Vekk med monarkiet

Etter å ha observert hysteriet og rundt kongebruløpet de siste ukene har
jeg bare blitt enda mer republikaner en tidligere. De landene i Europa
som fortsatt har denne ordningen bør avskaffe dette tullet en gang for
alle. Håkon virker som en fornuftig fyr som sikkert ikke vil få
problemer med å skaffe seg en skikkelig jobb.

Vist 581 ganger. Følges av 11 personer.

Kommentarer

Exclamation_desat_24

Tullprat – monarkiet er noe av det beste vi har i kongerike Norge – de er populære og særdeles dyktige..

Exclamation_desat_24

Fordelen med et kongehus som det norske, er at vi har et apolitisk nasjonalt samlingspunkt. Jeg opplever at de ikke er pyntegjenstander men gode representanter. Både Haakon og Olav var særdeles seriøse mennesker, og jeg tror at de ut fra sin posisjon gjorde en mer effektiv jobb i vanskelige tider, enn noen president kunne gjort. Vårt kongehus har liten makt men stor symbolkraft. Det liker jeg. Er ikke fremmed for republikk og hadde sikkert stemt for det om jeg hadde eksistert i 1905. De har forvaltet sin oppgave så godt over flere generasjoner at jeg i dag tror mer på vår form for kongedømme.

Exclamation_desat_24

Willy: Fordi en udemokratisk institusjon er populær så blir den ikke mindre udemokratisk.

Torgny: Dette er ikke noe personlig mot kongefamilien eller noen av deres medlemmer, men av institusjonen som sådan.

Exclamation_desat_24

Jeg forstår det. Men jeg mener at den norske kongefamilien hittil har forsvart sin berettigelse meget godt.
Den er forøvrig ikke udemokratisk, da kongedømmet ble etablert etter en folkeavstemning, og at en betydelig majoritet av vår befolkning ønske kongedømme. Som sagt noen makt har de ikke. Jeg syns faktisk den norske ordningen er veldig sympatisk.

Exclamation_desat_24

Ikke udemokratisk? Jeg har aldri stemt for at kongedømmet skal eksistere? Er det demokratisk fordi noen stemte over det 70 år før jeg ble født.

Exclamation_desat_24

Nå snakker du ikke som en fungerende politiker. Vi stemmer hvert fjerde år på om vi skal ha kongedømme eller ikke ved å stemme på de ulike partiene. Så lenge det ikke er komme et folkekrav om ny folkeavstemning, er kongedømet en demokratisk institusjon. Selv syns jeg som sagt at det er en fordel at det ikke er politisert.

Exclamation_desat_24

Ikke enig. Eneklte saker av spessiel art bør ha egen folkeavstemmning. Eu er den ene og monarki er den andre.

Exclamation_desat_24

Ikke udemokratisk? Jeg har aldri stemt for at kongedømmet skal eksistere? Er det demokratisk fordi noen stemte over det 70 år før jeg ble født.

Vil det si at demokratiet kun skal gjelde i din / vår levetid mener du?

Exclamation_desat_24

Wiggo: Så du mener at det er demokratisk at noen stemte for en sak for over 100 år siden. Ok hvis noen i 1905 hadde stemt over at AP burde hatt makten til evig tid og at den burde gått i arv, hadde det vært demokratisk?

Exclamation_desat_24

Nå skammer jeg meg over å være venstremann, Rune. AP har politisk vilje og makt. Kongen er et nasjonalt symbol for hele folket, uten politisk makt eller vilje, ut over det alle andre har.
Er det riktig som jeg har oppfattet, at du e venstremann og aktiv politiker?

Exclamation_desat_24

Skammer deg over å være Venstremann? Det må vel være lov til å ha ulike oppfatninger om dette spørsmålet uten at man trenger å gå helt fra konseptene.
Kongen er hyggelig han, men jeg syntes ikke at dette er en institusjon som hører hjemme i 2011, uansett hvor hyggelig og flink kongen er.
Jo jeg er Venstremann og aktiv politiker for partiet.

Exclamation_desat_24

Huff.. Det er ikke meningen din jeg reagerer på, den må du gjerne ha. Men den er meget dårlig underbygget og sleivete presentert.

Exclamation_desat_24

Sleivete presentert? I rest my case.

Exclamation_desat_24

Gjør det :-)

Exclamation_desat_24

Forresten så er det jo en lang Royal weekend nå så kommer nok til å blogge og twittre mer om saken selv om monarkistene blir gretne.

Exclamation_desat_24

Jeg er ikke spesielt monarkist, ikke gretten og ikke interessert i det britiske kongehuset. Kommer ikke til å følge med i det hele tatt.
Monarkistene har ingengrunn til å være gretne. Snarere tvert om.

