DYRENE LIDER - VI SER DET IKKE

Hvorfor er det ikke større fokus på dyrevelferd i media? Kanskje ville forbrukerne være villige til å betale 2 kroner ekstra for et økologisk egg, hvis de var klar over at flesteparten av eggene vi får kjøpt i butikkene i dag kommer fra det jeg vil kalle et torturkammer for høner. Er det ikke på tide at det blir litt medieblest rundt dette temaet, slik at forbrukerne får kunnskap om hvordan matproduksjonen foregår i dette landet?
Helt fra verpehøna blir til i klekkeriene, blir dyrene behandlet som maskiner og ikke som levende dyr med evnen til å føle smerte både fysisk og psykisk. Når eggene er klekket blir han-kyllingene, som ikke duger til å legge egg, kastet levende ned i en kjøttkvern. De duger heller ikke til kjøttproduksjon da de kommer fra en annen avlslinje som ikke er avlet for rask vekst. Kostnaden for å fôre opp disse kyllingene blir da for store. At dette er en lønnsom måte å avlive ca. 50 prosent av kyllingene på, skal jeg ikke argumentere imot. Men at det finnes mennesker på denne jorda som er villige til å begå slike grusomheter fordi det er lønnsomt, det har vært et sjokk for meg.
På nettsiden sin skryter Prior av at de har 3.5 millioner høner. Hver høne verper egg 6 av 7 dager i uka, i 70 uker. Når eggproduksjonen etter 70 uker begynner å avta, blir hønene slaktet. Når høna har levd hele sitt liv som en produksjonsmaskin, er det sikkert befriende å slippe å leve lenger.
Vi lever i en tid hvor det har blitt helt naturlig for de fleste av oss at dyrene skal ha en så stor nytteverdi for mennesket, at det ikke spiller noen rolle om dette medfører store lidelser for millioner av dyr. Etter at jeg endelig har fått øynene opp for hvor makaber og forferdelig dyreproduksjonen er i Norge, har jeg helt sluttet å spise kjøtt. Hvis jeg spiser egg, betaler jeg med glede 12 kroner mer for en pakke økologiske egg fra mer fornøyde og sunne høner, selv om jeg er en fattig student. Jeg skal aldri mer være med på å gjøre dyremishandlerne i dette landet rike! Tenk på hva du støtter opp om når du handler mat. Det er forbrukerne som bestemmer hva som er akseptabelt!

Vist 1792 ganger. Følges av 16 personer.

Kommentarer

Viser kun siste 30 kommentarer — vis alle 84 kommentarer
Exclamation_desat_24

Jeg forstår det slik at du har 1000 griser Frode? Hvis det er tilfellet, har jeg utrolig lyst til å komme å se, slik at du kan få muligheten til å vise meg hvordan 1000 griser sammen kan ha det godt, både fysisk og psykisk.
Grisen er, som du jo sikkert vet, et utrolig klokt vesen. Jeg er glad i alle dyr, men grisen er helt spesiell for meg. Selv har jeg hatt en gris. Hun elsket å leke og kose. Hun var en kløpper på apport og lærte lett, faktisk lettere en noen hunder.
Det som er problemet mitt Frode, er at jeg bare ikke kan fatte hvordan en bonde kan klare å gi 1000 griser den omsorgen og friheten de trenger. Eller 500 griser for den saks skyld. For grisen er et klokt og kjærlig dyr som elsker turer i skog og mark for å grave opp røtter og leke seg. Har pølse-grisen noen gang fått vært ute i skogen?
Er det ikke også slik, at det ikke er lenge siden det kom lov om at grisen måtte få bedøvelse før kastrering? At grisebonden bare for litt siden kastrerte griser uten bedøvelse? Kanskje har jeg misforstått. La oss håpe det.

