Ny studie bekrefter Dr. Andrew Wakefield funn fra 1998 - autistiske barn har en inflammatorisk tarmsykdom

Wakefield våget å stille spørsmål om MMR vaksinen kunne være en av flere årsaker til Autisme. For det ble han stemplet som juksemaker. Mye takket være frilands-journalist Brian Deer. I Norge bidro flere til svertekampanjen, bla. Camilla Stoltenberg.

Dr. Andrew Wakefield oppdaget i sitt arbeide at det kunne være en link mellom barn med Autisme eller autismelignende tilstander og tarminfeksjoner. Da han våget å stille spørsmålet om det kunne være en link mellom MMR vaksinen og Autisme ble han altså stemplet som kjetter. I dette miljøet må man altså være forsiktig med å stille spørsmål? Spørsmål er farlig det!

“idag rapporterade forskare och läkare från Wake Forest University, New York och Venezuela, fynd som inte bara bekräftar förekomsten av tarmsjukdom hos barn med autism och symptom på magåkomma, utan som även visar att denna sjukdom kan vara ny.”

“Genom sofistikerade laboratoriemetoder har doktor Steve Walker och hans kollegor bekräftat Wakefields ursprungliga fynd, genom att påvisa molekylära förändringar i barnens tarmvävnader, vilka var mycket tydliga och uppenbart onormala.”

Hele artikkelen kan du lese her:
Ny studie bekräftar dr Andrew Wakefields fynd från 1998 – autistiska barn har en inflammatorisk tarmsjukdom

En god dag for mammaer og pappaer (for de som ikke har fått sine barn skadet for livet enda), og ikke minst for Andrew Wakefield.

Andrew Wakefield ble forøvrig renvasket i boken til Trond Skaftnesmo. Anbefalt lesing!!!:
FOLKEFIENDER – Om sannhetens pris og vitenskapens sjel

Men en svært dårlig dag for de som ikke sjekket kildene sine og kastet seg på diskrediteringskampanjen mot Andrew Wakefield…..

Ooops da: Camilla Stoltenberg. Kommer det en offentlig beklagelse fra Folkehelseinstituttets direktør snart?

MESLINGEVAKSINE FØRER IKKE TIL AUTISME

Ooops da: pseudoskeptiker Asbjørn Dyrendal. Burde vi ikke forvente bedre kildekritikk fra den kanten?

Wakefield uetisk, Nyhetsspeilet tøvete og solen går ned i vest
Har mannen bak MMR-panikken også fusket med dataene?

Ooops da: Gunnar Tjomlid, Er han norges bloggverden største desinformant? Er han SAKSYNT eller SVAKSYNT?

Vaksiner redder liv
Bill Gates om Andrew Wakefield

Ooops da: www.Forskning.no. Er Kortnytt en metode å publisere artikler på som man ikke ønsker brysomme (kritiske) kommentarer på? Jeg bare spør…

Mesling-studie var bevisst svindel


Bildet brukt i artikkelen er fra: blakespot

Vist 6148 ganger. Følges av 11 personer.

Kommentarer

Viser kun siste 30 kommentarer — vis alle 82 kommentarer
Exclamation_desat_24

Dette virker som en “het” debatt, der man vel egentlig ikke kommer noen særlig vei videre, kunnskapsmessig. Det blir for bastant.
Kom tilfeldigvis over et innlegg om Wakefield, Stoltenberg og MMR nylig. På meg virket innlegget edruelig og til ettertanke. Hovedpoengene går ikke tapt i kruttrøyken: http://morgenbladet.no/debatt/2011/desinformasjon_i_morgenbladet#.UZSc55WVfza
Enig eller uenig, en må innrømme at det er noen gode poenger der, som kan bringe tenkningen videre.

Exclamation_desat_24

Innlegget fra morgenbladet sier blant annet: Spørsmålet om det kan være en sammenheng mellom MMR-vaksinen og (noen former for) autisme, står fortsatt ubesvart.

Her forsøkes det igjen å legge opp til en ”vag” forbindelse mellom MMR vaksinen og autisme. Det er ikke ubesvart. Det er defakto ikke noe som viser oss i dag at det er en forbindelse mellom MMR – vaksinen og autisme. Det er utført en rekke epidemiologiske studier som viser at det ikke er påvist noen sammenheng mellom MMR – vaksine og autisme i en rekke land, fra tidlig 200 tallet og frem til i dag. Etter det jeg vet pågår det fortsatt undersøkelser. Så langt er det ikke noe som viser at det er noen sammenheng.

Så langt må vi lene oss på det vi faktisk vet(forskingen forteller oss) – i sum i gjennom en rekke undersøkelser som viser at det ikke er noen sammenheng mellom MMR- vaksinen og autisme. Et annet poeng er at det viser seg at det faktisk er en øking av autisme i blant annet Japan, selv etter de fjernet MMR vaksinen.

Exclamation_desat_24

Dette er en fornuftig innvending. Samtidig er artikkelen skrevet av andre fornuftige mennesker, hvis meninger er tillatt. Vitenskapelige holdninger er aldri bastante, meg bekjent. Når f.eks. Camila Stoltenberg uttaler seg så bastant som hun gjør, begynner jeg å lure. Taler ikke sannheten for seg selv?
Artikkelen peker på at en del av Wakefields tanker er misoppfattet. Når diskusjonene blir opphetet, skjer slikt begge veier, og man sementerer det som burde være en prosess i utvikling.
Pr. idag er det antakelig slik som du sier, Tor J. Næss. Jeg har ikke grunnlag for å si noe annet.Men samtidig, jeg har nå hørt første del av foredraget til Skaftnesmo. Det også gir grunnlag for refleksjon.
Vi er nok ikke ved veis ende.

