdeveloped” og 7 er ”extensive and efficient by international standards”. Dette gir en rangering helt nede på 84. plass sammenlignet med de andre verdens land (142 land er med i undersøkelsen). Danmark og Sverige er rangert på 19. og 25. plass. Er vi fornøyd med å ha en av Europas dårligste veier? Nei! FrP vil investere i veier i Norge for å øke kvaliteten til et akseptabelt nivå. *

Norge er i en økonomisk særstilling som har et overskudd på oljeinntektene til staten på flere hundre milliarder kr i året og har per i dag over 4.000 milliarder kr investert i utenlandske aksjer, obligasjoner og eiendommer (Oljefondet). FrP mener at vi kan og bør bruke noe av overskuddet på oljeinntektene til investeringer i Norge. FrP vil derfor endre handlingsreglen til å skille mellom investeringer og forbruk og åpne for muligheter til investering i infrastruktur i Norge. Statistisk sentralbyrå (SSB) har analysert FrPs alternative statsbudsjett for 2013 som inneholder betraktelig mer investering i infrastruktur enn det regjeringen legger opp til. Og konklusjonen er at budsjettet vil gi sammenlignet med den rød-grønne regjeringens budsjett: Økt BNP, Litt lavere inflasjon, Litt økt sysselsetting, Litt lavere rente, Uendret kronekurs. Dette vil si at budsjettet er ansvarlig.
En SSB-studie slår fast at det kan brukes 45 milliarder kr mer per år på vei og jernbane uten at det slår negativ ut med høyere rente eller kronekurs.
Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å investere i infrastruktur i Norge. Å investere i samfunnsøkonomisk lønnsom infrastruktur vil fjerne ”flaskehalser” i økonomien. Køer og lange omveier er en kostnad for næringslivet, og ”stjeler” tid som man kunne brukt på jobb eller med familien. Analyser fra Cambridge Systematic International viser at for hver krone investert i norske hovedveier vil gi 3,49 kr tilbake. Bedre veier vil redusere ulykker og biler forurenser mindre med jevn kjøring enn ved køkjøring. Dette er eksempel på gode grunner til å investere i infrastruktur.
FrP er det eneste partiet på Stortinget som ikke ønsker fortsatt økning i bruk av bompenger og FrP vil på sikt avvikle bompengeprosjektene som er i drift per i dag. FrP vil opprette investeringsfond for vei og jernbane som skal bruke avkastningen til investeringer i infrastruktur i Norge. For ordens skyld er det ikke snakk om å bruke eksisterende oljefond til disse investeringene, men FrP vil flytte noe av de årlige overføringene til oljefondet til infrastrukturfondene. Bruk av investeringsfond til utbygging av infrastruktur vil gi en bedre flyt i utbyggingsprosjektene og vi slipper ekstra tid og ekstra kostnader som følge av utbygging av korte strekk om gangen slik som er praksis i dag.
Et sterkt FrP i eventuell ny regjering er garantisten for økte investeringer i infrastrukturen i Norge uten bruk av bompenger.

Kristoffer H. Nagell-Dahl
Styremedlem i Sandnes Fremskrittsparti

Vist 104 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Exclamation_desat_24

Meir oljepengar og mindre skatt inn i statsøkonomien! Det er Kuwaitøkonomi det.
Fleire børstraktorar og kapitalistar som ikkje gjer noko og fleire konkursar og utflaggingar. Dette er EU-politikk og sveltihel for svært mange i framtida.

Nationen: Debatt

Velkommen til Nationens debattsider. Her møtes Nationens lesere for å dele nyheter og diskutere store eller små saker.

Skriv innlegg

Legg ut bilder