Exclamation_desat_24

Huff, jeg blir helt matt her…

Hvor mange griser Frode har kan han svare på, men jeg reagerer på din oppfatning av husdyrhold, Silje.
1000 griser kan ha det godt, både fysisk og psykisk, så fremt forholdene legges til rette for det. I tillegg til mat, vann, luft, lys, sykdomsforebygging og -pleie, må gruppesammensetning og bingeinndeling være tilrettelagt slik at det blir minst mulig stress for dyrene.

Ja, griser er kloke dyr, men det er ikke gjennomførbart for røkteren å gå turer i skog og mark med 1000 dyr, det forstår jo du også, Silje. Grisen har faktisk ikke behov for menneskelig kos og oppmerksomhet, den har det vel så bra hvis den er i en gruppe med sine egne artsfrender som fungerer godt. Den kan få alternaliver til å grave i jord og andre “lekeaktiviteter”. (strøbinger, sekker, tyggeleker osv.) Dette vet jeg er i bruk rundt om i grisefjøs i Norge.

Pølse-grisen har nok aldri vært ute i skogen, men det er det jammen mange mennesker som ikke har heller… De får dekket sine behov andre steder fra og det kan grisen få også.

Du skiller ikke mellom kjæledyr og produksjonsdyr i retorikken din. Vi bønder driver med dyr fordi vi liker det, ja, men også fordi vi skal leve av det. Markedet etterspør kjøtt. Hva er alternativet?

Du nevner kastrering av grisunger i kommentaren din. Dette lærte jeg på jordbruksskolen for 16 år siden. Den gangen hadde man lov å kastere grisunger uten bedøvelse like etter fødsel. Dette er ikke lov lengre.
For noen uker siden så jeg et program på tv om kvegdrift på pampasene i Sør-Amerika. Store flokker storfe beitet fritt. Der samlet de dyrene inn i innhegninger en gang i året. Oksene som var født året før og som ikke skulle brukes i avl, ble lagt i bakken av 6 mann, kastrert uten bedøvelse og desinfeksjon og brennmerka. Ved ett års alder er disse oksene kjønnsmoden og testikklene er utviklet. Blodgjennomstrømming og nerveforbindelser er langt sterkere enn på en nyfødt grisunge som fremdeles er full i endorfiner fra fødselen.

Jeg forsvarer ikke kastrering av grisunger uten bedøvelse her, men jeg prøver å påpeke alternativet. Alternativet til norsk kjøttproduksjon er import. Import av kjøtt som vi ikke har kontroll på hvordan er produsert mht dyrevelferd. Norge har tross alt et relativt strengt regelverk som vi bønder må forholde oss til.

Jeg har forstått at ditt ståsted er at vi skal slutte å spise kjøtt helt og holdent, men det ser du vel at er ganske lite sansynlig i den nermeste fremtid.

Jeg ber dere dyrevernere slutte å anklage bonden, vi gjør bare jobben vår! Mener dere det er store feil ved norsk dyrevelferd, så gå på regelverket og de som lager det, ikke bøndene som prøver etter beste evne å produsere norsk mat og samtidig skaffe seg en akseptabel inntekt.

Exclamation_desat_24

Du har missforstått meg helt, Frøydis. Jeg er ikke mot norske bønder, og jeg syns ikke at mennesker helt skal slutte å spise kjøtt. Og jeg er lei for det hvis du føler at jeg angriper deg som bonde. Det jeg prøver å få frem, men som dere ikke vil høre på, er at vi må FÅ FREM DYREVELFERD FOR SAMMFUNNET, FOR OLA NORMANN, få frem konsekvensene av at alt skal være så billig, nettopp så han verken vil betale for billig norsk mat eller billig importert mat, men heller blir villig til å betale litt ekstra for at maten han setter på bordet også har hatt et godt liv. Som sagt er det forbrukerne som bestemmer, og hvis det ble mer fokus på dette slik at folket fikk øynene opp, ville kanskje politikerne også være villige til å forandre regelverket. Istedet for å diskutere mot oss fryktelige dyrevernere, burde dere kanskje heller kjempe med oss?