Exclamation_desat_24

Ett eksempel på vaksineeksperiment

Exclamation_desat_24

Dokumentaren viser farene ved å være bastant og unnlate å behandle folk skikkelig.
Selv synes jeg det er merkelig at Folkehelseinstituttet først og fremst ser ut til å satse på vaksiner når det gjelder forebygging. Mye kan bli gjort via renslighet, kosthold og gode rutiner. Mye av den suksessen som tilskrives vaksiner, kan skyldes forbedringer på disse områdene, skulle jeg tro.
Noen glupe mennesker bør undersøke slikt nærmere.

Exclamation_desat_24

I tidligere tider døde mange kvinner som fødte barn , fordi legene faktisk ikke vasket hendene skikkelig når de gikk fra dissikering av lik til fødsler. Dr Semmelwis viste nødvendigheten av å vaske hendene i kalk og dødelighetn gikk ned fantastisk mye

Exclamation_desat_24

Mye kan bli gjort via renslighet, kosthold og gode rutiner. Mye av den suksessen som tilskrives vaksiner, kan skyldes forbedringer på disse områdene, skulle jeg tro.

Seppola: Ingen tvil om at god hygiene, håndvask og rent vann er viktig. Men det er ikke til å komme i fra at en rekke sykdommene vi vaksinerer oss mot i dag vil raskt dukke opp igjen hvis vi stanser vaksineprogrammene. En del virus bryr seg lite om hygiene.

I England fjernet man i 1974 vaksinasjonsprogrammet mot kikhoste. Resultatet var en epidemi med rundt hundre tusen syke og 36 døde.

Svenskene stanset vaksineprogrammet i 1981. På det tidspunktet lå det årlige antallet kikhostetilfeller per 100 000 barn på 700. I 1985 – fire år senere var antall syke steget til rundt 3200. Hygiene og sanitære forhold var ikke noe andeledes en de var på 70 tallet. Så ja, hygiene er viktig, men slutter vi med vaksinering så kommer en rekke av de sykdommer vi vaksinerer oss mot tilbake.

Exclamation_desat_24

Selv har jeg praktisert Transcendental Meditasjon en del år. Underveis har jeg lagt merke til at tendensen til å bli syk (influensa o.l.) har avtatt, har fått mildere forløp, for så å bli borte. Antar at dette har med kroppens selvhelbredende mekanismer å gjøre, de fungerer bedre om en legger forholdene tilrette. Dette er ikke noe argument mot vaksiner, men en erfaring som tilsier at det går an å nærme seg problemet fra flere kanter enn en. En må være for alt som får sykdomsstatistikken ned, og kunne ta det fra flere kanter samtidig.

En behøver ikke være ensidig. Ideelt sett bør også vaksineringshyppigheten ned. Det kan neppe være ønskelig å få i seg alt det rare som er puttet inn i de forskjellige vaksinene, i stadig større grad, bare fordi en ikke ønsker/evner å nærme seg saken fra flere kanter.

Det hysteriet som ble skapt i forbindelse med svineinfluensaen,f.eks., var ikke spesielt konstruktivt. Det var i seg selv sykdomsforberedende.

En tilsvarende mobilisering, men i retning av forebyggende virksomhet i stedet, burde være noe å tenke på?

Exclamation_desat_24

Denne uken kom det igjen en ny rapport som viser influensavaksinens manglende effekt, juks med statistikker og ikke minst hvordan sykdommer markedsføres.

Peter Doshi er postdoktor i comparative effectiveness research, eller sammenlignende effektstudier ved Johns Hopkins University School of Medicine, USA. Det er forskning på hvilke behandlinger og folkehelsetiltak som virker best, og hva som gir mest igjen for investeringene.

Hans artikkel denne uken i British Medical Journal ved navn «Influenza: marketing vaccine by marketing disease,» er et fascinerende innblikk i et produkt som ikke virker, og en vaksinepolitikk som fra offisielle hold er drevet av alt annet en vitenskap.

Her forteller han om en vaksine som er oppskrytt fra produsent og helsemyndigheter, mens den på samme tid gir mer bivirkninger enn vi blir opplyst om. Doshi sier studier på influensavaksiner ofte er av dårlig kvalitet, og at de ikke underbygger de offisielle anbefalinger vi blir gitt.

Selv når vaksinen treffer perfekt med det mest sirkulerende influensavirus, noe som ikke alltid skjer, så må fortsatt mellom 33 og 100 friske personer vaksinere seg for å unngå ett eneste tilfelle av influensa.

Promoteringen av influensavaksiner er en av de mest aggressive kampanjer som er å finne fra helsemyndighetene, noe som har medført en enorm økning i opptak av den, sier Doshi

For de fleste personer, og muligens de fleste leger, så trenger de offisielle myndigheter bare å si at vaksiner redder liv, og det blir antatt det må ligge solid forskning bak det utsagnet. Dessverre er ikke det tilfelle,sier Doshi.

