Politikere og ansvar

Nyhetsbildet er preget av de to tidligere stortingsrepresentantene fra Senterpartiet og Høyre, Magnus Stangeland og Anders Talleraas, som er tiltalt for å ha mottatt stortingspensjon de ikke er berettiget til. Skal stortingspolitikere som nærmer seg pensjonsalderen være pliktig til å sette seg inn i gjeldende regelverk eller holder det med å tro at de vet ? Har du et syn på dette tema ?

Vist 170 ganger. Følges av 7 personer.

Kommentarer

Exclamation_desat_24

Det burde vel være tilstrekkelig å bli orientert av de som bestyrer ordningen. Dessverre tyder antallet av feilutbetalinger på at Stortingsadministrasjonen ikke var rette stedet for slik forvaltning. Det som i tillegg er negativt ved saken, er at det gir et inntrykk av at stortingsrepresentanter har hatt en ordning langt utenfor hva andre borgere må tåle.

Exclamation_desat_24

At Stortingspolitikere, og ev. andre politikere, har fått ha ordninger som menigmann ikke engang hadde mulighet til å drømme om er vel ikke noe nytt, men at det nå forhåpentligvis vil skje en endring slik at de også kommer ned på landjorda er PRISVERDIG!!!!!!!!!

Og; Det skader vel ikke om ett par av dem får føle det samme som vanlig folk i alle år har måttet tåle av behandling av f. eks. NAV og dets forløpere. Og skatte-etat, tollvesen etc.

Like For Like!

Exclamation_desat_24

Er det ikke betenkelig at stortinget vedtar egne regler for seg selv som åpner for misforståelser som gavner dem selv ?

Exclamation_desat_24

Slik har de som har sittet med makta gjort i uminnelige tider. Får håpe det snur nå! En ny tid i emning?

Exclamation_desat_24

Hvilken vending håper taitort på og hvilken ny tid er i emning?
Det må i tilfelle bli en importert ny rase mennesker dersom det skal bli samme regler for menigmann som lederskiktet, og det gjelder ikke spesielt bare politikere, men i minst like stor grad ledere av ulike slag som i Norge manipulerer til seg lederlønninger langt over hva f.eks. en statsminister kan unne seg.
Det er nok å vise til at sentralbanksjefen i Norge får 1,7 mill. kr. pr. år mens hans kollega i USA må lklare seg med usle 1,2 mill.
Også det astronomiske lønnsnivå helseforetakenes ledere har tilegnet seg bør bekymre.
Som om ikke lønnsnivået er nok, har flertallet av ledere frynsegoder som bil, aviser, telefon m.m. betalt av arbeidsgiveren.
Den nye tiden som dessverre er i emning, er enda større forskjeller, – også i forhold til politikeres kår som tross alt settes under lupen daglig og som gjør denne formen for samfunnstjeneste mindre attraktiv – iallefall dersom man ønsker mer av mammon og mindre av skandaleoppslag.

Exclamation_desat_24

Jeg går ut fra at OISta forstår hva han selv skriver (og leser). Han refererer meg på at jeg håper. Å håpe er ikke å vite, men når en gir opp håpet er allting tapt.

Men, litt fakta; OISta peker på diverse lønnsnivåer (som jeg ikke har noe problem med å være enig i at er helt horrible), men det verste må vel være de som forvalter oljefondet. Inntekta deres var så stor at jeg ikke makter å huske tallet, men jeg er sikker på at jeg kunne levd godt på en promille av den!

At OlSta ser mørke skyer i horrisonten forstår jeg godt, men; Kjemp for alt hva du har kjært!!!!!!!!

Exclamation_desat_24

Fortell meg først hva som var uklart for deg, så skal jeg forsøke å utdype videre. Jeg har undervist tidligere, men det kan hende dette ble for vanskelig.
Den menneskelige grådighet etter penger er så visst ikke det vanskeligste å forstå.
Det verste er den totale frihet som synes å herske i bevisstløse styreorganers midte hva gjelder avlønningen av de administrative stillinger.
Å fordele godene rettferdig er nok en umulighet hva mennesker angår, det er kommunismen et godt eksempel på.

