KRISEN I EU .

På bakgrunn av den nåvœrende EU – krise, har EU-sjefen ( formannen for Europakommisjonen ), Jose Manuel Barrosso, påpekt at tiden nå er inne til å opprette en føderal , europeisk superstat.

Han mener at det er den enetse løsningen på eurokrisen. Dette er en kamp for europeisk integrasjon , hevder Barrosso(express.co.uk , 14.09. 2011)

Express skriver videre at det er snakk om ett skandaløst uhyrlig ran av landområder , som nå har begynt med Hellea og Italia .

Copyright:Samfunnsmagasinet.

Den sittende italienske statsminister Silvio Berlusconi ble skiftet ut med Mario Monti , og den sittende greske statsminister George Papandreou ble skiftet ut med LucasPapademos.

*Både Monti og Papdemos har sin bakgrunn i det gigantiske bankvesenet Goldman Sachs, og er følgelig deres lakeier *.

Ingen av dem er valgt av folket ved ett demokratisk valg , og ingen av deres minister er folkevalgte politikere .

Det dreier seg kort og godt om statskupp utført av makteliten , som sitter og styrer bak kulissene .

Trolig vil det gå samme veien med Frankrike, Spania og Portugal .

De sittende statsledere blir skiftet ut med lakeier for det internasjonale bankvesen .

Som den tidligere engelske finansminister Reginald Mc Kenna sa i sin tid : « Den som har kontrollen over bankvesenet og økonomien , har folkets skjebne i sin hule hånd «

Vil du vite hvem som styrer verden , skal du vite hvem som styrer økonomien , og økonomien styrer politikken .

Den engelske avis «The Guardian « skriver at den europeiske union (EU) forbereder seg på ett stort sprang fremover ( The Guardion 20 november 2011) .

Den tyske kansler Angela Merkel har uttalt at hvis euroen faller , vil fallet rive hele Europa med seg .

I Brussel blir det att til orde for en drastisk innskjerping av Eus direktiver, og at enhver nasjon som ikke vil rette seg etter EU-ordene , vil bli ilagt strenge sanksjoner – bl.a med bøter opptil 0,5 % av bruttonasjonalproduktet .

Det vil også bli en påtrengende overvåkning og direkte intervensjon fra EU i indre nasjonale anliggender 9 The Guardian 20.11. 2011 ).

Nå ser vi hvor veien går og hva som alltid har vœrt EU s målsetting .

Som en kommentator i The Guardian har uttalt : « Våkn opp , folk, målet er globalt slaveri .

De nye utvelgelsene ( Hellas, Italia ) hevder at det ikke er ett annet alternativ.

Et dreier seg om mere sentralisering , og større globale skattebyrder .

OG KONTROLL

Når den norske grunnlov er irrelevant med henhold til EU- spørsmålet, er dette ett bevis for at Norge ikke lengre er en selvstendig nasjonalstat, men en vassallstat under lensherren i Brussel .

Åsmund Kaspersen .

Www.innsyn.com

Den 24. juni 1994 underskrev Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg Norges medlemskapsavtale med EU. Etter norsk statsrett skal en slik avtale straks avleveres i Traktatarkivet i UD. Men det skjedde ikke med denne avtalen. Var Jonas Gahr Støre ansvarlig?
Her kan du lese fullmakten for underskriving av avtalen

Norges folkevalgte har gjort seg skyldige i løgn, svik og bedrag overfor velgerne. Dette vil her bli belyst i detalj, blant annet ved professorers uttalelser, juridiske bøker og skriv og ikke minst selve Norges Grunnlov, både dens paragrafer, ånd og prinsipper

EU har nå fått fredsprisen, og hyllesten stod i taket når lunsjen ble servert i gamle frimurerhovedkvarteret vis a vis Stortinget. Symbolikken makteliten signaliserer, fornekter seg ikke

Siste innspurt av underskriftskampanjen

Vist 275 ganger. Følges av 1 person.

Nationen: Debatt

Velkommen til Nationens debattsider. Her møtes Nationens lesere for å dele nyheter og diskutere store eller små saker.

Skriv innlegg

Legg ut bilder