Det blir hevdet at influensavaksiner er trygge, og at det ikke finnes noen grunn til å veie risk mot fordeler av den, men Doshi er uenig. Her bruker han en studie fra Australia som viste at 1 av 110 under 5 år hadde kramper som følge av influensavaksinen i 2009, samt studier fra skandinaviske land som viser til økningen i narkolepsi etter samme vaksine, som eksempler på det motsatte.

Peter Doshi sin nye artikkel er en fascinerende lesning om misbruk av statistikker og ord, og hvordan media på samme tid kjører et sensasjonalistisk løp.

Redder influensavaksiner liv slik som det blir hevdet? Doshi tar her utgangspunkt i friske voksne som vaksinerer seg, og, han sier det finnes ingen bevis for at det medfører nedgang i komplikasjoner fra influensa, eller dødsfall hos andre som eventuelt kunne blitt smittet. Dermed bekrefter han hva Cochrane har fortalt oss i lange tider, influensavaksinering hjelper ikke mot smittespredning.

Doshi beskriver influensavaksinering som et kjent salgstriks fra farmasøytisk industri. For å kunne selge en medisin må man først selge sykdommen til folket, og han viser til eksempler hvor nye sykdommer som «female sexual dysfunction» plutselig kommer frem i søkelyset – alle med flotte vitenskapelige navn, og medisinen klar.

Å markedsføre en influensavaksine innebærer at på samme tid så blir sykdommen markedsført som en fare av uante dimensjoner, men sannheten er en helt annen, sier Doshi, der han viser til offisielle statistikker som forteller hvordan dødsfall fra sykdommen har falt kraftig lenge før det kom en vaksine inn i bildet.

Han kaller ganske enkelt influensavaksinering for fryktpropaganda, og det utført av de offisielle myndigheter

Peter Doshi har mange artikler bak seg, blandt annet er han en del av teamet til Cochrane som har gjennomgått den uvirksomme, farlige medisinen Tamiflu. Han har og jobbet for at Roche skal frigjøre den hemmelige forskningen på denne medisinen. I denne nye gjennomgangen av influensavaksiner har han fått hjelp av blant annet Tom Jefferson fra Cochrane.
British medical journal
The Wall Street journal

Exclamation_desat_24

Ser ut som en edruelig artikkel dette.

Exclamation_desat_24

Tore B. Krudtaa har i dag, på Kurt Oddekalvs webside kommet med følgende innrømmelse:

“Øivind Bergh Hva mener du med at jeg ikke har egne argumenter om Wakefield-saken? Er det plutselig blitt forbudt å referere til hva andre har avslørt om Wakefield-saken. Igjen retorisk nivå fra denne Bergh på: 3-6 år.

Må man på død og liv ha egne argumenter? Nå har ikke jeg tenkt å bruke ørten måneder av mitt liv på å sette meg inn i Wakefield-saken, og ikke trenger jeg det: Trond Skaftnesmo har gjort en stor innsats på det området både i hans bok, og i det foredraget jeg lenket til tidligere. Mao. ingen grunn til å produsere ‘egne’ argumenter når andre har gjort den jobben. Men jeg kan alltids bidra til å spre budskapet til Trond Skaftnesmo. Den forfatteren har nemlig svært mye viktig informasjon og komme med. At ikke Øivind Bergh synes det samme får jo bli hans mareritt."

Dette forklarer jo det meste. Krudtaa har med andre ord ikke giddet å lese noe av den omfattende vitenskapelige litteraturen som førte til at vi i dag vet at det ikke er noen sammenheng mellom MMR-vaksinen og autisme. Alt han har lest er en bok av en Steinerskole-lærer fra Haugesund, uten faglig bakgrunn, som stort sett er kjent for å fremsette dårlig begrunnede konspirasjonsteorier.

Til orientering:Wakefield var en mann som utførte (1) ulovlige smertevoldende forsøk på barn uten tillatelse, (2) unnlot å gjøre oppmerksom på at han hadde kryssende økonomiske interesser i forhold til både et konkurrerende monovalent vaksinekonsept og advokatfirmaer som jobbet for uberettigede erstatninger til barn som hadde fått autisme , og (3) offentlig ytret at det var sammenheng mellom autisme og MMR-vaksine uten statistisk grunnlag – for han jukset faktisk med statistikken også. For alle forskere er jo dette en skandale – attpåtil en skandale som koster menneskeliv. Siden jeg faktisk har lest de aktuelle peer-reviewed publikasjonene ganske grundig mener jeg meg meningsberettiget. Jeg vil tro at de aller fleste legfolk uten videre skjønner at disse momentene forteller om en ekstrem forskningsskandale – mannen ble da også fratatt sin legetittel, og hans publikasjoner er offentlig annulert.

Konklusjon: Tore B. Krudtaa har dermed innrømmet en total kunnskapssvikt på dette området – også! Det finnes overhodet ingen grunn til at Krudtaa på noen som helst måte skal tas alvorlig.

Exclamation_desat_24

Flere dokumenterte sannheter om hva vaksiner har medvirket
Origin of aids.

Exclamation_desat_24

Akkurat. Vaksiner forårsaker Aids? Farvel Seppola, Dette blir for dumt. Du fremstår som fullstendig uetterrettelig og desperat her. Men igjen, dette er den modusen dere antivaksere er i, slenger ut tøv og tull dokumentert med en Youtube video.