Exclamation_desat_24

Fordelen med kapitalismen er at den erkjenner mennesket som et grådig idivid. Derfor “greed works”. mennenskene vil ha mer av det de har fra før av og i tillegg nye ting og tjenester. Derfor må det vekst til for samfunnet de lever i for å oppnå høyere levestandard. Noen jobber mer overtid for å få mer penger mellom hendene, andre studerer mer for å få mer betalt for høyere kompetanse, mens andre igjen blir spesialister på å sno seg i systemet, jfr de tiltalte pensjonerte stortingspolitikerne.

Exclamation_desat_24

OlSTa ber meg forklare hva som er uklart for meg. det som er mest uklart er hvorfor han går så hardt inn i en diskusjon med meg da jeg egentlig oppfatter oss som relativt enige, men vi bruker forskjellige formuleringer når vi uttrykker våre meninger. En skulle nesten tro han hørte til en gruppe jeg har vært i tottene på før på dette forumet. De kaldte seg “Norgespartiet”. Syke mennesker.
Ellers så oppfatter jeg alt dithen at både OlSTa, A. Knudtzen og jeg synes at ledere, politikere og andre kapitalister har det “litt” for godt! Er det noen som vil påstå noe annet?

Exclamation_desat_24

Som politiker har jeg det ikke fett. De pengene jeg tjener til livets opphold får jeg fra den bedriften jeg har jobbet i 32 år. Møtegodtgjørelse fra kommunestyret dekker litt mer enn transportkostnader tur/retur rådhuset.

Exclamation_desat_24

Ja, jeg kjenner meg igjen i Knudtzens beskrivelse av belønningen for politisk innsats. Den har alltid kostet mer enn hva den har innbrakt. Fordelen, – hvis styring kan kalles det, er tilfredstillelsen av å ha forvaltet fellesskapets midler til best mulig nytte.
Til Taitort: Jeg kan ikke se å ha gått inn i noen hard diskusjon med deg, men jeg stilte naturlig nok spørsmål til din egen formulering der du spør om jeg forstår hva jeg skriver, noe jeg må si virker mer nedlatende enn nødvendig i en meningsutveksling… Til oppklaring kan jeg berolige med ikke å tilhøre det partiet du mener består av syke mennesker selv om vi åpenbart ikke har samme holdning til våre medmennesker uansett legning.

Exclamation_desat_24

Til OlSTa;

Beklager at jeg spissformulerer, men dette skulle være enkelt å forstå;

Jeg går ut fra at OISta forstår hva han selv skriver (og leser). Han refererer meg på at jeg håper. Å håpe er ikke å vite, men ……. .

Jeg ville få fram klart og tydelig at jeg HÅPET på en endring og jeg oppfattet deg dithen at du ikke leste det jeg skrev slik jeg mente det. Og da er min oppfatning at jeg er berettiget til å spisse innlegget noe.

Exclamation_desat_24

Tilbake til saken:
Det burde vært langt fler enn to tiltalte i en slik sak hvor kontrollen har vært fraværende og utbetalingene høyere enn berettiget. Dessverre er nok noen enda mer betydelige personer fritatt fra samme behandling på grunn av sine tidligere posisjoner. Om noen blir dømt skyldig i denne saken, bør det få konsekvenser for flere.

Exclamation_desat_24

Trist om de blir domfelt, men det er til det beste for demokratiet. Så får morgendagens politikere skjerpe seg og ikke gjenta grådigheten fra sine forgjengere. Det være seg gaver, pensjoner, armbånd, tepper, gratis parkeringsplass etc.

Exclamation_desat_24

Syndebukker, som nevnt et annet sted, er probate midler for å avlede oppmerksomhet.
Enkeltes Navarsete-fobier skinner tydelig igjennom. Hvorfor ikke gjenoppta en viss Hagens boforhold i partihuset til FrP og som var tema, – iallefall ovenfor ligningsmyndighetene? Så får vi en viss variasjon og unngår en kjedelig ensporethet.

Exclamation_desat_24

Navarsete-fobien har gått over. Nå er det Talleraas og Stangeland som får kjørt seg. Hvem blir de neste politikere uten etikk som blir avslørt ? Siste kapittel er ikke skrevet om dette tema i VG. Og takk til VG som avdekker elendigheten blant politikere. Takk til TV2 også. God journalistikk. En blomst til dem.