Exclamation_desat_24

Du har et poeng. De får jo tilfredsstilt alle sine behov denne helgen.

Exclamation_desat_24

Forakter du royalister?

Exclamation_desat_24

På ingen måte. Forstår ikek at du kan tolke det på den måten. Jeg har jo flere av dem i partiet. Jeg er bare dypt uenig med dem.

Exclamation_desat_24

Vet ikke helt hvorfor jeg tenkte det. Bare en følelse.

Exclamation_desat_24

Etter denne dagen står nok monarkiet enda sterkere :-) Etter å ha bivånet den disiplinerte og fine oppførselen av en million monarkister i London-gatene, er det bare å ta av seg hatten. Takke meg til arbeidssomme, hederlige og siviliserte dronning Elisabeth fremfor presidenter som Berlusconi og G.W. Bush for å nevne noen, fysjom! Det er ledelsen som setter tonen …

Exclamation_desat_24

Det var en nydelig oppførsel etter at politiet i Lonndom hadde ryddet bort, arrestert og nektet enhver demonstrant innreise til london.
Nå er ikke Berlusconi president, men statsminister. Å hvis du sammenligner enhver president eller republikk i verden med Bush så bør du følge litt mer med i timen.

Exclamation_desat_24

Å skulle begyne å demonstrere på bryllupsdagen til disse to unge menneskene, finner jeg like smakløst som å demonstrere i begravelser, slik en religiøs bevegelse i Amerika pleier å gjøre. At politiet/myndighetene effektivt klarte å hindre en håndfull pøbler fra å ødelegge, tjener dem til ære.

Exclamation_desat_24

Å sammenligningen mellom begrvalese og bruløp er helt enorm. I tillegg sammenligne dette emd soldatbegravelsene i Usa er så hinsides at det nærmest ikke fortjener noen kommentar så overhodet.
Å kalle lovelige demonstarnter for pøbler burde si det meste om demkratiforståelesen. Det er heller ikke bruløpet som sådan man demonsterer imot, men innstitusjonen.

Exclamation_desat_24

Konger, adel og presteskap er noe som hører hjemme i en middelaldersk føydalstat, og ikke i et moderne, vestlig demokrati og i et tilnærmet klasseløst samfunn.
Den smule konstitusjonelle funksjonen til regenten kunne med letthet overføres til den presidenten vi allerede har – stortingspresidenten, siden han likevel er nr. 2 hierarkiet.

Å sammenligne med USA er helt absurd, USA er knapt et demokrati og presidenten er ikke demokratisk valgt (utpekt av valgmenn) og har en funksjon som leder for regjeringen, ettersom man heller ikke har parlamentarisme.

Exclamation_desat_24

Men nå er det en gang slik at meningsmålinger hele tiden viser flertall for monarki, både i Norge og i England. Da får dere være såpass demokratiske at dere respekterer folks ønsker.

Exclamation_desat_24

Det har ikke vært noen dyptgående debatt om monarkiet i Norge på over 100 årm, så det finnes kanskje et flertall? Har du en link til en slik meningsmåling?
Folks meninger skal man respektere, men det må være lov å prøve å overbevise dem om at de tar feil. Er det ikke det politikerne gjør i hver valgkamp?

Exclamation_desat_24

Link Hvis du nå klikker på den lyseblå skriften i Aftenposten, Dagbladet, Nasjonalbiblioteket og Nrk i artikkelen som jeg legger ut i denne linken, så taler disse 4 meningsmålingene sitt tydelige språk.

Exclamation_desat_24

Takk, selv om disse meningsmålingene var litt gamle (2005) var de interessante. Jeg tipper det er et mindre flertall i dag. Dessuen bekrefter de store “vet ikke”-gruppene at debatten om landets styreform har vært nærmest fraværende.

Exclamation_desat_24

Ranveig: La folks rett til å bære meninger bestemmer av meningsmålinger. Da bør vel krf også innrømme at de har ingen rett til å eksistere eller hva?

Exclamation_desat_24

Man kan kanskje sammenligne “meningsmålinger” om monarkiet med antall som er registrert som “kristne”? 90 % av befolkningen er registrert som “kristne”, hvorav ca. 81 % er statskirkemedlemmer. (Alle vet hvordan man blir medlem av statskirken). Av disse igjen er ca. 3 % faste brukere av kirken. Dermed er nesten 80 % av befolkningen såkalte “vanekristne” og bruker gudshusene kun til å markere livets 4 store seremonier under mottoet “litt kristendom kan da ikke skade”. Det er den samme skuldertrekkholdningen som kan registreres blant “monarkister”: “Litt monarki kan da ikke skade”. Sikkert ikke, i begge tilfellene. Mye, derimot . . .
At folk hoijer og jubler over pomp and circumstance betyr ikke at de har tatt stilling til monarkiets berettigelse. Trekk sammenligningen til de 80 % “pomp and circumstance-kristne” videre selv.