Ellers er det interessant å lese at Krudtaa mener følgende:

“Øivind Bergh Hva mener du med at jeg ikke har egne argumenter om Wakefield-saken? Er det plutselig blitt forbudt å referere til hva andre har avslørt om Wakefield-saken. Igjen retorisk nivå fra denne Bergh på: 3-6 år.
Må man på død og liv ha egne argumenter? Nå har ikke jeg tenkt å bruke ørten måneder av mitt liv på å sette meg inn i Wakefield-saken, og ikke trenger jeg det: Trond Skaftnesmo har gjort en stor innsats på det området både i hans bok, og i det foredraget jeg lenket til tidligere. Mao. ingen grunn til å produsere ‘egne’ argumenter når andre har gjort den jobben. Men jeg kan alltids bidra til å spre budskapet til Trond Skaftnesmo”.

Med all respekt: En bør lese den forskingen (og annen dox) som ligger til grunn for at Wakefield ble avslørt. Wakefields påstander og resultater er saumfart av forskingsmiljøet. Resultatet er at Wakefield ble grundig avkledd. at det dukker opp forsvarsskrift fra enkelte hold rokker ikke ved resultatene til hva forskingen så langt forteller oss. Det er betenkelig at Krudtaa går så hardt ut og forsvarer Wakefield, men velger totalt å se bort fra hva andre fagreferenter sier om saken. *Sammen med Seppola i denne tråden så fremstår de svært avkledd. Men dette har leserne fått med seg.

Exclamation_desat_24

Det er en kjent sak at dersom havforsker Øivind Bergh fra Bergen, misliker andres meninger så har han ingen betenkeligheter med å lyve og komme med desinformasjon, kun i den hensikt å sverte en person og hans navn. Jeg har selv blitt utsatt for Øivind Bergh sine skitne svertekampanjer. Mer om dette her:

GAPESTOKKEN
Tilfellet Øivind Bergh – En nettmobber en desinformant og en løgner

En kjent norsk forfatter og skribent har også tatt for seg Øivind Bergh sin desinformasjon her:
SKUP-pris TIL DEN SOM VIL

Øivind Bergh forsetter og repetere gamle løgner om Wakefield, som om ikke noe ny informasjon skulle foreligge. Når Trond Skaftnesmo på en så elegant måte har avslørt hvem de virkelige svindlerne er i Wakefield-saken, og Bergh konsekvent nekter å ta inn over seg den informasjonen, har også Bergh vist at han ikke er interessert i informasjon, men i desinformasjon og løgn.

For de som enda ikke har lest boken: FOLKEFIENDER – Om sannhetens pris og vitenskapens sjel, kan jeg anbefale et nytt foredrag av Skaftnesmo, hvor han på overbevisende måte avslører de virkelige svindlerne i Wakefield-saken:
WAKEFIELD-SAKEN – Bak medieoverflaten

Exclamation_desat_24

Dessverre er ikke Skaftnesmo særlig overbevisende. Han ser også glatt bort fra hva forskingsmiljøet som har gjennomgått Wakefields påstander har kommet frem til. Det er synd at ikke noen av dere gidder å setter dere inn i hva som er fakta i saken. Det er edelt å forsvare en dilettant, men det er ikke edelt når en gjør dette ved å se bort fra all relevant internasjonal dokumentasjon om saken.

Exclamation_desat_24

Det er påfallende at Krudtaa ikke evner å svare på denne kritikken med noe annet enn skitne personangrep. De er faktisk ganske ufyselige, og viser hvilken ekstremist det er tale om.

Hele denne debatten er jo skrullete, fordi det er åpenbart at Krudtaa (og Seppola) ikke har lest noe av den vitenskapelige kritikken mot Wakefield, men kun baserer seg på en bok av en steinerskolelærer fra Haugesund – Trond Skaftnesmo.

Dette viser hvor useriøst det norske antivaksinemiljøet er. Det er absolutt ingen grunn til å ta Tore B. Krudtaa alvorlig. Det er typisk at de eneste om gjør det er ekstremister, som bl.a Seppola, Arnt Roar Kvile, og Børre Bjerkland – personer fra det ekstreme høyre, der også Krudtaa selv åpenbart hører hjemme.

Exclamation_desat_24

Det som er påfallende, og et faktum, havforsker Øivind Bergh fra Bergen, er at det er du som har startet personangrep.
Du har nå i to omganger, i form av en artikkel på Dagsavisen.no/nyemeninger og på din nye blogg, spredd løgner om meg, hvor du frenetisk forsøker å fremstille meg som høyreekstrem og antisemittisk. Samme dritten sprer du om meg flere steder på Facebook.

Alt dette har antakelig sin årsak i at jeg har publisert artikler som er negative til feks. oppdrettsindustrien, til GMO, jeg har kritisert flere profilerte professorer (med god grunn og velbegrunnede argumenter (bla. din tidligere kollega Audun H. Nerland)). Dette liker du ikke og du har derfor, slik jeg oppfatter det, valgt å sverte mitt navn og min person. Den som bedriver personangrep er ingen andre en du Øivind Bergh. Det jeg legger ut om deg er kun for å forsvare mitt navn og min person. Hvis du ikke liker det jeg skriver om deg, så slutt da å spre løgner om meg! Når ble det personangrep og beskytte seg mot løgner og grove æreskrenkelser?

Det skvalderet du til stadighet refererer til om at antivaksinemiljøet er useriøst, er bare en grell avsporing i disse kommentarfeltene. Den som er useriøs her er deg Øivind Bergh. Du fortsetter å spre løgnene om Wakefield-saken, som om ingen ny informasjon skulle foreligge. Dersom folk er bare litt interessert i lære litt fakta om hvem de egentlige svindlerne, er det bare å se foredraget til Skaftnesmo: WAKEFIELD saken – Bak medieoverflaten, som jeg har lenket til her tidligere.

