Nei til Tines lögnaktige produktreklame

Tine melks nye produktreklame «kanskje verdens fineste melk», viser oss tydelig at Tine a) anten manglar betydelig kompetanse på kva som foregår på dyrevelferdsfronten i andre land og difor trur at Norge er best, eller b) at dei simpelten spreier lögner, heilt bevisst. Filmen ligg her

«Vi gjör alt for at kuene skal trives. Sånt blir det god melk av,» er avslutningsteksten på den förste filmen i Tines nye kampanje. Filmen viser kyr som går ute, saman med kalvar. Fakta er at det er lovleg i Norge å halde kyr som står i lausdriftsfjös inne heile året. Dei går aldri ute, og konvensjonelle melkekyr går nesten aldri med kalv. For ökologiske kyr er kravet at kalv skal gå med mor i minst tre dagar etter födsel, men kalvane på Tines film er langt eldre enn tre dagar. Det er kun kjöttfe og ammekyr som går ilag med så gamle kalvar som det Tine viser fram på filmen, ikkje melkekyr i Tines tjeneste. Bildet blir dermed ei total vrangframstilling med ganske grove faktafeil. Problem: det kreves langt meir kunnskap om landbruk enn det den jevne forbrukar har for å sjå desse feila. Ein kan heller ikkje forvente av ein forbrukar at den skal sitte på detaljkunnskapar om hald av kyr i Norge. Eg vil gå langt i å påstå at Tine utnyttar folks mangel på kunnskap om landbruk i Norge. Dette utnyttar Tine. Ein kan spörre seg om saka er ei sak for Forbrukarombodet.

Sitat Tine: «Via lykkelige kuer vil vi forsøke å øke forståelsen og kunnskapen om TINEs virksomhet.» Sanninga er at stadig fleire kyr i Norge lever på lausdriftsfjös. Det i Norge lov å halde kyr som lever i lausdriftsfjös inne heile året. Det er desse kyrne Tine omtalar som «lykkelige». Sanninga er også at det er lovleg å halde ökologiske melkekyr i besetningar opp til 35 kyr på bås i Norge, stikk i strid med EUs anbefalingar. Konvensjonelle kyr på bås må gå ute åtte veker per år, men dette er ikkje dyrevelferd i verdsklasse. Vi ligg langt bak.

Når eg ser filmen, er det altså to ting som slår meg. Tine a) manglar anten vesentlige kunnskapar, ikkje berre om norsk landbruk, men også om at det finst strengare reglar og krav til dyrevelferd i andre land enn kva vi har her i Norge, eller at dei b) bevisst spreier falske historier om norsk landbruk.

Dette er bekymringsverdig av fleire årsaker: skal merkevara norsk mat vere truverdig, er vi avhengig av ein meir sannferdig presentasjon. Det krev betydelig internasjonal kunnskap om landbruk om ein vil kome fram til kva som må gjerast for å bli best i verda på matproduksjon. Årsaka er at mange land har betydelig strengare regelverk for hald av dyr, og dyrevelferd for ku, enn det vi har i Norge.

Dette vert eg ikkje overraska om Tine ikkje er klar over, all den tid kunnskapen i Norge om matproduksjon i andre land i stor grad er basert på fordommar, ikkje kunnskap, og fordi ein til stadighet gjentar mantra: Norsk mat er best i verda. Problemet er at det i dag let hult.

Eg skal her komme med ei rekke konkrete eksempel for å illustrere. Her gjentek eg ein del av argumentasjonen frå artikkelen ”Nei til deltidsbönder. Ja til kyr på beite. Erfaringar frå praksis som veterinär i Sverige” som ligg her

Eg har i nokre månader jobba som stordyrveterinær i Sverige for virkelig store bønder med rundt 300 kyr og ein gjennomsnittleg melkeproduksjon på opp mot 13 000 liter per ku. Den høgstytande kua eg møtte på, melka 18 000 liter. Norske kyr kan gå og legge seg, produksjonspresset er langt høgare og bransjen tøff. Skal du ha ein gard, må du betale kanskje tjue millionar kroner, minst.

