Pinlige innrømmelser fra Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet (MD) v/Erik Solheim måtte i dag innrømme at de har latt seg presse av Utenriksdepartementet (UD) i flere viktige miljøsaker. Dette presset har bla. resultert i at MD har sett gjennom fingrene på Mattilsynets skandaløse godkjenninger til fiskefôr-industrien, slik at disse i dag kan benytte hele 19 ulike GMOer (genmodifiserte organismer) i fiskefôret. Et annet resultat av presset fra UD er at MD bevisst har utsatt å svare på anbefalingen fra Direktoratet for Naturforvaltning (DN) hvor man ønsker å åpne for bruk av to typer GMO-mais i mat og fôr i Norge.

Flere sentrale personer i MD som jobber med spørsmål relatert til GMO, og som har forsøkt å få MD til å ta hensyn til uavhengige studier som viser til enorme helse- og miljømessige problemer relatert til GMO, har regelrett blitt mobbet i jobben. ‘Vi har i lang tid hatt tilgang til uavhengige studier som viser at GMO-industrien ikke har kontroll på de patenterte genene. Hverken GMO-industrien eller GMO-bonden klarer å forhindre at de patenterte genene spres til konvensjonelle og/eller økologiske avlinger. I tillegg sitter MD på studier som viser at de patenterte genene kan reallokeres og havne på helt andre steder i arvematerialet til planten som får de patenterte genene via krysspollinering’.

Det at de patenterte genene spres til konvensjonelle og/eller økologiske avlinger er i seg selv en enorm økologisk katastrofe. Som en følge av dette har bønder, i land som i dag har tatt i bruk GMO-avlinger, måtte gi opp som bonde, eller de har fått en enorm reduksjon i inntekten, fordi deres avlinger ikke lenger kan klassifiseres som økologiske når de blir infisert av de patenterte genene.

Det faktum at GMO-industrien ikke har kontroll på hvordan de patenterte genene oppfører seg når en GMO-plante krysspollinerer med en konvensjonell plante er intet mindre enn en skandale. Dette betyr at man ikke har kontroll på hvilke nye egenskaper disse plantene uttrykker. Dette betyr igjen at de sikkerhetsvurderinger som gjøres av den enkelte GMO-planten i relasjon til helse og miljø er verdiløse. Hvilken verdi har disse risikovurderingene egentlig, som i dag utføres av Vitenskapskommiteen for Mattrygghet (VKM), når de patenterte genene ikke er stabile i genomet (arvematerialet) til planten?.

UD har i svært mange år gitt etter for press fra politikere og industrien. En talsmann fra UD har måttet innrømme at de har hatt litt vel tette bånd til WTO, næringslivet og til mektige politikere fra bla. USA. Flere personer fra MD, UD og VKM har vært på lukkede fester i regi av Monsanto. Monsanto er i dag verdens største produsent av GMO-frø, og de er en av verdens største produsenter av ugressmiddler. På disse festene var det ikke bare god mat, alkohol og lettkledde kvinner, men Monsanto skal etter sigende også ha vist noen helt nye reklamevideoer. Monsanto har vhja. psykologer, og flere års forskning, kommet frem til en unik oppskrift på hvordan man kan påvirke menneskesinnet via beskjeder som ikke oppfattes med det blotte øyet. Underbevistheten din derimot vil bli påvirket.

Erik Solheim og Miljøverndepartementet jobber nå med et forslag som antageligvis kommer til å resultere i søksmål fra WTO. Forslaget går bla. ut på at man går inn for et totalforbud mot GMOer benyttet utenfor lukkede laboratorier. Erik Solheim sier at dette er en naturlig konsekvens av at GMO-industrien ikke klarer å kontrollere ukontrollert spredning av de patenterte genene. Han sier videre at pr. i dag så har GMO-avlingene som i dag benyttes i mange land, påført miljø og helse enorme skadevirkninger. Det er ingen stor overraskelse når man vet at ca. 80 prosent av GMO-avlingene er genmodifisert for å tåle enorme mengder med svært giftige sprøytemidler. De resterende 20 prosentene med GMO-avlinger er genmodifisert slik at de selv produserer gift i hele plantens levetid. Disse GMOene bidrar kun til bruk av mer gift i landbruket og mindre variasjon i arvematerialet i matplantene.