Exclamation_desat_24

Den som har det greiest med denne “problemstillingen” er kanskje kronprinsen. I et intervju for ikke veldig lenge siden, uttalte han; at han når som helst var rede til å fratre/abdisere om det kom et slikt ønske fra folket.

Exclamation_desat_24

Finnes det ikke en republikk et sted som Tveiten kan få bosette seg i da, hvis det er så problematisk med det norske monarkiet?

Exclamation_desat_24

Ikke noe problem for meg å bo i Norge. Jeg liker å bo her å kjempe for at Norge skal bli en republikk.

Exclamation_desat_24

Det er legitimt, men jeg råder deg til å finne mer håndfaste argumenter. En beskjegget dronning og flåsete slengbemerkninger virker mot din hensikt.

Exclamation_desat_24

Selvfølgelig er det flåsete å mene at verv ikke skal gå i arv og at Norge bør bli republikk.

Exclamation_desat_24

Med det svaret befester du din stilling som wannebe politiker. Men dette gidder jeg ikke.

Exclamation_desat_24

Noen forsøker faktisk å ha en debatt her. Det eneste du har presentert er å slenge med kjeften. Voks opp.

Exclamation_desat_24

Ja, voks opp så pass mye at du kan tegne bart på de du ikke liker :-)

Exclamation_desat_24

Nei det har jeg ikke. Jeg har begrunnet mine synspunkter, som egentlig er ganske pragmatiske, meget nøye.Jeg syns din argumentasjon er for lempfeldig og følelseslad. Som politiker kan du ikke slippe unna med umodne lettvintheter. Men nå forlater jeg denne debatten.

Exclamation_desat_24

RanveiG. Var det ikke du som samenlignet demonstarnter med pøbler og en republikk med styre til Bush?

Torgny: Hvorfor er jeg ikke overasket. Gjerne forlatt denne debatten, du har jo knapt nok deltat i den med argumenter allikevel.

Exclamation_desat_24

Til alle tider er da satire blitt brukt for å få folks øyne opp for både urettferdighet og likegyldighet. I Sovjetunionen eksisterte det satiriske og samfunnskritiske bladet “Krokodil”, jeg tror at det var mye nyttigere når det gjaldt å få folk ut av likegyldigheten enn mange, serløse og tunge avhandlinger.
Jeg synes at Tronds satiriske utgangspunkt her er helt greit. I den tiden kongehusene hadde reell makt plyndret de folket heller enn å tjene det. Elizabeth II sitter fremdeles på svære eiendommer som egentlig tilhører folket. Hun sutret, som de fleste andre kapitalister, over å måtte betale litt formuesskatt. Hvorfor hyller folket undertrykkerne sine?
Håkon av Norge burde vært mann nok til å trekke seg og finne seg en jobb å leve av, ikke vente på en folkeavstemning som han nok vet ikke kommer i hans tid.
Men spørsmålet er jo om et politisert presidentvelde ville ha vært mer formålstjenlig, og ikke minst billigere, for samfunnet vårt enn et avpolitisert kongevelde.
Vi velger, ihvertfall indirekte, en statsminister hvert fjerde år. Er ikke en statsminister god nok som overhode? Vedkommende er jo forholdsvis enkel å dumpe igjen.
Eller trenger vi noe overjordisk og fjernt, som gud og kongehuset, å tilbe??

Exclamation_desat_24

Det er ikke satire å lage barter på dronningen all den tid det ikke har noen ironisk adresse. Det er infantil som ehver skribling på enhver vegg. Håkon viser respekt for folket ved å uttale seg slik hjan gjør.

At ikke politikeren klarer annet ennå slenge dritt, når jeg vitterligen har argujmentert meget nøye i mine innlegg, mener jeg han er en skam for vårt parti, noe jeg gjerne gjentar om vi sklulle møtes i et partimøte..

Men nå har jeg falt for fristelsen her to ganger.