Men ei profesjonalisering treng ikkje bety destruktiv industrialisering der dyrevelferden blir ofra på økonomiens alter, slik eg før har fortalt om basert på mine erfaringar som veterinærstudent i USA. Artikkelen «Bestialsk landbruk» kan lesast på min blogg og viser fram brutale sider ved det amerikanske melkeindustrilandbruket. Bestialsk landbruk

Då eg kom til Sverige, venta eg meg tøffare forhold for dyra og industri, men møtte kyr på beite. Svenske bønder har pålegg om å ha kyr ute i 3 månader, uavhengig av bås- eller lausdrift. Sverige slår knock out på Norge på feltet.

Pardoks: i dette området manglar ein utmarksressursar. Dyra må beite og gå ute på innmark, ofte med tilleggsfôring ute, men dei går på store areal utomhus. Dårlige beiter er altså ingen unnskyldning for å halde dyra inne. Ei heller regn. Du får halde kyrne inne nokre dagar om det blir for mykje søle ute. Dyrevelferden er i fokus på ein måte som er tilpassa ei profesjonell næring.

Mantraet: «vi er best», kan bli fatal for norsk landbruks konkurransekraft all den tid ein ikkje virkar vite kva ein måler seg mot. Problem: ein bygger ikkje merkevarer og solid bissniss på faktafeil.

Eg har som journalist opplevd å ringe opp representantar høgte oppe i bondeorganisasjonane som har sagt at dei er svært skeptiske til Norturas engasjement i Afrika. Når eg så spør dei kva dei er skeptiske til og kvifor, viser det seg at dei ikkje veit kva det er Nortura foretek seg i Afrika. Det viser seg også at dei ikkje veit kva land i Afrika Nortura engasjerer seg i. På kva grunnlag er ein då kritisk?

Spørsmål: korleis kan representantar som ikkje kan særlig mykje om det som foregår utanfor eiga låvedør, finne fram til korleis vi skal sikre eit levedyktig norsk landbruk? Korleis kan dei same aktørane hevde at norsk landbruk er i verdsklasse?

Når Tine snakkar om «kanskje verdas finaste melk», er det tydelig at dei ikkje veit kva som foregår to kilometer frå norsk grense. Det er heller ikkje dyrevelferden til kyrne som produserar denne melka dei siktar til med begrepet «fineste». Kanskje er det fargen?

Tine fortset å vatne ut merkevara «norsk mat» med å fortelle oss at «vi er best». Det let hult og lögnaktig. Vi har mykje å läre av andre, men vi er ikkje interessert i å sjå over grensene. Vi fortset å gjenta mantra «vi har verdas beste mat». Spörsmål: kven tjener på det? Neppe

Dei tomme merkevarehistoriene som Tine spröytar ut, undergrev merkevara norsk mat og appellerer til eit kunnskapslaus publikum. Merkevara «Norsk mat» framstår i stadig större grad som bygd på kunnskapslöyse.

Anne Viken, veterinär

Oppdatering av kommentar:

på denne melkekartongen hevdar Tine at alle norske kyr går ute. Det er, som skrive over, ingen krav om at kyr på lausdrift skal gå på beite.

Ny løgn. Her avisreklame. Her vert det hevda at Tines kyr har 8 vekers sommarferie. Dette er usant. Kyr i lausdrift i Norge, har ingen krav på sommarferie.


Vist 3916 ganger. Følges av 17 personer.

Kommentarer

Viser kun siste 30 kommentarer — vis alle 126 kommentarer
Exclamation_desat_24

Naturlegvis er det meir moro når ein kan boltre seg utan å bli motsagt. Men eg trudde faktisk dette handla om noko meir enn at Anne Viken skulle ha det moro? Offentlege påstander om løgn er meir alvorleg enn som så.

Det er Anne Vikens tolkning av ordet ‘sommerferie’ som brukes som ‘bevis’ på TINEs ‘løgn’. Men med den kunnskap Anne Viken har, burde det vera opplagt for henne at tolkningen er feil. Kyrne har krav på minst 8 veker fri frå båsen, dvs. kyr som står på bås skal vera ute i 8 veker – eller kyrne skal gå i lausdrift (evt. i kombinasjon med beite) heile året.

Så har dyktige marknadsførere klart å formulere dette slik at mange av dei som les reklamen legg enda meir positive verdiar i teksten enn det er reelt grunnlag for. Forførerisk? Ja. Lureri? Tja, omtrent som anna reklame. Løgn? Nei.