Når det gjelder deg Øivind Bergh: Det går vel neppe an og synke dypere som person enn det du har gjort. Å bevisst spre løgner om meg hvor du til stadighet febrilsk forsøker å knytte meg til antisemittiske og/eller høyreekstreme ytringer/meninger (noe du selvfølgelig enda ikke har klart) er vel noe av det simpleste en person kan gjøre mot et annet menneske. Men som du etterhvert vil forstå (vel sikker kan man vel neppe være når det gjelder deg), er at disse løgnene du sprer om meg på Internet, neppe kommer til å sette deg i et godt lys i norges medieverden.

Exclamation_desat_24

Jeg driver ikke personangrep. Derimot konstaterer jeg at Krudtaa ikke klarer å forsvare seg uten å komme med personangrep. Han postet faktisk samme artikkel som her i Dagsavisen Nye Meninger – de har nå fjernet alle Krudtaas kommentarer – med begrunnelsen at de var personangrep. (Det var forøvrig på tide). Bare ett av innleggene var et svar til meg, resten var svar til andres kommentarer. Seriøse skikkelige og hederlige motinnlegg fra ordentlige og på alle måter bra folk ble møtt av Krudtaa med tildels rabiate beskyldninger om “løgn” og motbydelig nedrakking av betydelig mer kunnskapsrike motdebattanter.

I denne tråden startet Tore B. Krudtaa med en fullstendig useriøs og kunnskapsløs artikkel om et emne det er åpenbart han ikke skjønner noe som helst om – nemlig den største juksemaker i britisk medisinsk forsknings historie, Andrew Wakefield. Han har faktisk innrømmet å ikke ha lest noe annet om emnet enn den sjarlatanaktige boka til Trond Skaftnesmo. Jeg har lidd meg gjennom Skaftnesmos konspirasjonsteorier (tro meg, kjære leser, en steinerskolelærer i fri dressur om konspirasjonsteorier er virkelig ganske plagsomt!)

Jeg har derimot lest de vitenskapelige publikasjonene som ligger under. Det er ganske rystende lesning. Wakefield har brutt alle prinsipper for vitenskapelig etikk. Det er rystende at de ekstreme norske konspirasjonsmiljøene forsvarer slikt juks, slik mishandling av barn i smertevoldende forsøk uten tillatelse. Attpåtil var Wakefields resultater usanne, og manipulerte. Forsvaret av Wakefield demonstrerer til fulle galskapen i det norske anti-vaksine-miljøet.

Det er et faktum at Tore B. Krudtaa stadig sprer lenker til amerikansk antiglobalistisk, antiføderalistisk og antisemittisk ytrehøyre. Han skriver på det sterkt antisemittiske nettstedet Nyhetsspeilet, og han lenker til Jarle Johansens nettsted Riksavisen.no – som enhver leser kan sjekke selv – det er det groveste antisemittiske nettstedet i Norge – ved siden av Gasskammeret, til den såkalte “Gasse-Geir”. Krudtaa har forøvrig også kommentert sammen med ham. Det er ikke bare det at Krudtaa lenker til slike nettsteder, han sprer entusiastisk konspirasjonsteorier som utelukkende har sitt opphav i amerikansk antisemittisme. Hvis ikke Krudtaa er antisemitt innrømmer han altså at må være altså politisk idiot, og dessuten ikke lesekyndig. Han skjønnrer i så fall ikke hva han selv sprer.

Min tidligere kollega Audun Nerland kan helt sikkert forsvare seg selv, mht de råd han er med på å gi norske myndigheter. Jeg er svært glad for at det er en solid og objektiv fagperson som Nerland som gir slike råd, og ikke en så åpenbart forvirret person som Krudtaa (Gud forby!). Forøvrig er jeg ikke deltaker i det arbeidet Nerland gjør, og vil ikke kommentere det.

Krudtaa prøvde seg som bidragsyter om GMO-spørsmål til Wikipedia, men er nå utestengt derfra, etter gjentatt “trolling” og useriøse referanser – akkurat som her. På tilsvarende måte ble han utestengt fra Skeptikerforumet, der han trollet alle debatter med useriøse påstander. Nå omtaler han alle skeptikere og kritikere som “pseudo-skeptikere”, og allierer seg stort sett med slike ekstreme anti-vaksinemiljøer som omtaler meningsmotstandere som “nekrofile” og det som verre er.

Jeg har samlet min kritikk av Krudtaas virksomhet, både som useriøst “nett-troll” og nettmobber i vaksine- og GMO-debatter, og som formidler av høyreekstreme og antisemittiske konspirasjonsteorier i en blogg

De siste dagene har Krudtaa opptrådt med stigende intensitet inne på Kurt Oddekalvs Facebookside. Der ble han forsvart av noen av Norges mest kjente høyreekstremister og nettmobbere. Stort sett ingen andre gadd. Tråden gled etterhvert over til å dreie seg om muslmihat, uten at Krudtaa betakket seg for det. Ikke et godt selskap å opptre i hvis man ønsker å frikjenne seg selv for høyreekstreme sympatier.