Exclamation_desat_24

Kanskje jeg har misforstått deg, Silje, men det siste avsnittet i innlegget ditt oppfatter jeg slik.

Dyrevernerne og bøndene bør stå på samme side, for vi ønsker jo bedre dyrevelferd alle. For vår del gjelder det norsk landbruks legitimitet og dyrenes forutsetning for å produsere de produktene vi bønder skal leve av å levere til markedet.

Jeg skulle derfor ønske at dyrevernerne kunne fremsnakke norsk landbruk i stedet for å angripe det. Rett og slett fordi vi gjennom å opprettholde og styrke norsk landbruk selv kan kontrollere dyrevelferden hos produksjonsdyrene våre.

Exclamation_desat_24

Framsnakke norsk landbruk – slik det er i dag? Beklager, men godt over halvparten av husdyrholdet er systematisert dyreplageri. Hvis man hadde holdt hunder eller katter på en måte man holder kyllinger på, hadde det vært karakterisert som dyreplageri.
Nei, det erfeil å angripe bonden. På samme måte som det å angripe alle som spiser egg, kyllingkjøtt og svinekjøtt. Hele systemet er kynisk. Ond sirkel. Og det er politikere som bør gjøre noe. For at politikere skal gidde å gjøre noe, må forbrukere få vite sannheten. Sannheten ligger i Stortingsmelding om dyrehold, § 6.2, Kjøttets tilstand, God Mørning, Mattilsynets tilsynsrapporter. Sannheten er trist. Dette hadde vært feil å snakke fram en så dårlig situasjon

Exclamation_desat_24

Frøydis, du sier: “1000 griser kan ha det godt, både fysisk og psykisk, så fremt forholdene legges til rette for det.” Riktig, det kan de – på Grøstad gård, ikke i betongfjøs, på under en kvadrat per 80 kg stor gris (smågris). Studier viser at gris er enda mer intelligent en hund. Alle vet hvor glade og aktive hundevalper og unghunder er. Det er kynisk av både bønder, fobrukere og politikere å være med på å gi dyrene livskvalitet etter Forskrift for hold av svin. Men mange forbrukere vet ikke sannheten. Hadde de visst det og blitt oppmerksomme på det ofte, hadde de ikke klart å svelge kotteletter.

Exclamation_desat_24

Frøydis, du sier: “Alternativet til norsk kjøttproduksjon er import. Import av kjøtt som vi ikke har kontroll på hvordan er produsert mht dyrevelferd.” Nei. Alternativet til dagens uetisk produsert norsk kjøtt er bedre kjøtt, som Holte, Liveche, Stange, Grøstad, Homlagården, med bedre arealt, obligatorisk lufting, saktevoksende raser, større areal, mindre flokker osv. Og høyere priser på melk, egg og kjøtt. For å nå dette trenger vi godt opplyste forbrukere, som får vite sannheten og får avsky.

Exclamation_desat_24

Jeg jobber fulltid i et fjøs og har hovedansvaret for ca 1000 gris, driver en litt spesiell drift men tar for mye tid og beskrive driften i detalj. I tillegg har jeg et småbruk med 60 vinterfora sau.

Vi har ikke lov og ha grisen ut pga. strengt hyigenereglemang. Og som Frøydis sier så foregår all kastrering i dag av vetrinær og med lokalbedøvelse. Grisen er vistnok det dyret som er mest intligent etter primatene, (så hund og sau på fjerdeplass.) Som Frøydis skriver så har de faktisk ikke behov for menneskelig kontakt for og være lykkelige. De er svært sosiale dyr og har behov for kontakt med artsfrender. Men i og med at de er lettlærte så kommer de fort bort for og bli kjælet med (jeg blir sett på som en form for leketøy\kløpinne). At de har det godt både fysisk og psykisk er jeg overbevist om selv om det er et “betongfjøs”. Rotematriale har de tilgang til hele tiden i form av flis, halm og silo. Og jeg ser ofte at gisen leker med hverandre og med rotematrialet. En ser også at de også “bygger reir” før grising, med andre ord så får de fortsatt brukt sine naturlige innstinkter.
Det er faktisk stor forskjell mellom og ha en minigris på en 40-50 kg og ei voksen purke på 400 ++ kg når de skal flyttes\hånteres. En voksen gris kan faktisk skade deg alvorlig ved et uhell.