Det blir feil å beskylde nokon for løgn basert på sine eigne tolkninger av teksten. TINE skriv ikkje i reklameteksten at alle kyrne har krav på å vera ute i 8 veker, slik Anne Viken bygger sin påstand på.

Presiserer at eg har ingen tilknytting til TINE.

Exclamation_desat_24

Hvis noen synes at Tine driver med feilaktig reklame så bring forholdet inn for forbrukerrådet. Selv synes jeg den negative kritikken virker mest som synsing.

Exclamation_desat_24

Har skrive ein bloggpost om ein del vittige kommentarer frå denne tråden. Problemet er at når desse kommentarane kjem fram, slår det tilbake på avsendar:

responsen er henta frå Twitter:

“mykje vitlaust” fra bonde-Norge RT @anneviken: BLOGG: vittige sitater frå debatten om @TINE_SA henta frå Nationenforum http://bit.ly/b0wAgo

Haha, FRK. @anneviken – kanskje menneska bak desse sitata eigentleg burde vore beskytta mot seg sjølve? http://bit.ly/b0wAgo

@anneviken ha ha “unge dame”! Jeg må flire, Vurderte: Hold fred din “nebbenose”! – men det hadde vel ikke blitt oppfattet som ironi :)

Vitlaust frå bondenorge, det er sant som det er sagt. Og eg syns det er ganske trist at de ikkje maktar betre de av dykk som lirer av dykk med sinne og harselas. Det slår tilbake, og det slår hardt.

Exclamation_desat_24

Det var visst viktigast at det var moro for Anne Viken. Provosere, og deretter gjera narr av dei som blir provosert.

Ikkje får eg godkjent innlegget mitt på bloggen hennes heller, der passer nok ikkje motargumentet om at det er Vikens eigen tolking som ho legg til grunn for skuldingane – og ikkje den faktiske reklameteksten.

Det hjelp ikkje å ha titlar som veterinær og journalist, og å gjera narr av andre debattanter, når ein ikkje opptrer seriøst sjølv. ‘Det slår tilbake, og det slår hardt.’

Exclamation_desat_24

Du glemte dine egen utsagn, Anne Viken. “mitt fundamentale slakt av Tine” “nedrig nedsig og piss” “Tatt rotta på Tine” osv osv….. :-)

Exclamation_desat_24

Det som er litt forunderlig er at Vikens angripere har store blindsoner mot egen oppførsel. Det er faktisk både trist og komisk.

Exclamation_desat_24

Anne Viken slår hardt, folk slår hardt tilbake. Viken slår igjen.. Og slik fortset det….
MEN – hadde Viken sine kronikkar vore noko meir avdempa, og vore prega av sakleg informasjon, meir enn harde angrep, og med store feil, då hadde Viken sloppe å lage ein eigen blogg om spissformuleringar mot ho.

Exclamation_desat_24

Nå er det faktisk min personlige erfaring at de første angrepene på min person som var særdeles grove, kom uprovosert av alt annet enn hva jeg mente. For oss som evner å forsvare oss mot slikt, blir det litt for fristende å returnere med snert. Og da kan man bli en smule forundret når den som kastet den første stenen opptrer som den fornærmede part. Men offerrollen er en populær posisjon i vårt samfunn.

Exclamation_desat_24

Debatten har foregått på diverse fora og tillater meg å sitere meg selv fra en annen bondeblogg…

“At Anne bruker tid og krefter på å kritisere dette er vel å kalle for å missbruke sine evner og kompetanse. Derfor tillot jeg meg å si hva vi i bygden kaller unge kvinner som missbruker seg selv til destruktive ting.

Hadde dette medført en bedre tilværelse for vår dyr hadde jeg applaudert, men det gjør det så slettes ikke etter mitt syn. Tine er bøndene selv og svekking av Tine medfører svekket inntekt til de fleste bøndene i Norge, som igjen medfører et større arbeidspress og mulig svekking av dyrevelferden.