Exclamation_desat_24

Øivind Bergh skryter her på seg at han har laget en blogg om meg, og påstår igjen at jeg sprer høyreekstreme og antisemittiske konspirasjonsteorier…

Det som er gjennomgående for Bergh sine verbale løgner om meg, er hans totale mangel på logikk. I samtlige av hans forsøk på å knytte meg til ytringer og/eller meninger som skulle tyde på at jeg skulle være høyreekstrem og/eller antisemittisk kan han altså ikke finne noe jeg har skrevet eller sagt som kan underbygge hans løgner. Alltid må han referere til hva andre har skrevet, eller hva han påstår at de har skrevet.

For å illustrere hva slags nivå denne havforsker Øivind Bergh legger seg på når han på frenetisk vis skal forsøke å underbygge sine påstander om at jeg er høyreekstrem og antisemittisk, er følgende eksempel svært så avslørende, i forhold til Bergh sine metoder:

På en Facebook gruppe med navnet “Ordet er fritt – ordet er ditt”, var det et medlem av gruppen som la ut lenke til min artikkel hvor jeg altså forsvarer meg mot Øivind Bergh’s løgner og svertekampanje om/mot meg.

I samme tråd på nevnte FB-gruppe fortsetter denne Øivind Bergh med største selvfølgelighet å spre nye løgner om meg. Alt selvfølgelig tatt ut fra luften og de dypeste avkroker i Øivind Bergh’s hjerne.

Siden Bergh til stadighet kastet ut påstander om meg uten å kunne referere til hva jeg har skrevet eller hvor jeg har skrevet dette, fikk Bergh etterhvert følgende spørsmål rett i trynet:

“Kan du Øivind Bergh komme med eksempler på artikler hvor Krudtaa har lenket til XXXX sitt antisemittiske nettsted?”

Deretter, etter noen svada-svar fra denne Bergh, kommer det frem at det eneste jeg har lenket til på dette såkalte antisemittiske nettstedet (Bergh sine ord, og jeg har ikke tenkt å lese de andre artiklene på det stedet for å verifisere om Bergh sine påstander om det nettstedet medfører riktighet) er denne bokomtalen:
Vaksinasjon – Hva er sannheten om vaksiner

I samme tråd litt senere får Bergh følgende spørsmål:
“… den nettsiden er en bokomtale av en bok om vaksiner. Hva i alle dager har den med antisemittisme og gjøre? Mener du at Krudtaa er antisemittisk, fordi han har lenket til en bokomtale av en bok som handler om vaksiner?”

Litt senere svarer Øivind Bergh med følgende tekst:
“Jeg registrerer at YYYY ikke klarer å svare på om hun er villig til å ta avstand fra XXXXs antisemittisme, og det er ikke Krudtaa heller i stand til. Derfor betrakter jeg begge to som antisemitter. De kunne like gjerne ha latt være å ta avstand fra nazistenes antisemittisme. Det er sterke ord, jeg vet det, men XXXX er så ekstrem at jeg mener det er helt forkastelig å benytte hans nettsted som kilde for noe som helst. De kan ikke unngå å ha lagt merke til hva som faktisk står på riksavisen (og tildels Nyhetsspeilet).”

I det siste svaret fra Bergh er atpåtill så frekk at han hevder at jeg har fått spørsmål om jeg er villig til å ta avstand fra antisemittisme, og at jeg ikke har svart på det spørsmålet. Nye rene løgner fra Bergh mao. Ikke har jeg noengang fått det spørsmålet, og selvfølgelig tar jeg avstand fra alt som har med antisemittisme og gjøre.

Æhhhh, så det eneste denne Bergh har som underlag for å påstå at jeg er antisemittisk er altså en bokomtale av en bok som handler om vaksinasjon, og hans tidligere æreskrenkende og rene løgn om meg i en artikkel han publiserte på dagsavisen.no/nyemeninger, med tittel: “Ytre høyre med grov persontrakasering på nett” hvor han lirer av seg følgende om bla. meg (en artikkel som redaksjonen i dagsavisen kort tid senere slettet etter lovnader om at de ville bli saksøkt hvis de lot løgnene og æreskrenkelsen til Bergh bli stående):

“….Det er mer naturlig å peke på enkeltpersonene Iversen, Hanssen og det ekstreme miljøet i ”Nyhetsspeilet” som koblingspunkter mellom høyreekstreme og alternativmedisin. Nyhetsspeilet er ellers kjent for påstander om at verden blir styrt av noen (jødiske) bankfamilier, særlig gjennom den såkalte ”Bilderberger-gruppen”. Dette er en type konspirasjonsteori som er felles for ytre høyre, og ekstreme muslimer. Eksponenter for denne typen antisemittisme i Norge er blant annet Hans Gaarder, Tore Krudtaa, signaturen ”J. Johansen” og nynazisten Tore W. Tvedt og hans ”Vigrid”…”

I de verbale utbrudene til Bergh i setningene ovenfor skal jeg liksom være antisemittisk fordi noen andre evnt. fremmer evnt. antisemittiske påstander (merk at dette er Bergh sine påstander). Typisk denne Bergh å forsøke og overføre hva andre evnt. har ytret seg om, til meg. Antakelig noe av de mest skitne triks man kan benytte seg av som skribent.

Hvis man er noenlunde tenkende menneske, bør det gå opp for noen og enhver at Øivnd Bergh ikke er interessert i å spre informasjon. Hans gjentatte grove og gjentakende løgner og æreskrenkelser om meg har selvfølgelig ikke noen rot i virkeligheten, noe eksemplene ovenfor illustrerer svært godt, og er bare en kontinuerlig strøm fra Bergh i den hensikt å sverte mitt navn og min person.