Erik Solheim sier videre at et annet forslag som MD jobber med, er å fjerne muligheten til å ta patent på liv. Dette er kanskje det viktigste arbeidet vi kan gjøre de neste årene. Hvis GMO-industrien får fortsette med å produsere sine frankenstein-produkter så kan dette resultere i svært alvorlige konsekvenser for livet på denne planeten.

Et annet forslag er umiddelbar innføring av nulltoleranse for GMO-rester i mat og fôr. Det at Mattilsynet i dag tillater 0,9% GMO-rester i mat og fôr er en stor fadese. Årsaken til dagens grenseverdier er slett ikke fordi det ikke er mulig å detektere lavere restverdier av GMOer, men ene og alene fordi UD ønsket det. Planen var nemlig at man senere ville få en mye lettere jobb med å få godkjent GMOer i mat, fôr og jordbruksplanter, når man kunne argumentere med at vi over flere år hadde konsumert GMOer uten helsemessige skadevirkninger. Det er bare det at slik argumentasjon ikke har noen vitenskapelig dekning. En slik snikinnføring av GMO i det norske kostholdet vil bare bidra til økte forekomster av allergi, kreft og kroniske sykdommer.

Erik Solheim sier videre at han kommer til å savne festene hos Monsanto, men at det er på tide at vi innser alvoret. Politikere i svært mange land har vært utrolig naive som har godkjent patent på liv. GMO-industrien har hele tiden visst at de ikke klarer å kontrollere spredning av de patenterte genene, og at disse transgenene ikke er stabile ved krysspollinering. Erik Solheim sier videre at de kommer til å legge press på Oljefondet slik at alle investeringer i firmaer som produserer GMOer trekkes tilbake. Erik Solheim avslutter med å si: ‘Jeg skjønner ikke hvordan Oljefondet kan fortsette å investere i denne råtne industrien når vi samtidig har store målsetninger om et jordbruk som skal ivareta artsmangfoldet, være bærekraftig og resultere i mat og vann som er fri for gift’.

Tore B. Krudtaa
www.monsanto.no

"Foto av Erik Solheim fra ":http://www.flickr.com/photos/norwayun/4557703605/

Vist 341 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Exclamation_desat_24

Veldig bra innlegg i aprilspøknyhetene.

Exclamation_desat_24

Erik Solheim er en Mikkel, av type dust. Kunne likegodt vært samferdselsminister stedet. Problemet er at det er bare Mikkel rev som har munnkurv, når den hyler

Exclamation_desat_24

Foreslår at alle som hører ordet GMO i Norge, øyeblikkelig går første, og letteste vei til youtube, og søker på MONSANTO. Der kan man kort se Monsantos korte reklamesnutt, hvor de forteller om en sunn og bedre verden. Så kan man finne alle dokumentarene om dem. SÅ kan man søke litt på nett.
Det neste man skal gjøre, er å ØYEBLIKKELIG gå på www.monsanto.no, og melde seg inn der/gi en donasjon til disse ildsjelene, som i lang tid har brukt mye av sin tid, på å finne ut, hvor farlig GMO er. Dette er det verste svineriet vi kan få, i Norge. Det er naturens “kvikksølv”. I USA destrueres jordbruket bit for bit, og vi kan bare drømme om fremtidens gener hos mennesker. Det kan være snakk om ett av verdens største, og farligste eksperiment.

Nationen: Debatt

Velkommen til Nationens debattsider. Her møtes Nationens lesere for å dele nyheter og diskutere store eller små saker.

Skriv innlegg

Legg ut bilder