Ser forøvrig at hun idag linker til en kronikk i Dagbladet med at hun sier “Tok også rotta på Tine i Dagbladet i helga”. Konstaterer også at hun kaller motdebattantenes innlegg for nedrig nedsig og piss. Ser at mange yrkesutøvere har prøvd å si hva de mener og forsvarer sin drift etter beste evne, og prøvd å fått fram sannheten om forholdene for Norske kyr, Jo da, det er vel piss det i hennes øyne. Syns det er en ganske så flatterende betegnelse på andres synspukt. Og på samme tid så ønsker hun at bøndene skal stille opp om dette?? ja ja, det er lov å tro og håpe.

Har før lest innlegg og “skriverier” av Anne, og syntes at mye var bra og interessant, men dette er boten til gangs…. Beklager, men jeg applauderer ikke denne form for maktmissbruk i form av utdannelse og titler som hun gjør… ref. “Anne Viken, veterinær utdanna ved Norges Veterinærhøgskole, journalist og bloggar”

Og hva skal dette tjene til? Loven om utgange for alle dyr er vedtatt og applaudert av mange. Er det den gjenstående fristen på 2 år som hun vil forkorte?….

Nei, Rognli sier det korrekt: Ikke annet en mobbing av bønder…."

Exclamation_desat_24

eg har slutta og kommentera dette , oppsummeringar og nye bloggerer i same stil – kva tener det, kanskje vi skal berre la dei stå på, det kan vera hardt å la vera og kommentera, men trur likevel det er best å la vera – la oss teia dei i hel…så set dei att med eit “sabla slag mot seg sjølve”….." det vesle vitet det strekk ikkje til…."

Exclamation_desat_24

Enig! Jeg tror dette har gått fint jeg :-)

Exclamation_desat_24

Oddgeir Grytdal – veldig bra oppsummering og konklusjon over Viken sine innlegg og kronikkar. Takk..
Vonar Viken no etterkvart kjem med referat frå møtet med Tine som dei inviterte til. Synest det er på sin plass at ho på forumet her utdjupar Grytdal/Hesvik m.fleire sine utplukka sitat på bloggen hennar.. Eg tykkjer det utidig debattherskeform å drite ut folk slik som ho gjer. Ho har teke sitat frå debatten her og lagt ut på bloggen sin. Ikkje ulovleg det, men sjofelt å lage ein eigen forsvarsversjon utan at dei siterte får lov og høve til å kommentere.

Exclamation_desat_24

Ta det med ro Anders Hopland, men takk for støtte og langt fleire, lat oss teia alle saman no…..dette er nettopp det du seier, men det fortel oss andre så utruleg sterkt kva som ligg bak slik framferd(eg kom tilfeldig til å gå inn på beskjeder på mitt origo – de skulle sett dei meldingane som låg til meg der ifrå Anne Viken – det egna seg ikkje på trykk )….å ta slikt personleg er uklokt….bondelivet er så rikt og vi er ei gruppe som har tolt verre slag enn dette…eller er vi ikkje!

Exclamation_desat_24

Finn fram høygaflene og sørg for samling i bånn gutter og jenter. For de fleste her er allerede på bunnen når det gjelder respekt for folk med avvikende meninger og verdier. På språkbruken kan man også registrere at selvrespekten og verdigheten allerede har drysset ned til bunnen. Så alt finnes der nede :-)

Exclamation_desat_24

Fant dette.

“Valgrett” av Andrè Bjerke.
Deg er det skjenket en rett til å bli
død eller levende, trell eller fri.  
Velg å bli narr eller velg å bli vis,
fugl eller slange, ild eller is!  
Gjør du deg selv til gjenstand for salg?
Ingen skal nekte deg retten til valg.
Velger du det som er skjendig og slett,
er det din helligste menneskerett.  
Velg, om du vil, å fornedre deg selv.
Velg din fordervelse. Velg å bli trell!
Hva er din ånd? Er den sverd eller fjær?
Vit at ditt valg har besvart hvem du er.
Du er ansvarlig for den du har blitt.
Du har vært velgeren.
Valget var fritt!"