Det Bergh ikke ser ut til å ta inn over seg er det faktum at slike svertekampanjer og løgner, som regel blir avslørt, og som oftest slår løgnene tilbake på den som fremsetter disse.

Exclamation_desat_24

Hvis man følger den lenken Krudtaa legger opp i sitt siste innlegg kommer man til flere faner, bl.a
1. Det muslimske brorskap – fremstilt som en agent for “Verdenssionismen”
2. “Krig AS – verdens ledende bankfamilier” – de familiene som nevnes er stort sett utelukkende jødiske, og disse har til hensikt å underkaste seg verden.

Slik er altså virkelighetsoppfatningen i de artiklene Krudtaa bevislig sprer – klart antisemittisk. Flere eksempler på Krudtaas spredning av antisemittisk konspirasjons-vrøvl er nevnt i bloggen min.

Jeg driver ikke personhets eller sverting. Jeg påpeker bare hva slags antisemittisk konspiranoia Krudtaa sprer.
Forøvrig er det åpenbart at Krudtaa har gitt opp å forsvare svindleren Andrew Wakefield nå. Det var på tide.

Exclamation_desat_24

Ovenstående bilde sier mye om Krudtaas debatt-teknikk og manglende saklighetsnivå.Krudtaa postet akkurat samme innlegg som her i Dagsavisen Nye meninger. Kommentaren hans ble fjernet av redaksjonen pga personangrep, men Christian Moes (utmerket innlegg!) sitat viser essensen. Den viser også noe, men ikke hele, grunnen til Wakefields undergang. Dette er grovt vitenskapelig juks. Det hjelper ikke at en rasende Krudtaa i Caplocks-modus som alltid beskylder motdebattanter for “REN LØGN”. Det vil faktisk aldri hjelpe.

Exclamation_desat_24

Jeg tror sitatet over fra Dagsavisen Nye meninger sier det meste om Krudtaa – en mann som ikke kan argumentere uten å komme med personangrep.

En mann som lenker til en (fullstendig forvirret, forøvrig) bokomtale i en nettavis der fanene rundt stort sett dreier seg om grov antisemittisme – er ikke riktig vel bevart. Det sier jo også det meste om Krudtaas evne til kildekritikk at han ikke evner å finne andre kilder enn nettsteder som ellers er mest opptatt av at jødene tar over verden.

Mellom alle skjellsordene til Krudtaa registrerer jeg en dypt forvirret og kanskje fortvilet mann – en mann som henter sin “kunnskap” fra nettets styggeste gjørmehull, og stort sett neglisjerer alt annet., f. eks. en omfattende vitenskapelig litteratur om emnet. Steinerskole-lærer Skaftnesmos konspirasjonsteorier hører jo også også blant slike gjørmehull – men det blir en annen historie – han får forsvare seg selv.

Exclamation_desat_24

Når Øivind Bergh selv er med på å vise hvor mange skruer som må sitte løst i hans eget hode, er jo det interessant. Bergh skriver bla.:
“Slik er altså virkelighetsoppfatningen i de artiklene Krudtaa bevislig sprer – klart antisemittisk.”

Men det han refererer til er altså en lenke til en artikkel som er en BOKOMTALE, av en BOK SOM HANDLER OM VAKSINER. Og fordi denne bokomtalen, ifølge Bergh skal ligge på et nettsted som ytrer seg antisemittisk, skal liksom jeg automatisk også da være antisemitisk.

Går det an å bli mer vinglete i pappen Øivind Bergh, enn det du fremstiller deg selv som? Tror du selv på den dritten du sprer om meg? Det tror jeg nok neppe. Du har jo enda ikke klart å hoste opp et eneste eksempel på at jeg har ytret meg høyreekstremt og/eller antisemittisk, og fortsetter altså med å male på det samme intetsigende skvalderet.

Når det gjelder svertekampanjen mot Wakefield, og de løgnene Øivind Bergh fortsetter å spre om Wakefield, er det vel neppe noe som er endret. Jeg står ved det jeg har uttalt meg om Wakefield-saken. Og Trond Skaftnesmo’s bok Folkefiender – Om sannhetens pris og vitenskapens sjel, samt hans foredrag: Wakefield saken – bak medieoverflaten, er fremdeles langt mer troverdig enn det skvalderet som Øivind Berg til det kjedsommelige gjentar i sine utbrudd her.

Øivind Bergh: Du er herved avslørt som en notorisk desinformant og løgner. Mer om dette her: Tilfellet Øivind Bergh – En nettmobber en desinformant og en løgner At du ikke er villig til å innse det selv, er vel ikke særlig overraskende. Du kommer nok antakelig om 20 år fortsatt til å spre dine grovt æreskrenkende påstander om meg, for det virker unektelig som at den eneste som tror på din desinformasjon og dine løgner… ikke er andre enn deg selv…. Kanskje du burde begynne å skrive en bok om sirkelargumentasjon… på det området fremstår du som en ekspert. Ja, kanskje du til og med kan få deg en professortittel innen sirkelargumentasjon?