Mens gamle ARK dilter etter.
Exclamation_desat_24

Ja, og så kan noen hver av skribentene og andre tenke over hvilke frynsegoder de selv haler ut av sin arbeidsplass til privat bruk uten å tenke over at det er en del av den norske folkeadferden. Mange har ytelser som de burde gått til ligningsmyndighetene med, men tier klokelig.
Samtidig blir man forbannet, til og med når en person som har fått en gave den ikke skulle mottatt, men som i det minste har gått til rett myndighet for verdsetting og beskatning.
I “grunnboka” skal det visst stå: Den som føler seg rein, kaster den første stein – og alle gikk skamfulle bort.
Hvem er neste offer på de rettferdiges bord?

Exclamation_desat_24

Som folkevalgt skulle Liv Signe Navarsete gå forran med et godt eksempel, dengang ei. Nå har hun fått påpakk av Stortinget !

Exclamation_desat_24

Du store verden!
Det fikk nok her Hagen også uten at man behøver å bry seg med falskhetens toner fra de kanter.
Jeg som trodde saken hadde tapt sin aktualitet for VG og øvrig skandalepersonell som “smir mens liket er varmt”. Noterer meg at jeg ikke har tapt noe i gamlelandet under min ferietur.

Exclamation_desat_24

Håper du hadde en hyggelig ferie og du har rett, OlSta, her pågår prosessene mot politikere med frynsete forhold til skatteregler. Etter en god og velfortjen jule og nyttårsferie or alle lesere her på Nationens debattsider, så kommer det kke til å gå mange sekundene på nyåret for Stangeland & co får søkelyset på seg etter domsavsigelse i økokrim-saken.

Exclamation_desat_24

Hvis jeg ikke husker feil, var det en herværende partiformann (leder), som betalte treningsstudiotimer med partistøtten. Samme person skal også ha fått utlånt smykker. Det er dessverre lettere å se andre sine “fliser”, enn sine egne “bjelker” Det er like viktig å vise ansvar i små saker som i store for å være verd tilliten.

Exclamation_desat_24

Godt nytt år til dere og takk for alle debatter vi har vært igjennom i dette året.

Exclamation_desat_24

Godt nytt år 2011 til alle.

Exclamation_desat_24

Den neste ministeren som skal stilles til ansvar må være Erik Solheim som flytter matproduksjonen til
Afrika og andre land, samtidig som han og vennene i WWF, Naturvernforbundet og andre ekstreme organisasjoner legger ned bygdeNorge der innføring av Russisk ulv og økning av rovdyrtettheten skal overta
kultur og beitelandskap.

Så er det Senterpartiet som er så maktgale at de lukker øynene igjenn og har blitt haren i regjeringa.

Exclamation_desat_24

At Norge er med på å få øket matproduksjonen i Afrika og andre land er i seg selv bare bra. Det øker muligheten for samhandel og dekking av eget matbehov. Det igjen legger grunnlag for fred mellom nabostater som før har hatt matmangel.

Exclamation_desat_24

Jeg kan ikke se noen fornuft i at Afrika skal produsere for å sende til Norge. Det beste måtte da være at de først og fremst produserte den maten de selv har behov for. Det er jo nærmest hungerskatastofer der nede hele tida.
Leste forresten i avisa nylig om at det var gitt geiter til et sted der nede og at det var vellykket. Etterkommerne av de norske geitene ga mere melk så bondens familie hadde rikelig og han kunne selge i nabolaget. Det var sunn politikk, men dersom dette overskuddet hadde vært forsøkt eksportert så hadde det fortsatt vært mange som sultet for at en skulle tjene penger på salg til den rike verden.

Exclamation_desat_24

Det er ikke vanskelig å være enig i at hver stat bør kunne fø sin egen befolkning selv før det kan skje noen form for eksport. Selv med full egendekning, vil det være betenkelig å frakte matvarer over svært lange avstander fordi det kreves mye energi bare til flyttingen. i Norge ser vi epler fra Kina eller Australia i butikkhyllene uten noen form for kritiske røster fra de s.k. miljøorganisasjonene som ellers er negative ovenfor nær sagt enhver tanke om innenlands virksomhet.
Vel, dette ble vel bra langt utenfor det egentlige debattemne, men likevel………………..

Exclamation_desat_24

Og fisk som har vært en snartur i Kina for tilberedning!!!!!!!!!!!!!!!!!

Exclamation_desat_24

Ja, akkurat slik fungerer det nå, dessverre

Nationen: Debatt

Velkommen til Nationens debattsider. Her møtes Nationens lesere for å dele nyheter og diskutere store eller små saker.

Skriv innlegg

Legg ut bilder