Exclamation_desat_24

Du skal ikke trå i gresset, for du er selv ett lite strå :)

Exclamation_desat_24

Hopland og alle andre: eg gjer dykk merksame på, slik de sjølv burde ha skjønt for lenge sidan, at dette er eit offentlig forum som kven som helst kan lese. Med dette følger at de risikerer at sitat som de her legg frå dykk, kan og vil bli brukt i andre medier. Dette er underforstått når ein set seg til å delta i nettdebatt, og for dei av dykk som har kome med grove personangrep og karakterestikkar og påstander, må de rekne med at dette vil bli gjengitt og brukt, ikkje for å henge dykk ut, men blant anna for å vise korleis bønder reagerer mot kritikk. Eg følger vanlig presseskikk, og unngår grove personangrep, og det anbefaler eg også andre å gjere. Det slår ofte tilbake, og då slår det ofte dobbelt så hardt. Difor er det ofte greit å tenke seg om før ein let raseri ta overhand. Det du skriv her, vil bli lagra og kven som helst kan bruke det. Lik det eller ei. Slik er offentligheten på nettet.

Exclamation_desat_24

Eg siterer til min blogg i god journalistisk stil. Dette er ingenting å hisse seg opp over. Vis heller vet i omgang med sitat. Sjekk ellers gjerne ut min blogg.

Exclamation_desat_24

Personlig syns jeg det er fint at vi ikke tenker så mye på offentligheten i slike ordskifter. Det kan være med å gjøre nettdebatter til noe annet og mer spontant enn avisdebatter. Papiravisene blekner dag for dag, og da kan det kanskje være fint at det finnes folkelige og uautoriserte debatter slik som her. Jeg vet at mange kan lese og bruke det jeg sier mot meg. Men hvis vi alle skal sørge for å ha ryggen fti, blir det et vassent demokrati. Derimot er jeg opptatt av rederlighet og oppriktighet i dialogen. Her er smisking og oportunisme like vederstyggelig som verbale spyttklyser. Det er hva debattene sliter med. Det som er viktig er jo at man kan stå inne for det man sier, og det gjør tydeligvis ikke de vonbråtne og særdeles nedrige herrene, Oddgeir og Arne… (jeg kunne nevnt et dusin til() Som eldre mann, har jeg en smule karrig ære bak meg. Det oppleves som en betydelig frihet.

Exclamation_desat_24

Dette var verkeleg ein artig debatt. Og som vanleg endar den langt utpå viddene. Skal eg ta ein oppsummering for eigendel: Anne Viken har fått stort gjennomslag i media, det er det grunn til å berømme henne for, same kva ein måtte meine om budskapet. Ho har forresten mange jern i ilden, no sist med i debatt om “motmakt”. Vi i landbruket klagar ofte over at vi ikkje når fram i media, mogeleg vi burde godsnakke litt med Anne likevel? Til sjølve reklamekampanjen, – flotte bilder og hovedbudskapet er greit, men framføringa er så “disneyfisert” og tøvete framført at eg nær vert kvalm. Det må da gå an å framføre budskapen på ein meir nøkteren måte? Folk – altså forbrukarane – er ikkje idiotar? Forstår jo at det er eit geni i reklamebyrået som har fortalt at dette “er det som slår an i år”.
Så personlig har eg heia på Anne i denne saka. Ok, det er litt overkill med innlegg og kronikkar i alle verdens aviser, men litt kritikk må Tine tåle. Men vi har tydelegvis tolka dette som angrep på Den Kongelige Norske Bondestanden, og det liker vi ikkje.eller?

Exclamation_desat_24

Eg siterer til min blogg i god journalistisk stil. Dette er ingenting å hisse seg opp over. Vis heller vet i omgang med sitat. Sjekk ellers gjerne ut min blogg.Sitat fra Anne Viken.
Denne personen uttaler selv"tok rotta på Tine", samt flere uttalelser av samme karakter.Snakk om å møte seg sjøl i døra.

Exclamation_desat_24

Enig med Ludvig at disse “strofene” skurrer! Hadde lyst til å stille et spørsmål, men det er litt nifst, lurte bare på hva som er best ved et utbrudd av smittsomme sykdommer i fjøs, er det fordel med få store (2-300 kuer), eller er det fordel med mange små (30-50) og som er spredt geografisk?

Exclamation_desat_24

Min avdøde bestefar hadde en humoristisk tilnærming til ungmøyer som utga seg for å være verdensmestere.Han brukte humoristisk å uttale følgende;-hun hadde trengt en opp under spelen.Sitat slutt.
Jeg ville nok ikke valgt en slik karakteristikk, i likestillingens navn, men kom bare å tenke på noen av de humoristiske kommentarene han hadde til mangt og meget.

