Nationen lyver!

Grensehandelen øker!

Tirsdag 4.september kom Statistisk Sentralbyrå med sin kvartalsvise rapport om grensehandelen, og selv om SSB presenterer rapporten med overskriften “Stadig økning i grensehandelen” så klarer Nationen kunststykket å presentere den samme SSB-rapporten med overskriften: “Grensehandelen går ned og færre handler i Sverige”. (Kanskje journalist Bjarne Bekkeheien Aase er inspirert av Komiske Ali fra Irak i 2003?)

Det er opplagt at Nationen ønsker at det skal fremstå som om at grensehandelen går ned, for da kan de vise sine lesere, som stort sett er bønder og stemmer på Senterpartiet, at politikken til Regjeringen fungerer. Men det får da være måte på å vri og vende på fakta. Hvis vi dykker ned i bakgrunnstallene så er artikkelen til Nationen juks og fanteri.

Det eneste poenget jeg kan gi til Nationen er at de har rett i at antall personer som har tatt turen over grensen har gått ned, men de har til gjengjeld handlet for nesten 5,3 milliarder kroner i første halvår, mot 5,1 milliarder i 2011 og 5 milliarder i 2010. Og det vesentlige her er vel ikke hvor mange som handler over grensen, men hvor mye penger Norge taper på å ha skyhøye avgifter på blant annet alkohol og tobakk?

Grensehandelen var på 11,7 milliarder kroner de siste 12 månedene, noe som er en økning på hele 9 %. Svenskegrensen er lang, og hele 94 % av grensehandelen går til Sverige, og av dette blir 52 % handlet i Strømstad-området.

Hadde avgiftene på alkohol og tobakk vært lavere, kunne vi redusert grensehandelen betraktelig. En grensehandel på nesten 12 milliarder kroner har store konsekvenser for handelen, leverandørene og landbruket. Det er anslått at omtrent 10 000 norske arbeidsplasser har forsvunnet på grunn av den gjeldende landbruks- og avgiftspolitikk.

Regjeringen la den 22.juni i år frem Stortingsmelding nr. 30, kalt ”Se meg. En helhetlig rusmiddelpolitikk“, hvor de blant annet skrev at “Det er indikasjoner på at opp mot halvparten av brennevinskonsumet og 20 prosent av vinkonsumet kommer fra uregistrerte kilder, mens det antas at det uregistrerte forbruket av øl er ubetydelig”.

Dette burde jo fått alarmsignalene hos Regjeringen til å ringe, men det er dessverre ingenting som tyder på at de tar signalene alvorlig, og min spådom for statsbudsjettet 2013 er en ytterligere økning i både alkohol og tobakksavgiftene, noe som vil føre til enda mer grensehandel i 2013.

Skal vi få gjort noe med grensehandelen så er det kun en ting som nytter, og det er å senke avgiftene på de varene som trekker folk over grensen. Det nytter i hvert fall ikke å gjøre som Nationen, og lyve og late som at dagens politikk fungerer.

Fremskrittspartiet ønsker å senke avgiftene på spesielt tobakk og alkohol betraktelig, og har foreslått dette i alle sine alternative statsbudsjetter.

Roy Steffensen
Nestleder, Rogaland FrP

Min blogg: www.roysteffensen.com

Vist 327 ganger. Følges av 5 personer.

Kommentarer

Exclamation_desat_24

FrP er ekspert i Ole Brum,argumentasjonen “ja takk, begge deler”. Man skal senke avgiftene på de helseskadelige varene og kritisere prisene på norskprodusert mat.
Om Ola Dunk ønsker å ta Harryturer til nabostaten for å handle for å spare penger, må det skyldes at man har enormt stort forbruk av slike tåpelighetsprodukter.
At varehandelen øker i kroner, er vel heller et uttrykk for at økonomien i dagens Norge går utenpå de aller fleste staters.

Exclamation_desat_24

Lurer på frp ønsker svenske lønninger også i Norge? Artig at frp som er et parti som sverger til markedsøkonomi, ikke tåler at de samem prinsippene blir oppfylt. Priser følger ofte lønninger, dette burde ha vært elementært.

Exclamation_desat_24

Lurer på frp ønsker svenske lønninger også i Norge?

Ikke vet jeg hva FrP ønsker i forhold til lønninger, men det er et FAKTUM at store deler av Norges befolkning har tilsvarende svensk lønn, noe stat og velbetalte politikere ikke vil se…..:)

At nordmen har så godt betalt, er en sannhet med modifikasjoner, statistisk har vi gjennomsnittslønn som ligger over det svenske lønnsnivået, men det er en annen femmer……:)

Gjennomsnittet øker med overbetalte kammerader mens antallet fattige også øker i samme takt……:) Det er velbestilte politikere av R/G politikk som stjeler mer og mer av de fattige….ser på egen lønn og påstår at vi har det så bra i verdens beste land ….. som råtner på rot…..:)…

Exclamation_desat_24

Tjener nordmenn like mye som svensker? Noen dokumentasjon for dette?

Exclamation_desat_24

Tjener nordmenn like mye som svensker? Noen dokumentasjon for dette?

Nei, i gjennomsnitt tjener Nordmenn mye mer enn svensker……:)

Alle nordmenn tjener derimot ikke mer enn svensker…mange tjener det samme som svensker, selv om ingen vil innrømme det….:)

Exclamation_desat_24

det har jeg jo aldri hevdet. Men nordmenn tjener emr og har sterkere kjøpekraft dette gjør også at prisene blir høyere. Handelsmenn tar det de kan få.