Yana. Nå ser du bare det du vil se igjen. De driftsformene du nevner er gode de, men du ser ikke ulempene og utfordringene der. Tap av spegris er oftest himmelhøyt i de driftsformene som ligger innenfor sektoren du nevner til forskjell fra normal drift. Utfordringen med smitte og sykdomspress blir også mye større. Og desverre er det svært få (om noen) som vil betale det maten da faktisk vil koste hvis alle skal legge om til den type drift. Så det eneste reelle alternativet er derfor import. Det gjør vel dyrevernsorganisasjonen fornøyd pga ute av øye ute av sinn holdning mange av dem har.
(ps. en gris på 80 kg er ingen smågris. Riktig benevnelse der er slaktegris.)

Jeg syns Yana bør bevise at over halvparten av Norsk dyrehold er systematisk dyremisshandling. Gjerne via link til dommer (regner med at det er annmeldt) Hvis ikke så bør hun forandre språkbruken sin vesentlig. Det er nemlig nokså alvorlige påstander hun kommer med og de bør jo kunne bevises. Og bruke egen mening som fasit fungerer ikke da vi har et lovverk og forholde oss til. Men greit og slenge rundt seg med påstander når man ikke engang våger og vise hven man er, eller;)

Personlig mener jeg at “kjæledyr” ofte faktisk kan ha det verre en produksjonsdyr. Regelverk og tillsyn samt eiers erfaring med dyr er nærmest ikkeeksisterende. ta en titt på finn.no, hvor mange hobbydyr som hest, hund, katt eller kanin finner du der under gis bort? Det er de som innser at de ikke har tid eller mulighet til og gi dyret sitt et greit liv, hvor mange innser det ikke før det er for sent.

Exclamation_desat_24

hadde man puttet bilder av griser i betongfjøs, mørke og møkk, med statistikken, men arealkravene, hadde ingen ønsket seg et slikt kjøtt. Blir man hjernevasket, tar man det man får.
Hvis en hund hadde måttet sitte inne, i bur der han tisser og bæsjer hele livet, og at 7 – 15% valper hadde dødt i første måneder, 10 – 30 % hadde hatt leddbetennelser, 25 % tisper hadde hatt liggesår, tror ikke du Frode at de aller fleste hadde kalt dette for dyremishandling? Hvis dette gjaldt mennesker, hadde det vært en helt grusom forbrytelse. Men når man tjener penger på det, og når det gjelder den svakeste parten, er det lov, Forskrift om hold.
Pelsdyrbønder og kyllingbønder, eggbønder mener også at deres dyr “koser seg” i burene og i de trange hallene.

Exclamation_desat_24

Jeg kjenner meg ikke igjen i bildet du tegner av grisefjøs, jeg har aldri vært inni et slikt fjøs du bskriver, Yana. Men du ser visst bare det du selv vil…

Exclamation_desat_24

Nå har heller ikke Yana vært inne i et grisefjøs. Men hun tolker forskriftene på verst mulig måte slik som sidene hun støtter seg på gjør. De lager bla. et stort nr ut av at det er lov og bruke strøm til og drive gris. Jeg har fortsatt til gode og se noen som bruker det. Det er faktisk krav til lys og luft i dyreholdet også. I sine årlige kontrolle her så bruker mattilsynet målere for og fastslå luftkvalliteten, og arbeidsmiljøloven setter grenser ved minimum lys. Skal se om jeg ikke får lagt ut et par bilder fra dette “mørke betongfengselet” som jeg også oppholder meg i 8 timer hver dag.
Apropo de tallene du viser til så driver du fortsatt med tall på 30% på leddbetenelse. Korrekt der er 10%. Og setter du deg inn i hvordan bogsår graderes så er de fleste i grad 1 dvs, “felt med antydning til rødme uten skade i huden” Nesten som et kommende gnagsår. Altså enda ikke spesielt smertefult og går raskt over når purka avvendes.