Det siste innlegget til Øivind Bergh, hvor jeg angivelig skulle ha fått slettet et innlegg, pga. personangrep, …
Ja hva er det Bergh… det er kun en kommentar fra meg hvor jeg har referert til dine æreskrenkende uttalelser om meg… selvfølgelig kun for å ta til motmæle mot det skvalderet du til enhvert tid reptererer om meg. At redaksjonen i dagsavisen ikke hadde vett nok til å la kommentaren min bli stående, er vel mindre relevant i denne sammenheng. At redaksjonen i dagsavisen ikke evner å se forskjell på forsvar og personangrep, er vel neppe noe jeg skal stå til ansvar for, eller hva Bergh…

Ser man på side 2 i kommentarfeltene i denne artikkelen på dagsavisen, har visst jammen Bergh fått slettet et og annet personangrep. Når det så er Bergh som står for personangrepene og jeg som står for ytringer for å tilbakevise løgner fra Bergh om meg, må jeg jo si det at disse beskyldningene fra Bergh om at jeg er nettmobber, ditt og datt, kun er et retorisk oppspinn fra Bergh. Når ble det nettmobbing og personangrep og ta til motmæle mot løgn, æreskrenkelser og desinformasjon?

Når så denne Bergh fortsetter med å fremstille boken til Trond Skaftnesmo som konspirasjonsteorier, har vel ikke Øivind Bergh gjort noe annet enn å befeste sin mildt sagt noe forvirrede oppfatning av virkeligheten.

Sånn… da er det på tide å sette punktum for mine kommentarer til Øivind Bergh sine repetisjoner om gamle løgner om Wakefield, og Bergh sin fanatiske interesse for hans egne æreskrenkelser og desinformasjon om meg.

Exclamation_desat_24

Bortset fra hentydninger om antallet løseskruer i mitt hode – min siste kommentar i Dagsavisen var rettet til en Krudtaa-kommentar som ble slettet pga personangrep mot meg. Jeg sendte mail til redaksjonen og sa at hvis de slettet Krudtaa, kunne de slette min siste også. Det er slik det fungerer i presse som blir moderert. Krudtaa fikk slettet samtlige kommentarer (var det fire?). Uansett hvem han kommenterte, Christian Moe, Tor J. Næss eller meg, klarte han ikke avholde seg fra personangrep – som den primitive nettmobber han er.

Jeg tror det er grundig dokumentert at Krudtaa ikke har annet forsvar for Wakefield enn det han klarer å finne på høyreekstreme konspirasjonsnettsteder. Når den ene artikkelen avskriver alt menneskeheten har erhvervet av kunnskap om vaksiner, og de tre neste handler om at jødene tar over verden, bør jo kilde-kritikk-varsellampen lyse hos de fleste. Men den lyser ikke hos Krudtaa. Derfor er hans bidrag i samfunnsdebatten verdiløse.

Exclamation_desat_24

Informasjonen ligger faktisk på nettet og er tilgjengelig for alle som har internett vedrørende adopsjon , vedr. vaksiner tror jeg nok at det finnes dok dokumentasjon , også av forfatteren av boken “Folkefiender”;http://www.paradigmeskifte.nu/2012/10/folkefiender-kommer-i-november/

Exclamation_desat_24

Vedrørende vaksiner har May-Hariet Seppola spredt så mye forvirring og desinformasjon at hun knapt kan tas alvorlig for noe som helst. Det samme gjeler hennes personangrep – også på meg. Selv har jeg aldri diskutert temaet adopsjon eller barnevern på nett, og har ikke til hensikt å gjøre det heller – bortsett fra at hennes saklighetsnivå i så måte tydeligvis er på samme lavmål. Men i denne tråden har Seppola sunket så dypt at hun har sitert en blogg som var så injurierende at Sør-Trøndelag Tingrett i rettslig kjennelse av 27.5. i år beordret den fjernet. Hun har også sitert en hat-artikkel om meg fra det antisemittiske nettstedet “Nyhetsspeilet”.

Dersom det er slik at Gudim vil kontakte redaktøren å få Seppolas innlegg fjernet har han min fulle støtte.Seppola misbruker sin ytringsfrihet til ren desinformasjon og nettmobbing.

Exclamation_desat_24
Exclamation_desat_24

Et grovt injurierende innlegg fra May-Harriet Seppola som var publisert her 11. mai er blitt slettet av redaktøren. Det er godt det finnes noen som tar redaktøransvar når noen tror at enhver injurierende påstand er beskyttet av ytringsfrihet. Seppola har kanskje ikke injurierende kraft, men det må settes en grense for lavmål i debatten.

Exclamation_desat_24

A family in Perth, Australia, is seeking compensation from the pharmaceutical company CSL Limited. Their daughter Saba became severely disabled after she received the flu vaccine Fluvax in 2010. The family is suing CSL Limited for their daughter’s pain, suffering, loss of enjoyment of life, profound disability, medical care and travel expenses, stating that Fluvax caused their daughter to become severely brain-damaged and almost completely BLIND

Exclamation_desat_24

Seppola lenker til en artikkel om influensavaksine, i Australia (historien er helt ubekreftet). Influensavaksinen har ingen ting med denne artikkelen å gjøre – det er en helt annen sykdom, og en helt annen type vaksine enn MMR-vaksinen. Som vanlig viser May-Harriet Seppola fra det høyreekstreme Norgespartiet at hun ikke klarer å holde seg til saken, og fremdeles ikke klarer å forsvare svindleren Wakefield.

Nationen: Debatt

Velkommen til Nationens debattsider. Her møtes Nationens lesere for å dele nyheter og diskutere store eller små saker.

Skriv innlegg

Legg ut bilder