Exclamation_desat_24

Handelsmenn tar det de kan få

Ja, men observer at de kaller seg kremmere – ikke handelsmenn….:)

Exclamation_desat_24

Kjøpekraft er ikke kjøpeevne… Dessuten er kjøpekraften litt sterkere i Sverige etter korreksjon for prisnivået. Svensker som får mulighet til fastjobb i både Norge og Sverige velger jo nesten alltid Sverige.

Exclamation_desat_24

Selvsagt.
Man velger vel arbeid i sitt eget land i overveiende grad dersom livsforholdene ikke er for forskjellige.
Om man tjener noen prosent mindre enn ved å flytte har liten betydning i forhold til sosiale bindinger.
Kjenner ellers til uføretrygdede nordmenn i 50-årsalderen som hittil ikke har utført en dags arbeid, men som har god råd til å reise 20 mil hver vei for å kjøpe seg drikke- og røykevarer i Sverige. Hvorfor mottar presumtivt friske mennesker appanasje (ordet uføretrygd blir feili slike tilfeller), uten krav til noen gang å yte noe tilbake annet enn å stemme FrP og å kritisere norske forhold?

Exclamation_desat_24

Antatte friske mennesker yngre enn 30 år har blitt uføretrygdet på løpende bånd i over 35 år med både LO og APs aktive deltakelse. Skaff deg faktakunnskap om nedleggelse av større norske industrivirksomheter, før du slenger fra deg misunnelsen. Folkehelsen er noe som kan styres politisk.

Exclamation_desat_24

Etter vel 30 år i formannskap og kommunestyre tror jeg å ha mer kunnskap om forholdene i Norge enn de fleste, gruffus inkludert.
Det er trolig at AP og LO har lagt forholdene for de arbeidssky til rette, men det er likevel et åpent spørsmål hvorfor noen slike nå kritiserere forholdene og stemmer FrP?
Egoisme er synonymt med enkelte fraksjoner i det politiske landskapet, noe som kommer til syne gjennom deres gjerninger.

Exclamation_desat_24

Ingen har sagt at det var arbeidsky individer som ble uføretrygdet på politisk ordre. Tvertimot! Mange ble veldig lei seg og har heller ikke utviklet, som enkelte fra Vefsn, noen FrP-komplekser av samrøret AP-LO. Egoismen lå da mest hos enkelte ledere i AP som plutselig måtte innse at Norge var en del av et globalt marked. Disse få kjøpte seg og deres politiske vrangforestillinger ut av knippen v.h.a. felleskapets midler.

Exclamation_desat_24

Jo, hvis du påstår AP og LO er årsaken til at enkeltpersoner som nå stemmer FrP har fått uføretrygd må jeg anta du mener det var politisk årsak til dette. Eller har vi forskjellig forståelse av norsk språkbruk?

Exclamation_desat_24

“Jo, hvis du påstår AP og LO er årsaken til at enkeltpersoner som nå stemmer FrP har fått uføretrygd må jeg anta du mener det var politisk årsak til dette.”

Selvfølgelig.

Exclamation_desat_24

Det er jo nettopp poenget, hvorfor har du ikke sett det? Det er den norske velferdsstaten som har gjort det mulig for personer som aldri har tenkt å gjøre noen innsats som helst bortsett fra å heve betaling fra statskassen.
Hvorfor mener disse da at styresettet er så feil at de reklamerer for FrP når de samme har rikelig med penger til utenlandsturer for å kjøpe mer rus- og nytelsesmidler?
Så vidt jeg har forstått FrP-programmet er det nettopp slike som skal ut i arbeid, noe jeg ikike er spesielt uenig i, men spørsmålet ovenfor er fremdeles ubesvart.

Exclamation_desat_24

Feil igjen. Her er det snakket om ikke arbeidsky individer som ble kjøpt ut av arbeidslivet på gitte tidspunkter takket være AP-LO systemet. Må du f**n huske på at det var folk i arbeid, man her snakker om!

Hva dem bruker penger til, er ikke noen vedkommende. Å kjøpe lovlige rusmidler i Sverige med trygdepengene har aldri vært mindre hederlig enn å handle smuglervarer på kaia i Mosjøen med utgangspunkt i lønningen fra Elkem (Alcoa)…

Exclamation_desat_24

Fordel om du forstår norsk gruffus.
Det var jeg som reiste spørsmålet: Hvorfor stemmer man FrP når selv gruffus innrømmer at det var AP og LO som la grunnlaget for deres tilværelse med store utbetalinger uten arbeidsinnsats.
Dette er vel også trådens diskusjonsgrunnlag.
Er FrP’s program nå endret i forhold til budskapet om å redusere og fjerne unødig bruk av statsmidler?.
Du gjør store nummer av hvor de befinner seg, og evner til og med å blande hederlighet og smuglervarer inn i suppa av selvmotsigelser. Sistnevnte burde være irrelevant, men om du er så godt informert om smugling fra et bestemt sted bør du kontakte ordensmakten for å få slutt på ulovlig virksomhet.

Nationen: Debatt

Velkommen til Nationens debattsider. Her møtes Nationens lesere for å dele nyheter og diskutere store eller små saker.

Skriv innlegg

Legg ut bilder