Full støtte til bøndene fra Andøy Fiskarlag.

Vi har de siste par ukene vært vitner til at norske landbruksorganisasjoner har brutt forhandlinger om støttemidler med staten og proklamert streik med påfølgende aksjoner i byene for i protest å forsøke og fortelle byfolk og politikere hva de driver med på bygdene og hvorfor de gjør det. Å klare og få politikere i sentrale strøk til å forstå nødvendigheten av primærnæringer som driver matproduksjon – og at disse aktørene bør ha en anstendig lønn og gode rammevilkår – synes å være et formidabelt stykke arbeide.

Andøy Fiskarlag har gjentatte ganger uttrykt sympati med distrikts-Norges andre primærnæring – blant annet gjennom å delta under felles parole under 1. maiarrangementer. Vår næring har store fellestrekk med bøndenes, og vi har opplevd å bli overkjørt gang etter gang av myndigheter både lokalt og sentralt som mangler de mest basale kunnskaper for å forstå primærnæringenes nødvendige tilstedeværelse i norsk økonomi og i distriktene. I den forbindelse er det betimelig at vi fiskere nå går ut offentlig og støtter bøndene i deres kamp, og minner da samtidig om at fiskerinæringen også består av matprodusenter som ikke bare leverer mat lokalt, men våre fornybare matprodukter distribueres og fortæres over hele verden.

Det kan se ut som om at de store lønningene i oljebransjen ikke bare har utkonkurrert det meste av norsk næringsliv. Mens pengebøkene er blitt fylt hos en stor andel nordmenn så har basale kunnskaper om en sunn nasjonaløkonomi gått fløyten. Og dersom dette fenomenet får lov å utvikle seg ytterligere så mister Norge AS hele bakkekontakten idet vi står tilbake med bare papirflyttingsindustri den dagen brønnene er tomme. Papirer er som kjent brennbare, og vi kan da risikere at vi står tilbake med ingenting.

Det er derfor vi mener at bøndenes protester er så viktige idag – og mer enn noensinne. Men det er helt tydelig at bondeorganisasjonene trenger drahjelp til det formidable oppdraget de har tatt på seg. Det er ikke lett å få selv lokale politikere til å forstå at trygge rammevilkår må være på plass for at ungdom skal satse på primærnæringene – som altså er starten på alle økonomier over tid.
Det må være noe i bunnen som starter verdiskapningskarusellene slik at knoppskyting kan skje. Det ser ut som om mange idag tror at det kan vokse blader uten at det finnes et tre med rot i jorda. Finans og spekulasjonsøkonomien som våre byer er full av kan for eksempel sammenlignes med bladene på treet hvor primærnæringene utgjør stammen.

AF har de senere årene ført en kamp mot seismikkskytinger på – og nær fiskefeltene våre. Vi har sammenlignet situasjonen med teppebombinger i fødestuer og at bønder kommer på fjellet og ikke finner sauene sine – de er over alle hauger og blir kanskje å finne igjen om en 3-4 år. Kanskje. Når vi har forsøkt å fortelle myndigheter om at vi trenger trygge rammevilkår som for eksempel helårlige trålfrie soner, som sikrer at fisken er der den bruker å være, så har vi ikke bare blitt møtt med øredøvende taushet, men vi har til og med blitt møtt med lokalpolitikeres sjikane fra talerstoler. Dette forteller noe om mangel på respekt og kunnskaper, og påfølgende mangel på evne til å forstå hva primærnæringene sliter med i hverdagen og hva som skal til for at morgendagens unge skal ha noe å putte i munnen.

Derfor støtter Andøy Fiskarlag bøndene i deres kamp for sin næring, bosetning i distriktene og for kompetansehevinger blant politikerne. Vi ønsker derfor Norsk Bonde og Småbrukarlag og Norges Bondelag lykke til i kampen! Stå på og dere må aldri gi dere!

Fesk og sau – hau hau!

Styret i Andøy Fiskarlag.

Vist 184 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Exclamation_desat_24

Bjørnar N:
Hmmmm!
Kompetanseheving blandt politikerne er statistisk historist et dødfødt prosjekt.
Subsiderer dem heller ut over sidelinja.

Nationen: Debatt

Velkommen til Nationens debattsider. Her møtes Nationens lesere for å dele nyheter og diskutere store eller små saker.

Skriv innlegg

Legg ut bilder