Exclamation_desat_24

Hva skjer med all urinen da? Og med bæsj? Tror du at griser mangler luktesans? Kjenner deg ikke igjen i det bilde jeg beskriver? Hva er det du ikke kjenner deg i Frøydis? Er det ikke betongfjøs? Er ikke Animalias statistikk riktig? Er ikke Forskriften riktig? Hvor mange kvadrat per slaktegris? Tørker du urinen med en gang den kommer Frode? Og all den bæsjen? Ja, det er pålagt med vinduer i fjøset, men hva så? Ville dere leve i et slikt fjøs, tisse og bæsje rett på gulvet, sove på betong? I en svær kollektiv? Til og med i fengsler har man det mye bedre

Exclamation_desat_24

Nå viser du bare den utrolige uvitenheten din igjen Yana. Grisen er utrolig renslig og har egne “toaletter”. Den velger områder som alt er fuktige så og styre hvor det skal bli er enkelt. “toalettet” blir derfor lagt på et område der gulvet består av rist som leder ned i en renne under. Gjødselen blir derfra tappet ned i møkkjelleren. Liggeplassen til grisen er tørr og ren pga dette. Dette systemet fungerer så fint at jeg bruker under 30 min hver dag på og skrape møkk. At det lukter litt er det bare fisefine byfrøkner som bryr seg om. Folk og dyr er vant til den lukten som er i et fjøs. Og som jeg skrev så foretas målinger på luftkvallitet, at den ikke er på et skadelig nivå.
Og joda, anemalias stattestikk er riktig, Men det hadde vært greit om du hadde forholdt deg til den du også(leddbetennelse) Og jeg prøver også og gi deg bakgrunnsinfo på hva som ligger innenfor stattestikken da du helt tydlig IKKE skjønner hva vi prater om.

Exclamation_desat_24

Jeg kjenner meg ikke igjen i Yanas fremstilling av grisefjøs som mørke, møkkete betongbygg. Jeg kjenner til lyse, trivelige fjøs, med tørre liggeplasser der det er strø og rotemateriale. Som Frode sier velger grisen seg et område til å drite i.

Jeg er også enig med Frode i at det finnes rikelig med kjæledyr som har det betydelig verre enn produksjonsdyrene våre, rett og slett fordi mange uvitende eiere tillegger dyrene menneskelige egenskaper og behov og overser dyrets naturlige behov. Her er det lite regelverk og tilsyn som kan regulere disse dyras sjebne.

Exclamation_desat_24

nei, griser har bedre luktesans enn oss mennesker. Griser driter like ved siden av der de sover fordi de ikke har annen mulighet. De er tvunget til det. Ville dere selv BO i fjøset? Vil dere si at det er ok å holde en hund inne uten å lufte ham? Driter hunden inne, selv om han har tørr liggeplass? Hadde dere dritet inne, tisset inne? Det er flere hunder spm aldri driter i egen hage en gang. Griser er enda mer intelligente.

Så fjøs er ikke et betongbygg Frøydis? Betongbygg med vinduer, men betong, hardt betonggulv, derfor kommer liggesårene. Rotemateriale hjelper ike på liggesår, kun aktivisering.

Exclamation_desat_24

Det at noen andre i verden har det ille, er dette en unnskyldning til å selv gjøre noe som er galt? For en moral! Det at det finnes noen dårlige kjæledyreiere er en unnskyldning til å ha dyr i stinkende betongfjøs? Påføre dem lidelser slik Mattilsynet beskriver?