Exclamation_desat_24

Jeg synes ikke at du, Torgny, er så verst til å slenge dritt selv, som om wannabe-politiker o.l. Trond er en ung politiker, og snakker dermed de unges språk. Slikt har foreldregenerasjonen alltid snurpet munnen mot, men har likevel måttet finne seg i at verden ikke stivner i sitt formspråk, og går videre. Jeg synes at foreldregenerasjonen skal høre på de unge, istedet for å stivne i sin egen ungdoms form og normer.
Forøvrig mener jeg at gamle. ærverdige venstre er det eneste spiselige partiet på borgerlig fløy, med sin klare avstand mot nyliberalismen og FrP. Stemmen min får du nok ikke, Trond, men du kommer nok til å bli en bra politiker.

Exclamation_desat_24

Torny: Tegningen het God shave the queen. At en liten satire skulle være så vanskelig for noen å svelge hadde jeg ikke regnet med. At det å være republikaner og mene at kongen bør gå av skal være synonymt med å sllenge dritt og være wannebee politikker viser jo at enkelte ikke tåler at dette temaet diskuteres. De må de gjerne få lov til å gjøre, mend e kan slutte å kaste stein når de sitter i glasshus.

Exclamation_desat_24

Ok jeg skal forsøke å være alvorlig en gang til, men eksemplene får du se etter selv. God shave the queen er i alle fall ikke noen avansert satire, da dette er en vits jeg tror de flest kjener meget godt, ogjeg ser fortsatt ikke poenget. Ditt synonym er fullstendig feilslått. Men je forsøkte å vise deg noen argumenter i forhold til det norske kongedømme, som skulle underbygge at din argumentasjon om folkeavstemning og udemokratisk ikke holder. Det bar rett og slett preg av dårlig politisk håndverk. Jeg syns det er helt legitimt å være republikaner, og argumentere for det. Jeg tåler så absolutt at temaet diskuteres og mener at det bør diskuteres. Men for å si det rett ut: Jeg venter meg mer av en som arbeider med politiske spørsmål. Slik jeg ser det ødelegger du din egen sak fordi du ikke gjør tankearbeidet godt nok. Jeg syns ikke jeg sitter i glashus her, og jeg syns Mostly lefler mer enn hun forstår deg. Du har mer bruk for min motstand, enn hennes lefling om å forstå de unge om de så har sægge buksa ned på knærne.

Exclamation_desat_24

Jeg lefler aldri, ikke nå heller. Jeg synes bare at de unge skal få snakke sitt språk, da når de frem til andre unge. Og det er tross alt de unge som skal føre verden videre. De kan ta imot råd fra foeldregenerasjonen hvis de vil, men de ikke.
Jeg husker da jeg var veldig ung, og syntes at russeavisene var veeeeldig gøye. Nesten litt spennende pornografiske. Da jeg selv ble russ hadde jeg egentlig vokst fra det meste av russehumoren, og mamma fnyste litt foraktelig av den. Voksen og kultivert humor skulle det være.
Humor og satire er alltid bra, fordi den, ihvertfall innimellom, bidrar til å åpne øynene på folk og få dem ut av likegyldigheten. Til f.eks. monarkiet. Jeg synes at “god shave the queen” er et bra nestensynonym. Få skjegget av dronningen, barber monarkiet, og få se hva det egentlig står for.
Gleder meg til å se deg i sæggebukse på Karl Johan, Torgny . . . Jeg er hun i skreddersydd drakt og rose i knapphullet. Så fisefin at jeg forakter de unges formspråk.

Exclamation_desat_24

Torgny: Greit nok så syntes du ikke tegningen er noe morsom, men det at vi ikke deler humor gjør ikke mine argumenter mot kongedømme useriøse og dine geniale på noen som helst måte.
Det at jeg gjør narr av kongedømme på denne måten syntes jeg er på sin plass. Jeg klarer ikke å ta en innstitusjon bygd på pomp, prakt og arv seriøst på noen som helst måte.

Når argumenter som som at en arv av verv er udemokratisk og at man bør ha en folkeavstemmning om saken automatisk blir betegnet som dårlig politisk håndtverk kan man virkelig begynne å lure.
Jeg kunne sikkert dratt dette opp på et akademisk nivå som tilfredstiller deg, men jeg gidder det ikke. Istedenfor å rynke på nesen av det du finner vulgært kom med argumenter som kan forsvare dette fantastiske monarkiet. Inntil nå har du ikke presentert noe annet enn å fortelle hvor latterlig du finner undertegnede.
Jeg kan kke annet enn å le når du angriper meg, mens lar Ranveig sine heller merkelige utspill stå ubesvart.

Ha det moro med kongelige er jo gammel tradisjon. Her er et artig eksempel.

Nationen: Debatt

Velkommen til Nationens debattsider. Her møtes Nationens lesere for å dele nyheter og diskutere store eller små saker.

Skriv innlegg

Legg ut bilder