Exclamation_desat_24

Jeg forstår….. nå er det sagt…..uansett. Det gir perspektiv på mangt og mye her inne.

Exclamation_desat_24

Min mamma bruk å si dette ordtaket, hvis ungdommen blir lei av arbeidsoppgaven dem blir satt til.
“Han vart heit punn spæln”
Oversatt til bokmål. Han ble fort lei, og fant på annet å gjøre :)
Det skal jeg gjøre nå :) Skal samtidig klikke på stjerna, lykke til i videre debatt om Tine :)

Neste sommer kjøper jeg med ett par kyr, til hobbybruk, da skal jeg se om dere er i gang enda :)

Exclamation_desat_24

Kjære Torgny Skogsrud du som sier du er så voksen, erfaren og ærerik, hvorfor gjelder det helt egne regler for deg enn oss andre?

Jeg beklager men jeg tillater meg å formode at en stor del av norges befolkning faktisk ikke betrakter dine karakteristikker: “særdeles nedrige herrene, Oddgeir og Arne” som å oppfylle dine karakteristikker av deg selv.

Exclamation_desat_24

Jeg kan ikke huske å ha karakterisert meg selv så høgverdig, men når du sier det så tar jeg imot med takk.
All utskjelling er nedrig og det står for min regning å gi den karakteristikken. Det er faktisk påfallende mye av slikt blandt dere bønder. Hvorfor vet jeg ikke. Det står også for min regning å gi verbale kilevinker tilbake. Selvfølgelig er det mange av dine meningsfeller som syns jeg er dum og slem. Det er utenfor mitt interesseområde.

Exclamation_desat_24

Hvis målsettinga er landbruksprodukter som kommer fra dyr som har hatt RELATIVT GODE LIV, mens de varte, kommer vi vel ikke så langt med skjellsord? Hvis nå alle går hver til sitt og jobber for et landbruk som både i navnet og i gavnet tar best mulig vare på dyr, jord og det som ellers er oss betrodd? I realiteten finnes det vel både bønder og byfolk som har et læringspotensiale, blant annet på jordbruk. Jeg synes vi matprodusenter skal være litt romslige og i prinsippet se positivt på interessen fra folk utom næringa. Det er klart at enkelte forhold er litt mer kompliserte å forstå, og enkelte er flinke til å terge opp folk…. men, la oss nå ikke være fullt så lett-terga, forklar heller hva vi strever med, så kanskje vi får et og anna konstruktivt innspill til våre utfordringer. Som næring er vi tjent med god forståelse og aksept på måten norsk matproduksjon foregår på. Det er nok mange som har blitt ekstra provosert av at en veterinær har gått ganske bombastisk ut mot Tine, og akkurat den delen av diskusjonen har jeg også visse problemer med. De andre debattantene, som jeg stort sett oppfatter å være ærlig opptatt av at norsk landbruk skal ha gode kvaliteter, burde vi vel invitere heim på gårdene til oss for gjensidig menings- og informasjonsutveksling?

Exclamation_desat_24

Hoff er inne på noko… At det er ein veteriner som plutseleg kastar både bønder og dyrevelferd på båten. Merksemd har ho fått, men truverdet hennar er absolutt sterkt svekka. Sidan grunnlaget hennar er for tynt. både når det gjeld norsk dyrevelferd og svensk dyrevelferd. men slik er taboidjounalistikken… Det å gå i djupna er tydelegvis for krevjande.. Utan taboidformat får ein heller ikkje dei store overskriftene. Men eg trur ikkje kronikkane til Viken vil gjere nokon forskjell, hverken for norsk dyrevelferd/regelverk eller Tine sine reklamekampanjar. Det ville vere for dumt å tru at nermast ei heil gruppe neringsutøvarar ikkje gjer jobben sin.

Exclamation_desat_24
[Bilde 1510303 finnes ikke eller har blitt slettet]

Denne kviga i nærheten av “Brimiland” hadde det godt, hun og sine venninner :)

Samtalen er stengt

Stengt av Anne (tirsdag 21. september 2010 kl 12).

Nationen: Debatt

Velkommen til Nationens debattsider. Her møtes Nationens lesere for å dele nyheter og diskutere store eller små saker.

Skriv innlegg

Legg ut bilder