Exclamation_desat_24

Herregud, går det an å ha mer tunnellsyn enn Yana?
Du får værsågod begynne å lese det vi skriver og ikke bare trekke ut deler av setninger slik som det passer deg.. Ja, fjøs er bygd i betong og hva så? Jeg bor i murhus, men det sier jo ingenting om innredningen. Du fremviser så stor kunnskapsløshet og arroganse overfor oss som er i næringen at du ødelegger for andre dyrevernere som faktisk kommer med konstruktiv kritikk og gode tiltak.

Exclamation_desat_24

Beklager Yana. Når du ikke engang har elementær barneskolekunnskap om dyrene du prøver og diskutere, og ikke engang har sett inn i et grisefjøs blir dette håpløst. Jeg diskuterer gjerne med folk som har noe kunnskap om emnet, men syns det er fånyttes med slike som deg som danner deg ditt eget fantasibilde og diskuterer ut ifra det. At du bruker som argument luktesans viser at oppfattningene dine ligger på barnehagenivå. Dyrene og vi som steller dyrene tåler den lukten, at du ikke liker den blir ikke et gyldig argument. Det at du påstår at over 50% av dyreholdet er systematisk tortur beviser at du ikke har evnen til og se at et regelverk følges, men velger og stemple ting etter ditt eget hode.

Exclamation_desat_24

Mener du at dyrene ikke har luktesans? En ting å stelle, det tåler alle, men du har ikke svart – ville du BO i et slikt fjøs selv? Ville du drite og tisse inne i hjørne på soverommet? Hvis det var et hull der? Ville du bo i et kollektiv med 1000 andre, der alle bæsjer og tisser i sit eget hjørne, selv om en gang daglig noen hadde ryddet der? Hvorfor ikke da? Slik bor dyrene når regelverket følges.
Men nå viser jeg til konkrete tilsynsrapporter, der det står at over halvparten har alvorlige brudd på regelverket som gjelder dyrevelferd direkte. Men dere bare avfeier alt, og “kjenner dere ikke igjen”, vil ikke diskutere fordi jeg liksom “mangler kunnskap”. Hva er det jeg mangler kunnskap om?

Exclamation_desat_24

Frøydis, ville du bodd i et grisefjøs? Murhus??? Sover du på gulvet og driter ved siden av? Hvorfor ikke? Hvilken plas har du per din vekt? Kan du sammenligne grisefjøs med ditt murhus? Hva slags kunnskapsløshet fremviser jeg? Jeg viser jo til dokumentasjon, mens du sier ikke noenting konkret, bare avfeier alle bevis jeg kommer med. Svar Frøydis, ville du drite og tisse i et hjørne på ditt eget soverom? Ville du ha huset fullt av andre mennesker som gjør det samme? Sett deg i dyrenes situasjon. Eller – hvis du kan tjene penger på det – er det helt ok? Profitt fremfor alt annet?

Exclamation_desat_24

Et dyr med normal produksjon eller god helse opplever imidlertid ikke nødvendigvis god velferd.
God helse er ikke ensbetydende med god velferd, men derimot en viktig forutsetning for den.

Produksjon og reproduksjon, så som verping hos høns, er grunnleggende funksjoner i dyras
biologi. Det skal ofte alvorlige forhold til før produksjonen blir sterkt redusert. …

Den nedre grensen for hva samfunnet vil kunne akseptere vil vi finne regulert i form av lovgivning om dyrevern og
dyrevelferd. ….. Lovgivningen representerer ikke en fremtidsrettet mal for hvordan husdyrholdet skal være, men samfunnets minstekrav til produksjonen. side 9 http://husdyrvelferd.no/media/Studiehefte_-bokmaal_(lavopplostpdf)2.pdf

I dagens husdyrhold vil det derfor være viktig å sikre en best mulig dyrevelferd innenfor økonomisk forsvarlige
rammer. Ser du konflikter mellom god dyrevelferd og økonomi i din besetning?

