Regjeringa sviktar landbruket

Raudt meiner at regjeringa svikter landbruket med ein for låg økonomisk ramme i landbruksoppgjeret i år. Det var heilt riktig av Norsk Bonde- og Småbrukarlag å protestere mot landbruksoppgjeret.
Den negative utviklinga i inntekta som norske bønder har frå matproduksjon må snus. Det er irrelevant kva bønder tener på andre yrker ved sidan av det å vere bonde. Noreg treng fleire heiltidsbønder. Vi må verte meir sjølvberga ved å produsere meir av den maten som vi et i Noreg sjølve. Inntekta til bøndene må aukast gjennom å auke produksjonsstøtta.
Raudt meiner at landbruksoppgjeret i år burde ha hatt ei ramme på 2,5 milliardar kronar, som ein start på ei styrking av landbruket i Noreg.

Anders Hamre Sveen, landsstyrerepresentant i Raudt

Vist 326 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Exclamation_desat_24

Haddde regjeringen stått på for landbruket så hadde oppslutningen vært større.

Exclamation_desat_24

Det er John Deer som skal drive Norsk landbruk der det til. I Felleskjøpet sit nyhetsmagasin Samvirket så står det om siste traktormodell og flinke bønder.

Det skal mere en et småbruk til for å brøfø en traktor til over milionen å når redskapen koster likeså så skjønner en at det aller meste av inntektene en John Deer bonde har går rett til avdrag og renter samt til fortjenste til maskinhandlerene.
Store traktorer og monokultur er det som vil ta knekken på tradisjonsjordbruket,
Jeg sitter å leser om brødrene Bjertnes og Øystein Hoel som har 1900 dekar med salat.

Nationen: Debatt

Velkommen til Nationens debattsider. Her møtes Nationens lesere for å dele nyheter og diskutere store eller små saker.

Skriv innlegg

Legg ut bilder