BAKSIDEN AV MEDALJEN.

Sauebøndene klager over at de ikke blir hørt i deres ønske om å avlive rovdyr.
Senterpartiet sloss med en del andre partier om bøndenes stemmer og istemmer det vanlige refreng at spesielt ulvene må avlives.
Senterpartiet`s Ola Borten Moe har ikke fått med seg at det er en annen side ved saken .
Annenhver ulv blir illegalt skutt , og på denne måten støtter Sp det faktum at det foregår en utstrakt kriminell utrydding av våre rovdyr .
Staten har i de siste 10 år gitt støtte til sauebøndene til forebyggende og kobfliktdempende tiltak på godt og vel 520 millioner for å minske tap av rovdyr .
I Forskrift om hold av småfe , står det følgende : " Enhver dyreeier har plikt til å passe på at dyra ikke lider noen form for overlast enten de er på hjemmebeite, innmarks- eller utmarksbeite .
Ca 137500 lam er så svake ved fødselen a t de dør av utmattelse og diverse sykdommer før de kommer i utmarka , og like mange sauer dør av forskjellige grunner av helt andre årsaker enn angrep av rovdyr, det kan være ryggvelt , drukning, angrep av flått , som igjen leder til ander sykdommer, bl.a sjodogg .
Noen blir sittende fast i piggtrådsgherder og lider forferdelig.
Tror Ola Borten Moe at disse grunnene blir borte hvis rovdyra forsvinner. ?
I De skotske høyland har ulvene vært borte i 250 år , og resultatet er at det er voldsomme mengder av rådyr , som skader skog og vegetasjon.
Myndighetene har besluttet at ulvene skal gjeninnføres for å skape balanse.
Så dette voldsomme hatet mot spesielt ulvene har jeg problemer for å forstå , da det faktisk er driftsformen enkelte sauebønder utfører som dreper de fleste husdyr.
En annen ting er at ulven er en konkurrent for jegerne i jakten på elgen og her hviler sannsynligvis det reelle problemet .
Det finnes forskjellige typer jegere .
For sportsjegeren er det viktigste å drepe .
Toppen av sportsjakt er visstnok å kunne skyte store rovdyr.
Krysser etpar ulvefamilier grensen til Norge , vil lystdreperne ha ulvejakt og toppen av idrett for slike mennesker er å kunne skyte piler gjennom levende rovdyr.
Rettferdighet er ett ukjent begrep .
Jakthunden finner og jager villdyret til jegeren som har lagt seg i skjul og kan felle dyret med våpen.
Den største risikoen for jegeren er at hunden kan bli tatt av rovdyr .
Da blir det igjen ramaskrik for å utrdde rovdyr og hunden blir framstilt i tårevåte massemedia som en god samaritan, men er hunden snill mot byttedyra , blir han erklært udugelig og tatt av dage av sin herre .
Mennesket er selv ett rovdyr .
Jegerorganisasjonene burde avgrense jakta til nøktern rettferdig matjakt og ta skarp avstand fra drapsgleden og holdningene , hvor den største gleden er å ta liv.
Ved jakttider får lystjegerne gratis rekrutteringsreklame i ukritiske massemedia med tøvete argumenter om at drapelekene er nødvendige for å oppretthplde balansen i naturen .
Jens Bjørneboe var opptatt av de krefter som regjerer mennesket .
" Mennesket er ett dyr som frykter andre dyr og det ufrie menneskes sanne ansikt er rovdyrets, en maske som skjuler angst, ufrihet, usikkerhet og svakhet.
Mennesket må kate dyrehammen for å bli seg selv.

Vist 247 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

Exclamation_desat_24
Exclamation_desat_24

Jeg synes ærlig talt at det er på tide du prøver å skrive et helt innlegg med dokumenterbare fakta og sannheter Seppola! Synd at sånne som deg ødelegger en viktig debatt med å konstruere formuleringer i forskrifter og lover som ikke står der.

Exclamation_desat_24

Påstår du at ordlyden er annerledes i Forskrift om hold av småfe ?
Flere og flere nordmenn blir klar over at denne skrikingen på drap av rovdyr , er en skyggeleggingseffekt for å skjule hvor mange sauer som dør av andre årsaker enn angrep av rovdyr .

Exclamation_desat_24

Jeg bare konstanterer nok en gang at du fremholder å formulere dine egne setninger med henvisninger til lover og forskrifter, sånn at de passer ditt syn!

Exclamation_desat_24

Så sent som i går stode det i VG: Si det med Vgspalten : Alle som ikke passer på sauene sine , bør anmeldes for dyremishandling , så det blir flere og flere som har kommet til den sannhet : Sauer kan ikke klare seg i utmarka alene , og det er kun i Norge dette skjer . Alle andre land tar vare på dyrene sine ved gjetervirksomhet, vokter – og gjeterhunder.

Exclamation_desat_24

Og siden det har stått i VG, så har du rett til å spre usannheter og villede folk med å finne på egne formuleringer i forskrifter og lover. Mange takk for svaret.

Exclamation_desat_24

Å omskrive landets lover og forskrifter for å tilpasse de egen virkelighetsoppfatning er alvorlig nok, men Mai HS sin oppfordring om å drepe bønder for å redde ulven slår alle rekorder.

Det sier noe om menneskesyn, respekt for andre og andres meninger og erlige arbeid.

Exclamation_desat_24

Hvis Seppola vet om sauehold som bryter loven, så har hun plikt til å anmelde det straffbare forholdet. Det er et stort ansvar å IKKE anmelde straffbare forhold.

Nå har hun gjentatt dette med ulovligheter i saueholdet så mange ganger at hun må ha kunnskap om et eller annet, og da får hun jaggu til å reagere!

Nationen: Debatt

Velkommen til Nationens debattsider. Her møtes Nationens lesere for å dele nyheter og diskutere store eller små saker.

Skriv innlegg

Legg ut bilder