Exclamation_desat_24

Det er faktisk forskjell på folk og dyr, Yana. I store deler av verden driter man faktisk i et hull i gulvet, det er faktisk ikke mange år siden man gjorde det her i landet også. Da het det kaggedo og sto ofte i kjelleren.

Jeg synes du har sporet helt av i denne debatten og er som Frode ikke interessert i å dra dette stort lengre. Du som er så opptatt av dokumentasjon må dokumentere din påstand om at over halvparten av norsk husdyrhold driver systematisk dyreplageri. Frem til du klarer det gidder jeg ikke svare på dine spørsmål og legger debatten død.

Exclamation_desat_24

Her er en tegning som bekrefter at det Mattilsynet fant i kyllinghus er dyreplageri, side 9 http://husdyrvelferd.no/media/Studiehefte_-bokmaal_(lavopplostpdf)2.pdf

det som er verre enn “mindre mangler ift regelverk” regnes faktisk som dyreplageri

Exclamation_desat_24

ellers lurer jeg på om du Frøydis leser God Mørning.

Det er forskjell på folk og dyr. Men dyreplageri er ikke greit, spesielt hvis helt unødvendig. Vi har råd til å betale mer. her er en annen eksempel

Pels: 57 % av revegårder ble vurdert til å ikke drive tilfredstillende. 20 % av pelsfarmere brøt avlivningsreglene. Les på side 15 og 16
http://www.mattilsynet.no/mattilsynet/multimedia/archive/00049/Sluttrapport_pelsdyr_49353a.pdf

… Prosjektgruppa vurderer tilstanden i revegardane til ikkje å vere tilfredsstillande når så vidt mange som 58% hadde så alvorlege manglar i gardane at det resulterte i varsel om vedtak.

….Ni (9%) minkoppdrettarar og 47 (27%) reveoppdrettarar fekk
påpeikt plikta til å avlive på rett måte etter forskrifta, det betyr m.a. utan at andre dyr ser avlivingsprosessen. …
Kommentar: Avviket gjeld mellom anna feil bruk av avlivingsapparat til rev. Det er ikkje lov å bruke snute som ..osv

Exclamation_desat_24

Er pelsbønder og kyllingbønder bare noen drittsekker alle sammen, mens alle de andre bønder er bedre?

Exclamation_desat_24

Frode har lagt seg på en svært så belærende tone i denne debatten. men han avslører seg likevel som en person som “tar sjansen” på noen snarveier i argumentasjonen for å vinne debatten. Spesielt hans forsøk på å si at avlen går så fort at dokumentert kunnskap allerede er utdatert når den er skrevet på papir. Det er IKKE sant Frode. Avl og endring av genetisk frekvens går ikke så fort. Jeg har selv jobbet som forsker, og jobbet sammen med næringslivet for å få utført forsøk “in situ”. Personene som utfører forsøkene blir gjerne litt engasjert og interessert i arbeidet de er involvert i, men kunnskapen er likevel forholdsvis begrenset i de fleste tilfeller. Det virker som om du kler på deg litt mer kompetanse enn du strengt tatt har.

Exclamation_desat_24

Nå var da artikklene jeg henviste til mellom 8 og 10 år gamle da Langlo. Og med de metoder de nå bruker i svineavelen så har de enorme framskritt der. Så står fortsatt fast på at nye resultat framlagt av forskeren på en fagkonferanse er mer oppdattert og pålitelig en et ti år gammelt forsøk utført på en annen rase.

Exclamation_desat_24

Om resultatene er lagt frem på en fagkonferanse, så er resultatene også tilgjengelig på papir. Da regner jeg med du kan vise til kilde?

Exclamation_desat_24

Har foredragene skriftlig her ja. Du er velkommen til og komme og studere dem.

Exclamation_desat_24

Det finnes grønne menn på mars. Har dokumentasjonen her, du er velkommen til å komme og se ;-)

Nationen: Debatt

Velkommen til Nationens debattsider. Her møtes Nationens lesere for å dele nyheter og diskutere store eller små saker.

Skriv innlegg

Legg ut bilder